Кафедра рускай мовы

Выява кантакту

Занкавец Ала Аляксандраўна

старшы выкладчык

Вышэйшая навучальная ўстанова, якую скончыла, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны універсітэт па спецыяльнасці "руская мова і літаратура".

Галіны мовазнаўства, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эскперта, апанента: лексікалогія, фразеалогія, словаўтварэнне; руская дыялекталогія

Колькасць навуковых публікацый - 12.

Профіль у Акадэміі Google

+375 17 363-62-85
г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд.57
220030

E-mail:

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Структура и семантика соматических фразеологизмов русского и белорусского языков / А.А. Занковец // Язык и социум: материалы VII Междунар. науч.  конф., г. Минск, 1-2 дек. 2006 г. В 2 ч. Ч. 2. / под общ. ред. Л.Н. Чумак. - Минск: РИВШ, 2007. - С. 31-33.
"Ходить на голове",  "щупать глазами", "откинуть копыта": русская соматическая фразеология о человеке / А.А. Занковец // Языки мира - в мир языков: межвузовский сборник научных статей. Вып. 2. - Мн., 2008. - Сс. 167-172.
Особенности и закономерности словообразования соматизмов русского и белорусского языков // Русский язык: система и функционирование: сб. материалов IV Междунар. науч. конф., г. Минск, 5-6 мая 2009 г. В 2 ч. Ч. 2. - Минск: РИВШ, 2009. - С. 26-28.
Словаўтваральная актыўнасць саматызмаў беларускай і рускай моў // Роднае слова. 2009  г. № 9.

Семантическая структура соматизмов русского и белорусского языков // Русский язык и литература. 2009 г. № 11.


Cпециальность «Русская филология (по направлениям)» код специальности 1-21 05 02

Типовой учебный план 1-21 05 02-01 2013
Типовой учебный план 1-21 05 02-02 2013
Типовой учебный план 1-21 05 02-03 2013
Типовой учебный план 1-21 05 02-04 2013

Семестр 1-2. Современный русский язык (практические)

Семестр 4. Русская диалектология (лекции, практические)

 

Cпециальность «Романо-германская филология» код специальности 1-21 05 06

Типовой учебный план 2018

Семестр 2-4. Современный русский язык (практические)

 

Cпециальность «Восточная филология» код специальности 1-21 05 07

Типовой учебный план 2018

Семестр 2-4. Современный русский язык (практические)