Кафедра раманскага мовазнаўства

Выява кантакту

Свірыд Людміла Анатольеўна

старшы выкладчык

Вышэйшая навучальная установа, якую закончыла, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны універсітэт, Рамана-германская філалогія, "Французская мова і літаратура".

Галіна мовазнаўства, у якой працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: мовазнаўства.

Колькасць навуковых публікацый: 8.

Профіль у Акадэміі Google

+375 17 327-29-69
г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд.46
220030

E-mail:

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Свирид, Л.А. Жанровое своеобразие романа Патрика Бессона «Закат семьи Брабанов»/Л.А. Свирид // Philology. Волгоград, 2016. №5. – с.39-41

Свирид, Л.А. Хронотоп в романе Патрика Бессона «Закат семьи Брабанов»/ Л.А. Свирид // Мова – Літаратура – Культура: матэрыялы VIII Міжнароднай навуковай канферэнцыi, (да 90-годдзя прафесара Льва Мiхайлавiча Шакуна), Мінск, 15–16 верасня 2016 г. Ч.2 / Беларускi  дзярж. ун-т; у аўтарскай рэдакцыi. – Мінск: РIВШ, 2016. –125-129 с.

Свирид, Л.А. Афон - ЗА ЖИЗНЬ! – завет преподобного Паисия Святогорца. Фильм/Реж. А.Махакеев., Перевод с французского Л.А.Свирид [и др.] – Минск, 2015. Съемочная группа Sobor.by, [Электронный ресурс]. – 2016. – Режим доступа: https://vk.com/afon_za – Дата доступа: 24.11.2016

Свирид Л.А., Цыбульская Н.А. Типовая учебная программа по курсу «Иностранный язык (французский)» БГУ, 2012

Свирид Л.А., Цыбульская Н.А. Учебная программа по курсу «Иностранный язык (французский)» БГУ, 2008

Пастушенко, Л.А. Французский семейный роман и «Закат семьи Брабанов» Патрика Бессонна/ Л.А.Пастушенко // Філалагічныя навукі: Маладыя вучоныя ў пошуку: Материалы навук. канф. (25 красавiка 2003 г.) / Адк. рэд. С.А.Важнiк. – Мн.: 2004. --  С. 305-308.

Пастушенко, Л.А. Ромен Гари: «Жизнь впереди?» / Л.А.Пастушенко // Мужской клуб. –  2000. – 13 апреля. – С. 2.

Пастушенко, Л.А. Стилистические особенности романа Эмиля Ажара «Жизнь впереди» Л.А.Пастушенко // Материалы докладов 56-ой научной конференции студентов и аспирантов 11-14 апреля 1999г. Мн.: 1999 – С.115-118.


Cпециальность «Романо-германская филология» (французская) код специальности 1-21 05 06

Типовой учебный план 2018

Семестр 1-6 Основной иностранный язык (французский) (практические)

 

Специальность «Русская  филология (по направлениям)» код специальности 1-21 05 02

Типовой учебный план 1-21 05 02-01 2013
Типовой учебный план 1-21 05 02-02 2013
Типовой учебный план 1-21 05 02-03 2013
Типовой учебный план 1-21 05 02-04 2013

Семестр 1-6 Иностранный язык (французский) (практические)

 

Специальность «Белорусская  филология (по направлениям)» код специальности 1-21 05 01

 

Типовой учебный план 1-21 05 01-01 2013
Типовой учебный план 1-21 05 01-02 2013
Типовой учебный план 1-21 05 01-03 2013

 

Семестр 1-6 Иностранный язык (французский) (практические)