Кантакты

Выява кантакту

Курылаў Юрый Генадзьевіч

кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Вышэйшая навучальная установа, якую закончыл, спецыяльнасць:Беларускі дзяржаўны універсітэт, "Філолаг. Выкладчык замежных (нямецкай і англійскай) моў і літаратур".

Галіны літаратуразнаўства, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: Літаратура народаў краін замежжа (нямецкая).

Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навук. кіраўнік: «Сінтэз мастацкіх стыляў у паэзіі С. Георге», 2014, навуковы кіраўнік - к. ф. н., дацэнт Г.В. Сініла.

Колькасць навуковых публікацый - 10.

Профіль у Акадэміі Google

+375 17 327 12 94
г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд.54
220030

E-mail:

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Курилов, Ю. Г. Особенности создания и функционирования символа «Незнакомка» в поэтическом сборнике Стефана Георге «Год души» / Ю. Г. Курилов // Вестн. Полоц. гос. ун-та. Сер. А, Гуманитарные науки. – 2012. – № 2. – С. 13–18.
Курилов, Ю. Г. Поэтика цикла Стефана Георге «Новое Царство»: традиции и новаторство / Ю. Г. Курилов // Вестн. Полоц. гос. ун-та. Сер. А, Гуманитарные науки. – 2013. – № 10. – С. 45–49.
Курилов, Ю. Г. Рецепция творчества И. В. Гёте и Ф. Гёльдерлина в цикле стихотворений Стефана Георге «Новое Царство» («DasNeueReich», 1928) / Ю. Г. Курилов // Вестн. Гродн. гос. ун-та. им. Я. Купалы. Сер. 3, Филология. Педагогика. Психология. – 2014. – № 1 (171). – С. 20–25.
Курилов, Ю. Г. Поэтика орнамента и послание прекрасной жизни в цикле стихотворений Стефана Георге "Ковер жизни" (1899) / Ю. Г.  Курилов // Вестн. Белорус. гос. ун-та. Сер. 4, Филология. Журналистика. Педагогика. – 2016. – № 3. – С. 21–26.