Кафедра

Адрас:
ауд. 53
вул. К. Маркса, 31
Беларусь
220030

Тэлефон: +375 17 327-21-76

E-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Загадчык: Марозава Таццяна Анатольеўна

Дата стварэння: 1994 г.

Колькасць выкладчыкаў: 8, з іх прафесараў – 4, дацэнтаў – 3, ст. выкладчыкаў - 1.

Навуковыя напрамкі: вывучэнне асаблівасцей паэтыкі мастацкай літаратуры і вуснай народнай творчасці.

Спецыялізацыя: літаратуразнаўства, фалькларыстыка.

Гісторыя

Гісторыя, імёны, дасягненні. Кафедра сёння.

Кафедра тэорыі літаратуры Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта пачала функцыянаваць з 1 верасня 1994 года ў складзе дзевяці чалавек: аднаго доктара навук, прафесара, загадчыка кафедры – В.П. Рагойша, пяці дацэнтаў – А.М. Андрэеў, Р.М. Кавалёва, А.В. Карасёва, М.П. Кенька, Т.І. Шамякіна, аднаго старшага выкладчыка – П.П. Ткачова, двух выкладчыкаў – І.У. Ківель, В.В. Прыемка і аднаго лабаранта 1-й катэгорыі з вышэйшай адукацыяй (з 1996 па 2005 гг.) – С.І. Крылова.

Стварылася яна на базе кафедраў беларускай, рускай літаратуры і беларусістыкі. Адразу пачала забяспечваць выкладанне на ўсіх аддзяленнях філфака курсаў “Уводзіны ў літаратуразнаўства”, “Тэорыя літаратуры”, “Фальклор”, “Міфалогія”, “Гісторыя і тэорыя сусветнай культуры”. З 1995 г. пры кафедры адкрыта аспірантура, з 1997 г. – магістратура, у якія прымаюцца адзін-два выпускнікі філфака ў год.

Актыўны навуковы працэс на кафедры пачаўся з абароны ў канцы 1994 г. кандыдацкай дысертацыі В.В. Прыемка “Вясельныя песні Піншчыны” (навук.кір. Р.М. Кавалёва). У 1998 г. у Маскве доктарскую дысертацыю “Цэласны аналіз літаратурнага твора” па спецыяльнасці “тэорыя літаратуры” абараніў сённяшні прафесар кафедры А.М. Андрэеў. На кафедры падрыхтавана і рэкамендавана да абароны доктарская дысертацыя Т.І. Шамякінай “Беларуская літаратурная традыцыя і міфалогія” (навук. кансультант В.П. Рагойша; з 2000/2001 навучальнага года Т.І. Шамякіна стала загадваць кафедрай беларускай лінгвістыкі і міфалогіі). Вучоныя кафедры сталі грунтоўна асэнсоўваць тэарэтычныя аспекты развіцця беларускага прыгожага пісьменства, вывучаць асобныя пытанні тэорыі літаратуры (цэласнасць мастацкага твора, вершаванне, літаратурная вобразатворчасць і г.д.), даследаваць усходнеславянскую міжлітаратурную супольнасць ХХ стагоддзя і інш.

На кафедры вядзецца навуковая праца як на ўзроўні выкладчыкаў, так і студэнтаў. Кожны год супрацоўнікі кафедры ўдзельнічаюць у розных міжнародных і рэспубліканскіх навуковых канферэнцыях, публікуюць па некалькі дзесяткаў артыкулаў. З пачатку арганізацыі кафедры кожны раз на традыцыйных міжнародных канферэнцыях “Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай” пачалі працаваць асобныя секцыі па праблемах тэорыі літаратуры. На штогодніх студэнцкіх канферэнцыях пад кіраўніцтвам выкладчыкаў кафедры ладзяцца абавязковыя секцыі фалькларыстыкі і тэорыі літаратуры. У 1997 г. кафедра з’яўлялася асноўным арганізатарам канферэнцыі “Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай”. На кафедры ў 1996 г. сумесна з Інстытутам літаратуры імя Я. Купалы НАН Беларусі быў праведзены “круглы стол” “Актуальныя праблемы літаратуразнаўства”.

Штогод даклады студэнтаў, якія пішуцца пад кіраўніцтвам выкладчыкаў кафедры, адзначаюцца рознымі рэпубліканскімі і універсітэцкімі ўзнагародамі. У 1998 годзе студэнт-пяцікурснік (пазней – аспірант кафедры) А. Дуброўскі за навуковую працу “Паэтыка Рыгора Барадуліна” атрымаў Дыплом імя У.І. Пічэты (навук. кір. В.П. Рагойша). Пры кафедры працуе (пад кіраўніцтвам спачатку Р.М. Кавалёвай, цяпер – Т.А. Марозавай) студэнцкая навуковая фальклорная лабараторыя, якая штогод заваёўвае гранты ў агульнаўніверсітэцкіх навуковых конкурсах. Яе члены падрыхтавалі і выдалі восем выпускаў фальклорных матэрыялаў, зарыентаваных на вучэбную фальклорную практыку. Кафедра распрацавала рабочыя і тыпавыя планы па асобных прадметах (тэорыя літаратуры, славянская міфалогія, гісторыя і тэорыя сусветнай культуры, фалькларыстыка). З 2001 г. супрацоўнікі кафедры на спецыяльнасці “Беларуская філалогія” вядуць разлічаны на тры гады факультатыў “Прыкладное літаратуразнаўства”, забяспечыўшы яго спецыяльна распрацаванай і выдадзенай у 2003 г. праграмай. У 2004 г. студэнтка V курса (пазней – аспірантка кафедры) С.В. Шамякіна за навуковую працу “Змястоўна-фармальная адметнасць чарадзейнай казкі”  атрымала прэмію імя У.І. Пічэты (навуковы кіраўнік – Р.М. Кавалёва). У 2017 г. прынята 6 магістрантаў. У 2017 г. у конкурсе на лепшую студэнцкую работу перамагла магістрантка кафедры тэорыі літаратуры Ю.С. Грышкевіч  з работай “Архетипический образ Мирового древа в мифологии, рунической системе письменности и в литературе” (кіраўнік С.В. Шамякіна).

За перыяд свайго адносна нядоўгага існавання кафедра тэорыі літаратуры распрацавала дзве калектыўныя навукова-даследчыя тэмы, у якіх былі задзейнічаны ўсе супрацоўнікі кафедры і некаторыя аспіранты: “Тэарэтычныя праблемы развіцця беларускага пісьменства і культуры” (1995-2000 г.г) і “Усходнеславянская міжлітаратурная супольнасць ХХ стагоддзя” (1998-2000г.г). У выніку распрацоўкі тэм паказана месца беларускай міфалогіі, фальклору, абрадавай паэзіі, усходнеславянскай міжлітаратурнай супольнасці ХХ стагоддзя, выяўлены агульнаўсходнеславянскія і некаторыя спецыфічныя рысы беларускага прыгожага пісьменства, прааналізаваны праблемы беларуска-іншанацыянальнага мастацкага ўзаемаперакладу.

З 2001 года кафедра пачала распрацоўку (разлічаную на 2001-2005 гг.) двух новых тэм – “Тыпалогія сродкаў мастацкага выяўлення ў мастацкай літаратуры і фальклоры” і “Асаблівасці паэтыкі сучаснай беларускай літаратуры ў кантэксце сусветнага літаратурнага працэсу”. З 2006 года кафедра пачала распрацоўку (разлічаную на 2006-2010 гг.) дзвюх новых тэм – “Тэорыя літаратуры, літаратурныя сувязі: школа, каледж, універсітэт” па ДПФД “Беларуская мова і літаратура” і “Класічныя і некласічныя мадэлі свету ў літаратуры і фальклоры”.

Праводзяцца даследаванні наступных тэарэтыка-літаратурных праблем: мастацкі свет літаратурнага твора, вершазнаўства, цэласны аналіз літаратурнага твора, славянскі фальклор у кантэксце сусветнай культуры, тэорыя і практыка мастацкага перакладу. Кафедра тэорыі літаратуры з’яўляецца сёння цэнтрам спецыяльнага вывучэння і выкладання тэарэтыка-літаратурных дысцыплін у сістэме навучальнага працэсу. Навуковыя накірункі дзейнасці: выкладанне дысцыплін “Уводзіны ў літаратуразнаўства”, “Тэорыя літаратуры”, “Фалькларыстыка”, “Асновы літаратурна-мастацкай дзейнасці”, “Літаратурнае рэдагаванне”, “Псіхалогія літаратурнай творчасці”, “Славянская міфалогія”, “Усходняя міфалогія”, “Антычныя традыцыі ў славянскіх культурах”, “Гісторыя і тэорыя сусветнай культуры”, “Гісторыя культуры Беларусі”, “Гісторыя культуры Расіі”, “Тэксталогія”, “Філасофія літаратуры”, “Фальклор славянскіх народаў”, “Дзелавы этыкет”.

Значную работу супрацоўнікі кафедры праводзяць таксама ў галіне навукова-метадычнай і арганізацыйнай дзейнасці. Яны з'яўляюцца членамі розных навуковых і навукова-метадычных камісій, вучоных саветаў, саветаў па абароне дысертацый, членамі рэдкалегій навуковых і навукова-метадычных выданняў.

У адзінстве і разнастайнасці навуковых інтарэсаў кафедра тэорыі літаратуры працягвае плённыя традыцыі сваіх слынных папярэднікаў – прафесароў І.І.Замоціна, Я.І.Барычэўскага, А.М.Вазнясенскага, М.Р.Ларчанкі і інш.

З 2016 года склад кафедры абнавіўся. Загадчыкам кафедры была выбрана па конкурсе доктар філалагічных навук прафесар Таццяна Іванаўна Шамякіна, якая дагэтуль узначальвала кафедру беларускай літаратуры і культуры. Разам з ёю перайшла на кафедру тэорыі літаратуры доктар філалагічных навук прафесар кафедры Ірына Валер’ўна Казакова. Дацэнт Р.М. Кавалёва перайшла на працу ў вучэбна-навуковую лабараторыю беларускага фальклору. З чэрвеня 2017 года пайшоў на пенсію дацэнт М.П. Кенька. У чэрвені 2017 года адзначана 75-годдзе доктара філалагічных навук прафесара В.П. Рагойшы, які 20 гадоў узначальваў кафедру тэорыі літаратуры.

Прафесары кафедры тэарэтычнага і славянскага літаратуразнаўства

Шамякіна Таццяна Іванаўна нарадзілася  8 кастрычніка 1948 г. у г. Мінску. У 1971 г. закончыла з адзнакай беларуска-рускае аддзяленне філалагічнага факультэта БДУ. З 1971 г. – аспірантка пры кафедры беларускай літаратуры БДУ. З 1974 г. выкладчык кафедры беларускай літаратуры БДУ. З 1982 г. – дацэнт кафедры беларускай літаратуры БДУ. З 1992 г.  – дацэнт кафедры беларусазнаўства БДУ. З 1994 г. – дацэнт кафедры тэорыі літаратуры БДУ. З  2000 г. – загадчык кафедры беларусазнаўства БДУ. З  2004 г. – загадчык кафедры беларускай літаратуры і культуры БДУ. З 2016 г. – загадчык кафедры тэорыі літаратуры БДУ.

Абараніла кандыдацкую дысертацыю ў 1975 г. Доктарская дысертацыя па дзвюх спецыяльнасцях у 2001 г. Прафесар з  2003 г.  Акадэмік Міжнароднай славянскай акадэміі навукі, адукацыі, мастацтва і культуры (з 2007 г.).

Кола навуковых інтарэсаў: тэорыя літаратуры, славянская міфалогія, фалькларыстыка, псіхалогія літаратурнай творчасці, гісторыя і тэорыя сусветнай культуры. Аўтар больш за 400 навуковых публікацый. Падрыхтавала 5 кандыдатаў навук і 1 доктара навук.

Член прэзідыума і член праўлення Саюза пісьменнікаў Беларусі. Сябар Саюза пісьменнікаў Саюзнай дзяржавы. Даследчык літаратуры, мемуарыст, крытык, публіцыст.

Сярод кніг індывідуальнага аўтарства: «На лініі перасячэння», «Міфалогія Беларусі», «Беларуская класічная літаратура і міфалогія», «Міфалогія і літаратура», «Славянская міфалогія», «Китайский народный календарь и славянские мифологические параллели»,  «Беларуская літаратура і міфалогія», «Іван Шамякін у незвычайных ракурсах», «Парадоксы времени, или Романтика советской науки», “Фальклор і беларуская літаратура ў люстэрку міфалогіі”.

За час працы ў БДУ распрацавала не менш 20 дысцыплін. Так, пачынаючы з 2000 г.: “Славянская міфалогія”, “Псіхалогія літаратурнай творчасці”, “Асновы літаратурна-мастацкай дзейнасці”, “Літаратурнае рэдагаванне”, “Гісторыя і тэорыя сусветнай культуры”, “Культура Расіі”, “Антычныя традыцыі ў славянскіх культурах”; “Творчы працэс – пісьменнік – літаратурны твор”, “Міфапаэтыка літаратуры і міф у СМІ” і інш.

З 2006 па 2015 гг. з’яўлялася членам спецыялізаванага Экспертнага савета ВАКа. З 2010 г. па 2015 г. з’яўлялася старшынёй спецыялізаванага Савета  па абароне кандыдацкіх і доктарскіх дысертацый па педагогіцы і методыцы выкладання мовы і літаратуры пры філфаку БДУ.  Член рэдакцыйных саветаў каля 10 навуковых і навукова-метадычных часопісаў і зборнікаў.

Узнагароджана Граматамі Міністэрства адукацыі БССР і РБ, ВАКа, рэктарата БДУ, дэканата філалагічнага факультэта БДУ. Мае званне “Выдатнік адукацыі”. Узнагароджана дзяржаўным медалём Францыска Скарыны (2007 г.). Лаўрэат Рэспубліканскай літаратурнай прэміі за лепшы літаратурны твор (2010 г.). Узнагароджана Граматай Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь (2017).

Рагойша Вячаслаў Пятровіч нарадзіўся 5 чэрвеня 1942 г. у в. Ракаў Валожынскага раёна Мінскай вобл. Вучыўся ў Ракаўскай СШ. Скончыў з адзнакай філалагічны факультэт БДУ ў 1963 г., аспірантуру БДУ ў 1967 г. У 1965 г. служыў у Савецкай Арміі. З 1967 г. – старшы выкладчык, затым дацэнт кафедры беларускай літаратуры БДУ. З 1988 г. па 1991 г. – дацэнт кафедры культуры Інстытута паліталогіі і сацыяльнага кіравання. З 1991 г. па 1994 г. – намеснік дырэктара Нацыянальнага навукова-асветнага цэнтра імя Ф.Скарыны. Загадчык кафедры тэорыі літаратуры Белдзяржуніверсітэта з 1994 г. па 2016 г. Прафесар кафедры тэорыі літаратуры з 2016 г.

Кандыдацкую дысертацыю абараніў у 1967 г. Доктарскую дысертацыю абараніў у 1993 г. у Інстытуце сусветнай літаратуры імя А.М. Горкага Расійскай акадэміі навук. Званне прафесара нададзена ў 1994 г. Акадэмік Міжнароднай акадэміі навук Еўразіі (з 1994 г.).

Кола навуковых інтарэсаў: тэорыя і гісторыя беларускай літаратуры, беларуска-славянскія літаратурныя ўзаемасувязі, паэтыка літаратурнага твора, пытанні тэорыі і практыкі мастацкага перакладу. Выявіў і апублікаваў шэраг невядомых архіўных матэрыялаў па беларускай літаратуры ХІХ ст., творчасці Я. Купалы, Я. Коласа, М. Багдановіча, Цёткі, С. Палуяна, Старога Ўласа і інш.

Сярод навуковых прац (аднаасобных і ў сааўтарстве): “Сяргей Палуян. Лісты ў будучыню”, “Слядамі знічкі”, “Стары Ўлас. Год беларуса”, “Янка Купала. Жыве Беларусь”,  “Кантакты”, “І нясе яна дар…”, “Напісана рукой Купалы”, “Паэтыка Максіма Танка”, “Пераклаў Якуб Колас”, “І адгукнецца слова ў слове…”, “Вяршыні. З невядомага і забытага пра Я. Купалу, Я. Коласа, М. Багдановіча” і інш. Усяго апублікаваў больш за 1000 друкаваных прац.

Аўтар і сааўтар каля 30 падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў для студэнтаў і школьнікаў. З іх найбольш значныя: “Беларуская літаратура ХІХ ст. Хрэстаматыя”, “Паэтычны слоўнік” (чатыры выданні), “Тэорыя літаратуры ў тэрмінах”, “Украінская літаратура і ўкраінска-беларускія літаратурныя ўзаемасувязі. У 3-х ч.”, “Тэксталогія” і інш.

На філалагічным факультэце БДУ вядзе дысцыпліны: уводзіны ў літаратуразнаўства, спецкурсы і спецсемінары, у тым ліку для замежных студэнтаў.  Падрыхтаваў 5 кандыдатаў навук і 3 доктара навук.

Уваходзіў у склад трох вучоных саветаў па абароне кандыдацкіх і доктарскіх дысертацый. Старшыня савета па абароне дысертацый на філфаку БДУ. Быў старшынёй экспертнага савета ВАКа ў 1996-2006 гг. Прэзідэнт Міжнароднага фонду Янкі Купалы. Старшыня секцыі беларускай мовы і літаратуры навукова-метадычнага савета Міністэрства адукацыі РБ. Член беларускага камітэта славістаў.

 Сябар Саюза беларускіх пісьменнікаў з 1969. Даследчык літаратуры, крытык, перакладчык, паэт.

Узнагароджаны медалём “20 лет Победы в Великой Отечественной войне”, медалём Францыска Скарыны і ордэнам Францыска Скарыны.

Андрэеў Анатоль Мікалаевіч нарадзіўся 28 красавіка 1958 г. у г. Паўночнаўральску Свярдлоўскай вобл. (Расія). У 1961 г. сям’я пераехала ў Таджыкістан. Закончыў музычнае вучылішча г. Ленінабада (цяпер Хаджэнт) у 1977 г. У 1977-1979 гг. вучыўся ў г.Душанбэ у Таджыкскім дзяржаўным інстытуце мастацтва. З 1979 па 1984 г. – студэнт філалагічнага факультэта Белдзяржуніверсітэта. Працаваў настаўнікам рускай мовы і літаратуры, намеснікам дырэктара ў СШ № 9 і № 140 г.Мінска. У 1988-1990 гг. – аспірант філалагічнага факультэта БДУ. Працаваў выкладчыкам на філалагічным факультэце з 1990 г. З 1993 г. – дацэнт кафедры тэорыі і гісторыі літаратуры БДУ. З 1994 г. – прафесар кафедры тэорыі літаратуры БДУ.

У 1991 г. у МГПІ імя М.Горкага (Мінск) абараніў кандыдацкую дысертацыю. У 1998 г. у МГУ ім. М.В.Ламаносава (Масква) абараніў доктарскую дысертацыю. Званне прафесара мае з 2004 г.

Кола навуковых інтарэсаў: тэорыя і гісторыя літаратуры, філасофія і культуралогія (асоба і культура), метадалогія літаратуразнаўчых доследаў.

Асноўныя навуковыя працы: “Целостность художественного произведения как литературоведческая проблема”, “Психика и сознание: два языка культуры”, “Теория литературы: личность, произведение, художественное творчество” (у 2 ч.), “Культурология. Личность и культура”, “Персоноцентризм в классической русской литературе ХІХ в.”, “Персоноцентризм” в русской литературе ХХ в.”, «Аксиомы персоноцентрического литературоведения». Аўтар больш за 250 публікацый, у тым ліку 15 кніг (манаграфій, падручнікаў, вучэбных дапаможнікаў). Аўтар публікацый, прысвечаных творчасці А. Пушкіна, Л. Талстога, Ф. Дастаеўскага, А. Чэхава, М. Шолахава, У. Набокава, М. Булгакава і інш.

Аўтар шэрагу праграм і вучэбных дапаможнікаў па тэорыі літаратуры для студэнтаў.

На філалагічным факультэце БДУ вядзе дысцыпліны: “Тэорыя літаратуры”, “Філасофія літаратуры”, “Метадалогія літаратуразнаўчых доследаў”, “Асновы літаратурна-мастацкай дзейнасці”, спецкурсы і спецсемінары. Кіруе аспірантамі і дактарантам.

Узначальвае секцыю літаратуры ў Нацыянальным інстытуце адукацыі.

Член Саюза пісьменнікаў Беларусі. Член Саюза пісьменнікаў Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Член Санкт-Пецярбургскага аддзялення  Саюза пісьменнікаў Расіі. Аўтар 12 раманаў, кнігі аповесцяў, кнігі апавяданняў, п’ес, у тым ліку выдадзеных у Маскве. Два яго апавяданні ўключаны ў школьныя праграмы.

Кaзакова Ірына Валер’еўна (1967 г.н.). Нарадзілася ў 1967 г. ў горадзе Мінску, скончыла СШ № 49.Больш за трыццаць гадоў жыцця Казаковай І.В. непарыўна звязана з Беларускім дзяржаўным універсітэтам. Спачатку – студэнтка філалагічнага факультэта, а з 1989 года – выкладчык БДУ.

Скончыла аспірантуру і дактарантуру ІМЭФ імя К. Крапівы НАН Беларусі. Абараніла кандыдацкую дысертацыю ў 1993 годзе па тэме “Этнічная свядомасць і этнапсіхалогія беларусаў (на матэрыяле сямейнай і абрадавай паэзіі Магілёўшчыны)” (навуковы кіраўнік – доктар філалагічных навук, прафесар А.С. Фядосік), а ў 2000 годзе абараніла доктарскую дысертацыю па тэме “Міфалагічна-фальклорная спецыфіка беларускай традыцыйнай культуры” (навуковы кансультант: доктар філалагічных навук, прафесар А.С. Фядосік).

Сёння Казакова І.В. – старшыня Рады ГА “Саюз жанчын БДУ”, намеснік старшыні першаснай арганізацыі БДУ РГА “Белая Русь”, доктар філалагічных навук, прафесар кафедры тэорыі літаратуры філалагічнага факультэта БДУ. Казакова І.В. – адзіны доктар навук-фалькларыст ў БДУ па спецыяльнасці 10.01.09 Фалькларыстыка. Фалькларыст, міфолаг, этнакультуролаг, аўтар больш за 200 навуковых і вучэбна-метадычных прац, у тым ліку 7 манаграфій, таксама навучальных дапаможнікаў з грыфам Міністэрства адукацыі і ВМА, кніг, брашур, навуковых артыкулаў. Навуковыя працы Казаковай І.В. публікуюцца ў Беларусі, Расіі, у прэстыжных навуковых часопісах КНР. Казакова І.В. – актыўны ўдзельнік навуковых канферэнцый і кангрэсаў, арганізатар Міжнародных навукова-практычных канферэнцый: “Фальклор і сучасная культура”, “Роля жанчыны ў развіцці сучаснай навукі і адукацыі”, галоўны рэдактар электроннага навукова-асветніцкага часопіса “Сафія”. Казакова І.В. – распрацоўшчык больш за 12 аўтарскіх курсаў лекцый і спецкурсаў. Лекцыі Казаковай І. В. карыстаюцца вялікай папулярнасцю ў студэнтаў, у працэсе выкладання выкарыстоўваюцца інавацыйныя тэхналогіі, а таксама арыгінальныя аўтарскія методыкі. Казакова І.В. заснавала на філалагічным факультэце БДУ навучальны фальклорна-этнаграфічны кабінет-музей, які адыгрывае важную ролю ў працэсе падрыхтоўкі як айчынных, так і замежных студэнтаў.
Казакова І.В. неаднаразова выступала апанентам кандыдацкіх і доктарскіх дысертацый, пад яе кіраўніцтвам таксама была абаронена кандыдацкая дысертацыя па фалькларыстыцы. Казакова І.В. – член экспертнага літаратуразнаўчага семінара па папярэдняй экспертызе дысертацый, эксперт навуковых праектаў ДКНТ. Казакова І.В. адна з першых у краіне пачала развіваць супастаўляльнае вывучэнне беларускай і кітайскай традыцыйных культур. Гэтаму прысвечана яе манаграфія (2014 г.), шэраг навуковых артыкулаў і дакладаў на Міжнародных навуковых канферэнцыях. Пад яе кіраўніцтвам былі абаронены дыпломныя і магістарскія працы, прысвечаныя дадзенай навуковай праблеме.

Казакова І.В. – член Саюза пісьменнікаў Беларусі, член Навуковага савета Фонду фундаментальных даследаванняў РБ, член рэдкалегіі часопісаў, уключаных у пералік ВАК РБ: “Роднае слова” і “Белая Вежа”, член Савета філалагічнага факультэта, член Савета БДУ, член Прафесарскага сходу БДУ. Навуковай дзейнасці Казаковай І.В. прысвечаны артыкулы ў энцыклапедыях: “Беларускі фальклор”, (Т. 1, 2005 г.), “Рэспубліка Беларусь” (Т. 3, 2006 г.), “Культура Беларусі” (Т. 4, 2013 г.).

Узнагароджана вышэйшай узнагародай Саюза пісьменнікаў Беларусі – медалём “За вялікі ўклад у літаратуру”, за ўклад у навукова-папулярную літаратуру і краязнаўства. Узнагароджана Падзякай Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (2017 г.). Узнагароды БДУ: Падзяка (2014 г.), Грамата (2006 г.), Ганаровая Грамата (2009 г.), Падзяка Рэктара БДУ (2017 г.), а таксама Падзяка дэкана філалагічнага факультэта БДУ (2011 г.), Падзяка Фундаментальнай бібліятэкі БДУ (2014 г.; 2016 г.).
 

Дысцыпліны

Дисциплины, закрепленные за кафедрой в соответствии с приказом ректора

Специальность «Белорусская  филология (по направлениям)» код специальности 1-21 05 01

Типовой учебный план 1-21 05 01-01 2013
Типовой учебный план 1-21 05 01-02 2013
Типовой учебный план 1-21 05 01-03 2013

Семестр 1. Введение в литературоведение

Семестр 2. Фольклористика

Семестр 6. Текстология

Семестр 9. Теория литературы

 

Специальность «Русская  филология (по направлениям)» код специальности 1-21 05 02

Типовой учебный план 1-21 05 02-01 2013
Типовой учебный план 1-21 05 02-02 2013
Типовой учебный план 1-21 05 02-03 2013
Типовой учебный план 1-21 05 02-04 2013

Семестр 1. Введение в литературоведение

Семестр 2. Фольклористика

Семестр 6. Текстология

Семестр 6. Психология литературного творчества

Семестр 7. Теория литературы

Семестр 8. Основы литературно-художественной деятельности

 

Специальность «Славянская филология»  код специальности 1-21 05 04

Типовой учебный план 2013

Семестр 1. Введение в литературоведение

Семестр 2. Фольклористика

Семестр 9. Теория литературы

 

Cпециальность «Романо-германская филология» код специальности 1-21 05 06

Типовой учебный план 2018

Семестр 1. Введение в литературоведение

Семестр 8. Теория литературы

 

Специальность «Восточная  филология» код специальности 1-21 05 07

Типовой учебный план 2018

Семестр 1. Введение в литературоведение

Семестр 2. Восточная мифология

Семестр 8. Теория литературы

 

Специальность «Классическая  филология» код специальности 1-21 05 05

Типовой учебный план 2013 

Семестр 1. Введение в литературоведение

Семестр 9. Теория литературы