УНІВЕРСІТЭЦКІ ШЛЯХ ВОЛЬГІ ВАСІЛЬЕЎНЫ КАЗЛОВАЙ

25 мая споўнілася б 95 гадоў з дня нараджэння Вольгі Васільеўны Казловай (1925–2009), былога загадчыка кафедры беларускай літаратуры БДУ (1972–1985 гг.), заслужанага работніка вышэйшай школы Беларусі, дацэнта, кандыдата філалагічных навук.

Вольга Васільеўна — дачка знакамітага кіраўніка партызанскага руху ў Беларусі, вядомага дзяржаўнага дзеяча, Героя Савецкага Саюза Baсіля Іванавіча Казлова.

Нарадзілася Вольга Васільеўна на Гомельшчыне (Жлобінскі раён). Дзяцінства яе прайшло ў вясковым асяродку. Вялікая Айчынная вайна заспела сям’ю Казловых у Мінску.

Усё свядомае жыццё Вольгі Васільеўны звязана з Беларускім дзяржаўным універсітэтам, філалагічным факультэтам. Яна была ў шэрагу першых студэнтаў БДУ, якія пачалі займацца на станцыі Сходня пад Масквой у далёкім 1943 годзе. Сярод выкладчыкаў Вольгі Васільеўны і яе аднакурснікаў быў Іван Паўлавіч Мележ, будучы народны пісьменнік Беларусі, якога яна заўсёды згадвала з цеплынёй і ўдзячнасцю. У час вучобы па заданні бацькі, першага сакратара Мінскага падпольнага абкама КПБ, камандзіра Мінскага партызанскага злучэння В. І. Казлова, займалася пошукамі і наладжваннем сувязяў раскіданых вайной сем’яў партызан і падпольшчыкаў для аказання ім дапамогі Цэнтральным штабам партызанскага руху Беларусі. Вельмі цікавы і красамоўны факт у біяграфіі Вольгі Васільеўны: яна пералічыла ўсе свае студэнцкія зберажэнні – 1000 рублёў – у фонд абароны краіны на будаўніцтва звяна баявых самалётаў «Московский студент».

Пасля вызвалення Мінска разам з калектывам БДУ Вольга Казлова вярнулася ў Мінск, працягвала вучобу, працавала на аднаўленні горада. У 1948–1951 гг. вучылася ў аспірантуры пры кафедры беларускай літаратуры БДУ. З 1951 года – дацэнт, з 1972 года – загадчык кафедры беларускай літаратуры, з 1985 года – дацэнт гэтай кафедры. Узнагароджана трыма Ганаровымі граматамі Вярхоўнага Савета БССР, медалямі.

Вольга Васільеўна — вучаніца прафесара М. Р. Ларчанкі. Перыяд яе працы на пасадзе загадчыка кафедры быў плённы і выніковы. Яна зарэкамендавала сябе як выдатны арганізатар навукі і вучэбна-выхаваўчага працэсу. У кнізе «Філалагічны факультэт: да 70-годдзя заснавання» (2009) адзначана наступнае: «В. В. Казлова падчас кіраўніцтва кафедрай усталявала пастаянную сувязь са школамі рэспублікі, арганізоўвала сумесныя выязныя пасяджэнні з педсаветамі школ, уласнымі архіўнымі і нагляднымі матэрыяламі спрыяла адкрыццю экспазіцый Музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны Рэспублікі Беларусь, школьных музеяў Салігорска, Жлобіна, Барысава, Мінска. У гэтыя гады кафедра нязменна займала першыя месцы ва ўніверсітэце ў сацыялістычным спаборніцтве».

Вольга Васільеўна — даследчык, гісторык літаратуры. Многія яе працы адрасаваны ў першую чаргу студэнтам. В. В. Казлова — сааўтар кнігі «Міхась Лынькоў» (1959), падручнікаў для ВНУ «Гісторыя беларускай савецкай літаратуры (1917–1940)» (1981), «Гісторыя беларускай савецкай літаратуры (1941–1980)» (1983), «Гісторыя беларускай літаратуры XX ст. (20–50-я гады)» (2000), хрэстаматыі «Беларуская літаратура. Проза 20-х гадоў» (1996), зборнікаў «Святло яго душы» (1979), «Песні беларускай валадар» (1981), «Творчая спадчына Янкі Купалы і Якуба Коласа і развіццё славянскіх моў і літаратур» (1982) і інш. Даследавала творчасць Янкі Купалы, Якуба Коласа, Міхася Лынькова, Янкі Брыля, Петруся Броўкі, Міколы Мятліцкага і інш.

У 2009 г. пабачыла свет кніга Вольгі Васільеўны «На скрыжаваннях лёсу», у якой змешчаны лепшыя літаратуразнаўчыя працы даследчыцы і біяграфічныя матэрыялы. Гэту кнігу яна яшчэ паспела патрымаць у руках.

Вольга Васільеўна захаплялася фатаграфіяй, сабрала ўнікальную калекцыю фотаздымкаў з жыцця філфака БДУ.

Апрача БДУ, В. В. Казлова чытала лекцыі ў Варшаўскім, Сафійскім імя К. Oxрыдскага, Йенскім імя Ф. Шылера ўніверсітэтах.

Дачка Васіля Іванавіча Казлова, які пасля вайны стаў старшынёй Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР, зрабіла шмат дзеля ўшанавання памяці бацькі. Так, яна падтрымлівала цесную сувязь з Мінскім электратэхнічным заводам, які носіць імя В. І. Казлова. «Пакаленням 1940–1960-х гг. асоба Казлова добра знаёмая дзякуючы яго асабістаму ўкладу ў арганізацыю партызанскага руху на Беларусі ў час Вялікай Айчыннай вайны, клопатам па аднаўленні народнай гаспадаркі пасля выгнання ворага з роднай зямлі і далейшым умацаванні і росквіце Беларусі», – пісала В. В. Казлова.

Вольга Васільеўна — таленавіты педагог, яна добразычліва, з цеплынёй сэрца, спагадліва ставілася да студэнтаў, яны ў сваю чаргу плацілі ёй сваёй любоўю, павагай і ўдзячнасцю. У калектыве філалагічнага факультэта ў Вольгі Васільеўны Казловай быў заслужаны высокі аўтарытэт, з ёй заўсёды раіліся калегі, да яе думкі і меркаванняў прыслухоўваліся. Нам усім сёння не хапае яе.

Пра В. В. Казлову зняты відэафільм «Шляхамі Беларусі» (рэжысёр Т. В. Бельская).

У ВЯНОК ПАМЯЦІ

 

Рыгор Барадулін

 

ВУЛІЦА БАЦЬКІ

Вольга, дачка Васілёва,

Па Салігорску ідзе

Новай вуліцаю Казлова,

Нібыта школьніцай кагадзе.

Вуліца генерала ляснога

Брала пачатак

З патайных, лясных

Сцежак,

Дзе Перамога

Гаварыць прывыкла ўслых.

Там,

Дзе драбінка солі

Пераважвала пуды.

Як маладзела тады

Наваколле

Ад партызанскай хады!

Вуліца прэзідэнта

Рэспублікі-партызанкі

Тут,

Дзе вырывала цярплівасць дэнка

У таўстарэбрай кадзі пакут.

Маем сёння соль і да солі,

Як у газетах пішуць.

Зірні –

Вольга Казлова

Ідзе паволі

Вуліцай бацькі

У лепшыя дні.

Горад узнік,

Каб мог і мурожна,

І намалотна

Штодзень наш расці.

Гэта адказна,

Гэта трывожна –

Вуліцай бацькі

Ісці па жыцці.

Шчырніцай рупнай роднага слова,

Што не загіне нідзе,

Вольга, дачка Васілёва,

Вуліцай Васіля Казлова,

Вуліцай бацькі ідзе.

Мікола Мятліцкі

 

БОЛЬ РАДЗІМЫ

                      Вользе Васільеўне Казловай

Не табе, а радзіме баліць.

Боль яе непамерна вялікі.

Спрабавалі яе спапяліць.

Чула ў сечах варожыя гікі.

Руйнавалі – ступала-жыла,

Несла сэрца, адчаем сцятае,

Як па міннаму полю, прайшла

Праз стагоддзе дваццатае.

Колькі кінута болю пазнак –

Мінамётамі, дзідамі, стрэламі.

Ды ўваскросшая з сечаў, аднак,

Ім на згубу, з нашчадкамі стрэлася.

Глянь у неба жывое яе,

Што блакіту дасветнага поўнае, –

Жаўруком непрыкметным пяе

Памяць болю таго безназоўнага.

І схіліся парой у журбе

Над пазнакамі прошласці скутае.

Знай адно, што сягоння ў цябе

Зло планеты нацэлена лютае.

Прамаўляе драпежнае зло –

Чорнай кнігі старонкі адгортвае –

Каб радзімы ў цябе не было,

Каб ляжала ў пажарышчы мёртвая.

Кожным мігам быцця даражы –

Над радзімай злу зубы не выскаліць.

Перш у сэрцы яе зберажы, –

І яна для наступнасці выстаіць.

Болем гойным душу наталіць,

Продкаў бачачы светлыя лікі.

Не табе, а Радзіме баліць.

Боль яе непамерна вялікі.

11 верасня 2007 г.

Марыя Захарэвіч, народная артыстка Беларусі:

– Для мяне Вольга Казлова – гэта сонечнасць, ласкавасць, цеплыня і шчырасць. Гэта пявучая, меладычная беларуская мова, якую б слухаў і слухаў. Яна сваімі паэтычнымі прамовамі заўсёды кранае да слёз. Вольга Васільеўна так умее расказаць пра чалавека ці пра падзею, шчыра, з вялікім хваляваннем, знайсці такія трапныя словы, параўнанні, што зала замірае, а пасля дзякуе ёй шквалам апладысментаў.

Мы даўно жывём разам з Вольгай Васільеўнай у адным доме. Я добра памятаю яе маму, Ефрасінню Яфімаўну, якая, будучы жонкай вялікага чалавека, не саромелася выйсці з вядром і паліць дрэўцы ці папрацаваць з рыдлёўкай у руках у нашым двары на суботніку. Мы ганарыліся, што жывём у адным доме з Васілём Іванавічам Казловым, Героем Савецкага Саюза, які пры сустрэчы ніколі не забываў прывітацца, задаць якое-небудзь пытанне.

Сям’я Казловых была амаль на кожнай прэм’еры тэатра імя Янкі Купалы, і артысты атрымлівалі ад іх кветкі і віншаванні. Такое не забываецца…

Вольга Васільеўна, таксама як і яе бацькі, простая, мудрая, інтэлігентная, яе ўсё хвалюе, яна ўсім цікавіцца і ацэньвае творчыя працы як найлепшы крытык. Яна заўсёды шчыруе, аб нечым клапоціцца, арганізоўвае цікавыя сустрэчы з моладдзю.

Аляксандр Лукашанец, акадэмік, першы намеснік дырэктара па навуковай рабоце Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі:

– Яе лекцыі заўсёды вызначаліся змястоўнасцю і шырокай эрудыцыяй, глыбінёй аналізу, канцэптуальнасцю і дакладнасцю, строгасцю падачы матэрыялу і адначасова займальнасцю, уменнем проста і цікава раскрыць складаную праблему. Асабліва хочацца адзначыць яшчэ адну рысу Вольгі Васільеўны як педагога – незвычайную абаяльнасць і добразычлівасць, нейкую асаблівую дабрыню ў вачах і лагодную ўсмешку, з якой яна заўсёды ўваходзіла ў студэнцкую аўдыторыю ці выступала перад байцамі будаўнічага атрада «Буравеснік» імя В. І. Казлова. Толькі праз шмат гадоў мы, студэнты сярэдзіны 70-х гадоў, змаглі зразумець крыніцы і вытокі гэтай спакойнай і стрыманай чалавечнасці і дабрыні. Студэнцкія гады самой Вольгі Васільеўны прыпалі на цяжкія ваенныя гады, калі наша краіна ўздымалася з руінаў і папялішчаў. Таму такімі дарэчнымі і павучальнымі былі яе ўспаміны аб уласным студэнцкім юнацтве, калі яны, напрыклад, падчас летніх канікул выязджалі з М. Ларчанкам на нарыхтоўку дроў для ўніверсітэта, і як пасля цяжкага працоўнага дня позна вечарам, каля вогнішча, з захапленнем слухалі лекцыі-апавяданні М. Ларчанкі аб станаўленні і развіцці беларускай літаратуры, аб беларускіх пісьменніках. Гэтыя эцюды-ўспаміны не толькі дапамагалі асэнсаваць і зразумець лекцыйны матэрыял, бо ўся беларуская літаратура другой паловы ХХ стагоддзя ў той ці іншай ступені авеяна падзеямі Вялікай Айчыннай вайны і пасляваенным жыццём Беларусі, але і мелі выключнае выхаваўчае значэнне. Яны дапамагалі па-сапраўднаму ацаніць тыя ўмовы і магчымасці для авалодання ведамі, якія мелі мы, студэнты 70-х. <…> Захапляюць яе аптымізм і бадзёрасць, уменне бачыць прыгожае, радавацца жыццю ва ўсіх яго праявах і ісці ўпоравень з часам, жаданне працаваць і быць карысным, патрэба шчодра дзяліцца ўласным вопытам. Таму хочацца выказаць шчырую ўдзячнасць шаноўнай Вользе Васільеўне, таленавітаму педагогу і незвычайнаму чалавеку, за яе шматгранную і плённую працу на карысць роднай Бацькаўшчыны, за ўрокі патрыятызму і грамадзянскасці.

Ірына Саковіч, заслужаны настаўнік Беларусі:

– Не магу без пачуцця глыбокай павагі і ўдзячнасці вымаўляць імя гэтага дарагога мне чалавека. Яна ўвайшла ў маё жыццё ў 1949 годзе, калі я вучылася ў БДУ на філалагічным факультэце. Вольга Васільеўна – педагог-прафесіянал, удумлівы, чулы Настаўнік з вялікай літары. Яна чытала нам цудоўныя, змястоўныя і глыбокія лекцыі па беларускай літаратуры, пад яе кіраўніцтвам мы праходзілі практыку ў СШ № 1 г. Мінска.

Энцыклапедычнымі ведамі, эмацыянальным накалам, разнастайнымі метадычнымі прыёмамі вылучаліся заняткі. Вольга Васільеўна была не толькі настаўнікам, але і самым блізкім чалавекам, з якім мы дзяліліся і радасцю, і смуткам. Яна вучыла нас жыццю…

Усім, чаго дасягнула – ветэран педагагічнай працы, выдатнік народнай адукацыі, узнагароджана ордэнам Знак Пашаны, заслужаны настаўнік Рэспублікі Беларусь, дэпутат гарсавета чатырох скліканняў – я абавязана Вользе Васільеўне.

Пасля заканчэння БДУ, ужо ў школе, В. В. Казлова была для мяне надзейным апірышчам і ўзорам у працы. Яна шмат зрабіла для адкрыцця ў нашай школе № 122 ваенна-патрыятычнага музея імя В. І. Казлова. Разам з Вольгай Васільеўнай мы з вучнямі хадзілі ў паходы па месцах баявой славы, арганізоўвалі сустрэчы з героямі Вялікай Айчыннай вайны…

7

2

3

4

5

6

7

На філалагічным факультэце прайшла сустрэча з Надзвычайным і Паўнамоцным Паслом Украіны ў Рэспубліцы Беларусь

4 сакавіка 2020 года ў межах Шаўчэнкаўскіх дзён філалагічны факультэт БДУ наведалі прадстаўнікі Пасольства Украіны ў Рэспубліцы Беларусь на чале з Надзвычайным і Паўнамоцным Паслом Ігарам Юр’евічам Кізімам. Падчас сустрэчы студэнты спецыяльнасці «Славянская (украінская) філалогія» прачыталі вершы Вялікага Кабзара на ўкраінскай мове, а спадар пасол – вершы Тараса Рыгоравіча ў перакладах на беларускую мову. Была падкрэслена роля паэта ў жыцці народа і фарміраванні ўкраінскай літаратурнай мовы, культуры, нацыянальнай свядомасці, а таксама сувязь Тараса Шаўчэнкі з Беларуссю. Напрыканцы мерапрыемства Ігар Юр’евіч падараваў кабінету ўкраінскай філалогіі вучэбна-метадычную і мастацкую літаратуру.

На сустрэчы абмяркоўваліся шляхі супрацоўніцтва паміж БДУ і ўкраінскім бокам у кантэксце развіцця ўкраіністыкі.

IMG 1011

Кафедра класічнай філалогіі БДУ запрашае студэнтаў і школьнікаў прыняць удзел у адкрытай дэкламацыі антычнай паэзіі «Ad Melpomenen» («Да Мельпамены»)

Каб паўдзельнічаць у нашым паэтычным форуме, не трэба выходзіць з дому! #заставайцесядома

Прапануем выбраць блізкі вам жанр дэкламацыі з наступных:

«Арыгінал»: дэкламацыя арыгінальнага антычнага паэтычнага твора на лацінскай або старажытнагрэчаскай мове (7–20 радкоў);

«Літаратурны пераклад»: дэкламацыя літаратурнага перакладу антычнага паэтычнага твора на беларускай або рускай мове (7–27 радкоў);

«Уласны пераклад»: дэкламацыя ўласнага перакладу антычнага паэтычнага твора (7–27 радкоў);

«Аўтарскі тэкст»: дэкламацыя ўласнага паэтычнага твора на антычную тэматыку (7–27 радкоў);

«Фрыстайл»: дэкламацыя літаратурнага паэтычнага твора на антычную тэматыку (7–27 радкоў).

Для ўдзелу ў дэкламацыі да 31 мая трэба выкласці на Youtube відэаролік з запісам свайго чытання з хэштэгам #adMelpomenen і запоўніць анкету па спасылцы:

https://drive.google.com/open?id=1Kd63OJHZiWsq0TDjityX9vsjV4qupKkF92vvJYccxG0

Відэаролікі будуць размешчаны на Youtube канале факультэта, старонках кафедры класічнай філалогіі ў Facebook (https://www.facebook.com/graecolatini/) і Вконтакте (https://vk.com/classica_bsu).

На філалагічным факультэце БДУ прайшла сустрэча з Мікалаем Чаргінцом

26 лютага на філалагічным факультэце БДУ прайшла сустрэча са старшынёй Саюза пісьменнікаў Беларусі Мікалаем Іванавічам Чаргінцом. Сустрэчу ўступным словам пачаў дэкан філалагічнага факультэта Іван Сямёнавіч Роўда, які адзначыў, што Мікалай Іванавіч – выпускнік нашага ўніверсітэта, пісьменнік; таксама ў мінулым ён з’яўляўся начальнікам упраўлення ўнутраных спраў на транспарце Рэспублікі Беларусь; старшынёй Камітэта па сацыяльнай абароне ваеннаслужачых, ветэранаў вайны і ўшанавання памяці загінуўшых пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь; старшынёй Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы. На мерапрыемстве прысутнічаў прарэктар па выхаваўчай рабоце і сацыяльных пытаннях Іван Іванавіч Янушэвіч, выкладчыкі і студэнты філалагічнага факультэта, студэнты факультэта філасофіі і сацыяльных навук, факультэта журналістыкі і факультэта сацыякультурных камунікацый БДУ.

Пасля прывітальнага слова дэкана прысутным быў прадстаўлены відэафільм пра жыццё, творчую і прафесійную дзейнасць Мікалая Іванавіча. У сваім выступленні госць адзначыў: «Я тут прысутнічаю не проста як пісьменнік, як выпускнік вашага роднага ўніверсітэта, але і як прадстаўнік рэспубліканскай інфармацыйнай групы, задача якога – гаварыць з людзьмі на ўсе тэмы». Таксама распавёў пра свой творчы шлях як пісьменніка, тэматыку і праблематыку твораў і развіццё беларускага кніжнага рынка ў цэлым.

Сустрэча праходзіла ў форме дыялогу з аўдыторыяй, якую цікавілі пытанні адукацыі і выхавання моладзі, эканамічнага развіцця дзяржавы і знешняй палітыкі.

ІНТЭРНЭТ-КАНФЕРЭНЦЫЯ «РОЛЯ ПЕДАГАГІЧНАЙ ПРАКТЫКІ Ў ПРАФЕСІЙНАЙ ПАДРЫХТОЎЦЫ ФІЛОЛАГАЎ»

На філалагічным факультэце прайшла інтэрнэт-канферэнцыя «Роля педагагічнай практыкі ў прафесійнай падрыхтоўцы філолагаў», у якой прынялі ўдзел студэнты спецыяльнасцей «Славянская філалогія», «Руская філалогія (па напрамках)». Удзельнікі канферэнцыі падзяліліся вопытам, набытым падчас вытворчай педагагічнай практыкі; абмеркавалі праблемы, якія існуюць у сучасных установах агульнай сярэдняй адукацыі; адзначылі вялікую ролю педагагічнай практыкі ў прафесійным станаўленні студэнтаў-філолагаў.

Напрыклад, Грыпіч Дар’я расказала пра цяжкасці, якія могуць сустрэцца ў пачатку педагагічнай практыкі, і пра спосабы іх пераадолення, Танкевіч Марыя звярнула ўвагу на пытанне фарміравання зацікаўленасці школьнікаў у атрыманні ведаў па рускай і беларускай мове і літаратуры. Пазнякова Аліна падзялілася вопытам індывідуальнага падыходу да вучняў, падкрэсліўшы, што пры выкладанні псіхалогіі ва ўніверсітэце неабходна весці гаворку і пра тое, як ўзаемадзейнічаць з дзецьмі, якія маюць пэўныя псіхалагічныя асаблівасці.

Родзік Паліна прааналізавала свае «моцныя і слабыя бакі ў выкладанні», якія яна асэнсавала ў працэсе работы з вучнямі пятых і адзінаццатых класаў. Кузняцова Марыя звярнула ўвагу на дастаткова добрую філалагічную падрыхтоўку навучэнцаў Юрыдычнага каледжа БДУ і абумоўленую гэтым неабходнасць даваць ім інфармацыю больш высокай ступені складанасці і павышаць узровень іх агульнай эрудзіраванасці. Віткоўская Лізавета, Дорняк Кацярына і Петруненка Валерыя падрыхтавалі прэзентацыю (гл. прымацаваны файл), у якой не толькі расказалі аб ходзе педагагічнай практыкі, зрабіўшы акцэнт на творчым падыходзе да працы з вучнямі, але і змясцілі фотаздымкі, зробленыя на ўроках і падчас пазакласных мерапрыемстваў. Раманоўская Анастасія і Федарака Анастасія адзначылі неабходнсць акаснай падрыхтоўкі да кожнага ўрока для таго, каб вучні хутка засвойвалі матэрыял і паспяхова прымянялі набытыя веды на занятках. Яны падкрэслілі, што педагагічная практыка стала важным этапам у іх прафесійным самавызначэнні і адпраўной кропкай у выкладчыцкай дзейнасці.

Многія студэнты праходзілі практыку ва ўстановах адукацыі, дзе працавалі настаўнікамі рускай ці беларускай мовы і літаратуры, і гэта яны адлюстравалі ў сваіх выступленнях. Напрыклад, Прыступа Вольга акцэнтавала ўвагу на спосабах вырашэння праблемных сітуацый, выкліканых сутыкненнямі «вучань – вучань» ці канфліктам «настаўнік – вучань».

Педагагічная практыка студэнтаў напрамку «Руская мова як замежная» была арганізаваная на кафедры даўніверсітэцкай падрыхтоўкі факультэта даўніверсітэцкай адукацыі БДУ. Практыканты звярнулі ўвагу на спецыфіку выкладання рускай мовы як замежнай, на пэўныя цяжкасці працы з навучэнцамі, якія валодаюць рускай мовах на розных узроўнях, і адзначылі, што менавіта ў працэсе рэальнага навучання замежных студэнтаў адбываецца разуменне сутнасці выкладання рускай мовы «з нуля».

Амаль ва ўсіх выступленнях прагучалі словы ўдзячнасці кіраўнікам практыкі ад кафедры рыторыкі і методыкі выкладання мовы і літаратуры, а таксама настаўнікам і выкладчыкам базавых устаноў адукацыі г. Мінска: сярэдніх школ №№ 1, 21, 38, гімназій №№ 5, 29, 31, 56, Юрыдычнага каледжа БДУ, факультэта даўніверсітэцкай адукацыі БДУ. Напрыклад, Белаглазава Ганна, Віднікевіч Ангеліна і Гурын Наталля, якія праходзілі практыку ў гімназіі № 5, адзначылі, что калектыў гэтай гімназіі вельмі шчыры, творчы і пазітыўны. Назіранні за працай філолагаў, азнаямленні з іх творчым вопытам, кансультацыі, атрыманыя ад прафесіяналаў сваёй справы, дапамагалі практыкантам не толькі асэнсаваць, што работа настаўніка – гэта вялікая праца, мастацтва і каласальныя веды, але і выпрацоўваць творчы падыход да своёй будучай педагагічнай дзейнасці.

Удзельнікі канферэнцыі адзначылі, што практыка падаравала ім шмат станоўчых эмоцый як ад стасункаў з вучнямі і настаўнікамі, так і ад разумення таго, што быць настаўнікам, выкладчыкам – гэта хоць і не вельмі лёгка, але цікава. Часта выказваліся меркаванні і наконт таго, што педагагічная практыка дазволіла яшчэ раз пераканацца ў правільнасці выбару спецыяльнасці і прафесіі.

Фотография 1 cr

Фотография 2 cr

Педагагічная практыка_прэзентацыя

Сустрэча беларускіх і замежных пісьменнікаў «Дыялог праз творчасць»

21 лютага на філалагічным факультэце БДУ ў межах Тыдня беларускай мовы прайшла сустрэча беларускіх і замежных пісьменнікаў «Дыялог праз творчасць». Адбылася прэзентацыя калектыўнага зборніка жаночай прозы пра каханне «Update» ў перакладзе на беларускую мову.

Сустрэчу ўступным словам пачаў загадчык кафедры гісторыі беларускай літаратуры прафесар А. І. Бельскі, які падкрэсліў ролю пісьменніка ў дыялогу літаратур і культур, адзначыў, што мастацкі пераклад дазваляе знайсці аматараў і прыхільнікаў літаратурнага слова ў Беларусі, спрыяе наладжванню прафесійных сувязяў, творчых кантактаў. Цёпла прывітаў гасцей намеснік дэкана філалагічнага факультэта БДУ дацэнт П. І. Навойчык, які выказаў думку аб прадуктыўнасці міжкультурнага дыялогу і ўзаемадзеяння літаратур.

Затым выступіла Зоя Падліпская — беларуская пісьменніца, публіцыст, якая расказала аб ідэі і канцэпцыі сумеснага міжнароднага кніжнага праекта «Update», што ў перакладзе азначае «Абнаўленне». Пісьменнікі замежжа Лара Продан (ЗША), Вікторыя Левіна (Ізраіль) гаварылі пра вечныя каштоўнасці ў літаратуры, пра тое, што аб’ядноўвае ўсіх людзей. Асабліва яркім было выступленне Сафіі Ворса, маладога беларускага аўтара кніг для падлеткаў, пераможцы шматлікіх міжнародных літаратурных конкурсаў, лаўрэата спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі.

З беларускага боку ў сустрэчы прынялі ўдзел пісьменнік-раманіст, даследчык літаратуры Уладзімір Навумовіч, даследчык гісторыі перакладу, дацэнт Анатоль Верабей, паэтка і перакладчык Ірына Багдановіч і інш.

Мерапрыемства скончылася аўтограф-сесіяй, усе жадаючыя змаглі атрымаць кнігі з дарчым надпісам ад аўтараў. У літаратурнай сустрэчы бралі ўдзел выкладчыкі і студэнты філфака, настаўнікі (нам. дырэктара школы А. М. Лытко, настаўнік-метадыст А. К. Пекач і інш.) і адораныя навучэнцы школ г. Мінска (сярэдняй школы № 168, ліцэя № 2, Ліцэя БДУ, гімназіі № 4 і інш.). Адбыліся зацікаўленыя гутаркі выкладчыкаў з навучэнцамі, былі выказаны парады і пажаданні.

Далей быў наладжаны круглы стол, прысвечаны літаратурнаму перакладу. Беларускія і замежныя ўдзельнікі гаварылі аб праблемах мастацкага перакладу, моўным феномене асобы перакладчыка, уплыве перакладу на арыгінальную творчасць і г. д. Вікторыя Левіна, якая сама перакладае з васьмі замежных моў, выказала радасць у сувязі з тым, што яе тэксты перакладзены на беларускую мову, а кніга «Update» выйшла ў Беларусі, на радзіме яе продкаў.

 

У межах працы Школы юнага філолага прайшла ўстановачная сесія навуковых таварыстваў навучэнцаў

Слухачы «Студыі юнага блогера» Школы юнага філолага прынялі ўдзел ва ўстановачнай сесіі навуковых таварыстваў навучэнцаў «Я намячаю шлях да адкрыццяў», арганізаванай Мінскім абласным інстытутам развіцця адукацыі.

Сесія прайшла 24 красавіка 2020 года ў дыстанцыйнай форме.

У мерапрыемстве прынялі ўдзел больш за 350 школьнікаў і педагагічных работнікаў – членаў і кіраўнікоў навуковых таварыстваў навучэнцаў устаноў адукацыі Мінскай вобласці, педагагічныя работнікі Магілёўскай вобласці і навучэнцы «Студыі юнага блогера».

У межах установачнай сесіі адбыўся вебінар «Актуальныя напрамкі ў даследчай дзейнасці вучняў па прадметах гуманітарнага цыклу», вядучым якога стала Людміла Віктараўна Камлюк-Ярашэнка, дацэнт кафедры рускай літаратуры філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат філалагічных навук, дацэнт.

Падчас вебінару Л. В. Камлюк-Ярашэнка распавяла аб актуальнасці і практычнай значнасці літаратуразнаўчых даследаванняў; акрэсліла галоўныя крытэрыі, якімі неабходна кіравацца пры выбары тэмы даследавання; прэзентавала актуальныя напрамкі ў даследчай дзейнасці літаратуразнаўцаў.

Усе ўдзельнікі актыўна задавалі пытанні, каменціравалі, дзяліліся сваімі назіраннямі, а таксама атрымалі магчымасць спампаваць інтэрактыўную прэзентацыю з гіперспасылкамі для далейшай самастойнай працы.

З водгукаў удзельнікаў сессіі:

Вялікі дзякуй! Атрымалі адказы на многія пытанні.

Дзякую за Вашу працу, захопленасць і ўменне захапіць іншых!

Інфамацыя карысная і для настаўнікаў, і для вучняў!

Змястоўна, карысна, цікава!

Дзякуй. Ці будзе працяг?)))

Працяг, вядома, будзе, і, спадзяемся, вопытам падзеляцца кіраўнікі навуковых таварыстваў навучэнцаў і самі юныя даследчыкі.

IMG c399e7e7d1054f16a752bf30f23f6e60 V

вебинар 2

вебинар 3

З 21 па 27 лютага на філалагічным факультэце прайшоў Тыдзень роднай мовы

У пятніцу 21 лютага, Міжнародны дзень роднай мовы, адбылося ўрачыстае адкрыццё Тыдня роднай мовы. З вітальнымі словамі перад студэнтамі, выкладчыкамі і гасцямі факультэта выступілі першы прарэктар БДУ доктар педагагічных навук Дзмітрый Георгіевіч Мядзведзеў, дэкан філалагічнага факультэта доктар філалагічных навук, прафесар Іван Сямёнавіч Роўда, першы намеснік дырэктара па навуковай рабоце «Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры» Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, доктар філалагічных навук, прафесар, акадэмік НАН Беларусі Аляксандр Аляксандравіч Лукашанец, доктар лінгвістыкі Цукубскага ўніверсітэта, навуковы супрацоўнік Універсітэта Хакайда Цэнтра славянска-еўразійскіх даследаванняў Японіі Сіёры Кіёсава, намеснік старшыні Беларускага фонда культуры, член Нацыянальнай камісіі Рэспублікі Беларусь па справах ЮНЕСКА, дыпламат, пісьменнік, перакладчык, публіцыст Анатоль Іванавіч Бутэвіч, доктар філалагічных навук, прафесар, кавалер ордэна Францыска Скарыны Вячаслаў Пятровіч Рагойша.

Да святкавання Міжнароднага дня роднай мовы з музычным віншаваннем далучыліся выхаванцы Рэспубліканскай гімназіі-каледжа пры Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі: дуэт цымбалістаў класа выкладчыка Марыі Анатольеўны Кучынскай у складзе Алесі Старухінай і Лізаветы Ларыёнавай; вакальны дуэт вучняў 4 класа Макара Аляксеенкава і Сямёна Агіенкі, а таксама хор «Званочкі» пад кіраўніцтвам Юрыя Алегавіча Казакевіча.

Пасля прывітальных слоў і музычнага віншавання гледачам была прадстаўлена літаратурна-музычная кампазіцыя «Аддайце належнае роднаму слову, каб род беларускі не згас...», якая паэтычна распавяла пра гісторыю беларускай мовы, яе ролю ў сучасным свеце, а таксама пра значэнне роднай мовы, роднага слова для кожнага чалавека. У выкананні студэнтаў філалагічнага факультэта прагучалі вершы  знакамітых беларускіх паэтаў Якуба Коласа, Янкі Купалы, Максіма Багдановіча, Рыгора Барадуліна, Пімена Панчанкі, Васіля Зуёнка, Генадзя Бураўкіна, Уладзіміра Карызны, Міхася Пазнякова, Навума Гальпяровіча і іншых, а таксама песні на вершы нашых класікаў.

Прысутныя мелі шчаслівую магчымасць зазірнуць у вытокі роднай мовы і адчуць яе невычэрпныя магчымасці, узгадаць імёны, якія з’яўляюцца сімвалам творчага генію і духоўнага ўзлёту беларускага народа, візітоўкай нашай краіны – Ефрасінні Полацкай, Францыска Скарыны, Францішка Багушэвіча, дзейнасць якіх шмат у чым вызначыла нацыянальную спецыфіку і асноўныя напрамкі будучага развіцця нашай мовы і культуры; павучыцца беларускасці ў класікаў, адчуць асалоду ад судакранання з мілагучным беларускім словам і аддаць даніну павагі роднай мове.

У святкаванні Міжнароднага дня роднай мовы прынялі ўдзел і замежныя студэнты і стажоры філалагічнага факультэта з Расіі, Туркменістана, Балгарыі, Чэхіі, Турцыі, Егіпта, Кітая, Карэі, Японіі, у выкананні якіх прагучалі вершаваныя радкі на іх родных мовах.

У Міжнародны дзень роднай мовы ўсе мовы прызнаюцца роўнымі, бо кожная з іх унікальным чынам адказвае прызначэнню чалавека і кожная ўяўляе жывую спадчыну, да якой мы павінны ставіцца сур’ёзна і зберагаць.

філфак 0

філфак 1

філфак 2

філфак 3

філфак 4

філфак 5

філфак 6

філфак 7.1

філфак 7

філфак 8.1

філфак 8.3

філфак 10

філфак 11

філфак 12

філфак 13.00

філфак 13.0

філфак 14

Пасля ўрачыстага адкрыцця Тыдня роднай мовы 21 лютага прайшла літаратурная сустрэча беларускіх і замежных пісьменнікаў «Дыялог праз творчасць».

У суботу, 22 лютага, адбылася творчая сустрэча «Пераклад суседзіць душы» з Аленай Лянкевіч, якая распавядала пра асаблівасці і спецыфіку мастацкага перакладу на беларускую мову ў сітуацыі двухмоўя.

сустрэча

Панядзелак, 24 лютага, адзначаны творчай вечарынай, прымеркаванай да 85-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна, у якой прынялі ўдзел паэт Леанід Дранько-Майсюк і паэтэса Наталля Давыдзенка, укладальнік і выдавец дзённікаў Рыгора Барадуліна.

У аўторак, 25 лютага, прайшлі рэспубліканскія навуковыя чытанні, прысвечаныя 90-годдзю з дня нараджэння прафесара Леаніда Іванавіча Бурака.

У сераду, 26 лютага, адбылася прэзентацыя кнігі доктара філалагічных навук, прафесара, кавалера ордэна Францыска Скарыны Вячаслава Пятровіча Рагойшы «Верш. Паэзія».

27 лютага святочныя мерапрыемствы завяршыла інтэлектуальна-пазнавальная гульня «Філалогія і Я». Першакурснікі спецыяльнасцей «Беларуская філалогія», «Руская філалогія», «Славянская філалогія» спаборнічалі ў васьмі творчых намінацыях (рэкламны, вітальны, мовазнаўчы, літаратуразнаўчы, бліц, паэтычны, музычны і эўрыстычны конкурсы). Заслужаную перамогу атрымала група студэнтаў спецыяльнасці «Беларуская філалогія».

гульня 1

гульня 2

гульня 3

гульня 4

гульня 6

гульня 7

гульня 8

У праграму Тыдня роднай мовы ўвайшоў шэраг мерапрыемстваў, арганізаваных і праведзеных супрацоўнікамі кафедры беларускага мовазнаўства на іншых факультэтах БДУ. Так, некалькі мерапрыемстваў, прысвечаных Міжнароднаму дню роднай мовы, былі праведзены разам з выкладчыкамі кафедры тэорыі і практыкі перакладу, кафедры культуралогіі і кафедры дызайну факультэта сацыякультурных камунікацый.

17 лютага сярод студэнтаў І курса спецыяльнасці «Сучасныя замежныя мовы (пераклад)» быў праведзены конкурс эсэ «Захавай маю мову, чарговы наш век», пераможцамі ў якім сталі: Ляшкевіч Алена (1 месца), Сямёнаў Дзяніс (2 месца), Ляневіч Кацярына (3 месца), Казырыцкая Таццяна (4 месца).

ФСК 1

20 лютага студэнты І курса спецыяльнасці «Культуралогія» сустрэліся з Аленай Лянкевіч, якая падзялілася вопытам перакладу папулярнага рамана пра Гары Потара на беларускую мову.

ФСК 2

ФСК 3

З 14 па 20 лютага для студэнтаў І курса спецыяльнасці «Дызайн (камунікатыўны)» праводзіўся конкурс шрыфтавых і каліграфічных работ «Ў», удзельнікі якога мелі магчымасць прадставіць аформленыя выказванні пра беларускую мову. Па выніках конкурсу ўзнагароды атрымалі Еўдакімовіч Паліна і Дзямешка Кірыл.

viber image 2020 03 04 10 11 30

ФСК 6

18 лютага студэнты факультэта прыкладной матэматыкі і інфарматыкі сустрэліся з паэтам, перакладчыкам і музыкантам Віталём Рыжковым.

21 лютага студэнты факультэтэта філасофіі і сацыяльных навук паслухалі лекцыю на актуальную тэму «Трасянка як сродак маўленчай камунікацыі», якую прачытаў дацэнт С. Запрудскі.

22 лютага студэнты І курса факультэта радыёфізікі і камп’ютарных тэхналогій адзначылі Дзень роднай мовы сустрэчай з прафесарам І. Гапоненка ў межах гутаркі-прэзентацыі «На Беларусі ўсе Марусі: З гісторыі беларускіх асабовых уласных імёнаў», падчас якой гаворка ішла пра паходжанне і асаблівасці выкарыстання ўласных імёнаў і прозвішчаў.

ФРФіКТ 1

ФРФіКТ 2

ФРФіКТ 3

ФРФіКТ 4

ФРФіКТ 5

24 лютага для студэнтаў І курса механіка-матэматычнага факультэта старшы выкладчык А. Муравіцкая прачытала пазнавальную лекцыю «Беларуская мова сярод іншых моў свету».

24 лютага на гістарычным факультэце да Дня роднай мовы адчынілася «Гасцёўня ў цёткі Ларысы», арганізаваная дацэнтам кафедры беларускага мовазнаўства Ларысай Гедзімін. Гэтым разам у госці завітаў паэт, перакладчык, даследчык старабеларускай літаратуры, кандыдат філалагічных навук, вядучы навуковы супрацоўнік Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі Алесь Бразгуноў. У цёплай сямейнай атмасферы адбылася размова з госцем, які прэзентаваў свае кнігі. Вялікую цікавасць у студэнтаў выклікалі 20 тамоў Бібліі Францыска Скарыны, прадмовы для якіх перакладаў А. Бразгуноў, а таксама факсімільнае выданне рукапісу рыцарскага рамана XVI ст. «Беларускі Трышчан» (2006). Выдатны настрой стварылі і вершы госця, які выступае пад паэтычным псеўданімам Алесь Дзітрых.

гасцёўня 1

гасцёўня 2

25 лютага на гістарычным факультэце адбылося філасофска-паэтычнае мерапрыемства «…Калі слову, то й сэрцу баліць» з удзелам студэнтаў І курса спецыяльнасці «Дакументазнаўства», арганізаванае дацэнтам А. Губкінай.

27 лютага на юрыдычным факультэце прафесар кафедры беларускага мовазнаўства Ганна Кулеш правяла прэзентацыю дапаможніка «Культура прафесійнага маўлення юрыста» для студэнтаў І курса спецыяльнасці «Паліталогія». На пачатку сустрэчы студэнт І курса Аляксандр Сувораў расказаў прысутным аб гісторыі заснавання міжнароднай традыцыі адзначаць 21 лютага Дзень роднай мовы. Г. Кулеш дапоўніла яго паведамленне звесткамі аб тым, як адзначаецца гэтае свята ў Беларусі, ператварыўшыся ў апошнія гады ў Тыдзень беларускай мовы. Яна падкрэсліла, што для захавання нацыянальнай ідэнтычнасці неабходна спрыяць папулярызацыі і пашырэнню беларускай мовы, у тым ліку ў прафесійнай галіне. Г. Кулеш пазнаёміла аўдыторыю са зместам свайго новага дапаможніка «Культура прафесійнага маўлення юрыста», прызначанага для авалодання навыкамі выкарыстання нацыянальнай мовы ў сферы права.

Святкаванне Міжнароднага дня роднай мовы праходзіла не толькі на розных факультэтах БДУ. Так, 25 лютага дацэнт кафедры беларускага мовазнаўства Л. Гедзімін арганізавала выступленне беларускага барда Сяргея Лапіча на пасяджэнні літаратурнага аб’яднання «Клумба» фундаментальнай бібліятэкі БДУ, падчас якога творчыя студэнты з розных факультэтаў змаглі паслухаць песні ў выдатным выкананні Сяргея Георгіевіча на яго ўласныя творы і творы іншых беларускіх аўтараў, задаць пытанні, а таксама прачытаць свае творы.

клумба

Выкладчыкі кафедры беларускага мовазнаўства таксама спрычыніліся да розных мерапрыемстваў, прымеркаваных да Міжнароднага дня роднай мовы, якія праходзілі ў рэспубліцы.

Загадчык кафедры прафесар М. Прыгодзіч прымаў удзел у працы круглага стала ў рэдакцыі газеты «Звязда». Артыкул па выніках дыскусіі, што адбылася падчас круглага стала, пад назвай «Мова анлайн. Ці дапамагаюць нам новыя інфармацыйныя тэхналогіі гаварыць і пісаць па-беларуску?» апублікаваны ў Дзень роднай мовы 21 лютага.

Дацэнт М. Свістунова 17 лютага ўдзельнічала ў працы круглага стала «Беларуска-рускае дзяржаўнае двухмоўе: праблемы ўпарадкавання і функцыянавання беларускай камп’ютарнай тэрміналогіі», які праводзіўся ў Інстытуце мовазнаўства імя Якуба Коласа НАН Беларусі ў межах Тыдня роднай мовы.

21 лютага дацэнт Л. Гедзімін прымала ўдзел у святкаванні Міжнароднага дня роднай мовы ў Нацыянальным гістарычным музеі, дзе выступіла з лекцыяй «Уводзіны ў беларускую мову і арфаграфію ад У да Ў», у якой расказала пра праблему хуткага знікнення многіх моў у наш час, пра становішча беларускай мовы ў свеце, пра Браніслава Тарашкевіча, а таксама пра некаторыя праблемы існавання розных варыянтаў беларускай літаратурнай мовы.

музей 1

музей 2

Змены ў адукацыйным працэсе

Ва Ўніверсітэце выпрацаваны комплекс захадаў для забеспячэння бесперапыннага адукацыйнага працэсу і прафілактыкі распаўсюджвання вірусных інфекцый, у тым ліку каронавіруса.

Прынята рашэнне кіраўніцтва БДУ:

 • перанесці лекцыі на больш позні тэрмін, больш актыўна выкарыстоўваць іншыя формы правядзення заняткаў, прадугледжаныя вучэбнымі планамі і праграмамі;
 • праводзіць КСР і кансультацыі, у тым ліку індывідуальныя.

 Заняткі не адмяняюцца і не плануецца поўны пераход на дыстанцыйнае навучанне.

Па ўсіх пытаннях арганізацыі вучэбнага працэсу неабходна звяртацца ў дэканаты факультэтаў.

У мэтах прафілактыкі распаўсюджвання вірусных інфекцый ва ўніверсітэце прымяняюцца наступныя захады:

 • абмежавана наведванне ўсіх студэнцкіх інтэрнатаў, акрамя асоб, якія ў іх пражываюць;
 • у месцах масавага збору людзей, холах і санвузлах усталяваны дазатары з антысептыкамі для апрацоўкі рук;
 • павялічана перыядычнасць дадатковай апрацоўкі памяшканняў факультэтаў і інтэрнатаў з выкарыстаннем сродкаў дэзінфекцыі;
 • ва ўсіх навучальных карпусах, інтэрнатах размешчаны дадатковыя інфармацыйныя стэнды па прафілактыцы каронавіруса;
 • уведзены абмежаванні на правядзенне масавых мерапрыемстваў.

Звяртаемся да вас з просьбай больш уважліва ставіцца да свайго стану здароўя і здароўя блізкіх.

korona

На філалагічным факультэце адбудзецца цыкл адукацыйных мерапрыемстваў

З 12 лютага па 26 сакавіка 2020 г. на філалагічным факультэце БДУ адбудзецца цыкл адукацыйных мерапрыемстваў у сумешчаным фармаце лекцыі і дыскусіі з удзелам Джорджа Полглейс-Карасцялёва / George Polglase-Korostelev, студэнта Універсітэта Бата, Англія / University of Bath, England.

Лекцыі-дыскусіі будуць праходзіць у аўдыторыі 210. Працоўная мова – англійская. Тэмы і расклад лекцый:

 1. Брытанская сістэма вышэйшай адукацыі. Уладкаванне на працу пасля ўніверсітэта / British higher education system. Ways to get a job after university – 12 лютага, 11:15; 13 лютага, 14:25.
 2. Брытанская культура і стэрэатыпы. Нацыянальная кухня / British culture and stereotypes. National cuisines – 19 лютага, 11:15; 20 лютага, 14:25.
 3. Славутыя месцы Вялікабрытаніі. Знакамітыя і малавядомыя месцы Лондана / Places to visit in Great Britain. Famous and unknown places of interest in London – 26 лютага, 11:15; 27 лютага, 14:25.
 4. Фестывалі, святы і папулярныя падзеі ўАнгліі, Уэльсе, Шатландыі і Паўночнай Ірландыі / Festivals, holidays and popular events in England, Wales, Scotland and Northern Ireland – 4 сакавіка, 11:15; 5 сакавіка, 14:25.
 5. Палітыка Вялікабрытаніі. Пяцёрка самых папулярных палітычных дзеячаў / British politics. Top five famous politicians. 11 сакавіка, 11:15; 12 сакавіка,14:25.
 6. Брытанская моладзь / British youth – 18 сакавіка, 11:15; 19 сакавіка, 14:25.
 7. Удзел у праграмах абмену студэнтамі: мэты і дасягненні / Participation in student exchange programmes: goals and accomplishments – 25 сакавіка, 11:15; 26 сакавіка, 14:25.

Запрашаюцца ўсе зацікаўленыя.

Дадатковая інфармацыя – па тэлефоне (8017) 327-50-10, кафедра англійскага мовазнаўства.

ШКОЛА ЮНАГА ФІЛОЛАГА ПРАЦЯГВАЕ СВАЮ ПРАЦУ Ў ДЫСТАНЦЫЙНЫМ ФАРМАЦЕ

У сувязі з мерапрыемствамі, накіраванымі на зніжэнне распаўсюджвання каронавіруснай інфекцыі, праца Школы юнага філолага арганізавана ў аддаленым фармаце праз Інтэрнэт.

Школа юнага русіста запрашае на дыстанцыйныя заняткі (праз групу ў сацсетцы ВКонтакте і Skype). Рэгулярныя кансультацыі па філалагічных пытаннях; раз на два тыдні – заданні для самастойнага выканання і абмеркавання. Звязвайцеся з намі! Зуева Вольга Уладзіміраўна, + 37544 5161146 (мабільны, Viber), vk.com/id129583.

У школе юнага філолага-лінгвіста (беларусістыка) арганізавана рассылка матэрыялаў заняткаў з магчымасцю зваротнай сувязі. Звярнуцца з пытаннем можна да Назаранка Юліі Віктараўны, + 375291359459 (мабільны, Viber).

Школа юнага літаратуразнаўцы і фалькларыста праводзіць заняткі ў аддаленым рэжыме па электроннай пошце. Слухачам высылаюцца матэрыялы для самастойнага азнаямлення, заданні. Арганізаваны дыялог. Тэлефон для сувязі + 375173272176, + 37529296840884, Дзюкава Эла Юр’еўна.

У межах работы дадзенага кірунку Школы юнага філолага «Студыя літаратурнага блогінга» прыме ўдзел (у анлайн-рэжыме) ва ўстановачнай сесіі навуковых таварыстваў навучэнцаў Мінскай вобласці (секцыя «Філалогія»). 24 красавіка пройдзе вэбiнар (спасылка будзе даступная на нашым сайце). Падрабязная інфармацыя – Камлюк-Ярашэнка Людміла Віктараўна, +375295820069.

Школа юнага італьяніста ў супрацоўніцтве з Асацыяцыяй выкладчыкаў замежных моў (ANILS) запрашае дзяцей і падлеткаў на аддаленыя заняткі па італьянскай мове. https://www.lalezione.it/ru/bgu/

Заняткі ў Школе юных англістаў аднаўляюцца праз Skype і Zoom. Запісацца на заняткі можна па тэлефоне + 375295643707 (мабільны, Viber).

Школе юнага лацініста прапануе сваім слухачам e-mail-рассылку па тэмах заняткаў з матэрыяламі для самастойнага вывучэння і заданнямі.

Школа юнага германіста праводзіць заняткі ў дыстанцыйным рэжыме. Тэставыя заданні (ЦТ) і заданні для самастойнай працы будуць дасланы па электроннай пошце на электронны адрас. Па выніках выкананых школьнікамі заданняў будуць праведзены анлайн-кансультацыі (адзін раз на месяц). Катоўская Святлана Станіславаўна, + 375295073726.

Школа юнага кітаязнаўцы праводзіць заняткі ў аддаленым рэжыме праз электронную пошту з магчымасцю зваротнай сувязі (слухачам высылаюцца матэрыялы для самастойнага азнаямлення).  Магчымыя кансультацыі праз сацыяльныя сеткі Вконтакте, мабільны дадатак Viber.  Бліжэйшыя тэмы: "Традыцыйныя кітайскія святы","Кітайскія сучасныя тэхналогіі". Запіс на заняткі па тэлефоне: + 37544 5734481, Жукавец Вераніка Вячаславаўна.