Справаздача аб працы Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі з міжнародным удзелам «ХVI Шырмаўскія чытанні», прысвечанай 100-годдзю БДУ

26 лістапада 2020 г. на базе філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта прайшла Рэспубліканская навуковая канферэнцыя з міжнародным удзелам «ХVI Шырмаўскія чытанні», прысвечаная 100-годдзю БДУ. У сувязі з эпідэміялагічнай сітуацыяй канферэнцыя праходзіла ў дыстанцыйна-завочным фармаце. Усім удзельнікам разам з праграмай канферэнцыі па электроннай пошце было даслана запрашэнне на размяшчэнне дакладу ў спецыяльнай скрыні на Гугл-дыску, у пэўнай секцыі ў адпаведнасці з праграмай. Выступоўцам было прапанана пакінуць свае каментары або пытанні на адведзенай дзеля гэтага старонцы. Там жа было размешчана прывітальнае слова да ўдзельнікаў канферэнцыі старшыні аргкамітэта дэкана філалагічнага факультэта, прафесара Івана Сямёнавіча Роўды.

Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі падалі 58 чалавек – выкладчыкі, настаўнікі, дактаранты, аспіранты, магістранты і студэнты Сумскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя А. С. Макаранкі (Украіна), Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, 5-ці ВНУ рэспублікі (Інстытута дзяржаўнай службы Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце РБ, БДУ ў складзе філалагічнага, гістарычнага факультэтаў і факультэта сацыякультурных камунікацый, БДАМ у складзе вакальна-харавога факультэта, ГДУ імя Ф. Скарыны ў складзе філалагічнага факультэта, ГДУ імя Янкі Купалы ў складзе факультэта гісторыі, камунікацыі і турызму).

Даклады былі размеркаваны па трох секцыях: секцыя 1 «Фальклор у культуразнаўчым і лінгвістычным аспектах» (старшыня – прафесар Т. І. Шамякіна), секцыя 2 «Традыцыйныя жанры фальклору: паэтыка, семантыка» (старшыня – дацэнт Т. А. Марозава), секцыя 3 «Міфалогія, фальклор, літаратура» (старшыня – дацэнт В. В. Прыемка).

Вынікам праведзенай канферэнцыі стане выданне 16 выпуску зборніка навуковых артыкулаў «Фалькларыстычныя даследаванні: кантэкст, тыпалогія, сувязі» а таксама актывізацыя фалькларыстычных, мовазнаўчых і літаратуразнаўчых сувязей паміж студэнтамі і выкладчыкамі ВНУ рэспублікі і замежжа, увядзенне новых даследаванняў і фактаў традыцыйнай культуры беларусаў і іншых народаў у навуковы ўжытак і навучальны працэс, выкарыстанне іх у правядзенні фальклорнай практыкі.