IV Міжнародная навуковая канферэнцыя «Руская і беларуская літаратуры мяжы ХХ-ХХІ стагоддзяў», прысвечаная 100-годдзю з дня нараджэння А.І. Салжаніцына

25-26 кастрычніка 2018 г. на філалагічным факультэце адбылася IV Міжнародная навуковая канферэнцыя "Руская і беларуская літаратуры на мяжы XX–XXI стст., прысвечаная 100-годдзю А.І. Салжаніцына.

У ёй прынялі ўдзел навукоўцы з Расіі, Украіны, Польшчы і Беларусі, сярод якіх 22 прафесары, 20 кандыдатаў навук, 5 аспірантаў. Найбольш шматлікай аказалася дэлегацыя з Расіі, прадстаўленая вядомымі навукоўцамі-прафесарамі (М.М Галубкоў, А.В. Ледзенёў, М.П. Абашева, Н.С. Цветава, Н.М. Шчадрына, А.А. Жыценеў і інш.), вядучымі спецыялістамі па творчасці А.І. Салжаніцына і сучаснаму літаратурнаму працэсу.

Быў адзначаны высокі навуковы ўзровень дакладаў такіх прафесараў, як М.М. Галубкоў (Масква, МДУ імя М.В. Ламаносава) – "Сустрэча супрацьлегласцяў: М. Горкі і А. Салжаніцын у прасторы юбілейнага года"; Н.С. Цветава (Санкт-Пецярбург, Санкт-Пецярбургскі ўніверсітэт) – "А. Салжаніцын: эстэтыка публіцыстычнага слова"; С.Я. Ганчарова-Грабоўская (Мінск, БДУ) – "А. Салжаніцын – драматург: жанравая парадыгма трылогіі "1945 год""; С.П. Мусіенка (Гродна, ГрДУ імя Янкі Купалы) – "Эпічная традыцыя сусветнай літаратуры ХХ стагоддзя ў творчасці А. Салжаніцына"; Н.Л. Бліщ (Мінск, БДУ) – "Выява А. Салжаніцына ў рускай прозе ХХ стагоддзі"; Н.М. Шчадрына (Масква, МПГУ) – ""Чырвонае Кола" ў кантэксце творчасці А. Салжаніцына"; Л.Д. Сінькова (Мінск, БДУ) – "Функцыянаванне факту ў прозе А. Салжаніцына і А. Адамовіча"; Е.А. Лявонава (Мінск, БДУ) – "А. Салжаніцын і Г. Бёль: духоўная садружнасць"; Т.В. Клеафастава (Кіеў, Украіна) – "Унікальнасць жанру і архітэктонікі рамана-эпапеі А. Салжаніцына "Чырвонае Кола""; Сідар Моніка (Люблін, Польшча) – "Гісторыя ў апавяданні і канспекце: жанравая спецыфіка "Чырвонага Кола" А.Салжаніцына" і інш.

Цікавасць і дыскусію выклікалі даклады па сучаснай рускай і беларускай літаратуры. Даклады такіх прафесараў, як А.А. Жыценёў (Варонеж, Варонежскі дзяржаўны ўніверсітэт) – "Апалогія паэзіі ў найноўшай рускай літаратуры"; А.І. Бельскі (Мінск, БДУ) – " Даваеннае савецкае мінулае ў асэнсаванні беларускай паэзіі пачатку ХХІ ст."; М.П. Абашава (Перм, Пермскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт ) – "Новыя стратэгіі літаратурнага пісьма і чытання ў эпоху сацыяльных сетак"; А.В. Ледзенеў (Масква, МДУ імя М.В. Ламаносава) – "Рэсурсы мастацкай аўтарытэтнасці: праблема набокаўскай прысутнасці ў рускай і беларускай літаратурах канца ХХ – пачатку ХХI стст."; Л.Г. Цюцелова (Самара, Самарскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт) – "Раманные стратэгіі ў найноўшай рускай драме (на прыкладзе п'ес Е. Ісаевай)"; А.А. Сцяпанава (Украіна, Днепр, Універсітэт ім. Альфрэда Нобеля) – "Рэміфалагізация пастаральнага міфа ў аповесці В. Багамолава "Зося"" ўнеслі новы ўклад у вывучэнне сучаснага літаратурнага працэсу.

Усе матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваны ў зборніку навуковых артыкулаў "Руская і беларуская літаратуры на мяжы XX-XXI стст.".

Удзельнікі канферэнцыі адзначылі высокі арганізацыйны ўзровень мерапрыемстваў, уключаных у Праграму, вялікую працу, праведзеную кафедрай рускай літаратуры і яе загадчыцай – прафесарам С.Я. Ганчаровай-Грабоўскай.

У завяршэнне канферэнцыі адбылася творчая сустрэча з беларускімі паэтамі. Вялікую дапамогу ў арганізацыі канферэнцыі аказала прадстаўніцтва Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь – расійскі цэнтр навукі і культуры ў Мінску.