Калядны вечар для замежных студэнтаў 1 курса

26 снежня 2019 г. на кафедры прыкладной лінгвістыкі адбудзецца Калядны вечар для замежныхстудэнтаў 1 курса.

У праграме:

– рэканструкцыя абраду калядавання з удзелам замежных студэнтаў 1 курса (выкананне калядных песень і чытанне вершаў);

– фотасесія ў касцюмах;

– майстар-клас «Выраб елкавых цацак з натуральных матэрыялаў»;

– народныя гаданні.

 

Узнагароджанне пераможцаў XXV Рэспубліканскага конкурсу навуковых работ студэнтаў

30 мая 2019 г. на філалагічным факультэце адбылося ўзнагароджанне пераможцаў XXV Рэспубліканскага конкурсу навуковых работ студэнтаў.

Дыпломамі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь былі ўзнагароджаны аўтары навуковых работ першай катэгорыі:

Бортнік Ілона Аляксандраўна (выпускнік магістратуры) за навуковую работу «Музыкальный дискурс в романах “Улисс” Дж. Джойса и “Ненасытимость” С.И. Виткевича» (навук. кір. – Ламека Н.У.);

Герус Ангеліна Сяргееўна (магістрант) за навуковую работу «Мастацкая культура біблійнай парафрастыкі ў шматмоўнай літаратуры Беларусі XVI–XVII стст.» (навук. кір. – Некрашэвіч-Кароткая Ж.В.);

Гулак Дамініка Алегаўна (выпускнік) за навуковую работу «Нацыянальнае і ўніверсальнае ў цыкле раманаў Л. Эрдрыч “Трылогія справядлівасці”» (навук. кір. – Бутырчык Г.М.);

Жылінская Алена Валер’еўна (магістрант) за навуковую работу «Мифопоэтика романа Б. Окри “Голодная дорога”» (навук. кір. – Бутырчык Г.М.);

Русецкая Дар’я Віктараўна (магістрант) за навуковую работу «Метафора theatrum mundi в драматургии С. Беккета» (навук. кір. – Ламека Н.У.);

Шылава Настасся Вячаславаўна (выпускнік) за навуковую работу «Метонимия и синекдоха в античных риториках» (навук. кір. – Пракапчук В.Г.).

Граматамі за поспехі ў НДРС былі ўзнагароджаны аўтары навуковых работ другой і трэцяй катэгорый:

Мелех Лізавета Андрэеўна (магістрант) за навуковую работу «Деконструкция классического сюжета в драматургии Х. Мюллера» (2-я катэгорыя; навук. кір. – Лявонава Е.А.);

Пiпко Яўгенiй Аляксандравiч (магістрант) за навуковую работу «Фразеологизмы евангельского происхождения в русском и английском языках» (2-я катэгорыя; навук. кір. – Кірычэнка А.У.);

Рубцова Марыя Сяргееўна (выпускнік) за навуковую работу «Канцэпт ‘шчасце’ ў моўнай карціне свету беларусаў» (2-я катэгорыя; навук. кір. – Садоўская А.Л.);

Рыдлеўская Настасся Сяргееўна (магістрант) за навуковую работу «Художественный универсум романов С. Жермен “Книга ночей” и “Янтарная ночь”» (2-я катэгорыя; навук. кір. – Барысеева А.А.);

Таран Лізавета Андрэеўна (магістрант) за навуковую работу «Слово и молчание в романах И. Бахман “Малина” и П. Хандке „Страх вратаря перед одиннадцатиметровым“» (2-я катэгорыя; навук. кір. – Гронская В.Ч.);

Ціхановіч Аліна Юр’еўна (выпускнік) за навуковую работу «Глагольно-именные описательные выражения евангельского происхождения в русском и английском языках» (2-я катэгорыя; навук. кір. – Кірычэнка А.У.);

Ярась Алена Анатольеўна (выпускнік) за навуковую работу «Экспликация субъекта высказывания в романе М.А. Булгакова “Мастер и Маргарита” и его переводах на английский язык» (3-я катэгорыя; навук. кір. – Долбік А.Я.).

Аўтары навуковых работ першай катэгорыі атрымалі права апублікаваць артыкул у зборніку навуковых работ студэнтаў Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, а таксама вылучыць сваю кандыдатуру на ўзнагароджанне спецыяльным фондам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў.

У XXV Рэспубліканскім конкурсе навуковых работ студэнтаў ад філалагічнага факультэта прынялі ўдзел 14 чалавек, якія падалі конкурсныя работы на навуковыя секцыі «Замежная мова і літаратура. Методыка і псіхалогія выкладання замежных моў»; «Педагогіка, тэорыя і методыка навучання і выхавання. Сацыяльныя праблемы выхавання. Інфармацыйныя тэхналогіі ў адукацыі. Вайсковае навучанне і выхаванне»; «Філалогія, мовазнаўства, літаратуразнаўства. Літаратура як адлюстраванне нацыянальна-духоўнага развіцця беларускага народа. Журналістыка».

75-ГОДДЗЮ ПЕРАМОГІ ПРЫСВЯЧАЕЦЦА…

12 снежня 2019 года на філалагічным факультэце адбыўся конкурс прамоўніцкага майстэрства сярод студэнтаў 1 курса спецыяльнасці “Усходняя філалогія”. Конкурс, правядзенне якога было прымеркавана да 75-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне, стаў першым у шэрагу шматлікіх універсітэцкіх мерапрыемстваў, прысвечаных гэтай знамянальнай падзеі.

З прывітальным словам да ўдзельнікаў конкурсу звярнуўся старшыня журы – намеснік дэкана, загадчык кафедры кітайскай філалогіі, дацэнт М.М. Хмяльніцкі. Адзначыўшы высокую грамадзянскую і творчую накіраванасць арганізаванага мерапрыемства, ён звярнуў увагу на тое, што ўрокі вайны дапамагаюць развіццю гістарычнага мыслення сучасніка. Гістарычнае мысленне – найважнейшая рыса духоўнага і маральнага свету народаў. Яно дапамагае выразней бачыць мінулае, глыбей разумець сучаснасць, дакладней вызначаць каардынаты будучыні.

35 дзяўчат і юнакоў змагаліся ў рытарычным мастацтве, прысвяціўшы свае выступленні маральна-патрыятычным тэмам: “Шчасце жыць у мірнай краіне” (Дар’я Шафар), “Чаму вайна не з’яўляецца рашэннем?” (Кацярына Вяркеева), “Як вайна паўплывала на людзей?” (Ульяна Масцікава), “Маё стаўленне да вайны” (Ганна Старавойтава) і інш. Апроч грамадзянска-патрыятычнай тэматыкі, выступленні аратараў на беларускай, рускай і туркменскай мовах прысвячаліся агульначалавечым маральным каштоўнасцям. Паказальна, што самі назвы прамоўленых маналогаў нярэдка мелі экспрэсіўную, праблемную і вобразную форму: “Разбіты крышталь сэрцаў” (Паліна Багамаз), “Чалавечнасць, не апаленая вайной” (Ганна Казлоўская), “Ніхто не забыты, нішто не забыта” (Ганна Машчыцкая), “Вайна вачыма дзяцей” (Ганна Шырокая) і інш.

У аснову прамоўніцкіх выказванняў быў пакладзены шматаспектны па сваім характары матэрыял – уражанні ад жыццёвых сустрэч з ветэранамі Вялікай Айчыннай вайны (выступленне Дзіяны Белай), успаміны родных –відавочцаў і ўдзельнікаў гэтых падзей (выступленні Анастасіі Кавалёвай і Ксеніі Смаляк), уласныя ацэначныя меркаванні (выступленні Івана Пугачова, Данііла Сіканава, Іллі Скакуна, Веранікі Хаванскай, Кацярыны Мароз, Ксеніі Далінчук) і інш.

Выступленні Лізаветы Лук’яненка, Ніколь Целагуз, Марыі Баранавай суправаджаліся мультымедыйнай прэзентацыяй (гл. па спасылцы прэзентацыя 1 і прэзентацыя 2) і прысвячаліся ролі мастацтва ваенных гадоў не толькі ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны, але і ў сучасным жыцці.

Некаторыя выступленні мелі асабліва арыгінальную форму. Так, Герман Раманаў прадставіў кранальны аповед пра жанчын на вайне, а Кацярына Сашко распавяла пра гераічны шлях Аляксея Марэсьева; маналог Анжалікі Шапура будаваўся на рытарычных пытаннях, што дазволіла слухачам уяўна стаць відавочцамі падзей. Рэфрэнам выступлення студэнткі Яніны Картавіцкай сталі настойлівыя і трывожныя воклічы Мы памятаем!.. Мы хочам, каб памяталі!.. Мы абавязаны памятаць! Я памятаю! Акрамя таго, аратар, звяртаючыся да аўдыторыі, прапанаваў на лісце ватмана кожнаму з прысутных аформіць свой адказ на пытанне: Чаму мы павінны памятаць урокі вайны? (гл. фота). Пазнаёмімся з адным з запісаў, у якім цытаваліся радкі з верша Р. Раждзественскага “Рэквіем”: «Помните! Через века, через года, — помните! О тех, кто уже не придет никогда, — помните!»

Па выніках конкурсу ганаровымі дыпломамі пераможцаў былі ўзнагароджаны: Віктар Васенін (за выступленне на тэму “Палітыка генацыду на тэрыторыі БССР”), Паліна Дубовік (выступленне “Адлюстраванне вайны ў творах беларускай літаратуры”), Яна Валюк (за выступленне “Здань пяра” – прамова пра значэнне франтавых лістоў), Яніна Картавіцкая (за выступленне “Я памятаю”), Ангеліна Талачко (за выступленне “Вайна праз пакаленні”).

Лепшай у конкурсе прамоўніцкага майстэрства прызнана Лізавета Кошман, ярка выявіўшы свае рытарычныя здольнасці, арыгінальнасць выказвання, экспрэсію выканання.

Прызам глядацкіх сімпатый была адзначана Анастасія Січкар.

У спецыяльнай намінацыі конкурсу – “За прыхільнасць нацыянальным традыцыям” – адзначана студэнтка з Туркменістана Лейлі Базарава (за выступленне на тэму “Бессмяротны подзвіг савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне”). Яркае, эмацыянальна выкананае выступленне студэнткі суправаджалася чытаннем на памяць вершаў на туркменскай мове. Але і без перакладу ўсім прысутным было зразумела, што туркменскі народ, як і ўвесь савецкі народ, рабіў усё, каб наблізіць гадзіну Перамогі.

Падводзячы вынікі конкурсу, арганізатар мерапрыемства прафесар кафедры рыторыкі і методыкі выкладання мовы і літаратуры, прафесар кафедры кітайскай філалогіі В.У. Праскаловіч падкрэсліла, што ва ўсіх выступленнях у гонар Дня Перамогі гучыць тэма вайны як часткі сямейнай гісторыі, жывая памяць, якая з’яўляецца найважнейшай каштоўнасцю цяпер жывучых.

Развітваючыся з конкурсам, самі яго ўдзельнікі адзначалі, што гэта падзея падаравала ім яскравыя ўражанні, і аднадушна выказваліся ў падтрымку ідэі штогадовага правядзення падобнага мерапрыемства да Дня Перамогі.

HISTORY AROUND US: НОВЫ НАВУЧАЛЬНЫ ФІЛЬМ СТУДЭНТАЎ-КЛАСІКАЎ

З 22 па 26 мая 2019 г. на базе факультэта «Artes Liberales» Варшаўскага ўніверсітэта ў межах буйнога міжнароднага навуковага праекта «Our Mythical Childhood… The Reception of Classical Antiquity in Children’s and Young Adults’ Culture in Response to Regional and Global Challenges» (краіны-ўдзельніцы: Польшча, Аўстралія, Велікабрытанія, Камерун, Ізраіль) адбылася міжнародная канферэнцыя «OUR MYTHICAL HISTORY (Children’s and Young Adults’ Culture in Response to the Heritage of Ancient Greece and Rome)». 22 мая на пасяджэнні канферэнцыі былі падведзены вынікі «Агульнапольскага конкурсу фільмаў, прысвечаных антычнай культуры, у межах праекта “Our Mythical Childhood…”» і ў парадку пазаконкурснага ўдзелу прадстаўлены новы навучальны фільм беларускіх студэнтаў на англійскай мове «History around us» («Гісторыя вакол нас»).

Фільм з’яўляецца сумесным праектам студэнтаў другога курса спецыяльнасці «Класічная філалогія» філалагічнага факультэта БДУ і Мінскага дзяржаўнага медыцынскага каледжа. У якасці кіраўніка праекта з боку БДУ выступіла старшы выкладчык кафедры класічнай філалогіі Юлія Сядзініна-Баркоўская, з боку каледжа – выпускніца спецыяльнасці «Класічная філалогія» філалагічнага факультэта БДУ, выкладчык Мінскага дзяржаўнага медыцынскага каледжа Кацярына Касьян.

У праекце «Our Mythical Childhood…» студэнты пастараліся выкарыстаць творчыя навыкі, якія могуць спатрэбіцца ў іх прафесійнай дзейнасці. Самі студэнты адзначылі, што ўдзел у працы над праектам даў ім камунікатыўны вопыт, навучыў прымаць нетрывіяльныя рашэнні, спрыяў развіццю крэатыўнасці.

Антычныя вобразы не проста знаёмыя ўсім нам з дзяцінства, але нават суправаджаюць наша паўсядзённае жыццё. Цэнтральным персанажам фільма стаў Гай Юлій Цэзар, несумненна, культавая фігура ў еўрапейскай гісторыі і культуры. Фільм у гульнявой форме дэманструе, як рэальная гісторыя паступова міфалагізуецца, а ў штодзённай свядомасці часта відазмяняецца амаль да непазнавальнасці. Праект меў на мэце шляхам уключэння студэнтаў у эўрыстычны пошук актывізаваць іх творчае мысленне, выпрацаваць здольнасць перанесці веды і ўменні, атрыманыя на занятках па лацінскай і старажытнагрэчаскай мовах, гісторыі Старажытнага Рыма, антычнай міфалогіі і літаратуры, у новую нестандартную сітуацыю стварэння мастацкага аб’екта.

Удзельнікам міжнароднай канферэнцыі ў Варшаве праца беларускіх студэнтаў падалася цікавай і незвычайнай. Фільм атрымаў высокую ацэнку як выкладчыкаў Варшаўскага ўніверсітэта, так і замежных удзельнікаў канферэнцыі. Шмат цёплых слоў у адрас каманды з Мінска прагучала з вуснаў каардынатара праекта «Our Mythical Childhood …», прафесара факультэта «Artes Liberales» Варшаўскага ўніверсітэта Катажыны Марціняк (Katarzyna Marciniak). Прафесар Маркус Янка (Marcus Janka) (Інстытут класічнай філалогіі, Мюнхенскі ўніверсітэт, Германія) так ахарактарызаваў працу мінскіх студэнтаў: «Ролік быў вельмі жывы і цікавы, даступны і зразумелы. Стыль фэнтэзі быў выдатным рашэннем для пераходу да антычнай гісторыі». Таксама прафесар М. Янка і яго калега па Інстытуту класічнай філалогіі прафесар Вільфрэд Штрох (Wilfried Stroh) адзначылі ў якасці моцнага боку беларускага фільма прыцягненне ўрыўкаў з твораў антычных пісьменнікаў на мове арыгіналу (лацінскай і старажытнагрэчаскай). Высокую ацэнку атрымаў і мастацкі бок фільма. Міраслаў Казьмерчак (Mirosław Kaźmierczak), рэжысёр, фатограф, супрацоўнік прэс-службы Варшаўскага ўніверсітэта, адзін з членаў журы «Агульнапольскага конкурсу фільмаў, прысвечаных антычнай культуры, у межах праекта “Our Mythical Childhood…”» адзначыў, што беларускія студэнты ўпэўнена карыстаюцца сучаснымі камп’ютарнымі тэхналогіямі і спецэфектамі, а таксама асабліва падкрэсліў выбудаванае кадраванне і ўдалае музычнае рашэнне фільма.

Даследчыкам з розных краін фільм дэманстраваўся з субтытрамі на англійскай, лацінскай і старажытнагрэчаскай мовах. Спецыяльна для беларускіх гледачоў была падрыхтавана версія фільма з субтытрамі на рускай мове і літаратурнымі перакладамі цытат антычных аўтараў.

Студэнты спецыяльнасці «Класічная філалогія» філалагічнага факультэта БДУ ўжо не першы год прымаюць удзел у праекце «Our Mythical Childhood…». «History around us» стаў другім фільмам беларускіх студэнтаў у межах удзелу ў праекце. У мінулым годзе студэнты першага і пятага курсаў спецыяльнасці «Класічная філалогія» выпусцілі фільм «Myths around us» («Міфы вакол нас»). У гэтым даследаванні студэнты прааналізавалі, якія памылкі здзяйсняюцца пры выбары для фірмаў і гандлёвых марак назваў, заснаваных на класічных міфах. Перад камерай студэнты пераўвасобіліся ў старажытнагрэчаскіх багоў і герояў. Яны імкнуліся прадухіліць небяспеку, якая навісла над людзьмі. Фільм быў прадстаўлены на пасяджэнні Our Mythical Workshops II, які адбыўся з 14 па 20 мая 2018 г. на базе Варшаўскага ўніверсітэта. Юлія Сядзініна-Баркоўская таксама выступіла кіраўніком праекта, а студэнтка пятага курса Кацярына Касьян паспрабавала свае сілы ў якасці рэжысёра і аператара фільма. У гэтым годзе інтэлектуальнае і творчае супрацоўніцтва кафедры класічнай філалогіі і адной з самых крэатыўных выпускніц 2018 г. паспяхова працягнулася.

 

 

Узнагароджанне пераможцаў конкурсу «Культурная спадчына Антычнасці і сучаснасць»

17 снежня 2019 г. адбылася цырымонія ўзнагароджання пераможцаў агульнаўніверсітэцкага конкурсу творчых работ студэнтаў «Культурная спадчына Антычнасці і сучаснасць», арганізаванага ГА «Саюз жанчын БДУ» і кафедрай класічнай філалогіі філалагічнага факультэта.

Конкурс выклікаў вялікую зацікаўленасць з боку навучэнцаў. Сёлета ў ім  прынялі ўдзел больш за 75 студэнтаў розных факультэтаў БДУ (філалагічны, гістарычны, юрыдычны, біялагічны, факультэт міжнародных адносін, факультэт філасофіі і сацыяльных навук, факультэт сацыякультурных камунікацый) і іншых ВНУ (Мінская духоўная акадэмія), а таксама навучэнцы школ і гімназій г. Мінска (ДУА СШ № 66, ДУА Гімназія № 23, ДУА Гімназія № 20) і Мінскага медыцынскага каледжа.

Аналізуючы ўплыў антычнай спадчыны на еўрапейскую і беларускую культуру, студэнты, якія вывучаюць лацінскую мову і антычную літаратуру, падрыхтавалі ўласныя творчыя «адукацыйныя прадукты». А малодшыя ўдзельнікі атрымалі магчымасць больш даведацца пра антычную культуру, з якой знаёмяцца на ўроках літаратуры і гісторыі Старажытнага свету. Работы студэнтаў ацэньваліся ў намінацыях: «Паэзія», «Эсэ», «Малюнак», «Графіка», «Плакат», «Прыкладная творчасць».

Адбор і ацэньванне прадстаўленых на конкурс работ праводзілі супрацоўнікі кафедры класічнай філалогіі: загадчык кафедры дацэнт Вольга Генрыхаўна Пракапчук, дацэнт Арына Уладзіміраўна Кірычэнка, старшы выкладчык Наталля Віктараўна Пратасевіч, старшы выкладчык Юлія Анатольеўна Сядзініна-Баркоўская, вядучы спецыяліст кабінета грэчаскай філалогіі дацэнт Вольга Сяргееўна Зарэмба, якія адзначылі традыцыйна высокі ўзровень творчых здольнасцей удзельнікаў.

У намінацыі «Малюнак» дыплом I ступені атрымала Бамбіза Дар’я (біялагічны факультэт, 1 курс) за малюнак «Антычныя руіны», дыплом II ступені – Корань Кацярына, Юдыцкая Дар’я, Раманоўская Ксенія (факультэт сацыякультурных камунікацый, 1 курс) за працу «Калізей» і Калдзека Сяргей (Мінская духоўная акадэмія, 1 курс) за працу «Немязіда – багіня помсты», дыплом III ступені – Каросцік Вікторыя (факультэт сацыякультурных камунікацый, 1 курс) за малюнак «Аўрора».

У намінацыі «Графіка» дыплом I ступені атрымала Люстэрнік Аляксандра (факультэт сацыякультурных камунікацый, 1 курс) за малюнак «Атлант», дыплом II ступені – іерэй Віктар Кулічэнка (Мінская духоўная акадэмія, магістрант) за серыю работ «Персефона» і «Пасейдон», а таксама Варанько Аліна (факультэт сацыякультурных камунікацый, 1 курс) за працу «Медуза Гаргона», дыплом III ступені – Шульга Вольга (юрыдычны факультэт, 1 курс) за працу «Грэчаскі бог»,
Паўленка Эліна (юрыдычны факультэт, 1 курс) за цікавую сучасную інтэрпрэтацыю вобразу багіні правасуддзя ў працы «Феміда» і Збіцкі Аляксей (юрыдычны факультэт, 1 курс) за працу «Хірон і Геракл», якая адлюстроўвае антычны сюжэт у стылі старажытнагрэчаскага чорнафігурнага вазапісу.

У намінацыі «Плакат» галоўную ўзнагароду атрымала Грышановіч Анастасія (біялагічны факультэт, 1 курс) за працу «Quidquid Latine dictum sit altum videtur» (Што сказана на латыні, гучыць як мудрасць), у якой у арыгінальнай форме прадставіла сваё разуменне вядомага лацінскага выразу. Дыпломы II і III ступені ў гэтай намінацыі журы вырашыла не ўручаць.

У працах намінацыі «Прыкладная творчасць» найбольш наглядна можна прадэманстраваць актуальнасць антычнага матэрыялу ў практычнай дзейнасці. У гэтай намінацыі перамагла Іванюк Яна (філалагічны факультэт, 2 курс), якая прадставіла на конкурс вышыўку на антычную тэматыку «Антычнае лета» (дыплом I ступені);
дыплом II ступені атрымала Дзірвук Святлана (філалагічны факультэт, 2 курс) за выкананыя ў тэхніцы бісерапляцення бранзалеты з антычным арнаментам; дыплом III ступені – Тунікава Крысціна і Шульц Яна (факультэт сацыякультурных камунікацый, 1 курс) за выкананы ў антычным стылі  скульптурны партрэт, які атрымаў незвычайную сучасную трактоўку.

У намінацыі «Паэзія» дыплом I ступені атрымала Шаховіч Лізавета (філалагічны факультэт, 2 курс), якая ў сваім вершы «У меня коченеют руки...» выявіла дзіўнае ўменне чуць адгалоскі алімпійскай міфалогіі ў штодзённым жыцці; дыплом II ступені – Лукашук Ганна (філалагічны факультэт, 1 курс), за верш «Слишком хрупкий и юный», у якім здолела стварыць у чытача ўражанне сапраўднага сыходжання ў царства мёртвых да няўмольнага Аіда і прымусіла адчуць усю паўнату адчаю Арфея, які назаўсёды страціў каханую жонку; трэцяе месца падзялілі Варанцоў Мікіта (філалагічны факультэт, 3 курс) і Кміт Вячаслаў (факультэт філасофіі і сацыяльных навук, 1 курс).

Дыпломам I ступені ў намінацыі «Эсэ» ўзнагароджана Вараб’ёва Дар’я (філалагічны факультэт, 2 курс) за разважанне на тэму ролі антычнай міфалогіі і літаратуры ў асабістым ўспрыманні штодзённасці «Античность ... “то поступь вечности за мной”»; дыпломам II ступені – Шаховіч Лізавета (філалагічны факультэт, 2 курс) за эсэ «Подарок Минотавра»,
у якім у мастацкай форме падзялілася сваім інтымным адчуваннем таго, што антычнасць хаваецца ў звыклай нам будзённасці; дыпломам III ступені – Хоміч Дар’я (гістарычны факультэт, 1 курс) – за эсэ «Послание из прошлого: гимн « Gaudeamus », прысвечанае студэнцкаму гімну, яго гісторыі і значэнню для сучаснага студэнцтва.

У гэтым годзе ўпершыню была прапанавана спецыяльная гасцявая намінацыя для навучэнцаў школ, гімназій і каледжаў «Знаёмства з Антычнасцю». Як адзначыла журы конкурсу, новаўвядзенне аказалася вельмі ўдалым: школьнікі і гімназісты выявілі вялікую зацікаўленасць антычнай культурай і прадставілі на конкурс мноства цікавых работ, паказаўшы добрае веданне гісторыі і міфалогіі Старажытнай Грэцыі і Рыма. Акрамя творчай самарэалізацыі, удзел у конкурсе дае магчымасць школьнікам і гімназістам паглядзець на інтэрпрэтацыю ўжо трохі знаёмых ім вобразаў і сюжэтаў у працах старэйшага пакалення і паглыбіць сваё першае знаёмства са светам Антычнасці ў камунікацыі са студэнтамі і выкладчыкамі БДУ.

У гэтай намінацыі дыпломам I ступені ўзнагароджана Марозава Аліса (ДУА Гімназія № 23, 5-ы клас) за мастацкі калаж «Багі Старажытнай Грэцыі», дыпломам II ступені – Хмыз Дзіяна (ДУА СШ № 66, 6-ы клас) за малюнак «Артэміда з аленем», Жыткова Лісавета (Мастацкая студыя АртНіка Гімназія № 20, 3-ці клас) за малюнак «На берагах старажытнай Троі» і Пратасевіч Ганна (ДУА СШ № 66, 5-ы клас) за працы «Флора» і «Кіклоп», дыпломам III ступені – Халадцова Дар’я (Мастацкая студыя АртНіка Гімназія № 20, 4-ы клас) за кампазіцыю «Па слядах старажытных майстроў. Амфара», Баркоўская Дар’я (ДУА СШ № 66, 5-ы клас) за малюнкі «Сірын» і «Грэчаская багіня», Паўлава Арына (Мастацкая студыя АртНіка Гімназія № 20, 3-ці клас) за працу «Нерэіда».

Спецыяльным прызам за адданасць традыцыі была адзначана студэнтка 4 курса філалагічнага факультэта Кузняцова Марыя, якая прымае ўдзел у конкурсе трэці год запар.

У дзень правядзення цырымоніі была таксама прадстаўлена цікавая экспазіцыя кніг па антычнай гісторыі і культуры «Без ведання мінулага няма будучыні» (у тым ліку для дашкольнікаў і дзяцей малодшага школьнага ўзросту) з фондаў бібліятэкі філалагічнага факультэта і кафедры класічнай філалогіі БДУ.

C прадстаўленымі на конкурс працамі можна азнаёміцца ​​на выставе, арганізаванай на філалагічным факультэце.

Запрашаем на вясновы фестываль рускай мовы!

23 мая ў 16.00 у актавай зале філалагічнага факультэта БДУ адбудзецца Вясновы фестываль рускай мовы.

Замежныя студэнты і магістранты выступяць з вакальнымі і танцавальнымі нумарамі, прачытаюць любімыя вершы рускіх паэтаў і пакажуць яскравыя прэзентацыі аб сваім жыцці ў Беларусі.

Конкурс відэаролікаў «Мая вучоба на філалагічным факультэце БДУ»

З 1 па 15 верасня 2019 г. кафедра англійскага мовазнаўства ажыццяўляе прыём конкурсных работ і заявак на ўдзел у Конкурсе відэаролікаў «Мая вучоба на філалагічным факультэце БДУ». З Палажэннем аб правядзенні конкурсу можна азнаёміцца тут.

Да ўдзелу ў Конкурсе запрашаюцца студэнты 1 і 2 курсаў спецыяльнасці 1-21 05 06 «Рамана-германская (англійская) філалогія». Удзельнікамі дадзенага мерапрыемства могуць быць як асобныя аўтары, так і аўтарскія калектывы. Удзел у Конкурсе бясплатны. Прадстаўленыя работы ацэньваюцца камісіяй, у склад якой уваходзяць выкладчыкі кафедры англійскага мовазнаўства філалагічнага факультэта БДУ.

Конкурс праводзіцца ў завочнай форме.

Міжнародны конкурс сярод студэнтаў па кітайскай мове “Кітайская мова Мост”

Віншуем Чабан Аляксандру Аляксандраўну, студэнтку філалагічнага факультэта спецыяльнасці “Усходняя (кітайская) філалогія”, якая стала пераможцам Беларускага адборачнага тура 18-га Міжнароднага конкурсу сярод студэнтаў па кітайскай мове “Кітайская мова Мост”.

11 мая 2019 года пад эгідай Пасольства Кітайскай Народнай Рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь адбыўся Беларускі адборачны тур 18-га Міжнароднага конкурсу сярод студэнтаў па кітайскай мове “Кітайская мова Мост”, у якім прынялі ўдзел дванаццаць студэнтаў з розных устаноў вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь. У дадзеным мерапрыемстве на працягу многіх гадоў актыўна ўдзельнічаюць і студэнты філалагічнага факультэта БДУ спецыяльнасці “Усходняя (кітайская) філалогія”, дэманструючы высокія вынікі. І гэты год не стаў выключэннем: Чабан А.А. на трох этапах конкурсу (лінгвакраіназнаўства Кітая, вуснае выказванне на прапанаваную тэму, мастацкі нумар) прадэманстравала цудоўнае веданне кітайскай мовы і культуры, а таксама свае творчыя здольнасці. Інтэлектуальна-крэатыўным трэнерам пераможцы выступіла выкладчык кафедры кітайскай філалогіі Касмачова В.М.

Мерапрыемства, прысвечанае дню нараджэння Аляксандра Сяргеевіча Пушкіна

У чацвер 6 чэрвеня, згодна з даўняй традыцыяй філалагічнага факультэта БДУ, было праведзена мерапрыемства, прысвечанае дню нараджэння Аляксандра Сяргеевіча Пушкіна. Паэтычная сустрэча прайшла каля помніка А.С. Пушкіну на набярэжнай ракі Свіслач у г. Мінску ў цёплай атмасферы творчасці і паэзіі.

Мерапрыемства адкрыла заг. кафедры рускай літаратуры БДУ Людміла Леанідаўна Аўдзейчык, якая распавяла пра святкаванне 220-гадовага юбілею з дня нараджэння А.С. Пушкіна. Яна яшчэ раз звярнула ўвага студэнтаў на маштаб асобы паэта, яго ролю ў культуры як заснавальніка сучаснай рускай мовы, а таксама значэнне ў сусветнай літаратуры. Далей прагучалі вершы А.С. Пушкіна на рускай, беларускай, туркменскай, французскай мовах у выкананні студэнтаў з Беларусі, Кітая, Туркменістана. Сапраўдным упрыгожваннем стала чытанне верша А.С. Пушкіна «Зимнее утро» студэнткай 2-га курса спецыяльнасці «Рамана-германская філалогія» Марыяй Уткевіч на французскай мове. Пасля чытання вершаў студэнты і выкладчыкі ўрачыста ўсклалі 22 ружы да падножжа помніка паэту.

На мерапрыемства былі запрошаны і прынялі ўдзел таксама прадстаўнікі Рассупрацоўніцтва. Наталля Іларыёнаўна Іпатава, кіраўнік адукацыйных праектаў, асабліва адзначыла неабходнасць падобных сустрэч і іх важнае значэнне ў культурных стасунках братэрскіх народаў.

Усе ўдзельнікі мерапрыемства выказалі сваё захапленне і надзею на далейшыя сустрэчы ў такім фармаце!

СТУДЭНТКА БДУ ПАЕДЗЕ Ў ІТАЛІЮ НА КІНАФЭСТЫВАЛЬ МОЛАДЗІ

9 красавіка 2019 г. кафедра раманскага мовазнаўства БДУ сумесна з Дзіцячым кінафестывалем Джыффоні (Італія) у лютым-сакавіку 2019 правяла конкурс на ўдзел у кінафестывалі сярод студэнтаў старшых курсаў італьянскага аддзялення. Для гэтага студэнты прайшлі адборачны тур, для якога падрыхтавалі пісьмовыя працы і прааналізавалі фільмы.  Другі тур конкурсу прайшоў у форме дыскусіі, падчас якой кандыдаты разважалі на тэмы гісторыі, культуры Італіі і Беларусі на англійскай і італьянскай мовах.

Пераможцай конкурсу, які адбыўся 6 красавіка, стала студэнтка 3 курса Алёна Бурдукова. Летам яна будзе ўдзельнічаць у кінафестывалі Джыффоні ў якасці члена моладзевага журы. Разам яны будуць абмяркоўваць фільмы з рэжысёрамі і акцёрамі, якія прыязджаюць на фестываль. Па выніках абмеркаванняў моладзевае журы галасуе і выбірае лепшы фільм.

Міжнародны фестываль дзіцячага і юнацкага кіно ў г. Джыффони (Італія) “Giffoni Film Festival” – гэта галоўная летняя культурная падзея для дзяцей і юнацтва Італіі. Фестываль праходзіць пад патранажам Прэзідэнта Італьянскай Рэспублікі. Сярод афіцыйных спонсараў мерапрыемства – вядучыя італьянскія тэлеканалы. У якасці ўдзельнікаў і гасцей фестывалю ў розныя гады былі знакамітыя акцёры і рэжысёры, сярод якіх нямала гучных імёнаў (Мэрыл Стрып, Мікіта Міхалкоў, Джон Войт, Сабрына Ферылі, Рауль Бова, Дэні Дэ Віта, Рычард Гір і інш.). У гэтым годзе ўпершыню удзельнікам фестывалю стане студэнтка БДУ. Мы спадзяемся, што калі Алена вернецца з фестывалю, яна зможа падзяліцца са студэнтамі філфака сваімі ўражаннямі і раскажа аб найноўшых тэндэнцыях сусветнага маладзёжнага кіно.

Вясновы фестываль рускай мовы

23 мая на філалагічным факультэце БДУ прайшоў Вясновы фестываль рускай мовы. Замежныя студэнты, магістранты і стажоры з Кітая і Узбекістана прадставілі прэзентацыі пра сваё жыццё і вучобу ў Беларусі і выступілі з творчымі нумарамі. На сцэне гучалі песні і вершы на рускай мове, выконваліся нацыянальныя танцы.

Мерапрыемства наведалі намеснік дэкана па вучэбна-выхаваўчай рабоце і сацыяльных пытаннях В.П. Крычко, загадчык кафедры тэарэтычнага і славянскага літаратуразнаўства Т.А. Марозава, метадыст па рабоце з замежнымі студэнтамі Т.І. Місько, выкладчыкі факультэта.

Пасля завяршэння канцэртнай праграмы ўдзельнікаў і арганізатараў фестывалю павіншавалі намеснік дэкана па рабоце з замежнымі студэнтамі П.І. Навойчык і загадчык кафедры прыкладной лінгвістыкі А.М. Дарагакупец-Навіцкая. Яны адзначылі важнасць сістэмнай работы выкладчыкаў факультэта па сацыякультурнай адаптацыі студэнтаў і выказалі надзею, што правядзенне Вясновага фестывалю рускай мовы стане добрай штогадовай традыцыяй.

За актыўны ўдзел у мерапрыемстве выступоўцы былі ўзнагароджаныя падзякамі дэкана філалагічнага факультэта і ганаровымі граматамі.