Шамякіна Таццяна Іванаўна доктар філалаг. навук, прафесар, загадчык кафедры
Андрэеў Анатоль Мікалаевіч доктар філалагічных навук, прафесар
Казакова Ірына Валер’еўна доктар філалагічных навук, прафесар
Рагойша Вячаслаў Пятровіч доктар філалагічных навук, прафесар
Лук'янава Таццяна Валер'еўна кандыдат філалагічных навук, дацэнт
Шамякіна Славяна Вячаславаўна кандыдат філалагічных навук, дацэнт
Прыемка Вольга Віктараўна кандыдат філалагічных навук, дацэнт
Крылова Святлана Іванаўна старшы выкладчык