Кафедра тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства

Выява кантакту

Фаменкова Марына Аляксандраўна

старшы выкладчык

Вышэйшая навучальная ўстанова, якую скончыла, спецыяльнасць: 1988 г., Беларускі дзяржаўны універсітэт, філалагічны факультэт, аддзяленне рускай мовы і літаратуры. Спецыяльнасць - філолаг. Выкладчык рускай мовы і літаратуры.

Галіны мовазнаўства, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: кагнітыўная лінгвістыка, лінгвістыка тэксту, паланістыка.

Колькасць навуковых публікацый: 15.

Профіль у Акадэміі Google

+375 17 222-33-66
г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд.52
220030

E-mail:

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Фоменкова М.А. Językowy obraz świata Polaka przez pryzmat frazeologii z komponentem etnonimicznym.  ⁄⁄ Фалькларыстычныя даследванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб.арт. вып.6⁄ паднав. рэд. В.В. Прыемка, Т.А. Марозавай.- Мінск: Бестпрынт, 2009. – С. 216 – 221.

Фоменкова М.А. Językowy obraz świata Polaka przez pryzmat frazeologii z komponentem toponimicznym.  ⁄⁄ Славянские языки: аспекты исследования :  сб. науч. ст. ⁄  Белорус.  гос. ун-т., каф. теорет.  и славян. языкознания;  под общ. ред. Е.Н. Руденко. – Минск: Изд. центр БГУ. 2009.- С.  311-314.

Фоменкова М.А.  К вопросу методического обеспечения дисциплин филологического цикла в Чанчуньском институте международной коммерции.⁄⁄ Диверсификация образования. К вопросу преподавания филологических дисциплин. Комсомольск -  на – Амуре, 2012. – С. 64 – 68.

Фоменкова М.А. (в соавторстве) Русско-китайский, китайско-русский словарь-минимум лингвистической терминологии.  - Чанчунь, 2012. С. 50.

Фоменкова М.А.  (в соавторстве) Русский язык: говорение и аудирование.- Чанчунь. – С.407.


Специальность «Белорусская  филология (по направлениям)» код специальности 1-21 05 01

Типовой учебный план 1-21 05 01-01 2013 
Типовой учебный план 1-21 05 01-02 2013 
Типовой учебный план 1-21 05 01-03 2013

Семестры 2-3. Современный славянский язык (польский) (лекции, консультации, практические, зачеты)

Семестр 11. Общее языкознание (лекции, практические, консультации, экзамены)

Специальность «Русская  филология (по направлениям)» код специальности 1-21 05 02

Типовой учебный план 1-21 05 02-01 2013 
Типовой учебный план 1-21 05 02-02 2013 
Типовой учебный план 1-21 05 02-03 2013 
Типовой учебный план 1-21 05 02-04 2013

Семестр 2. Старославянский язык (лекции, практические, консультации, экзамены, уср, рецензирование контрольных работ)

Специальность «Историко-архивоведение»

Семестр 2. Польский язык (практические, консультации, уср, экзамены, зачеты)