Змены ў правілах прыёму

Упершыню ў БДУ без уступных выпрабаванняў будуць залічаць на спецыяльнасці "Беларуская філалогія" і "Руская філалогія" "медалістаў" і пераможцаў трэцяга этапа Рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах. Гаворка ідзе пра выпускнікоў, якія скончылі ўстановы сярэдняй адукацыі з залатым, сярэбраным медалём або ўстановы сярэдняй спецыяльнай адукацыі з дыпломам з адзнакай. У гэты спіс уключаны таксама ўладальнікі дыпломаў I, II, III ступені трэцяга (абласнога, Мінскага гарадскога) этапа Рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах, праведзенай Міністэрствам адукацыі ў навучальным годзе.

Падрыхтоўка па ўказаных спецыяльнасцях вядзецца на філалагічным факультэце БДУ. Выпускнікам названых спецыяльнасцей прысвойваецца кваліфікацыя "Выкладчык беларускай (рускай) мовы і літаратуры" у залежнасці ад абранай спецыяльнасці. Акрамя асноўнай кваліфікацыі, выпускнік атрымлівае і дадатковую: "Літаратурна-рэдакцыйны супрацоўнік", "Спецыяліст па камп'ютарнай філалогіі", "Спецыяліст па дзелавой камунікацыі", або ў рамках спецыяльнасці "Руская філалогія" - "Выкладчык рускай мовы як замежнай".

Залічэнне ў БДУ без уступных выпрабаванняў "медалістаў" і пераможцаў трэцяга этапа Рэспубліканскай алімпіяды на спецыяльнасці "Беларуская філалогія" і "Руская філалогія" прынята ў адпаведнасці з Пастановай Міністэрства адукацыі ад 29 лютага 2016 г. № 10 аб унясенні дапаўнення ў Пералiк педагагічных спецыяльнасцей, пры паступленні на якія ва ўстановы вышэйшай адукацыі залічваюцца без уступных выпрабаванняў.

Спецыяльнасць "Руская філалогія" (па напрамках)

 
 • Напрамак Літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць
 • Напрамак Камп'ютарнае забеспячэнне
 • Напрамак Дзелавая камунікацыя
 • Напрамак Руская мова як замежная

 

Уступныя выпрабаванні:

1. Руская мова (ЦТ)

2. Гісторыя Беларусі (ЦТ)

3. Руская літаратура (ВЭ) (праграма)

 

На скарочаны тэрмін навучання

1. Руская мова (ЦТ)

2. Методыка выкладання мовы (ПЭ) (праграма)

3. Методыка навучання літаратурнаму чытанню (ПЭ) (праграма)

 
а
Напрамак Літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць
Спецыяльныя дысцыпліны:
rus_otd1.jpg
 • псіхалогія літаратурнай творчасці;
 • асновы літаратурна-мастацкай дзейнасці;
 • стылістычнаерэдагаваннеі карэктура;
 • літаратурнаерэдагаванне;
 • лінгвістыкатэксту;
 • тэксталогія.

 

Кваліфікацыя (запіс у дыпломе): Філолаг. Літаратурна-рэдакцыйны супрацоўнік. Выкладчык рускай мовы і літаратуры.

 

 

Напрамак Камп'ютарнае забеспячэнне rom-germ_otd1.jpg

Спецыяльныя дысцыпліны:
 • уводзіны ў камп’ютарную філалогію;
 • інжынерыя ведаў;
 • метады аўтаматычнай апрацоўкі тэкстаў;
 • корпусная лінгвістыка;
 • фармалізацыя мовы ў экспертных сістэмах.

 

Кваліфікацыя (запіс у дыпломе): Філолаг. Спецыяліст па камп'ютарнай філалогіі. Выкладчык рускай мовы і літаратуры.

 

 

Напрамак Дзелавая камунікацыя rus_otd3.jpg

Спецыяльныя дысцыпліны:

 • культура дзелавога суразмоўніцтва;
 • тэхніка маўлення;
 • рыторыка прафесійнага дыялогу;
 • дакументная лінгвістыка;
 • культура педагагічнага суразмоўніцтва;
 • рытарычныя жанры;
 • лінгвістычная крыміналістыка;
 • мова рэкламы.

 

Кваліфікацыя (запіс у дыпломе): Філолаг. Спецыяліст па дзелавой камунікацыі. Выкладчык рускай мовы і літаратуры.

 

Напрамак Руская мова як замежная rus_otd4.jpg

Спецыяльныя дысцыпліны:
 • методыка выкладання рускай мовы як замежнай;
 • тэорыя і практыка міжкультурнай камунікацыі;
 • функцыянальна-камунікатыўная граматыка ў аспекце рускай мовы як замежнай;
 • камп’ютарныя тэхналогіі выкладання рускай мовы як замежнай;
 • уводзіны ў лінгвакультуралогію.
 

Кваліфікацыя (запіс у дыпломе): Філолаг. Выкладчык рускай мовы і літаратуры, рускай мовы як замежнай.

Дзень Адчыненых дзвярэй

Дзень Адчыненых дзвярэй на філалагічным факультэце адбудзецца 28 сакавіка 2017 г. у 12.00 (г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд. 304).

 

 

(спецвыпуск для абітурыентаў)

Спецыяльнасць "Славянская філалогія"

 
 • славянская і беларуская
 • славянская і руская

Уступныя выпрабаванні:

1. Беларуская мова (ЦТ) / Руская мова (ЦТ)

2. Гісторыя Беларусі (ЦТ)

3. Беларуская літаратура (ВЭ) (праграма)/

Руская літаратура (ВЭ) (праграма)

 

 

 

Спецыяльныя дысцыпліны:slav_otd1.jpg

 • уводзіны ў славянскую філалогію;
 • тэорыя і практыка перакладу;
 • славянская міфалогія;
 • гісторыя літаратуры краіны вывучаемай мовы;
 • стараславянская мова;
 • гістарычная граматыка славянскай мовы;
 • тэарэтычная граматыка славянскай мовы;
 • культура краіны вывучаемай мовы;
 • асновы літаратуразнаўчай славістыкі.

 

Кваліфікацыя (запіс у дыпломе): Філолаг. Перакладчык. Выкладчык славянскіх моў і літаратур. (з указаннем моў і літаратур)

Спецыяльнасць "Класічная філалогія"

 

 

Спецыяльнасці

Уступныя выпрабаванні

 

 

1. Класічная філалогія

1. Беларуская або руская мова (ЦТ)

2. Гісторыя Беларусі (ЦТ)

3. Англійская мова (ЦТ)

 

 

Спецыяльныя дысцыпліны

 

Кваліфікацыя (запіс у дыпломе):

Філолаг. Перакладчык. Выкладчык класічных моў, антычнай літаратуры і англійскай мовы.

Выдзяленне інтэрната студэнтам 1 курса

Студэнты 1 курса спецыяльнасцей «Беларуская філалогія» і «Руская філалогія» забяспечваюцца інтэрнатам на 100%, астатнія студэнты 1 курса - на 80%.

Спецыяльнасці "Рамана-германская філалогія", "Усходняя філалогія"

 

 • англійская
 • нямецкая
 • італьянская
 • французская
 • кітайская

 


Спецыяльнасці

Уступныя выпрабаванні

 

Асобны конкурс па спецыяльнасці

1. Рамана-германская (англійская) філалогія

1. Беларуская або руская мова (ЦТ)

2. Гісторыя Беларусі (ЦТ)

3. Англійская мова (ЦТ)

 

Агульны конкурс па групе спецыяльнасцей

1. Рамана-германская (нямецкая
філалогія

2. Рамана-германская (французская) філалогія

3. Рамана-германская (італьянская) філалогія

4. Усходняя (кітайскаяфілалогія

 

1. Беларуская або руская мова (ЦТ)

2. Гісторыя Беларусі (ЦТ)

3. Замежная мова (ЦТ)*

 

*На спецыяльнасці, па якіх аб’яўлены агульны конкурс, можна здаваць любую замежную мову. Далейшае вывучэнне замежнай мовы адпаведна выбранай спецыяльнасці магчыма альбо ў групе тых, хто працягвае яе вывучэнне, альбо з нуля.

 

rus_otd2.jpg

Рамана-германская філалогія / Усходняя філалогія

Спецыяльныя дысцыпліны:

 • тэорыя і практыка перакладу;
 • рамана-германская міфалогія;
 • гісторыя літаратуры краіны вывучаемай мовы;
 • методыка выкладання замежнай мовы;
 • гістарычная граматыка замежнай мовы;
 • тэарэтычная граматыка асноўнай замежнай мовы;
 • стылістыка замежнай мовы;
 • уводзіны ў міжкультурную камунікацыю.
 
Кваліфікацыя (запіс у дыпломе): Філолаг. Перакладчык. Выкладчык замежных моў і літаратур (з указаннем моў і літаратур).

 

Завочныя курсы па падрыхтоўцы да ЦТ

Паважаны абітурыент!

На філалагічным факультэце Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта адкрыліся завочныя курсы па падрыхтоўцы да цэнтралізаванага тэсціравання па мовах (беларускай, рускай, англійскай, нямецкай, французскай) і да ўступных экзаменаў у навучальныя ўстановы па беларускай і рускай літаратурах. Вучэбныя матэрыялы распрацаваны прафесарамі і дацэнтамі нашага факультэта ў адпаведнасці з праграмай уступных выпрабаванняў па пэўным вучэбным прадмеце.

Навучанне ажыццяўляецца праз інтэрнэт на базе ўніверсітэцкай адукацыйнай сістэмы e-University (euniversity.bsu.by). Вучэбны курс складаецца з 32 тэм, працягласць навучання – 2 семестры (лістапад - май). Заданні па курсе Вы будзеце атрымоўваць 1 раз на тыдзень.  Задаць пытанні, якія ўзніклі пад час выканання работы, можна на форуме сваёй групы або непасрэдна куратару Вашай групы. Нашы спецыялісты адкажуць Вам у 3‑дзённы тэрмін. Мы ўпэўнены, што атрыманыя веды будуць для Вас карыснымі і дапамогуць здзейсніць Вашу мару: паступіць у тую вышэйшую навучальную ўстанову, якую Вы выбралі.

Кошт навучання па кожным прадмеце – 81 BYN (за семестр). Аплаціць навучанне можа ў любым аддзяленні Белінвестбанка або праз сістэму АРІП (касы, банкаматы, інфа-кіёскі, інтэрнэт-банкінг, WebMoneyEasyPayiPay).

Умовы прыёму слухачоў:

1)  скласці заяву аб прыёме слухача на курсы (форма заявы).  Калі Вы не дасягнулі ўзросту 18 гадоў, заява складаецца адным з бацькоў;

2)  адправіць запоўненую форму заявы або на электронную пошту Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду., або па факсе 8-017-2223421, або на адрас: 220030, г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, філалагічны факультэт;

3)  на Вашу электронную пошту будзе даслана дамова, па якой Вы зможаце аплаціць выбраны курс. Падпісаны Вамі арыгінал дамовы неабходна даслаць на адрас: 220030, г. Мінск, вул. К. Марк­са, 31, філалагічны факультэт;

4) Вам неабходна мець магчымасць выхаду ў інтэрнэт адзін раз на тыдзень, выкарыстоўваючы толькі Internet Explorer.

Дадатковую інфармацыю можна атрымаць па працоўных днях з 10 да 18 па тэлефоне 8-017-2202624 (Ганна Казіміраўна), 8-017-3273818 (Інэса Леанідаўна), а таксама па электроннай пошце Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду..

Вучэбны цэнтр філалагічнай падрыхтоўкі

Вучэбны цэнтр філалагічнай падрыхтоўкі прапануе:

Адукацыйныя праграмы:

1. Падрыхтоўка абітурыентаў да цэнтралізаванага тэсціравання і ўступных іспытаў у навучальныя ўстановы:

па рускай і беларускай мовах і літаратурах:

 • навучанне працягваецца з кастрычніка па май (8 месяцаў),
 • заняткі праходзяць у групах па 6 чалавек на філалагічным факультэце БДУ (вул. К.Маркса, 31),
 • працягласць заняткаў - 2 акадэмічныя гадзіны ў тыдзень.

 

па замежных мовах:

 • навучанне працягваецца 8 месяцаў,
 • заняткі праходзяць у групах па 3, 6 чалавек на філалагічным факультэце БДУ (вул. К.Маркса, 31),
 • працягласць заняткаў - 4 акадэмічныя гадзіны ў тыдзень.

2. Развіццёвае навучанне мовам вучняў 8-10 класаў агульнаадукацыйных устаноў:

 • навучанне працягваецца з кастрычніка па май (8 месяцаў);
 • заняткі праходзяць у вячэрні час на філалагічным факультэце БДУ (вул. К. Маркса, 31).

3. Завочныя падрыхтоўчыя курсы для іншагародніх абітурыентаў  2 семестры. Запіс на курсы ўжо пачаты, кошт 81 BYN (за семестр);

да цэнтралізаванага тэсціравання па прадметах:

 • руская і беларуская мовы;
 • замежныя мовы (англійская, нямецкая, французская);

да ўступных іспытаў у навучальныя ўстановы:

па рускай / беларускай літаратуры

Прымаюцца вучні выпускных класаў сярэдніх агульнаадукацыйных школ, ліцэяў, гімназій; сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў (вучылішчаў, каледжаў), а таксама выпускнікі папярэдніх гадоў.

 • Навучанне ажыццяўляецца праз інтэрнэт на базе ўніверсітэцкай адукацыйнай сістэмы e-University (euniversity.bsu.by). Вучэбны курс складаецца з 32 тэм, працягласць навучання – лістапад – май. Заданні па тэме павінны быць выкананы на працягу тыдня ў любы зручны для Вас час. Правільныя адказы Вы зможаце паглядзець пасля выканання тэста. Задаць пытанні, якія ўзніклі пад час выканання работы, можна на форуме сваёй групы. Нашы спецыялісты адкажуць Вам у 3-дзённы тэрмін. Больш падрабязна гл. тут

 

4. Курсы замежных моў:

Мы прапануем вывучэнне: англійскай; балгарскай; іспанскай; італьянскай; кітайскай; нямецкай; польскай; сербскай; славацкай; турэцкай; украінскай; французскай; чэшскай моў.

 • Навучанне працягваецца 5 семестраў (2,5 навучальныя гады).
 • Заняткі праходзяць у вячэрні час.
 • Праграмы курсаў разлічаны, перш за ўсё, на студэнтаў ВНУ, але таксама і на іншыя катэгорыі жадаючых вывучаць замежныя мовы.
 • Па заканчэнні курсаў выдаецца пасведчанне філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

5. Моўная падрыхтоўка асоб, якія ад'язджаюць за мяжу (слоўнікавы і камунікатыўны мінімум, увядзенне ў лінгвакраіназнаўства, афармленне дакументацыі).

Умовы прыёму слухачоў:

Запіс на ўсе формы навучання праводзіцца з верасня па кастрычнік c 12.00 да 18.00 (выхадны - субота, нядзеля).

Афармленне дагавораў пры запісу на курсы слухачоў, якія не дасягнулі 18 гадоў, вырабляецца толькі ў прысутнасці аднаго з бацькоў.

Пры запісе на курсы неабходна пры сабе мець наступныя дакументы:

 • пашпарт слухача;
 • пашпарт аднаго з бацькоў, калі слухач не дасягнуў 18 гадоў;
 • аплата за навучанне на падрыхтоўчых курсах ажыццяўляецца толькі праз філіял Белінвестбанка (Мінск, вул. Леніна, 16, 2 паверх) па накіраванню, выдадзенаму метадыстам Вучэбнага цэнтра пасля заключэння дагавора.

Наш адрас:

г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд. 36

тэл. 380-39-45

e-mail:Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

 

Спецыяльнасць "Беларуская філалогія" (па напрамках)

 
 • Напрамак Літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць
 • Напрамак Камп'ютарнае забеспячэнне
 • Напрамак Дзелавая камунікацыя

 

Уступныя выпрабаванні:

1. Беларуская мова (ЦТ)

2. Гісторыя Беларусі (ЦТ)

3. Беларуская літаратура (ВЭ) (праграма)

 

На скарочаны тэрмін навучання 
 
1. Беларуская мова (ЦТ)

2. Методыка выкладання мовы (ПЭ) (праграма)

3. Методыка навучання літаратурнаму чытанню (ПЭ) (праграма)
 
а
Напрамак Літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць

rus_otd1.jpg

Спецыяльныя дысцыпліны:
 • псіхалогія літаратурнай творчасці;
 • асновы літаратурна-мастацкай дзейнасці;
 • стылістычнаерэдагаваннеі карэктура;
 • літаратурнаерэдагаванне;
 • лінгвістыкатэксту;
 • тэксталогія.
 
Кваліфікацыя (запіс у дыпломе): Філолаг. Літаратурна-рэдакцыйны супрацоўнік. Выкладчык беларускай мовы і літаратуры.

 

 

 

Напрамак Камп'ютарнае забеспячэнне

Спецыяльныя дысцыпліны:
rom-germ_otd1.jpg
 • уводзіны ў камп’ютарную філалогію;
 • інжынерыяведаў;
 • метадыаўтаматычнайапрацоўкітэкстаў;
 • корпусная лінгвістыка;
 • фармалізацыямовыў экспертных сістэмах.

Кваліфікацыя (запіс у дыпломе): Філолаг. Спецыяліст па камп'ютарнай філалогіі. Выкладчык беларускай мовы і літаратуры.

 

 

 

 

Напрамак Дзелавая камунікацыя

Спецыяльныя дысцыпліны:

 • культурадзелавогасуразмоўніцтва;rus_otd3.jpg
 • тэхніка маўлення;
 • рыторыка прафесійнага дыялогу;
 • дакументная лінгвістыка;
 • культурапедагагічнагасуразмоўніцтва;
 • рытарычныя жанры;
 • лінгвістычная крыміналістыка;
 • мова рэкламы.

 

Кваліфікацыя (запіс у дыпломе): Філолаг. Спецыяліст па дзелавой камунікацыі. Выкладчык беларускай мовы і літаратуры.