Lublin w Mińsku, Mińsk w Lublinie

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin w Mińsku, Mińsk w Lublinie, Nr 9/248 Listopad 2018.

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2018/1130/074149-wu-248-net.pdf