Тэлемост з Петразаводскім дзяржаўным універсітэтам

26 красавіка 2018 г. на філалагічным факультэце быў арганізаваны тэлемост з Петразаводскім дзяржаўным універсітэтам і Паволжскім праваслаўным інстытутам (г. Тальяці) у рамках 70-й Усерасійскай (з міжнародным удзелам) навуковай канферэнцыі навучэнцаў і маладых навукоўцаў. У секцыі «Перакладазнаўства і параўнальная граматыка» з выкарыстаннем тэхналогіі Skype выступілі студэнты 5-га курса спецыяльнасці «Класічная філалогія» з дакладамі на наступныя тэмы: «Рускія і англійскія біблеізмы і іх арыгінальныя грэчаскія адпаведнікі (на матэрыяле Евангелля паводле Яна)» (Яўген Піпко), «Асаблівасці перакладу дзеяслоўна-імянных апісальных выразаў на рускую і англійскую мовы ў Евангеллі паводле Яна» (Аліна Ціханавіч) і «Ілюстрацыйныя прыклады сінекдахі і метаніміі ў грэчаскіх і рымскіх рыторыках» (Анастасія Шылава). Даклады выклікалі актыўнае абмеркаванне з боку ўсіх удзельнікаў і былі рэкамендаваны да друку ў электронным часопісе «Філалагічныя даследаванні» (ПетрДУ). Па выніках працы секцыі Анастасія Шылава заняла 2-е месца і атрымала дыплом II ступені, а Аліна Ціханавіч – 3-е месца і дыплом III ступені.

Сустрэча рэктара БДУ А.Д. Караля з супрацоўнікамі філалагічнага факультэта

ІНАВАЦЫЙНАСЦЬ, ПЕРСПЕКТЫЎНАСЦЬ І ЯКАСЦЬ:
ТВОРЧЫ ПОШУК У ФІЛАЛАГІЧНАЙ НАВУЦЫ І АДУКАЦЫІ

6 красавіка 2018 года на філалагічным факультэце БДУ адбылася сустрэча рэктара, доктара педагагічных навук Андрэя Дзмітрыевіча Караля і прадстаўнікоў цэнтральных адміністрацыйных структур універсітэта з дэканатам, загадчыкамі кафедраў і членамі Савета факультэта.

«Як узбагаціць працэс навучання новымі метадычнымі рашэннямі і адкрыццямі, зрабіўшы яго яшчэ больш блізкім да стылістыкі ўспрымання сучаснага студэнта? Як захаваць у цэнтры ўвагі ў выкладчыцкай дзейнасці працэс выхавання і станаўлення асобы? Што дасць магчымасць эфектыўна пабудаваць дыстанцыйнае навучанне, не выпусціўшы пры гэтым з-пад увагі жывога кантакту са студэнтамі? Як пазбегнуць дубліравання ў змесце прафесійнай падрыхтоўкі па сумежных спецыяльнасцях? Як перавесці на надзейныя камерцыйныя рэйкі частку навуковых праектаў і адукацыйных паслуг факультэта, максімальна актывізуючы гаспадарча-разліковую дзейнасць супрацоўнікаў? Як аптымальным чынам раскрыць і ўвасобіць у жыццё неардынарны інтэлектуальны, духоўны і творчы патэнцыял факультэта?» Гэтыя і іншыя актуальныя пытанні філалагічнай адукацыі, у кантэксце стратэгій і парадыгмы развіцця ўніверсітэта ў цэлым, былі ў цэнтры ўвагі на ўсім працягу змястоўнага і зацікаўленага дыялогу.

Разважаючы пра ролю і значэнне філалагічнага пазнання для развіцця культуры ў грамадстве, рэктар БДУ Андрэй Дзмітрыевіч Кароль узгадаў духоўна блізкія для кожнага гуманітарыя словы Клода Леві-Строса: “XXI стагоддзе будзе стагоддзем гуманітарных навук – ці яго не будзе наогул”.

Звярнуўшыся да светапоглядных, метадалагічных пытанняў у пабудове філалагічнай падрыхтоўкі, рэктар звярнуў увагу на феномен сучаснага «алічбаванага слова», якое само па сабе магло б падацца «спалучэннем неспалучальнага» для людзей з мінулых эпох. У сваім стратэгічна арыентаваным і матывацыйным выступленні А.Д. Кароль пераканаўча адцяніў важнасць таго, каб знайсці, пашырыць і зацвердзіць ужывальнасць алічбаванага слова ў адукацыі, не выцясняючы з яе найгалоўнейшага – глыбіні сэнсу і чалавечнасці.

Дэкан факультэта, доктар філалагічных навук Іван Сямёнавіч Роўда прадставіў шматракурснае, унутрана дыялагічнае па манеры выкладу апавяданне-прэзентацыю аб факультэце. Далей дзейнасць факультэта была разгледжана праз прызму перспектыўнага вопыту работы асобных кафедраў. Загадчыкі кафедраў адлюстравалі актуальную інфармацыю пра спецыфіку дзейнасці сваіх падраздзяленняў, пра поспехі і праблемныя аспекты ў іх працы, пазнаёмілі рэктара з новымі, значнымі выданнямі. У іх ліку – новы пераклад кнігі Псалтыр на беларускую мову, што было асабліва знамянальным у дні, звязаныя са святкаваннем Вялікадня.

Абмяркоўваўся вопыт прымянення на факультэце інавацыйных адукацыйных тэхналогій, сярод якіх – тэхналогіі візуалізацыі навучальнага матэрыялу, распрацоўкі творчых праектаў і партфоліо, здароўезберажэння і інш. Былі адзначаны сучасныя, цікавыя і прадуктыўныя студэнцкія праекты факультэта, шэраг з якіх выклікаў водгук за мяжой: напрыклад, «Студэнт навучае студэнта», дзе, у прыватнасці, замежныя студэнты апавядаюць пра сваю родную краіну, пра асаблівасці яе мовы, культуры і побыту, а таксама даследчыя праекты: «Антычнасць у моладзевай культуры», «Лацінамоўныя надпісы ў храмавай культуры Беларусі», «Лацінамоўныя надпісы ў музейнай культуры Беларусі» і інш.

Рэктарам БДУ была выказана ініцыятыва і вызначаны стратэгічныя арыенціры для правядзення ў будучыні маштабнага міжфакультэцкага, агульнаўніверсітэцкага мерапрыемства па праблемах сучасных адукацыйных інавацый, у магчымым фармаце навукова-практычнай канферэнцыі. У канструктыўным дыялогу знайшлося месца і такім практычна значным арганізацыйным пытанням, як адзіная каардынацыя дадатковага навучання ва ўніверсітэце, падрыхтоўка навуковых кадраў вышэйшай кваліфікацыі, павышэнне рэнтабельнасці вучэбна-навуковых універсітэцкіх выданняў, аператыўнасць і тэхнічная зручнасць выканання аплатных разлікаў за аказаныя адукацыйныя паслугі і інш. Кіраўніцтвам БДУ была падкрэслена мэтазгоднасць стварэння ў бліжэйшай перспектыве адзінага навукова-метадычнага і каардынацыйнага цэнтра для арганізацыі дадатковай адукацыі ў рамках усяго ўніверсітэта, у чым увасабляецца актуальная канцэптуальная ідэя адукацыі, якая праходзіць праз усё жыццё і ўнутраны рост асобы.

Мерапрыемства прайшло ў добразычлівай атмасферы ўзаемнай павагі, даверу і творчага пошуку, за якую рэктар выказаў удзячнасць факультэту ў завяршэнні сустрэчы.

Конкурс біяграфічных твораў «Слаўная кампанія: рэANIMAцыя»

Да завяршэння першага этапу конкурса «Слаўная кампанія: рэANIMAцыя», прысвечанага беларускім пісьменнікам ХІХ стагоддзя, застаецца роўна трыццаць дзён: збор заявак ад удзельнікаў завершыцца 24 чэрвеня.

За месяц, які прамінуў з дня абвяшчэння конкурсу (23 красавіка), на адрас арганізатараў паступіла 21 заяўка. Зводная табліца колькасці ўдзельнікаў конкурсу (пададзеных заявак) адпаведна персонам з прапанаванага спісу выглядае сёння так:

 

Вікенцій Равінскі

2

Ян Баршчэўскі

2

Ян Чачот

1

Франц Савіч

2

Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч

3

Уладзіслаў Сыракомля

2

Вінцэсь Каратынскі

Пранціш Вуль

2

Кастусь Каліноўскі

1

Альгерд Абуховіч

1

Францішак Багушэвіч

1

Эліза Ажэшка

1

Зоф’я Манькоўская

1

Янка Лучына

2

 

Такім чынам, самым запатрабаваным героем будучых біяграфій пакуль што з’яўляецца Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч. Не пададзена яшчэ ніводнай заяўкі на напісанне біяграфіі Вінцэся Каратынскага. Арганізатары конкурсу чакаюць не толькі запаўнення пустой пазіцыі, але і павелічэння колькасці ўдзельнікаў адносна кожнай асобы са спісу — з мэтай стварэння здаровай творчай канкурэнцыі.

Нагадваем патэнцыйным удзельнікам, маладым і сталым, хто мае ў кумірах асобу з ХІХ стагоддзя і гатовы напісаць яе біяграфію памерам ад 40 000 да 80 000 знакаў з прабеламі пры ўмове ахопу ўсяго жыццёвага і творчага шляху, што

·   заяўкі на ўдзел у конкурсе прымаюцца да 24 чэрвеня,

·   прыём работ вядзецца з 1 мая да 31 кастрычніка.

Заяўкі і творы прымаюцца на адрас Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду..

Удзельнікам пры падачы заяўкі высылаюцца “ключы” — рэкамендаваная літаратура, якая датычыць усіх або часткі пісьменнікаў; анталогіі, хрэстаматыі і зборнікі тэкстаў; падручнікі і дапаможнікі; спіс крыніц, з якімі варта пазнаёміцца, каб адчуць рэаліі і каларыт эпохі.

Арганізатары конкурсу — рэдакцыя часопіса «Маладосць» і кафедра гісторыі беларускай літаратуры БДУ (пры інфармацыйнай падтрымцы Нацыянальнага інстытута адукацыі) — бяруць пад свой патранат кожнага ўдзельніка і гатовы аказваць кансультатыўную і метадычную падтрымку на працягу ўсёй работы над творам. Рэкамендуецца таксама чытаць «Маладосць», дзе з майскага нумара друкуюцца артыкулы ў падтрымку конкурсу.

Конкурс «Слаўная кампанія: рэANIMAцыя» прымеркаваны да Году малой радзімы і прысвечаны 65-годдзю часопіса «Маладосць». Пераможцамі будуць лічыцца аўтары чатырох найлепшых тэкстаў, адабраных журы. Кожны пераможца атрымае Дыплом і матэрыяльнае ўзнагароджанне ад Выдавецкага дома «Звязда» і іншых фундатараў. Лепшыя конкурсныя творы будуць апублікаваны ў часопісе «Маладосць» на працягу 2019 года. Па выніках конкурсу прадугледжваецца выданне кнігі лепшых гісторыка-біяграфічных твораў, прысвечаных беларускім пісьменнікам ХІХ стагоддзя.

Чакаем новых заявак.

Зычым натхнення!

 

Імёны літаратараў,

жыццяпісы якіх прапануюцца для мастацкага асэнсавання

 

 1. Вікенцій Равінскі (1786—1855) — паэт, драматург, найбольш верагодны аўтар паэмы «Энеіда навыварат».
 2. Ян Баршчэўскі (1794—12 сакавіка 1851) — празаік, паэт і выдавец.
 3. Ян Чачот (24 чэрвеня 1796 — 23 жніўня 1847) — паэт, філамат, фалькларыст, этнограф і драматург, сябра Адама Міцкевіча.
 4. Франц Савіч (1815—1845) — паэт, публіцыст, мемуарыст, удзельнік вызваленчага руху.
 5. Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч (4 лютага 1808 — 29 снежня 1884) — паэт, драматург, заснавальнік нацыянальнага тэатра, класік новай беларускай літаратуры.
 6. Уладзіслаў Сырако́мля, сапраўднае імя Людвік Кандрато́віч (29 верасня 1823 — 15 верасня 1862) — паэт, публіцыст, драматург, крытык, перакладчык, этнограф.
 7. Вінцэсь Каратынскі (чэрвень 1831 — 7 лютага 1891) — паэт, перакладчык, публіцыст.
 8. Пранціш Вуль, сапраўднае імя Элегій-Францішак Карафа-Корбут (21 красавіка 1835 — 1880) — паэт і публіцыст, удзельнік паўстання 1863—1864 гг. на Віцебшчыне.
 9. Кастусь Каліноўскі (2 лютага 1838 — 22 сакавіка 1864) — рэвалюцыянер-дэмакрат, публіцыст і паэт, адзін з кіраўнікоў паўстання 1863—1864 гг. у Беларусі і Літве.
 10. Альгерд Абуховіч (6 жніўня 1840 — 22 жніўня 1898) — паэт, байкапісец, мемуарыст і перакладчык.
 11. Францішак Багушэвіч (21 сакавіка 1840 — 28 красавіка 1900) — паэт, празаік, публіцыст і перакладчык, класік новай беларускай літаратуры.
 12. Эліза Ажэшка (6 чэрвеня 1841 — 18 мая 1910) — празаік, публіцыст, аўтар апавяданняў і аповесцей пра жыццё беларускага сялянства і шляхты, сяброўка Ф. Багушэвіча.
 13. Зоф’я Манькоўская (26 лістапада 1847 — 24 верасня 1911) — паэтка і перакладчыца.
 14. Янка Лучына, сапраўднае імя Ян Неслухоўскі (6 ліпеня 1851 — 28 ліпеня 1897) — паэт, нарысіст і перакладчык.

 

Заяўка ўдзельніка

Прозвішча, імя, імя па бацьку

Год нараджэння

Месца пражывання

Род заняткаў

Нумар тэлефона і электронны адрас

Выбраная асоба са спісу літаратараў

Тыдзень англійскай мовы

26-30 сакавіка на філалагічным факультэце БДУ кафедра англійскага мовазнаўства праводзіла Тыдзень англійскай мовы, які ўжо стаў традыцыйным. У яго былі ўключаны разнастайныя пазнавальныя і ў той жа час забаўляльныя мерапрыемствы. Тыдзень пачаўся з экспазіцый постараў і плакатаў, прысвечаных  англамоўным краінам, каралеўскім асобам і знакамітым персаналіям, а таксама іх мудрым выказванням. Былі арганізаваны круглыя сталы, прысвечаныя знаёмству з цікавымі фактамі гісторыі і культуры Велікабрытаніі і жыцця каралеўскай сям’і, англійскаму этыкету; паэтычнае спаборніцтва, дзе студэнты дэкламавалі вершы; усім жадаючым адчыніў свае дзверы караоке-клуб, дзе студэнты з задавальненнем спявалі англамоўныя песні пра каханне і чыталі рэп. Адбыўся конкурс прэзентацыяй сярод замежных студэнтаў па тэме “Актуальныя праблемы ХХІ стагоддзя”. На семінары “Be Serious! It’s Politics” студэнты абменьваліся ведамі пра сучасных палітыкаў англамоўных краін, а таксама абмяркоўвалі злабадзённыя палітычныя тэмы. Тыдзень завяршыўся жартамі і анекдотамі на англійскай мове з нагоды надыходзячага Дня смеху.

Адкрыты навукова-практычны семінар СУЧАСНАЯ ФАЛЬКЛАРЫСТЫКА, МІФАЛОГІЯ, ЭТНАЛОГІЯ: ПАЗІТЫЎНЫЯ, НЕГАТЫЎНЫЯ, СУПЯРЭЧЛІВЫЯ ВЕКТАРЫ РУХУ

23 красавіка 2018 года на філалагічным факультэце БДУ прайшло пасяджэнне навукова-практычнага семінара “Сучасная фалькларыстыка, міфалогія, этналогія: пазітыўныя, негатыўныя, супярэчлівыя вектары руху”, які быў арганізаваны ў межах працы Кансультацыйнага цэнтра па праблемах фальклору (кіраўнік Цэнтра – Шамякіна Таццяна Іванаўна, доктар філалагічных навук, прафесар). Падрыхтавалі семінар фалькларысты кафедры тэорыі літаратуры і супрацоўнікі Вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору.

Пры падрыхтоўцы семінара арганізатары ставілі перад сабой задачу выявіць праблемныя пытанні, натхніць студэнтаў на творчае мысленне, выклікаць цікавасць да вывучэння нерастыражыраваных праблем фалькларыстыкі. На семінары прысутнічалі студэнты першага і другога курсаў спецыяльнасці “руская філалогія” і выкладчыкі філалагічнага факультэта.

Перад прысутнымі з дакладам “Фальклор і літаратура як віды мастацтва” выступіў Яўген Андрэевіч Гарадніцкі, доктар філалагічных навук, дацэнт, намеснік дырэктара Інстытута літаратуразнаўства імя Я. Купалы Цэнтра даследавання беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. Напачатку Яўген Андрэевіч засяродзіўся на канцэптуальных момантах адрознення паміж фальклорам і літаратурай, пасля ўказаў на кропкі судакранання і завастрыў увагу на праблеме фалькларызму ў літаратуры, а напрыканцы вылучыў шэраг праблемных пытанняў, звязаных з сучасным этапам бытавання фальклорных твораў (вусныя і пісьмовыя формы, “жыццё” твора пасля запісу на паперу, стужку ці відэа, захаванне фальклорных твораў у архівах, друкаванне фальклорных запісаў, інтэрнет-фальклор і інш.), чым выклікаў гарачую дыскусію.

Напрыканцы з заключным словам да прысутных звярнулася Рыма Мадэстаўна Кавалёва, вядучы навуковы супрацоўнік Вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору, кандыдат філалагічных навук, дацэнт, якая падкрэсліла важную асабістую ролю Яўгена Андрэевіча Гарадніцкага ў распрацоўцы праблемы фалькларызму ў беларускай літаратуры, у прыватнасці, у паэзіі. Таксама Рыма Мадэстаўна праілюстравала даклад прыкладамі з уласнага вопыту працы на філалагічным факультэце, распавёўшы, як зараджаюцца і становяцца фальклорнымі творамі чуткі і байкі, перададзеныя з вуснаў у вусны.

Арганізатары навукова-практычнага семінара запрашаюць усіх зацікаўленых у распаўсюджанні ведаў пра народную культуру і папулярызацыі народнай творчасці да супрацоўніцтва. Даведку можна атрымаць па тэлефоне (8017) 380-57-46 або па адрасе Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду. (з паметай «Кансультацыйны цэнтр»).

 

VI Фестываль моў адбыўся на філалагічным факультэце БДУ

У гэтым годзе мінскія аматары замежных моў і лінгвістыкі змаглі правесці першы дзень красавіка ў вялікай кампаніі аднадумцаў: на філалагічным факультэце БДУ прайшоў VI Фестываль моў. Фестываль працягвае расці: у гэтым годзе пазнаёміцца з моўнай разнастайнасцю Зямлі за дзень прыйшло каля 1400 чалавек, што робіць Мінскі фестываль найбуйнейшым не толькі ў СНД, але і, магчыма, у свеце – прынамсі, з фестываляў моў, якія адбываюцца рэгулярна. Не адстае і праграма: сёлета слухачы маглі абіраць сярод прэзентацый 59 моў, чатырнаццаці навукова-папулярных лекцый па лінгвістыцы, беларускай гісторыі, літаратуры і фальклору, а таксама шасці мерапрыемстваў іншага фармату – майстар-класаў, гульняў і моўных практык.

Прэзентацыя кожнай мовы – гэта займальная 45-хвілінная міні-лекцыя, падчас якой прэзентатар – спецыяліст па мове – распавядае слухачам пра найцікавейшыя яе асаблівасці. Незвычайныя гукі і граматычныя канструкцыі, дзіўныя словы і нязвыклыя пісьменнасці, вершы і песні, трагічныя гісторыі мёртвых і выміраючых моў і гісторыі поспеху моў з мільёнамі носьбітаў – усё гэта чакала слухачоў Фестывалю моў на выступленнях лектараў. Самым жа складаным было выбраць, куды накіравацца, бо адначасова ў розных аўдыторыях факультэта праходзілі прэзентацыі васямнаццаці моў, а магчымасцяў на працягу дня было ўсяго толькі шэсць.

Як і заўсёды, сёлета ў праграме былі новыя мовы, якія раней не былі прадстаўленыя на Фестывалі. Напрыклад, кіраўнік Фестывалю Антон Сомін распавёў аб выміраючай аўстралійскай мове дзьяру, у якой ёсць адмысловая падмова для размоў пра цешчу і ў яе прысутнасці. Магістранты маскоўскай Школы лінгвістыкі НДУ ВШЭ Іван Левін і Васіліса Андрыянец прадставілі фарэрскую мову – блізкага сваяка ісландскай, родную для жыхароў Фарэрскіх астравоў, а стажор-даследчык таго ж універсітэта Мікіта Зманоўскі пазнаёміў слухачоў з рускай мовай жэстаў – мовай, якой карыстаюцца глухія людзі. Выкладчыца філалагічнага факультэта БДУ Любоў Падпорынава дадала да сваіх старых прэзентацый польскай, кашубскай і сілезскай моў аповед пра русінскую мову, якая раней лічылася дыялектам украінскай. У гэтым годзе Фестываль таксама пабіў рэкорд старажытнасці: калі ў мінулым годзе найстаражытнейшай з прадстаўленых моў была праславянская, то ў гэтым годзе ў гасцей Фестывалю была магчымасць даведацца, як размаўлялі нашыя продкі больш за шэсць тысяч год таму: лекцыю пра рэканструяваную навукоўцамі праіндаеўрапейскую мову прачытаў вядомы лінгвіст Аляксандр Піперскі. Сярод іншых навінак – лекцыі пра албанскую, старажытнагабрэйскую і старажытнаславянскую мовы, а таксама пра заходнекаўказскія і туканскія мовы, на якіх размаўляюць у басейне Амазонкі.

Найбольш наведвальнымі прэзентацыямі па традыцыі сталі апавяданні пра іспанскую, кітайскую, нарвежскую і мовы Толкіна, кожная з якіх збірала каля сотні слухачоў. Самым жа папулярным мерапрыемствам фестывалю стаў майстар-клас сацыёлага Дар’і Закрэўскай «Як стаць №1 у камунікацыі і перастаць баяцца іншых людзей?», які сабраў паўтары сотні гасцей.

Наступны, сёмы Фестываль моў на філалагічным факультэце БДУ, хутчэй за ўсё, пройдзе 31 сакавіка 2019 года. Занатуйце ў календары!

ПРЭЗЕНТАЦЫЯ "ІНАВАЦЫІ У СУЧАСНАЙ ФІЛАЛАГІЧНАЙ АДУКАЦЫІ"

Традыцыйна ў сістэму мерапрыемстваў кафедры рыторыкі і методыкі выкладання мовы і літаратуры БДУ ўваходзяць мерапрыемствы, звязаныя з развіццём культуры прафесійна-працоўнай дзейнасці спецыялістаў-філолагаў. У кантэксце правядзення курсавой падрыхтоўкі ў сістэме дадатковай адукацыі дарослых у другой дэкадзе красавіка 2018 года была арганізавана прэзентацыя "Інавацыі ў сучаснай філалагічнай адукацыі" з настаўнікамі мовы і літаратуры, якія праходзяць планавае павышэнне кваліфікацыі.

Сімвалічна, што ў дадзеным мерапрыемстве прынялі ўдзел зацікаўленыя прадстаўнікі студэнтаў філалагічнага факультэта – першага і апошняга курсаў. Так, чацвёртакурснікі (у прыватнасці, студэнтка спецыяльнасці “Руская філалогія” Алёна Ярась), па выніках пераддыпломнай педагагічнай практыкі, абмеркавалі вопыт прымянення цікавых інавацыйных адукацыйных формаў і прыёмаў працы, заснаваных на выкарыстанні гульнявых тэхналогій навучання.

Распавядалася, напрыклад, пра такія захапляльныя віды працы, як прэс-канферэнцыя ад асобы герояў літаратурнага твора (астатнія вучні класа, пераўвасабляючыся ў журналістаў, бяруць у іх інтэрв'ю); лінгвістычная мадыфікацыя гульні "Кракадзіл", якая злучае ў адно слоўны і невербальны кампаненты суразмоўніцтва, калі ўдзельнікі заняткаў імкнуцца з дапамогай мастацтва пантамімы перадаць словы з арфаграфічнымі складанасцямі, і інш.

Такая форма мерапрыемства, забяспечваючы абмен перспектыўным метадычным вопытам, у далейшым можа валодаць пэўнай арганізацыйнай значнасцю для актывізацыі прафесійна арыентаваных намаганняў педагогаў-прадметнікаў.

Кар'ерны форум БДУ

3 красавіка 2018 г. адбудзецца штогадовы Кар'ерны форум БДУ.

У праграме форуму: «кірмаш вакансій», прэзентацыі кампаній, майстар-класы.

Падрабязная інфармацыя тут

Імпрэза, прысвечаная творчасці А. М. Андрэева

13 красавіка 2018 г. на філалагічным факультэце адбылася імпрэза, прысвечаная навуковай і пісьменніцкай дзейнасці доктара філалагічных навук прафесара Анатоля Мікалаевіча Андрэева. Імпрэза праходзіла ў сувязі з блізкім юбілеем А. М. Андрэева. На сустрэчу сабраліся студэнты розных курсаў філфака, а таксама некалькі чалавек з іншых факультэтаў. Прысутнічалі калегі А.М. Андрэева.

З уступным словам выступіла доктар філалагічных навук прафесар, загадчык кафедры тэорыі літаратуры Т.І. Шамякіна, якая адзначыла ўклад прафесара ў развіццё тэорыі літаратуры. З дакладам пра творчую дзейнасць А.М. Андрэева выступіла доктар філалагічных навук прафесар, прафесар кафедры рускай літаратуры І.С. Скарапанава. Пра чалавечыя і дзелавыя якасці А.М. Андрэева гаварыў доктар філалагічных навук прафесар, прафесар кафедры тэорыі літаратуры В.П. Рагойша.

Кароткае паведамленне, у якім выклаў сваё творчае крэда, зрабіў сам А.М. Андрэеў. А далей юбіляр адказаў на шматлікія пытанні прысутных – як калег, так галоўным чынам і студэнтаў. Гучалі пытанні, якія тычыліся і бібліяграфіі А.М. Андрэева, і яго раманаў, і надзвычай складаныя філасофскія пытанні пра лёс чалавека, пра сучасны стан грамадства. Прафесар адказваў бліскуча.

Сустрэча атрымалася надзвычай цёплай і пры гэтым інфармацыйна насычанай. 

 

Семінар маладых літаратараў “Першацвет”

1.03.2018 на філалагічным факультэце БДУ (вул. Карла Маркса, 31, 304 аўд.) пройдзе семінар маладых літаратараў “Першацвет”, зладжаны ў межах ХХV Мінскай міжнароднай кніжнай выставы.

У семінары прымуць удзел выкладчыкі БДУ, рэдактары рэспубліканскіх друкаваных выданняў, журналісты і пісьменнікі. Запланаваны шэраг тэматычных дакладаў і дыскусія, да якой запрашаюцца не толькі выступоўцы, але і аўдыторыя – студэнты-філолагі, маладыя аўтары.

Спецыяльныя госці семінара – удзельнікі Міжнароднага сімпозіума літаратараў “Пісьменнік і час”.

Пачатак у 15.50.

Семінар "Новыя формы і стратэгіі ў методыцы выкладання італьянскай мовы: эвалюцыя вучэбных дапаможнікаў і выдавецкага рынку» лектара з Італіі П‘ерпаала Бетонi

Паважаныя калегі, запрашаем Вас на семінар "Новыя формы і стратэгіі ў методыцы выкладання італьянскай мовы: эвалюцыя вучэбных дапаможнікаў і выдавецкага рынку» лектара з Італіі П‘ерпаала Бетонi.

П‘ерпаала Бетонi, якi з‘яўляецца прадстаўніком выдавецтваў «Loescher», «Zanichelli» i «Bonacci» ў Рэспубліцы Беларусь, спецыялізуецца ў галіне выкладання замежных моў. Мерапрыемства адбудзецца 19 красавіка ў 14.25 на філалагічным факультэце БДУ (К.Маркса, 31) у аўд.304