Прыгодзіч Мікалай Рыгоравіч доктар філалаг. навук, прафесар, загадчык кафедры
Гапоненка Ірына Алегаўна доктар філалагічных навук, прафесар
Кулеш Ганна Іванаўна доктар філалагічных навук, прафесар
Гедзімін Ларыса Анатольеўна кандыдат філалагічных навук, дацэнт
Губкіна Алена Васільеўна кандыдат філалагічных навук, дацэнт
Запрудскі Сяргей Мікалаевіч кандыдат філалагічных навук, дацэнт
Лянкевіч Алена Уладзіміраўна кандыдат філалагічных навук, дацэнт
Свістунова Марына Іосіфаўна кандыдат філалагічных навук, дацэнт
Ціванова Галіна Кузьмінічна кандыдат філалагічных навук, дацэнт
Чаеўская Марына Канстанцінаўна кандыдат філалагічных навук, дацэнт
Муравіцкая Алена Міхайлаўна старшы выкладчык
Рааго Павел Аляксандравіч старшы выкладчык
Ступень Настасся Аляксандраўна старшы выкладчык