Змены ў правілах прыёму

Упершыню ў БДУ без уступных выпрабаванняў будуць залічаць на спецыяльнасці "Беларуская філалогія" і "Руская філалогія" "медалістаў" і пераможцаў трэцяга этапа Рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах. Гаворка ідзе пра выпускнікоў, якія скончылі ўстановы сярэдняй адукацыі з залатым, сярэбраным медалём або ўстановы сярэдняй спецыяльнай адукацыі з дыпломам з адзнакай. У гэты спіс уключаны таксама ўладальнікі дыпломаў I, II, III ступені трэцяга (абласнога, Мінскага гарадскога) этапа Рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах, праведзенай Міністэрствам адукацыі ў навучальным годзе.

Падрыхтоўка па ўказаных спецыяльнасцях вядзецца на філалагічным факультэце БДУ. Выпускнікам названых спецыяльнасцей прысвойваецца кваліфікацыя "Выкладчык беларускай (рускай) мовы і літаратуры" у залежнасці ад абранай спецыяльнасці. Акрамя асноўнай кваліфікацыі, выпускнік атрымлівае і дадатковую: "Літаратурна-рэдакцыйны супрацоўнік", "Спецыяліст па камп'ютарнай філалогіі", "Спецыяліст па дзелавой камунікацыі", або ў рамках спецыяльнасці "Руская філалогія" - "Выкладчык рускай мовы як замежнай".

Залічэнне ў БДУ без уступных выпрабаванняў "медалістаў" і пераможцаў трэцяга этапа Рэспубліканскай алімпіяды на спецыяльнасці "Беларуская філалогія" і "Руская філалогія" прынята ў адпаведнасці з Пастановай Міністэрства адукацыі ад 29 лютага 2016 г. № 10 аб унясенні дапаўнення ў Пералiк педагагічных спецыяльнасцей, пры паступленні на якія ва ўстановы вышэйшай адукацыі залічваюцца без уступных выпрабаванняў.

Спецыяльнасць "Руская філалогія" (па напрамках)

 
 • Напрамак Літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць
 • Напрамак Камп'ютарнае забеспячэнне
 • Напрамак Дзелавая камунікацыя
 • Напрамак Руская мова як замежная

 

Уступныя выпрабаванні:

1. Руская мова (ЦТ)

2. Гісторыя Беларусі (ЦТ)

3. Руская літаратура (ВЭ) (праграма)

 

На скарочаны тэрмін навучання

1. Методыка выкладання мовы (ПЭ) (праграма)

2. Методыка навучання літаратурнаму чытанню (ПЭ) (праграма)

 
а
Напрамак Літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць
Спецыяльныя дысцыпліны:
rus_otd1.jpg
 • псіхалогія літаратурнай творчасці;
 • асновы літаратурна-мастацкай дзейнасці;
 • стылістычнаерэдагаваннеі карэктура;
 • літаратурнаерэдагаванне;
 • лінгвістыкатэксту;
 • тэксталогія.

 

Кваліфікацыя (запіс у дыпломе): Філолаг. Літаратурна-рэдакцыйны супрацоўнік. Выкладчык рускай мовы і літаратуры.

 

 

Напрамак Камп'ютарнае забеспячэнне rom-germ_otd1.jpg

Спецыяльныя дысцыпліны:
 • уводзіны ў камп’ютарную філалогію;
 • інжынерыя ведаў;
 • метады аўтаматычнай апрацоўкі тэкстаў;
 • корпусная лінгвістыка;
 • фармалізацыя мовы ў экспертных сістэмах.

 

Кваліфікацыя (запіс у дыпломе): Філолаг. Спецыяліст па камп'ютарнай філалогіі. Выкладчык рускай мовы і літаратуры.

 

 

Напрамак Дзелавая камунікацыя rus_otd3.jpg

Спецыяльныя дысцыпліны:

 • культура дзелавога суразмоўніцтва;
 • тэхніка маўлення;
 • рыторыка прафесійнага дыялогу;
 • дакументная лінгвістыка;
 • культура педагагічнага суразмоўніцтва;
 • рытарычныя жанры;
 • лінгвістычная крыміналістыка;
 • мова рэкламы.

 

Кваліфікацыя (запіс у дыпломе): Філолаг. Спецыяліст па дзелавой камунікацыі. Выкладчык рускай мовы і літаратуры.

 

Напрамак Руская мова як замежная rus_otd4.jpg

Спецыяльныя дысцыпліны:
 • методыка выкладання рускай мовы як замежнай;
 • тэорыя і практыка міжкультурнай камунікацыі;
 • функцыянальна-камунікатыўная граматыка ў аспекце рускай мовы як замежнай;
 • камп’ютарныя тэхналогіі выкладання рускай мовы як замежнай;
 • уводзіны ў лінгвакультуралогію.
 

Кваліфікацыя (запіс у дыпломе): Філолаг. Выкладчык рускай мовы і літаратуры, рускай мовы як замежнай.

Спецыяльнасць "Славянская філалогія"

 
 • славянская і беларуская
 • славянская і руская

Уступныя выпрабаванні:

1. Беларуская мова (ЦТ) / Руская мова (ЦТ)

2. Гісторыя Беларусі (ЦТ)

3. Беларуская літаратура (ВЭ) (праграма)/

Руская літаратура (ВЭ) (праграма)

 

 

 

Спецыяльныя дысцыпліны:slav_otd1.jpg

 • уводзіны ў славянскую філалогію;
 • тэорыя і практыка перакладу;
 • славянская міфалогія;
 • гісторыя літаратуры краіны вывучаемай мовы;
 • стараславянская мова;
 • гістарычная граматыка славянскай мовы;
 • тэарэтычная граматыка славянскай мовы;
 • культура краіны вывучаемай мовы;
 • асновы літаратуразнаўчай славістыкі.

 

Кваліфікацыя (запіс у дыпломе): Філолаг. Перакладчык. Выкладчык славянскіх моў і літаратур. (з указаннем моў і літаратур)

Выдзяленне інтэрната студэнтам 1 курса

Студэнты 1 курса спецыяльнасцей «Беларуская філалогія» і «Руская філалогія» забяспечваюцца інтэрнатам на 100%, астатнія студэнты 1 курса - на 80%.

Спецыяльнасць "Класічная філалогія"

 

 

Спецыяльнасці

Уступныя выпрабаванні

 

 

1. Класічная філалогія

1. Беларуская або руская мова (ЦТ)

2. Гісторыя Беларусі (ЦТ)

3. Англійская мова (ЦТ)

 

 

Спецыяльныя дысцыпліны

 

Кваліфікацыя (запіс у дыпломе):

Філолаг. Перакладчык. Выкладчык класічных моў, антычнай літаратуры і англійскай мовы.

Спрабуйма вывучыць беларускую мову на філфаку БДУ!

Аспірантка Цукубскага ўніверсітэта (Японія) Сіёры Кіясава праходзіла стажыроўку на філфаку БДУ, дзе вывучала беларускую мову. А зараз яна сама выкладае беларускую мову ў Японіі.

Спецыяльнасці "Рамана-германская філалогія", "Усходняя філалогія"

 

 • англійская
 • нямецкая
 • італьянская
 • французская
 • кітайская

 


Спецыяльнасці

Уступныя выпрабаванні

 

Асобны конкурс па спецыяльнасці

1. Рамана-германская (англійская) філалогія

1. Беларуская або руская мова (ЦТ)

2. Гісторыя Беларусі (ЦТ)

3. Англійская мова (ЦТ)

 

Агульны конкурс па групе спецыяльнасцей

1. Рамана-германская (нямецкая
філалогія

2. Рамана-германская (французская) філалогія

3. Рамана-германская (італьянская) філалогія

4. Усходняя (кітайскаяфілалогія

 

1. Беларуская або руская мова (ЦТ)

2. Гісторыя Беларусі (ЦТ)

3. Замежная мова (ЦТ)*

 

*На спецыяльнасці, па якіх аб’яўлены агульны конкурс, можна здаваць любую замежную мову. Далейшае вывучэнне замежнай мовы адпаведна выбранай спецыяльнасці магчыма альбо ў групе тых, хто працягвае яе вывучэнне, альбо з нуля.

 

rus_otd2.jpg

Рамана-германская філалогія / Усходняя філалогія

Спецыяльныя дысцыпліны:

 • тэорыя і практыка перакладу;
 • рамана-германская міфалогія;
 • гісторыя літаратуры краіны вывучаемай мовы;
 • методыка выкладання замежнай мовы;
 • гістарычная граматыка замежнай мовы;
 • тэарэтычная граматыка асноўнай замежнай мовы;
 • стылістыка замежнай мовы;
 • уводзіны ў міжкультурную камунікацыю.
 
Кваліфікацыя (запіс у дыпломе): Філолаг. Перакладчык. Выкладчык замежных моў і літаратур (з указаннем моў і літаратур).

 

Завочныя курсы па падрыхтоўцы да ЦТ

Паважаны абітурыент!

На філалагічным факультэце Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта адкрыліся завочныя курсы па падрыхтоўцы да цэнтралізаванага тэсціравання па мовах (беларускай, рускай, англійскай, нямецкай, французскай) і да ўступных экзаменаў у навучальныя ўстановы па беларускай і рускай літаратурах. Вучэбныя матэрыялы распрацаваны прафесарамі і дацэнтамі нашага факультэта ў адпаведнасці з праграмай уступных выпрабаванняў па пэўным вучэбным прадмеце.

Навучанне ажыццяўляецца праз інтэрнэт на базе адукацыйнага анлайн-рэсурсу БДУ (dl.bsu.by). Вучэбны курс складаецца з 32 тэм, працягласць навучання – 2 семестры (15 кастрычніка - 27 мая). Заданні па курсе Вы будзеце атрымоўваць 1 раз на тыдзень.  Задаць пытанні, якія ўзніклі пад час выканання работы, можна на форуме сваёй групы або непасрэдна куратару Вашай групы. Нашы спецыялісты адкажуць Вам у 3‑дзённы тэрмін. Мы ўпэўнены, што атрыманыя веды будуць для Вас карыснымі і дапамогуць здзейсніць Вашу мару: паступіць у тую вышэйшую навучальную ўстанову, якую Вы выбралі.

Кошт навучання па кожным прадмеце – 81 BYN (за семестр). Аплаціць навучанне можа ў любым аддзяленні Белінвестбанка або праз сістэму АРІП (касы, банкаматы, інфа-кіёскі, інтэрнэт-банкінг, WebMoneyEasyPayiPay).

Умовы прыёму слухачоў:

1) зарэгістравацца на сайце dl.bsu.by (па ўсіх пытаннях звяртацца на электронную пошту Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду. або па тэлефонах: 8-017-3273818);
2) у раздзеле «Дыстанцыйныя школы БДУ» выбраць «Дыстанцыйныя курсы падрыхтоўкі да ЦТ філфак» і заключыць дамову па адпаведным прадмеце;
3) аплаціць курсы ў любым аддзяленні Белінвестбанка па рэквізітах: BY16BLBB30150100336910001001 ў Дырэкцыі ААТ «Белінвестбанка» па г. Мінску і Мінскай вобл.

Дадатковую інфармацыю можна атрымаць па працоўных днях з 10 да 17 па тэлефоне, 8-017-3273818 (Інэса Леанідаўна), а таксама па электроннай пошце Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду..

Вучэбны цэнтр філалагічнай падрыхтоўкі

Вучэбны цэнтр філалагічнай падрыхтоўкі прапануе:

Адукацыйныя праграмы:

Для навучэнцаў:

1. Падрыхтоўка абітурыентаў да цэнтралізаванага тэсціравання і ўступных іспытаў па філалагічных дысцыплінах унавучальныя ўстановы:

па рускай і беларускай мовах і літаратурах:

 • навучанне працягваецца з кастрычніка па май (8 месяцаў),
 • заняткі праходзяць у малакамплектных групах на філалагічным факультэце БДУ (вул. К.Маркса, 31),
 • працягласць заняткаў - 2 акадэмічныя гадзіны ў тыдзень.

 

па замежных мовах:

 • навучанне доўжыцца 8 месяцаў,
 • заняткі праходзяць у малакамлектных групах на філалагічным факультэце БДУ (вул. К.Маркса, 31),
 • працягласць заняткаў - 4 акадэмічныя гадзіны ў тыдзень.

2. Вочна-завочныя падрыхтоўчыя курсы для іншагародніх абітурыентаў (кансультаванне і кантроль самастойнай працы абітурыентаў па адпаведных прадметах):

да цэнтралізаванага тэсціравання па прадметах:

 • руская і беларуская мовы;
 • замежныя мовы (англійская, нямецкая, французская);

да ўступных іспытаў у навучальныя ўстановы:

па рускай / беларускай літаратуры

Прымаюцца вучні выпускных класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі, ліцэяў, гімназій; сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў (вучылішчаў, каледжаў), а таксама выпускнікі папярэдніх гадоў.

 • Навучанне ажыццяўляецца праз інтэрнэт на базе адукацыйнага анлайн-рэсурсу БДУ (dl.bsu.by). Вучэбны курс складаецца з 32 тэм, працягласць навучання – кастрычнік – май. Заданні па тэме павінны быць выкананы на працягу тыдня ў любы зручны для Вас час. Правільныя адказы Вы зможаце паглядзець пасля выканання тэста. Задаць пытанні, якія ўзніклі пад час выканання работы, можна на форуме сваёй групы. Нашы спецыялісты адкажуць Вам у 3-дзённы тэрмін. Больш падрабязна гл. тут

 

3. Адукацыйная праграма навучальных курсаў па падрыхтоўцы да алімпіяды па вучэбных прадметах "Беларуская мова і літаратура", "Руская мова і літаратура":

 • навучанне доўжыцца з кастрычніка па красавік (6 месяцаў).
 • заняткі праходзяць на філалагічным факультэце БДУ (вул. К. Маркса, 31).

Умовы прыёму слухачоў:

Запіс на ўсе формы навучання праводзіцца з верасня па кастрычнік (выхадны - субота, нядзеля).

Афармленне дамоў пры запісе на курсы слухачоў, якія не дасягнулі 18 гадоў, вырабляецца толькі ў прысутнасці аднаго з бацькоў.

Пры запісе на курсы неабходна пры сябе мець наступныя дакументы:

 • пашпарт слухача;
 • пашпарт аднаго з бацькоў, калі слухач не дасягнуў 18 гадоў;
 • аплата за навучанне на падрыхтоўчых курсах ажыццяўляецца толькі праз філіялы Белінвестбанка.

 

Для слухачоў:

Курсы замежных моў:

Мы прапануем вывучэнне:

 • англійскай;
 • балгарскай;
 • кітайскай;
 • славацкай;
 • французскай;
 • чэшскай;
 • нямецкай;
 • польскай;
 • італьянскай;
 • сербскай;
 • іспанскай;
 • украінскай;
 • турэцкай моваў.

• Навучанне доўжыцца 4 семестра (2 навучальныя гады).

• Заняткі праходзяць у вячэрні час на філалагічным факультэце БДУ (вул. К. Маркса, 31).

• Праграмы курсаў разлічаны, перш за ўсё, на студэнтаў ВНУ, але таксама і на іншыя катэгорыі жадаючых вывучаць замежныя мовы.

• Працягласць заняткаў - (замежная мова) - 4 акадэмічныя гадзіны 2 разы на тыдзень; (славянская мова) - 3 акадэмічныя гадзіны 2 разы на тыдзень.

• Па заканчэнні курсаў выдаецца даведка філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

 

Умовы прыёму слухачоў:

Запіс на курсы праводзіцца з верасня па кастрычнік (выхадны – субота, нядзеля).

Пры запісе на курсы неабходна пры сабе мець пашпарт слухача.

Аплата за навучанне на падрыхтоўчых курсах ажыццяўляецца толькі праз філіял Белінвестбанка.

 

Навучальны цэнтр падпарадкоўваецца непасрэдна дэкану філалагічнага факультэта (доктар філалагічных навук, прафесар Роўда Іван Сямёнавіч).

Агульнае кіраўніцтва ажыццяўляюць дырэктар Вучэбнага цэнтра доктар педагагічных навук прафесар Праскаловіч Вольга Уладзіміраўна, метадыст Спагрэева Тацяяна Міхайлаўна.

Выкладчыкі Вучэбнага цэнтра — высокакваліфікаваныя спецыялісты, дацэнты, кандыдаты навук.

Наш адрас:

г. Мінск, вул. К.Маркса, 31, аўд. 36

тэл. 8-017-380-39-45

e-mail:Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Спецыяльнасць "Беларуская філалогія" (па напрамках)

 
 • Напрамак Літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць
 • Напрамак Камп'ютарнае забеспячэнне
 • Напрамак Дзелавая камунікацыя

 

Уступныя выпрабаванні:

1. Беларуская мова (ЦТ)

2. Гісторыя Беларусі (ЦТ)

3. Беларуская літаратура (ВЭ) (праграма)

 

На скарочаны тэрмін навучання 
 
1. Методыка выкладання мовы (ПЭ) (праграма)
2. Методыка навучання літаратурнаму чытанню (ПЭ) (праграма)
 
а
Напрамак Літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць

rus_otd1.jpg

Спецыяльныя дысцыпліны:
 • псіхалогія літаратурнай творчасці;
 • асновы літаратурна-мастацкай дзейнасці;
 • стылістычнаерэдагаваннеі карэктура;
 • літаратурнаерэдагаванне;
 • лінгвістыкатэксту;
 • тэксталогія.
 
Кваліфікацыя (запіс у дыпломе): Філолаг. Літаратурна-рэдакцыйны супрацоўнік. Выкладчык беларускай мовы і літаратуры.

 

 

 

Напрамак Камп'ютарнае забеспячэнне

Спецыяльныя дысцыпліны:
rom-germ_otd1.jpg
 • уводзіны ў камп’ютарную філалогію;
 • інжынерыяведаў;
 • метадыаўтаматычнайапрацоўкітэкстаў;
 • корпусная лінгвістыка;
 • фармалізацыямовыў экспертных сістэмах.

Кваліфікацыя (запіс у дыпломе): Філолаг. Спецыяліст па камп'ютарнай філалогіі. Выкладчык беларускай мовы і літаратуры.

 

 

 

 

Напрамак Дзелавая камунікацыя

Спецыяльныя дысцыпліны:

 • культурадзелавогасуразмоўніцтва;rus_otd3.jpg
 • тэхніка маўлення;
 • рыторыка прафесійнага дыялогу;
 • дакументная лінгвістыка;
 • культурапедагагічнагасуразмоўніцтва;
 • рытарычныя жанры;
 • лінгвістычная крыміналістыка;
 • мова рэкламы.

 

Кваліфікацыя (запіс у дыпломе): Філолаг. Спецыяліст па дзелавой камунікацыі. Выкладчык беларускай мовы і літаратуры.