Кафедра кітайскай філалогіі

Выява кантакту

Хмяльніцкі Мікалай Мікалаевіч

кандыдат філалагічных навук, загадчык кафедры
Вышэйшая навучальная ўстанова, якую скончыў, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт; філолаг, выкладчык беларускай і рускай моў і літаратур.
Галіна літаратуразнаўства, у якой працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: кампаратывістыка, літаратура народаў краін замежжа.
Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навуковы кіраўнік: "Адам Плуг - пісьменнік беларуска-польскага літаратурнага сумежжа", 1998 г., навуковы кіраўнік- д.ф.н., прафесар Шаблоўская І.В.
Колькасць навуковых публікацый: 70.
+375 17 327-63-78
г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд.28,58
220030

E-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Хмяльніцкі, М. М. Польская драматургія ХХ стагоддзя. Дапаможнік для студэнтаў філалагічнага факультэта па спецыяльнасці 1-21 05 04 “Славянская філалагія” / М.М.Хмяльніцкі. – Мн.: БДУ, 2008. – 78 с.

Хмяльніцкі, М. М (у сааўтарстве). Фальклор і літаратура. Феномен беларуска-польска-ўкраінскага культурнага сумежжа. Дапаможнік для студэнтаў філалагічнага факультэта па спецыяльнасці 1-21 05 04 “Славянская філалагія” / М.М.Хмяльніцкі і інш. – Мн.: Кнігазбор, 2011. – 183 с.

Хмяльніцкі, М. М (у сааўтарстве). Нарысы суседазнаўства. Польшча і Ўкраіна вачыма беларусаў. Дапаможнік для студэнтаў філалагічнага факультэта па спецыяльнасці 1-21 05 04 “Славянская філалагія” / М.М.Хмяльніцкі і інш. – Мн.: Кнігазбор, 2012. – 254 с.

Хмяльніцкі, М. М (у сааўтарстве). Гісторыя ўкраінскай літаратуры. Украінска-беларуска-польскій літаратурныя дыялогі. У дзвюх частках: Ч. І. Міжкультурныя камунікацыі. Ад старажытнасці да ХХ ст. Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па філалагічных спецыяльнасцях / М.М.Хмяльніцкі і інш. – Мн.: БДУ, 2012. – 230 с.

Хмяльніцкі, М. М (у сааўтарстве). Гісторыя ўкраінскай літаратуры. Украінска-беларуска-польскій літаратурныя дыялогі. У дзвюх частках: Ч. ІІ. Міжкультурныя камунікацыі ХХ-ХХI стст. Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па філалагічных спецыяльнасцях / М.М.Хмяльніцкі і інш. – Мн.: БДУ, 2014. – 271 с. 

Хмяльніцкі, М. М (у сааўтарстве). Наш і не наш Пясецкі. Зоркі Радзімы пісьменніка пад колам яго жыццёвых і творчых калізій / М.М.Хмяльніцкі і інш. – Мн.: Кнігазбор, 2014. – 211 с.

Хмяльніцкі, М. Беларускі дыскурс у польскай літаратуры ХХ ст.: манаграфія / М. Хмяльніцкі. – Мінск: БДУ, 2016. – 198с.

Хмяльніцкі, М.М. “Усё ж застанецца мая вам фатальная сіла…” (Старонкі жыцця і творчасці Юльюша Славацкага) / М.М. Хмяльніцкі // Роднае слова. – 2009. – № 3. – С.  20-23.

Хмяльніцкі, М.М. Асоба і творчасць Юльюша Славацкага ў беларускай культурнай прасторы / М.М. Хмяльніцкі // Роднае слова. – 2009. – № 9. – С.  21-24.

Хмяльніцкі, М.М. Канцэпцыя героя і рэчаіснасці ў рамане Т.Новака “Прарок” (1977) / М.М.Хмяльніцкі / Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. –  2009. – №3. – С. 31-35.

Хмяльніцкі, М.М. Gloria victis/ Паўстанне 1863-1864 гг. у жыцці і творчасці Элізы Ажэшкі / М.М. Хмяльніцкі // Роднае слова. – 2010. – № 5. – С.  27-30.

Хмяльніцкі, М.М. Прыярытэтны накірунак літаратуразнаўчых даследаванняў / М.М. Хмяльніцкі // Роднае слова. – 2010. – № 10. – С. 30.

Хмяльніцкі, М.М. Феномен беларуска-польскага літаратурнага сумежжа ХІХ-ХХ стст. / М.М.Хмяльніцкі / Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. –  2011. – №1. – С. 10-13.

Хмяльніцкі, М.М. Духоўны патэнцыял літаратуры беларуска-польскага сумежжа / М.М.Хмяльніцкі / Весці. Беларус. дзярж. пед. ун-та. Сер. 1, Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. –  2011. – №4. – С. 64-69.

Хмяльніцкі, М.М. Беларускія вобразы і матывы ў польскай паэзіі ХХ стагоддзя / М.М.Хмяльніцкі / Вестник МГЛУ. Сер. 1, Філалогія. –  2012. – №3 (58). – С. 123-130.

Хмяльніцкі, М. Беларускі дыскурс у польскай літаратуры 20-30-х гг. ХХ ст.: сучасная рэцэпцыя праблемы / М. Хмяльніцкі // Украінська полоністика. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2015. – Выпуск 11. – С.  44-53.

Хмяльніцкі, М. Сацыякультурны феномен беларуска-польска-ўкраінскага літаратурнага сумежжа / М. Хмяльніцкі // Волинь-Житомирщина. – Житомир, 2015. – Выпуск 27. – С.  391-398.

Хмельницкий, Н. Филологическое образование в парадигме культурной дипломатии Китая и Беларуси  / Н.Н. Хмельницкий // Один пояс – один путь. Материалы научной конференции (Далянь, 21-23 октября 2015 года).. – Далянь: ДУТ, 2015.  – С. 141 – 144.


Cпециальность «Восточная филология» код специальности 1-21 05 07

Семестр 5. Спецсеминар (кит. лит.) (лекции, практические)
Семестр 6. Спецсеминар (кит. лит.) (лекции, практические)
Семестр 7. Спецсеминар (кит. лит.) (лекции, практические)
Семестр 8. Спецсеминар (кит. лит.) (лекции, практические)
Семестр 9. Спецсеминар (кит. лит.) (лекции, практические)   

Специальность «Славянская филология» 

код специальности 1-21 05 04

Семестр 1-7. История литературы страны изучаемого языка (польская) (лекции, практические)
Семестр 9. История славянской литературной критики (лекции, практические)
Семестр 9. Польско-белорусские (польско-русские) литературные связи (лекции, практические)