Кафедра гісторыі беларускай літаратуры

Выява кантакту

Навумовіч Уладзімір Аляксандравіч

кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Вышэйшая навучальная установа, якую скончыў, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны універсітэт, філалагічны факультэт (1966); спецыяльнасць "беларуская і руская мовы і літаратуры".

Галіна літаратуразнаўства, у якой працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: гісторыя беларускай літаратуры ХХ - ХХІ стагоддзяў.  

Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навуковы кіраўнік: "Проза "Маладняка", 1974, навуковы кіраўнік - доктар філалагічных навук, прафесар А.А. Лойка.

Колькасць навуковых публікацый: 186.

Профіль у Акадэміі Google

+375 17 222-33-66
г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд. 53
220030

E-mail:

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

"Шляхамі арлянят: Проза "Маладняка" (1984);

"Беларусазнаўства: Навучальны дапаможнік для студэнтаў Вышэйшая навучальная установа" (у сааўтарстве, пад рэд. П.І. Брыгадзіна) (1989);

"Беларуская літаратура: Вучэбны дапаможнік для сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў" (пад грыфам) (2000);

"Беларуская літаратура ХХ стагоддзя: Гісторыя і сучаснасць" (2005);

"Беларуская літаратура: Вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях 1-21 05 01 Беларуская філалогія, 1-21 05 02 Руская філалогія, 1-21 05 04 Славянская філалогія, 1-21 05 06 Рамана-германская філалогія" (у сааўтарстве з А.І. Бельскім, А.Л. Вераб'ём, В.В. Казловай, П.І. Навуменкам, М.А. Тычынам; Т.І. Шамякінай) (2006)


Специальность «Белорусская  филология (по направлениям)» код специальности 1-21 05 01

Типовой учебный план 1-21 05 01-01 2013
Типовой учебный план 1-21 05 01-02 2013
Типовой учебный план 1-21 05 01-03 2013

Семестр 1. Университетоведение (лекции, практические). Семестр 1–2. Университетоведение  (заочн.) (лекции, практические).  

Специальность «Русская  филология (по направлениям)» код специальности 1-21 05 02

Типовой учебный план 1-21 05 02-01 2013
Типовой учебный план 1-21 05 02-02 2013
Типовой учебный план 1-21 05 02-03 2013
Типовой учебный план 1-21 05 02-04 2013

Семестр 1. Университетоведение (лекции, практические). Семестр 1–2 . Университетоведение (заочн.) (лекции, практические).  

Cпециальность «Романо-германская филология» код специальности 1-21 05 06

Типовой учебный план 2018

Семестр 1. Университетоведение (лекции, практические).

Специальность «Славянская филология»  код специальности 1-21 05 04

Типовой учебный план 2013

Семестр 1. Университетоведение (лекции, практические).  

Специальность «Восточная  филология» код специальности 1-21 05 07

Типовой учебный план 2018

Семестр 1. Университетоведение (лекции, практические).   Биологический факультет

Семестр 2. Университетоведение (лекции).

Семестр 2. Университетоведение (заочн.) (лекции).