ІХ Навуковыя чытанні, прысвечаныя Алегу Антонавічу Лойку і Генадзю Васільевічу Кісялёву

26-га кастрычніка 2016 года кафедра гісторыі беларускай літаратуры правяла  ІХ Навуковыя чытанні, прысвечаныя Алегу Антонавічу Лойку і Генадзю Васільевічу Кісялёву.

У мерапрыемстве бралі ўдзел выкладчыкі кафедры гісторыі беларускай літаратуры, студэнты І курсаў славянскай філалогіі і 4-5  курсаў беларускай філалогіі. Намеснік дэкана філалагічнага факультэта Навойчык П.І. адзначыў неабходнасць правядзення чытанняў, прысвечаных выдатным дзеячам беларускай навукі . Ва ўступным слове загадчык кафедры гісторыі беларускай літаратуры Казакова Т.П. акрэсліла жыццёвы шлях і творчую спадчыну прафесара, члена-карэспандэнта АН РБ, літаратуразнаўца, паэта і перакладчыка Лойкі А.А. і доктара філалагічных навук, вядучага навуковага супрацоўніка Інстытута літаратуры АН Кісялёва Г.В. Асаблівая ўвага была засяроджана на традыцыях і наватарстве даследчыкаў гісторыі беларускай літаратуры, была прыведзена думка А.А. Лойкі пра тое, што “філалогія – навука навук, -- гэта сказана не намі, -- але паўтараць нам трэба гэта зноў і зноў… Гэта навука любові да слова. Яна дае чалавеку пачуццё любові і ўсяляе любоў у сэрца чалавека, а гэта значыць, яна робіць чалавека чалавекам, чалавечыць яго”. Заўсёды актуальнай будзе меркаванне Г.В. Кісялёва пра тое, што “праца гісторыка нагадвае руплівае майстэрства мастака-рэстаўратара: знімі асцярожна напластванні пазнейшага часу, збяры разам кавалкі гістарычнай тканіны, улавіўшы істотнае, дамалюй страчаныя дэталі – і вобраз мінулага заззяе свежымі фарбамі, набудзе новае жыццё”.

З цікавымі дакладамі  выступілі:

1.Казакова Таццяна Пятроўна, загадчык кафедры гісторыі беларускай літаратуры, кандыдат філалагічных навук, дацэнт “Беларускае літаратуразнаўства ў святле навуковых дасягненняў Алега Антонавіча Лойкі і Генадзя Васільевіча Кісялёва”

2. Сінькова Людміла Дзмітрыеўна, доктар філалагічных навук, прафесар кафедры гісторыі беларускай літаратуры “Школа Алега Лойкі”

3. Запрудскі Ігар Мікалаевіч, кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры гісторыі беларускай літаратуры “Эсэістычны кампанент ў літаратуразнаўчых штудыях Г.В.Кісялёва”

4. Верабей Анатоль Леанідавіч, кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры гісторыі беларускай літаратуры “Феномен Алега Лойкі як чалавека і навукоўца”

5. Кароткі Уладзімір Георгіевіч, кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры гісторыі беларускай літаратуры “Алег Лойка – арганізатар-наватар вучэбнага працэсу на філалагічным факультэце”

6. Навумовіч Уладзімір Аляксандравіч, кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры гісторыі беларускай літаратуры “Алег Лойка і паэтычная моладзь БДУ”

7. Багдановіч Ірына Эрнстаўна, кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры гісторыі беларускай літаратуры Пуцявінамі Г.В.Кісялёва

8. Бельская Таццяна Віктараўна, старшы выкладчык кафедры гісторыі беларускай літаратуры “Згадкі пра асобу А.А.Лойкі”

9. Алейнік Лада Віктараўна, кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры гісторыі беларускай літаратуры “Ідэі” і стыль Алега Лойкі”

10. Карпава Людміла Уладзіміраўна, старшы выкладчык кафедры гісторыі беларускай літаратуры “Я хацеў бы прабегчыся па вясёлцы…”

11. Часнок Ірына Чаславаўна, аспірант кафедры гісторыі беларускай літаратуры “Наратыўныя стратэгіі ў творах М. Гарэцкага і К. Чорнага”

12. Пялевіч Кацярына Віктараўна, 5 курс, Беларуская філалогія

“Сімвалічная вобразнасць у прадмовах да біблейскіх кніг Ф.Скарыны” (нав.кір. – дац. Казакова Т.П.)

13. Цалка Вікторыя Уладзімраўна, 5 курс, Беларуская філалогія

“Спецыфіка лірыкі кахання М.Багдановіча ў святле навуковых поглядаў і назіранняў А.Лойкі”(нав.кір. – праф. Бельскі А.І.)

14. Куневіч Кацярына, 3 курс, Беларуская філалогія

“Паэтычная гаплаграфія як літаратурная традыцыя ў помніках гераічнага эпасу”(нав.кір. – праф. Некрашэвіч-Кароткая Ж.В.)

15.Смалянка Віталій Мікалаевіч, 6 курс, Беларуская філалогія(зав.)

“Алег Лойка як даследчык беларускай літаратуры нашаніўскага перыяду” (нав.кір. – ст.вкл. Мятліцкая Г.М.)

Даклады студэнтаў выклікалі дыскусію, была падкрэслена думка пра актуальнасць і запатрабаванасць літаратуразнаўчых прац А.А. Лойкі і Г.В. Кісялёва. Удзельнікі мерапрыемства выказалі меркаванне правесці X Навуковыя чытанні, прысвечаныя А.А. Лойку і Г.В. Кісялёву ў кастрычніку 2017 года. 

Першы ў Беларусі «Руска-беларуска-кітайскі, беларуска-руска-кітайскі, кітайска-руска-беларускі слоўнік-мінімум лінгвістычнай тэрміналогіі»

Супрацоўнікамі філалагічнага факультэта БДУ было ініцыіравана напісанне і выданне першага ў Беларусі «Руска-беларуска-кітайскага, беларуска-руска-кітайскага, кітайска-руска-беларускага слоўніка-мінімуму лінгвістычнай тэрміналогіі». Аўтарскі калектыў гэтага дапаможніка міжнародны. Супрацоўнікамі кафедры тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства філалагічнага факультэта БДУ, дацэнтам Патапавай В.В. і старшым выкладчыкам Фамянковай М.А., складзены беларуская і руская часткі слоўніка. Кітайская тэрміналогія распрацоўвалася Фамянковым І.М., бакалаўрам-сінолагам і магістрам эканамічных навук, выпускніком Даляньскага політэхнічнага ўніверсітэта (КНР), і Лі Вэньганам, выпускніком філалагічнага факультэта Амурскага гуманітарна-педагагічнага дзяржаўнага універсітэта (РФ), кандыдатам педагагічных навук, дацэнтам ЧІМК (КНР ). Слоўнік змяшчае 1665 беларускіх, рускіх і кітайскіх лінгвістычных тэрмінаў, асноўныя граматычныя звесткі прадстаўлены ў выглядзе 80 табліц.

Стварэнне трохмоўнага навучальнага слоўніка-мінімуму лінгвістычных тэрмінаў было прадыктавана патрэбай распрацоўкі аптымальнага спосабу ўвядзення тэрміналагічнай лексікі на рускай і беларускай мовах у актыўны слоўнік студэнта-замежніка. Слоўнік закліканы падрыхтаваць кітайскага студэнта да паспяховага засваення дысцыплін філалагічнага профілю і спрыяць фарміраванню ў вучняў навуковага мыслення.

ХХV Міжнародная навуковая канферэнцыя БЕЛАРУСКА-ПОЛЬСКІЯ МОЎНЫЯ, ЛІТАРАТУРНЫЯ І ГІСТОРЫКА-КУЛЬТУРНЫЯ СУВЯЗІ

 

23–24 чэрвеня 2016 года на філалагічным факультэце адбылася ХХV Міжнародная навуковая канферэнцыя “Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі”. Суарганізатарамі канферэнцыі выступілі філалагічны факультэт БДУ, рэспубліканскае аддзяленне ГА “Міжнародная асацыяцыя беларусістаў” і Польскі Інстытут у Мінску. З прывітальнымі словамі да ўдзельнікаў канферэнцыі звярнуліся дэкан філалагічнага факультэта І.С.Роўда, прарэктар па вучэбнай рабоце А.В.Данільчанка, Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Рэспублікі Польшча ў Рэспубліцы Беларусь Конрад Паўлік, старшыня ГА “Міжнародная асацыяцыя беларусістаў” А.Суша і старшыні республіканскага і польскага аддзяленняў гэтай арганізацыі І.Багдановіч і М.Саевіч.

Традыцыйнае навуковае мерапрыемства сабрала гэтым разам 20 польскіх і 25 беларускіх удзельнікаў, сярод якіх былі як тыя, хто даўно займаецца даследаваннем беларуска-польскіх сувязей у галіне мовы, літаратуры, гісторыі і культуры, так і пачаткоўцы ў гэтых напрамках.

Падчас канферэнцыі адбылося ўрачыстае ўганараванне 85-гадовага юбілею вядомага вучонага-беларусіста, першага амбасадара Рэспублікі Польшчы ў Рэспубліцы Беларусь пані прафесара Эльжбеты Смулковай.

У хуткім часе плануецца выхад з друку зборнiка матэрыялаў канферэнцыі.

 

“Лінгвістычны рынг”

4 мая на філалагічным факультэце дзевяты раз прайшоў “Лінгвістычны рынг” – мерапрыемства, якое кафедра рускай мовы штогод ладзіць сумесна са студэнтамі другога курса спецыяльнасці “Руская філалогія”. У гульні перамагла студэнтка 5 групы Вераніка Кунакіна, якая прайшла ўсе пяць тураў і адказала на шэраг пытанняў з розных галін мовазнаўства. Усе ўдзельнікі атрымалі падарункі ад загадчыка і выкладчыкаў кафедры.

Традыцыйная сустрэча, прысвечаная Дню нараджэння А.С. Пушкіна

25 мая, у Дзень філолага, кафедра рускай літаратуры сумесна з кафедрай прыкладной лінгвістыкі і Рассупрацоўніцтва правяла традыцыйную сустрэчу, прысвечаную будучаму Дню нараджэння паэта. Згодна з традыцыяй кафедры і факультэта, выкладчыкі і студэнты сабраліся ля помніка А.С. Пушкіну, каб пагаварыць пра значнасць паэтычнай спадчыны класіка і пачытаць яго вершы. У маладых аўтараў была магчымасць прачытаць і ўласныя творы. У сустрэчы ўзялі ўдзел студэнты 2 курса аддзялення рамана-германскай філалогіі, студэнты-другакурснікі з Туркменістана, а таксама стажоры з Кітая.

VII Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Свет моў: ракурс і перспектыва»

Адбылася VII Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Свет моў: ракурс і перспектыва», арганізаваная кафедрай англійскага мовазнаўства філалагічнага факультэта. Удзельнікі канферэнцыі: дактары навук, кандыдаты навук, дактаранты, аспіранты вядучых ВНУ Рэспублікі Беларусь, Расіі, Украіны, Туркменіі, Узбекістана, Ірака.

Удзельнікамі канферэнцыі былі падрыхтаваны даклады па ключавых праблемах мовы ў кантэксце міжкультурнай камунікацыі, перакладу мастацкай, навукова-тэхнічнай і публіцыстычнай літаратуры, методыкі выкладання, інавацыйных тэхналогій у навучанні, тэарэтычных аспектах мовазнаўства і іншых пытаннях, прысвечаных вывучэнню замежнай мовы.

Міжнарожная навуковая канферэнцыя “Тэкст у мове, маўленні, культуры” (Х Супруноўскія чытанні)

4–5 лістапада 2016 г. на філалагічным факультэце Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта адбылася  Міжнародная навуковая канферэнцыя “Тэкст у мове, маўленні, культуры” (Х Супруноўскія чытанні). У канферэнцыі прынялі ўдзел прадстаўнікі Беларусі, Расіі, Італіі,  Польшчы, Венгрыі, Славакіі.

На адкрыцці канферэнцыі  з прывітальным словам выступілі прарэктар па вучэбнай рабоце БДУ С.М. Ходзін, намеснік Надзвычайнага і Паўнамоцнага Пасла Чэшскай Рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь Павел Бучэк, дэкан філалагічнага факультэта прафесар І.С. Роўда.

Па выніках канферэнцыі плануецца выданне зборніка навуковых артыкулаў.

Адкрытая лекцыя "Традыцыі святкавання Вялікадня ў беларускай народнай культуры"

Жывы інтарэс выклікала ў студэнтаў адкрытая  лекцыя  "Традыцыі святкавання  Вялікадня ў беларускай народнай культуры" доктара філалагічных навук, прафесара кафедры беларускай літаратуры і культуры філфака БДУ Казаковай Ірыны Валер'еўны, адзінага у БДУ доктара навук-фалькларыста. Лекцыя адбылася 21 красавіка ў межах перадвелікодных універсітэцкіх мерапрыемстваў. Слухачы лекцыі таксама наведалі выставу "Велікодныя яйкі і паштоўкі", якая ў гэты час  пачала сваю работу ў фальклорна-этнаграфічным кабінеце-музеі філалагічнага факультэта БДУ. На фатаздымку - Ірына Валер'еўна Казакова разам са сваімі студэнтамі.

Навуковыя чытанні, прысвечаныя 85-годдзю з дня нараджэння Алега Антонавіча Лойкі

20 мая адбыліся Навуковыя чытанні, прысвечаныя 85-годдзю з дня нараджэння Алега Антонавіча Лойкі, прафесара, доктара філалагічных навук, які звыш 50 гадоў працаваў на філалагічным факультэце БДУ. Ён быў адным з дэканаў нашага факультэта (1991 - 1996 гг.), загадчыкам кафедры гісторыі беларускай літаратуры (1985 - 1999 гг.), таленавітым выкладчыкам, шматграннай творчай асобай, сапраўдным філолагам і Чалавекам з вялікай літары, надзеленым надзвычайным чалавекалюбствам, дабрынёй, аптымізмам, жыццялюбствам і іншымі лепшымі чалавечымі якасцямі. У пачатку мая яму споўнілася б 85…

Прырода шчодра адарыла яго талентам і выключнай працавітасцю. Ён з’яўляецца аўтарам падручнікаў і манаграфій па беларускай літаратуры, шматлікіх літаратуразнаўчых прац, а таксама - звыш 50 паэтычных зборнікаў і двух мастацка-дакументальных раманаў, прысвечаных Я. Купалу і Ф. Скарыне, выдадзеных у серыі “Жыццё знакамітых людзей”.

Ён быў з кагорты карыфеяў, набраных на кафедру беларускай літаратуры М.Р.Ларчанкам, - працаваў поруч з І.Я. Навуменкам, С.Х. Александровічам, К.Р. Хромчанкам, В.В. Казловай і інш.

На мерапрыемстве прагучалі цёплыя і шчырыя ўспаміны сяброў і калег Алега Антонавіча. Адкрыў чытанні дэкан філалагічнага факультэта, доктар філалагічных навук, прафесар І.С.Роўда; выступілі доктар філалагічных навук, прафесар, загадчык кафедры тэорыі літаратуры В.П. Рагойша, доктар філалагічных навук, прафесар А.І.Бельскі, дацэнты А.Л.Верабей і У.А.Навумовіч, старшы выкладчык Л.У. Карпава, а таксама былы галоўны рэдактар часопіса “Роднае слова” М.М. Шавыркін.У мерапрыемстве прынялі ўдзел студэнты: М. Комлік і К. Куневіч (2 курс, “Беларуская філалогія”) прачыталі на памяць вершы А.А. Лойкі, Ю.Іванова (5 курс, “Рамана-германская філалогія”) прааналізавала яго перакладчыцкае майстэрства. Арганізаваў і вёў мерапрыемства дацэнт кафедры беларускай літаратуры і культуры А.Л.Верабей.

Круглы навуковы стол “Беларуска-кітайскі культурны і адукацыйны дыялог: гісторыя, сучасны стан, перспектывы”


21 красавіка 2016 г. кафедра кітайскай філалогіі пры падтрымцы пасольства Кітайскай Народнай Рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь правяла круглы навуковы стол “Беларуска-кітайскі культурны і адукацыйны дыялог: гісторыя, сучасны стан, перспектывы” (V), які стаў традыцыйным мерапрыемствам падраздзялення. У рабоце гэтага навуковага форума прынялі ўдзел больш за 20 навукоўцаў, выкладчыкаў і магістрантаў з Рэспублікі Беларусь і Кітайскай Народнай Рэспублікі.

Па традыцыі з прывітальным словам да ўдзельнікаў мерапрыемства звярнуліся дэкан філалагічнага факультэта І.С.Роўда, які расказаў аб станаўленні і развіцці кітаістыкі на філалагічным факультэце, аб сістэме падрыхтоўкі высокакваліфікаваных спецыялістаў-сінолагаў, што садзейнічае распаўсюджванню кітайскай мовы ў Беларусі і павышае інтарэс да беларускай і кітайскай культур у грамадзян нашых краін; першы сакратар Пасольства КНР у Рэспубліцы Беларусь Ван Дацзюнь, які падкрэсліў важнасць дадзенага навуковага форума, а таксама зацікаўленасць кітайскага боку ў эфектыўным развіцці партнёрскіх адносінаў у сферы адукацыі і культуры; дырэктар Рэспубліканскага інстытута кітаязнаўства імя Канфуцыя БДУ прафесар Гардзей А.М., які расказаў аб перспектыўным супрацоўніцтве і сумесных мерапрыемствах структурных падраздзяленняў. Загадчык кафедры кітайскай філалогіі Хмяльніцкі М.М. прадставіў увазе ўдзельнікаў выдадзеныя ў 2016 годзе зборнік навуковых прац “Беларуска-кітайскі культурны і адукацыйны дыялог: гісторыя, сучасны стан, перспектывы”, а таксама “Руска-беларуска-кітайскі слоўнік-мінімум лінгвістычнай тэрміналогіі”. Выступленні ўдзельнікаў круглага стала былі прысвечаны гісторыі і перспектывам дыялогу беларускай і кітайскай культур, актуальным праблемам выкладання кітайскай мовы і літаратуры ў Беларусі, міжкультурнай камунікацыі, сучаснаму стану перакладазнаўства дзвюх краін (Гальпяровіч Н.Я. «Беларуска-кітайскі дыялог у эфіры радыёстанцыі “Беларусь”», Карлюкевіч А.М. «Адкрываючы новыя прасторы: паездкі беларускіх пісьменнікаў у Кітай», Хуан Чжоэсю «Узаемадзеянне кітаязнаўства і перакладчыцкай дзейнасці», Алейчанка Ю.А. «“Светлыя знакі. Паэты Кітая” как современный прект белорусско-китайского культурного взаимодействия» и др.).

Вынікам плённай работы круглага навуковага стала “Беларуска-кітайскі культурны і адукацыйны дыялог: гісторыя, сучасны стан, перспектывы” (V) стане выданне зборніка навуковых прац.

«Вязынка – 2016»

Юбілейная «Вязынка – 2016» адбылася. Час падвесці вынікі і раскласці ўспаміны «па палічках».

Надвор’е сёлета не падвяло, і ўсе, хто баяўся дажджу, мусілі забыцца пра свае турботы. Менавіта ў Вязынцы 21 мая сонейка свяціла асабліва ярка, і нават парывісты вецер як быццам забыўся на свае свавольствы, як толькі студэнты ступілі на родную зямлю Янкі Купалы.

Урачыстая частка была традыцыйна на высокім ўзроўні. Адкрыў яе студэнцкі гімн «Нaudeamus», пасля чаго прамовіў прывітальнае слова дэкан нашага факультэта Іван Сямёнавіч Роўда. Старшыня Прэс-службы філалагічнага факультэта ў знак падзякі ўрачыста ўпрыгожыла яго галаву вянком з дзьмухаўцоў.

Падзяліўся сваімі ўспамінамі Уладзімір Георгіевіч Кароткі, які прысутнічаў на самай першай «Вязынцы» 1976 года. Следам быў выкананы першы гімн «Вязынкі»: адзначаны пячаткай часу, ён, аднак, гучыць так жа бадзера, як, хутчэй за ўсё, і ўпершыню.

Гэта «Вязынка» выдалася асаблівай яшчэ і таму, што на ёй прысутнічалі шэсць дэканаў БДУ. Дэканы філалагічнага, гістарычнага, юрыдычнага, геаграфічнага факультэтаў, факультэта міжнародных адносінаў і факультэта філасофіі і сацыяльных навук разам прачыталі верш Янкі Купалы «Спадчына», чым вельмі парадавалі студэнтаў і гасцей мерапрыемства.

Песні і танцы – неад’емная частка выступу. Тут запомніліся як беларускія студэнты, так і студэнты з Туркменістана, Карэі і Кітая. А студэнты філфака Улад Чыжыкаў і Валерыя Нешытая выканалі песню не на адной, а адразу на васьмі мовах!

Акрамя таго, у гэтым годзе нашымі гасцямі сталі навучэнцы ваеннага факультэта Беларускай дзяржаўнай акадэміі авіяцыі. Яны разнастаілі мерапрыемства паказальным рукапашным боем.

На гэтым урачыстая частка падыйшла да свайго завяршэння і ўсе традыцыйна рушылі да помніка Янку Купале для ўскладання кветак. А пасля прысутных чакала “гара Парнас”, смачная “каша ад рэктара” і, канешне, спартыўныя конкурсы. Ва ўтульнай сяброўскай абстаноўцы можна было пачуць песні пад гітару ля вогнішча.

На “Вязынцы” першакурснікі (і не толькі), напэўна завялі новыя знаёмствы і знайшлі сяброў, бо гутаркі не змаўкалі да самага вечара. Да таго ж спартыўны дух турсцяжынкі, якую на «Вязынцы» ладзіць Студэнцкі Саюз, толькі аб’яднаў студэнтаў.

Нельга было не заўважыць усмешак і прыўзнятага настрою студэнтаў, якія вярталіся з мерапрыемства. Можна з упэўненасцю сказаць, што «Вязынка – 2016» сапраўды ўдалася!