ВНЛ беларускага фальклору

Палукошка Вольга Іванаўна загадчык лабараторыі
Кавалёва Рыма Мадэстаўна кандыдат філалагічных навук, вядучы навуковы супрацоўнік
Валошчык Інеса Леанідаўна спецыяліст па забеспячэнні вучэбнага працэсу
Дзянісенка Вера Сяргееўна спецыяліст па забеспячэнні вучэбнага працэсу
Латышкевіч Маргарыта Юр’еўна спецыяліст па забеспячэнні вучэбнага працэсу