Кафедра нямецкага мовазнаўства

Выява кантакту

Бабок Святлана Эдуардаўна

старшы выкладчык

Вышэйшая навучальная установа, якую закончыла, спецыяльнасць: БДУ; нямецкая і беларуская мовы і літаратуры.

Галіны мовазнаўства, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: практычная граматыка, тэорыя і практыка перакладу.

Колькасць навуковых публікацый - 10.

Профіль у Акадэміі Google

+375 17 375-55-10
г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд.120
220030

E-mail:

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Бабок, С. Э. Немецкий язык: учеб.-метод. пособие для студентов I курса филол. фак. заочной формы обучения / С. Э. Бабок. – Минск: БГУ, 2008. -116 с.

Бабок, С. Э. Диалогическое общение как один из факторов формирования языковой личности // Теоретические предпосылки и специфика формирования языковой личности в условиях инновационного развития высшего образования : 3-й научно-практический семинар (Минск, 20 апреля 2012 года) : сборник материалов / под общ. ред. С. С. Котовской. С. 7 -10.

Бабок, С. Э. Эллипсис в немецкой диалогической речи // Теоретические предпосылки и специфика формирования языковой личности в условиях инновационного развития высшего образования : 4научно-практический семинар (Минск, 22 марта 2013 г.) : сб. материалов / под общ. ред. С. С. Котовской.– Минск: БГУ, 2013. С.7 - 10.

Бабок, С. Э. Загадны лад ў нямецкай і беларускай мовах: спецыфіка ўтварэння рэгулярных формаў. // Теоретические предпосылки и специфика формирования языковой личности в условиях инновационного развития высшего образования : 4научно-практический семинар (Минск, 22 марта 2013 г.) : сб. материалов / под общ. ред. С. С. Котовской.– Минск: БГУ, 2013. С.11- 18.

Заходнепалеская мова (пераклад з нямецкай мовы артыкула А. Палякова – С. Э. Бабок) // Замежная мовазнаўчая беларусістыка на міжнародных з´ездах славістаў: зб. дакл. / уклад., прадмова. камент. Г. А. Цыхуна; Нац. Акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. Беларус. Культуры, мовы і літ., філ. “Ін-т мовы і літ. імя Якуба Коласа і Янкі Купалы”. – Мінск: Беларус. Навука, 2013. С. 122 – 134. 

Грамматика немецкого языка: учеб.-метод. пособие / сост. С. Э. Бабок. – Минск: БГУ, 2013. – 159 с.

Бабок, С. Э. Порядок слов и его функции в немецкой диалогической речи // Теоретические предпосылки и специфика формирования языковой личности в условиях инновационного развития высшего образования : 5-й научно-практический семинар (Минск, 16 октября  2016 года) : сборник материалов / под общ. ред. С. С. Котовской. С. 16 -20.


Cпециальность «Романо-германская филология» (немецкая) код специальности 1-21 05 06

Типовой учебный план 2018

Семестр 1-2 Основной иностранный язык (немецкий) (практические)

 

Cпециальность «Романо-германская филология» (английская, французская, итальянская) код специальности 1-21 05 06

Типовой учебный план 2018

Семестр 5-6 Второй иностранный язык  (немецкий) (практические)