Кафедра раманскага мовазнаўства

Вышэйшая навучальная установа, якую закончыла, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны ўнiверсiтэт, фiлалагiчны факультэт, спецыяльнасць: раманская фiлалогiя; фiлолаг, выкладчык французкай i англійскай моў i лiтаратур, перакладчык.
Галіны мовазнаўства, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: лінгвістычны аналіз тэксту, дыскурсіўны аналіз навін, лінгвістычная прагматыка.
Колькасць навуковых публікацый – 18.

г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд.46
220030

E-mail:

Cпециальность «Романо-германская филология» (французская) код специальности 1-21 05 06

Семестр 1-4 Основной иностранный язык (французский) (практические)
Семестр 3-9 Второй иностранный язык (французский) (практические)