Інавацыі ў філалагічнай адукацыі

УКАРАНЕННЕ ІНАВАЦЫЙНЫХ ПАДЫХОДАЎ ДА ФІЛАЛАГІЧНАЙ АДУКАЦЫІ

Філалагічны факультэт БДУ з 2018/2019 вучэбнага года адкрывае серыю мерапрыемстваў, прысвечаных ўкараненню інавацыйных падыходаў у выкладанне філалагічных дысцыплін. У межах гэтай метадычнай ініцыятывы розныя структурныя падраздзяленні факультэта адлюструюць свае навукова-практычныя распрацоўкі. Інфармацыю аб гэтых мерапрыемствах плануецца змяшчаць у новай рубрыцы сайта філалагічнага факультэта - "Інавацыі ў філалагічнай адукацыі", а таксама на міжвузаўскам адукацыйным партале "Метадалогія, змест, практыка крэатыўнай адукацыі".

26 верасня 2018 года быў праведзены майстар-клас прафесара Т. I. Шамякінай - лекцыя з элементамі дыялогу на тэму "Культура Кіеўскай Русі" - выступіў першым сярод запланаваных мерапрыемстваў. Падрабязней

5 кастрычніка 2018 г., напярэдадні прафесійнага свята – Дня настаўніка і выкладчыка вышэйшай школы, на філалагічным факультэце была праведзена прэзентацыя матэрыялаў рэпартажнага відэафільма кафедры рыторыкі і методыкі выкладання мовы і літаратуры БДУ –  "Падарожжа да пазнання і творчасці (анталогія творчых заданняў)". Падрабязней

Серыю мерапрыемстваў па ўкараненні інавацыйных падыходаў да выкладання філалагічных дысцыплін у бліжэйшы час плануецца працягнуць, у прыватнасці, адкрытай лекцыяй-дыялогам старшага выкладчыка кафедры класічнай філалогіі Ю.А. Седзінінай-Баркоўскай.

Майстар-клас прафесара Т. І. Шамякінай

Майстар-клас прафесара Т. І. Шамякінай – лекцыя з элементамі дыялогу на тэму "Культура Кіеўскай Русі" – у гэтым навучальным годзе адкрываў серыю мерапрыемстваў на філалагічным факультэце, прысвечаных ўкараненню інавацыйных падыходаў у выкладанні філалагічных дысцыплін.

Вучэбны занятак, пабудаваны ў форме маляўнічай слайд-прэзентацыі, з элементамі апераджальнага кантролю самастойнай працы студэнтаў, захапляў сваёй глыбока прадуманай змястоўнасцю, сэнсавай насычанасцю ў прапрацоўцы матэрыялу.

У лекцыйным курсе прафесара Т. І. Шамякінай эфектыўна і выйгрышна, панарамна задзейнічаюцца інфармацыйна-камунікацыйныя адукацыйныя тэхналогіі – мультымедыйныя сродкі навучання. Занятку папярэднічала сучасная "перадгісторыя" – праектна-эўрыстычная дзейнасць удзельнікаў, заснаваная на самастойным аналітычным асэнсаванні студэнтамі розных кінематаграфічных трактовак-версій для паказу адлюстраваных гісторыка-культурных падзей.

Аперацыйнымі адзінкамі для стылю мыслення лектара, па сутнасці, з'явіліся такія глабальныя катэгорыі, як культурна-цывілізацыйныя эпохі, культурэмы і пад. Былі дарэчна выкарыстаны элементы праблемнага, дыялагічнага выкладу. Метадычна прадумана і арганічна праводзілася актуалізацыя ведаў і канцэптуальных уяўленняў студэнтаў.

Бліскучымі, каларытнымі і жывымі былі экскурсы-тлумачэнні да асобных паняццяў і рэалій, уключна з этымалагічнымі, тапанімічнымі і гісторыка-культурнымі даведкамі. Матэрыял заняткаў (напрыклад, асвятленне вобразу княгіні Вольгі /вобраз дабратворны і спакойны – у іканапіснай традыцыі – альбо, наадварот, уладны, валявы, рашучы, жорсткі – на партрэце сучаснага нам мастака?/, пытанне аб характары ўвядзення хрысціянства на Русі) падаваўся дыялектычна, з рознабаковых пазіцый. І сам матэрыял гэты, як маглі пераканацца ўсе вучні і калегі ў аўдыторыі, – па-сапраўднаму энцыклапедычны, інакш кажучы, такі, распрацоўка зместу і формы падачы якога патрабавалі сапраўды тытанічнай, падзвіжніцкай і самаадданай працы, энергіі сэрца і розуму лектара, што абуджалі, у адказ, працу душы і думкі студэнтаў.

Прэзентацыя рэпартажнага відэафільма «Падарожжа да пазнання і творчасці: анталогія творчых заданняў»

У кантэксце развіцця работы філалагічнага факультэта БДУ ў галіне ўкаранення інавацый у філалагічнай адукацыі і прафесійнага свята – Дня настаўніка – на філалагічным факультэце БДУ 5 кастрычніка 2018 г. адбылася прэзентацыя рэпартажнага відэафільма кафедры рыторыкі і методыкі выкладання мовы і літаратуры «Падарожжа да пазнання і творчасці: анталогія творчых заданняў». У мерапрыемстве ўзялі зацікаўлены ўдзел прадстаўнікі кіраўніцтва факультэта і яго кафедраў, выкладчыкі і студэнты розных спецыяльнасцяў і курсаў. Была прадстаўлена аўтарская практыка-арыентаваная распрацоўка адукацыйнай дзейнасцi ў форме занятку-падарожжа, праведзенага сярод замежных студэнтаў. У ёй увасобіліся ідэі праектна-эўрыстычнага навучання, пабудовы асацыяграм ключавых паняццяў і выкарыстання эйдас-канспектаў, прыцягнення элементаў цьютарскай работы з навучэнцамі, рэфлексійнай методыкі і інш. Задума суправаджальнага метадычнага каментарыя будавалася на ідэі метапрадметнага асэнсавання катэгорыі творчасці – маўленчай і метадычнай. Пры гэтым развіваецца творчае маўленчае і метадычнае мысленне студэнтаў, на аснове інтэграцыі рацыянальна-лагічнага і эмацыянальна-вобразнага, асацыятыўнага спосабаў у разуменні навучальнага матэрыялу. У межах гэтай канцэпцыі філалагічная адукацыя выступае як шлях да творчасці, пазнання, самаўдасканалення, развіцця культуры асобы і асобы ў цэлым, што спрыяе станаўленню прафесійных, акадэмічных і сацыяльна-асобасных кампетэнцый спецыялістаў.

У фарміраванні і рэалізацыі задумы занятку кваліфікаваную дапамогу аказалі вучэбна-метадычная лабараторыя інавацый у адукацыі БДУ і супрацоўнікі кафедры. Другая частка падрыхтаванага і прадэманстраванага навучальнага фільма ўяўляла сабой дакументальную, рэпартажную відэаздымку аб абароне і дыскусійным абмеркаванні студэнтамі адукацыйных праектаў, прысвечаных перспектыўным тэхналогіям у сучасным філалагічным выкладанні, і, такім чынам, выступала як прыклад так званай падзейнай арганізацыі навучання.