Спецыяльнасць "Беларуская філалогія" (па напрамках)

 
 • Напрамак Літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць
 • Напрамак Камп'ютарнае забеспячэнне
 • Напрамак Дзелавая камунікацыя

 

Уступныя выпрабаванні:

1. Беларуская мова (ЦТ)

2. Гісторыя Беларусі (ЦТ)

3. Беларуская літаратура (ВЭ) (праграма)

 

На скарочаны тэрмін навучання 

1. Беларуская дзіцячая літаратура (ПЭ)

2. Псіхалогія і педагогіка (ПЭ)

 
а
Напрамак Літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць

rus_otd1.jpg

Спецыяльныя дысцыпліны:
 • псіхалогія літаратурнай творчасці;
 • асновы літаратурна-мастацкай дзейнасці;
 • стылістычнаерэдагаваннеі карэктура;
 • літаратурнаерэдагаванне;
 • лінгвістыкатэксту;
 • тэксталогія.
 
Кваліфікацыя (запіс у дыпломе): Філолаг. Літаратурна-рэдакцыйны супрацоўнік. Выкладчык беларускай мовы і літаратуры.

 

 

 

Напрамак Камп'ютарнае забеспячэнне

Спецыяльныя дысцыпліны:
rom-germ_otd1.jpg
 • уводзіны ў камп’ютарную філалогію;
 • інжынерыяведаў;
 • метадыаўтаматычнайапрацоўкітэкстаў;
 • корпусная лінгвістыка;
 • фармалізацыямовыў экспертных сістэмах.

Кваліфікацыя (запіс у дыпломе): Філолаг. Спецыяліст па камп'ютарнай філалогіі. Выкладчык беларускай мовы і літаратуры.

 

 

 

 

Напрамак Дзелавая камунікацыя

Спецыяльныя дысцыпліны:

 • культурадзелавогасуразмоўніцтва;rus_otd3.jpg
 • тэхніка маўлення;
 • рыторыка прафесійнага дыялогу;
 • дакументная лінгвістыка;
 • культурапедагагічнагасуразмоўніцтва;
 • рытарычныя жанры;
 • лінгвістычная крыміналістыка;
 • мова рэкламы.

 

Кваліфікацыя (запіс у дыпломе): Філолаг. Спецыяліст па дзелавой камунікацыі. Выкладчык беларускай мовы і літаратуры.

Змены ў правілах прыёму

Упершыню ў БДУ без уступных выпрабаванняў будуць залічаць на спецыяльнасці "Беларуская філалогія" і "Руская філалогія" "медалістаў" і пераможцаў трэцяга этапа Рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах. Гаворка ідзе пра выпускнікоў, якія скончылі ўстановы сярэдняй адукацыі з залатым, сярэбраным медалём або ўстановы сярэдняй спецыяльнай адукацыі з дыпломам з адзнакай. У гэты спіс уключаны таксама ўладальнікі дыпломаў I, II, III ступені трэцяга (абласнога, Мінскага гарадскога) этапа Рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах, праведзенай Міністэрствам адукацыі ў навучальным годзе.

Падрыхтоўка па ўказаных спецыяльнасцях вядзецца на філалагічным факультэце БДУ. Выпускнікам названых спецыяльнасцей прысвойваецца кваліфікацыя "Выкладчык беларускай (рускай) мовы і літаратуры" у залежнасці ад абранай спецыяльнасці. Акрамя асноўнай кваліфікацыі, выпускнік атрымлівае і дадатковую: "Літаратурна-рэдакцыйны супрацоўнік", "Спецыяліст па камп'ютарнай філалогіі", "Спецыяліст па дзелавой камунікацыі", або ў рамках спецыяльнасці "Руская філалогія" - "Выкладчык рускай мовы як замежнай".

Залічэнне ў БДУ без уступных выпрабаванняў "медалістаў" і пераможцаў трэцяга этапа Рэспубліканскай алімпіяды на спецыяльнасці "Беларуская філалогія" і "Руская філалогія" прынята ў адпаведнасці з Пастановай Міністэрства адукацыі ад 29 лютага 2016 г. № 10 аб унясенні дапаўнення ў Пералiк педагагічных спецыяльнасцей, пры паступленні на якія ва ўстановы вышэйшай адукацыі залічваюцца без уступных выпрабаванняў.

Спецыяльнасць "Руская філалогія" (па напрамках)

 
 • Напрамак Літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць
 • Напрамак Камп'ютарнае забеспячэнне
 • Напрамак Дзелавая камунікацыя
 • Напрамак Руская мова як замежная

 

Уступныя выпрабаванні:

1. Руская мова (ЦТ)

2. Гісторыя Беларусі (ЦТ)

3. Руская літаратура (ВЭ) (праграма)

 

На скарочаны тэрмін навучання

1. Руская дзіцячая літаратура (ПЭ)

2. Псіхалогія і педагогіка (ПЭ)

 
а
Напрамак Літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць
Спецыяльныя дысцыпліны:
rus_otd1.jpg
 • псіхалогія літаратурнай творчасці;
 • асновы літаратурна-мастацкай дзейнасці;
 • стылістычнаерэдагаваннеі карэктура;
 • літаратурнаерэдагаванне;
 • лінгвістыкатэксту;
 • тэксталогія.

 

Кваліфікацыя (запіс у дыпломе): Філолаг. Літаратурна-рэдакцыйны супрацоўнік. Выкладчык рускай мовы і літаратуры.

 

 

Напрамак Камп'ютарнае забеспячэнне rom-germ_otd1.jpg

Спецыяльныя дысцыпліны:
 • уводзіны ў камп’ютарную філалогію;
 • інжынерыя ведаў;
 • метады аўтаматычнай апрацоўкі тэкстаў;
 • корпусная лінгвістыка;
 • фармалізацыя мовы ў экспертных сістэмах.

 

Кваліфікацыя (запіс у дыпломе): Філолаг. Спецыяліст па камп'ютарнай філалогіі. Выкладчык рускай мовы і літаратуры.

 

 

Напрамак Дзелавая камунікацыя rus_otd3.jpg

Спецыяльныя дысцыпліны:

 • культура дзелавога суразмоўніцтва;
 • тэхніка маўлення;
 • рыторыка прафесійнага дыялогу;
 • дакументная лінгвістыка;
 • культура педагагічнага суразмоўніцтва;
 • рытарычныя жанры;
 • лінгвістычная крыміналістыка;
 • мова рэкламы.

 

Кваліфікацыя (запіс у дыпломе): Філолаг. Спецыяліст па дзелавой камунікацыі. Выкладчык рускай мовы і літаратуры.

 

Напрамак Руская мова як замежная rus_otd4.jpg

Спецыяльныя дысцыпліны:
 • методыка выкладання рускай мовы як замежнай;
 • тэорыя і практыка міжкультурнай камунікацыі;
 • функцыянальна-камунікатыўная граматыка ў аспекце рускай мовы як замежнай;
 • камп’ютарныя тэхналогіі выкладання рускай мовы як замежнай;
 • уводзіны ў лінгвакультуралогію.
 

Кваліфікацыя (запіс у дыпломе): Філолаг. Выкладчык рускай мовы і літаратуры, рускай мовы як замежнай.

Спецыяльнасць "Славянская філалогія"

 
 • славянская і беларуская
 • славянская і руская

Уступныя выпрабаванні:

1. Беларуская мова (ЦТ) / Руская мова (ЦТ)

2. Гісторыя Беларусі (ЦТ)

3. Беларуская літаратура (ВЭ) (праграма)/

Руская літаратура (ВЭ) (праграма)

 

 

 

Спецыяльныя дысцыпліны:slav_otd1.jpg

 • уводзіны ў славянскую філалогію;
 • тэорыя і практыка перакладу;
 • славянская міфалогія;
 • гісторыя літаратуры краіны вывучаемай мовы;
 • стараславянская мова;
 • гістарычная граматыка славянскай мовы;
 • тэарэтычная граматыка славянскай мовы;
 • культура краіны вывучаемай мовы;
 • асновы літаратуразнаўчай славістыкі.

 

Кваліфікацыя (запіс у дыпломе): Філолаг. Перакладчык. Выкладчык славянскіх моў і літаратур. (з указаннем моў і літаратур)

Выдзяленне інтэрната студэнтам 1 курса

Студэнты 1 курса спецыяльнасцей «Беларуская філалогія» і «Руская філалогія» забяспечваюцца інтэрнатам на 100%, астатнія студэнты 1 курса - на 80%.

Спецыяльнасць "Класічная філалогія"

 

 

Спецыяльнасці

Уступныя выпрабаванні

 

 

1. Класічная філалогія

1. Беларуская або руская мова (ЦТ)

2. Гісторыя Беларусі (ЦТ)

3. Англійская мова (ЦТ)

 

 

Спецыяльныя дысцыпліны

 

Кваліфікацыя (запіс у дыпломе):

Філолаг. Перакладчык. Выкладчык класічных моў, антычнай літаратуры і англійскай мовы.

Спрабуйма вывучыць беларускую мову на філфаку БДУ!

Аспірантка Цукубскага ўніверсітэта (Японія) Сіёры Кіясава праходзіла стажыроўку на філфаку БДУ, дзе вывучала беларускую мову. А зараз яна сама выкладае беларускую мову ў Японіі.

Спецыяльнасці "Рамана-германская філалогія", "Усходняя філалогія"

 

 • англійская
 • нямецкая
 • італьянская
 • французская
 • кітайская

 


Спецыяльнасці

Уступныя выпрабаванні

 

Асобны конкурс па спецыяльнасці

1. Рамана-германская (англійская) філалогія

1. Беларуская або руская мова (ЦТ)

2. Гісторыя Беларусі (ЦТ)

3. Англійская мова (ЦТ)

 

Агульны конкурс па групе спецыяльнасцей

1. Рамана-германская (нямецкая
філалогія

2. Рамана-германская (французская) філалогія

3. Рамана-германская (італьянская) філалогія

4. Усходняя (кітайскаяфілалогія

 

1. Беларуская або руская мова (ЦТ)

2. Гісторыя Беларусі (ЦТ)

3. Замежная мова (ЦТ)*

 

*На спецыяльнасці, па якіх аб’яўлены агульны конкурс, можна здаваць любую замежную мову. Далейшае вывучэнне замежнай мовы адпаведна выбранай спецыяльнасці магчыма альбо ў групе тых, хто працягвае яе вывучэнне, альбо з нуля.

 

rus_otd2.jpg

Рамана-германская філалогія / Усходняя філалогія

Спецыяльныя дысцыпліны:

 • тэорыя і практыка перакладу;
 • рамана-германская міфалогія;
 • гісторыя літаратуры краіны вывучаемай мовы;
 • методыка выкладання замежнай мовы;
 • гістарычная граматыка замежнай мовы;
 • тэарэтычная граматыка асноўнай замежнай мовы;
 • стылістыка замежнай мовы;
 • уводзіны ў міжкультурную камунікацыю.
 
Кваліфікацыя (запіс у дыпломе): Філолаг. Перакладчык. Выкладчык замежных моў і літаратур (з указаннем моў і літаратур).

 

Завочныя курсы па падрыхтоўцы да ЦТ

Паважаны абітурыент!

На філалагічным факультэце Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта адкрыліся завочныя курсы па падрыхтоўцы да цэнтралізаванага тэсціравання па мовах (беларускай, рускай, англійскай, нямецкай, французскай) і да ўступных экзаменаў у навучальныя ўстановы па беларускай і рускай літаратурах. Вучэбныя матэрыялы распрацаваны прафесарамі і дацэнтамі нашага факультэта ў адпаведнасці з праграмай уступных выпрабаванняў па пэўным вучэбным прадмеце.

Навучанне ажыццяўляецца праз інтэрнэт на базе адукацыйнага анлайн-рэсурсу БДУ (dl.bsu.by). Вучэбны курс складаецца з 32 тэм, працягласць навучання – 2 семестры (15 кастрычніка - 27 мая). Заданні па курсе Вы будзеце атрымоўваць 1 раз на тыдзень.  Задаць пытанні, якія ўзніклі пад час выканання работы, можна на форуме сваёй групы або непасрэдна куратару Вашай групы. Нашы спецыялісты адкажуць Вам у 3‑дзённы тэрмін. Мы ўпэўнены, што атрыманыя веды будуць для Вас карыснымі і дапамогуць здзейсніць Вашу мару: паступіць у тую вышэйшую навучальную ўстанову, якую Вы выбралі.

Кошт навучання па кожным прадмеце – 81 BYN (за семестр). Аплаціць навучанне можа ў любым аддзяленні Белінвестбанка або праз сістэму АРІП (касы, банкаматы, інфа-кіёскі, інтэрнэт-банкінг, WebMoneyEasyPayiPay).

Умовы прыёму слухачоў:

1) зарэгістравацца на сайце dl.bsu.by (па ўсіх пытаннях звяртацца на электронную пошту Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду. або па тэлефонах: 8-017-3273818);
2) у раздзеле «Дыстанцыйныя школы БДУ» выбраць «Дыстанцыйныя курсы падрыхтоўкі да ЦТ філфак» і заключыць дамову па адпаведным прадмеце;
3) аплаціць курсы ў любым аддзяленні Белінвестбанка па рэквізітах: BY16BLBB30150100336910001001 ў Дырэкцыі ААТ «Белінвестбанка» па г. Мінску і Мінскай вобл.

Дадатковую інфармацыю можна атрымаць па працоўных днях з 10 да 17 па тэлефоне, 8-017-3273818 (Інэса Леанідаўна), а таксама па электроннай пошце Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду..