XIII Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Ідэі. Пошукі. Рашэнні»

22 лістапада 2019 на філалагічным факультэце БДУ адбылася XIII Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Ідэі. Пошукі. Рашэнні», якую па традыцыі праводзіць кафедра англійскага мовазнаўства.

Канферэнцыя зарэкамендавала сябе як аўтарытэтная пляцоўка, якая збірае прадстаўнікоў вышэйшых і сярэдніх навучальных устаноў не толькі ў Беларусі, але і за яе межамі. Беларускія і замежныя студэнты, магістранты, аспіранты, выкладчыкі мелі выдатную магчымасць абмеркаваць актуальныя праблемы айчыннай і замежнай філалогіі, літаратуры, педагогікі.

Больш за 100 выкладчыкаў, аспірантаў, магістрантаў, студэнтаў не толькі з Беларусі, але і Расіі, Украіны, Літвы, Кітая, Туркменістана прынялі ўдзел у канферэнцыі.

Прадстаўнікі многіх ВНУ, у прыватнасці, такіх як Львоўскі нацыянальны ўніверсітэт імя Івана Франко, Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова, Мінскі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт, Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна, Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П. М. Машэрава і многія іншыя – удзельнікі канферэнцыі.

Надзвычай актуальнымі з’яўляюцца праблемныя палі канферэнцыі: праблемы сучаснай вышэйшай школы; камунікацыя на мовах – мовы зносін; мовы ў статыцы і дынаміцы; інавацыйныя метады і тэхналогіі навучання замежным мовам; праблемы мастацкага і навукова-тэхнічнага перакладу; мова і літаратура. 

Шмат цікавых дакладаў было прадстаўлена ўдзельнікамі канферэнцыі, у прыватнасці, кандыдатам філалагічных навук, дацэнтам Ігнатыў Надзеяй Яўгенаўнай на тэму «Мотив памяти в автобиографической прозе И. Шмелева и Г. Газданова» (Львоўскі нацыянальны ўніверсітэт імя Івана Франко); кандыдатам філалагічных навук, дацэнтам Васіленка Кацярынай Мікалаеўнай па праблеме «Вербализация гендерных стереотипов в речи спортивных комментаторов Беларуси и Великобритании» (Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова); кандыдатам філалагічных навук, дацэнтам Зубавай Ірынай Іванаўнай па пытанні «Многоаспектный дайджест и способы его формирования» (Мінскі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт); дацэнтам Гарэгляд Аленай Мікалаеўнай на тэму «Реализация содержательного потенциала фразеологизмов в русском и белорусском художественном тексте: авторский перевод» (Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П. М. Машэрава).

Матэрыялы канферэнцыі размяшчаюцца ў электроннай бібліятэцы БДУ, што дазваляе вялікаму колу студэнтаў, магістрантаў, выкладчыкаў азнаёміцца ​​з вынікамі даследаванняў.