Навукова-практычны семінар “Мастацкі тэкст у арыгінале і перакладзе”

20 лістапада 2017 г. на базе першых курсаў аддзяленняў славянскай філалогіі, беларускай філалогіі, класічнай філалогіі адбыўся навукова-практычны семінар “Мастацкі тэкст у арыгінале і перакладзе”. Гэта асаблівая форма лекцыі і ў той жа час навуковая імпрэза. З асноўным дакладам выступіў доктар філалагічных навук, прафесар В.П. Рагойша на тэму “Літаратурныя сувязі і пераклад”. Дацэнт, кандыдат філалагічных навук У.Г. Кароткі гаварыў пра пераклады старажытнай літаратуры. Дацэнт, кандыдат філалагічных навук В.В. Прыемка прачытала даклад “Пераклады фальклору”. Доктар філалагічных навук, прафесар Т.І. Шамякіна выступіла з дакладам на тэму “Школа перакладу ў СССР”.

В.П. Рагойша, У.Г. Кароткі, Т.І. Шамякіна не толькі тэарэтыкі, але і практыкі перакладу, пераклалі значную колькасць мастацкіх твораў. У канцы семінару В.П. Рагойша прачытаў свае паэтычныя пераклады з украінскай мовы.

На семінары, акрамя студэнтаў, прысутнічалі выкладчыкі кафедры тэорыі літаратуры і супрацоўнікі вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору.

Інавацыйная форма лекцыі і ў той жа час навуковай канферэнцыі выклікала вялікую цікавасць слухачоў.