Кафедра прыкладной лінгвістыкі

Выява кантакту

Дарагакупец-Навіцкая Аксана Міхайлаўна

кандыдат філалагічных навук, дацэнт, заг. кафедры

Вышэйшая навучальная установа, якую закончыла, спецыяльнасць: Брэсцкі дзяржаўны універсітэт; беларуская мова і літаратура.

Галіны літаратуразнаўства, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: філалагічны аналіз мастацкага тэксту.

Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навуковы кіраўнік: "Тэндэнцыі рамантызацыі і інтэлектуалізацыі ў сучаснай беларускай гістарычнай прозе", 2005 г., навуковы кіраўнік прафесар Д.Я. Бугаёў.

Колькасць навуковых публікацый - больш за 20.

Профіль у Акадэміі Google

+375 17 327-18-95
г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд.55
220030

E-mail:

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Дарагакупец А.М. Вытокі беларускай гістарычнай прозы // Роднае слова. - 2003. -- № 8. - С. 17 - 23.

Дарагакупец А.М. Традыцыі інтэлектуальнага гістарычнага рамана ў творчасці У. Арлова // Весн. Бел. Дзярж. Ун-та. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. - 2004. -- № 2. - С. 12 -17.

Дарагакупец А.М. Спецыфіка інтэлектуальнага ў сучаснай беларускай гістарычнай прозе // Бел. літаратуразн. - 2004. *-- № 2. - С. 57 - 68.

Дарагакупец А.М. Тэндэнцыі рамантызацыі і інтэлектуалізацыі ў сучаснай беларускай гістарычнай прозе. Аўтарэф. дыс. канд. філ. навук. Мінск, 2005.

Дарагакупец А.М. Прынцып гістарызму і сучасная гістарычная проза // Актуальныя праблемы сучаснага літаратурнага працэсу. - 2005. - С. 83 - 86.

Дорогокупец О.М. Белорусская историческая проза ХХ-ХХІ веков: традиции и новаторство // Мова і культура. Материалы Междунар. научн. конф. им. проф. Сергея Бураго. - Киев. -- 2006 г.

Дарагакупец А.М. Тыпалогія індывідуальна-аўтарскага асэнсавання гісторыі // Бел. літаратуразн. - 2007. - № 5. - С. 63 - 70.

Дарагакупец А.М. "Не закапайце ў зямлю вашых дараў, а прымнажайце і аддайце іх народу...": Якуб Колас і яго педагагічная дзейнасць у БДУ // Бел. літаратуразн. - 2010. -- № 8. - С. 138 - 147.