ВНЛ беларускага фальклору

Кавалёва Рыма Мадэстаўна кандыдат філалагічных навук, вядучы навуковы супрацоўнік
Палукошка Вольга Іванаўна навуковы супрацоўнік
Валошчык Інеса Леанідаўна спецыяліст па арганізацыі вучэбнага працэсу
Дзянісенка Вера Сяргееўна лабарант
Латышкевіч Маргарыта Юр’еўна лабарант