Спецыяльнасць "Беларуская філалогія" па напрамках

Литературно-редакционная деятельность

код специальности 1-21 05 01

Типовой учебный план 1-21 05 01-01 2009

1 курс, 1 семестр

Замежная мова

Сучасная беларуская мова

Уводзіны ў літаратуразнаўства

Гісторыя беларускай літаратуры

Сучасная руская мова

Бяспека жыццядзейнасці чалавека

Уводзіны ў мовазнаўства

Беларуская палеаграфія

Гісторыя замежнай літаратуры

 

1 курс, 2 семестр

 

Замежная мова

Сучасная беларуская мова

Фалькларыстыка

Гісторыя беларускай літаратуры

Сучасная руская мова

Стараславянская мова

Лацінская мова

Гісторыя рускай літаратуры

Літаратура бліжняга замежжа

Гісторыя замежнай літаратуры

Практыкум па беларускай мове

 

2 курс, 3 семестр

Суч.слав.мова (камп.ВНУ)

Сучасная беларуская мова

Гісторыя беларускай мовы

Гісторыя беларускай літаратуры

Сучасная руская мова

Лацінская мова

Гісторыя рускай літаратуры

Гісторыя замежнай літаратуры

Сучасная літаратура Беларусі

Асновы інф. тэхналогій

 

2 курс, 4 семестр

 

Сучасная беларуская мова

Гісторыя беларускай мовы

Беларуская дыялекталогія

Гісторыя беларускай літаратуры

Гісторыя рускай літаратуры

Гісторыя замежнай літаратуры

Асновы інф. тэхналогій

 

3 курс, 5 семестр

 

Рыторыка

Сучасная беларуская мова

Гісторыя беларускай мовы

Гіст. бел.літ. ХХ-ХХІ стст.

Гісторыя рускай літаратуры

Гісторыя замежнай літаратуры

Спецкурсы (мова)

Спецсемінары

 

3 курс, 6 семестр

 

Сучасная беларуская мова

Гіст. бел. літаратуры ХХ-ХХІ стстс.

Гісторыя рускай літаратуры

Гісторыя замежнай літаратуры

Стылістыка і культура маўлення

Псіхалогія літаратурнай творчасці

Тэксталогія

Спецкурсы (літ-ра)

Спецсемінары

 

4 курс, 7 семестр

 

Ахова працы

Сучасная беларуская мова

Методыка выкл. бел. мовы

Гісторыя бел. літаратуры ХХ-ХХІстс.

Гісторыя рускай літаратуры

Гісторыя замежнай літаратуры

Гісторыя і тэорыя сусветнай культ.

Беларуская мова як замежная

Матэм. метады даследавання мовы

Спецкурсы (мова)

Спецсемінары

 

4 курс, 8 семестр

 

Гісторыя бел. літ. ХХ-ХХІстст.

Асновы літ. рэдакц. дзейнасці

Лінгвістыка тэксту

Методыка выкл. белар. літаратуры

Курс па выбары (спецыялізацыя)

Агульнае мовазнаўства

Спецкурсы (літаратура)

Спецсемінары

 

5 курс, 9 семестр

 

Навучальныя экспертныя сістэмы

Літаратура бліжняга замежжа

Гісторыя бел.літарат-ва і  крытыкі

Гісторыя беларускага мовазнаўства

Тэорыя літаратуры

Курс па выбары "Спецыялізацыя"

Літаратурнае рэдагаванне

Стыліст. рэдагаванне і карэктура

Спецкурсы

Спецсемінары

 

5 курс, 10 семестр

 

Дзяржаўны экзамен па спецыяльн.

Дыпломная работа

Компьютерное обеспечение

код специальности 1-21 05 01

 

Типовой учебный план 1-21 05 01-02 2009

 

1 курс, 1 семестр

 

Замежная мова

Сучасная беларуская мова

Уводзіны ў літаратуразнаўства

Гісторыя беларускай літаратуры

Сучасная руская мова

Бяспека жыццядзейнасці чалавека

Уводзіны ў мовазнаўства

Беларуская палеаграфія

Гісторыя замежнай літаратуры

 

1 курс, 2 семестр

 

Замежная мова

Сучасная беларуская мова

Фалькларыстыка

Гісторыя беларускай літаратуры

Сучасная руская мова

Стараславянская мова

Лацінская мова

Гісторыя рускай літаратуры

Літаратура бліжняга замежжа

Гісторыя замежнай літаратуры

Практыкум па беларускай мове

 

2 курс, 3 семестр

 

Суч. слав. мова (камп.ВНУ)

Сучасная беларуская мова

Гісторыя беларускай мовы

Гісторыя беларускай літаратуры

Сучасная руская мова

Лацінская мова

Гісторыя рускай літаратуры

Гісторыя замежнай літаратуры

Сучасная літаратура Беларусі

Асновы інф. тэхналогій

 

2 курс, 4 семестр

 

Сучасная беларуская мова

Гісторыя беларускай мовы

Беларуская дыялекталогія

Гісторыя беларускай літаратуры

Гісторыя рускай літаратуры

Гісторыя замежнай літаратуры

Асновы інф. тэхналогій

 

3 курс, 5 семестр

 

Рыторыка

Сучасная беларуская мова

Гісторыя беларускай мовы

Гіст. бел. літ. ХХ-ХХІ стст.

Гісторыя рускай літаратуры

Гісторыя замежнай літаратуры

Спецкурсы (мова)

Спецсемінары

 

3 курс, 6 семестр

 

Сучасная беларуская мова

Гіст. бел. літаратуры ХХ-ХХІ стст.

Гісторыя рускай літаратуры

Гісторыя замежнай літаратуры

Стылістыка і культура маўлення

Спецкурсы (літ-ра)

Спецсемінары

Уводзіны ў камп'ютэрную філалогію

 

4 курс, 7 семестр

 

Ахова працы

Сучасная беларуская мова

Методыка выкл. бел. мовы

Гісторыя бел. літаратуры ХХ-ХХІстст.

Гісторыя рускай літаратуры

Гісторыя замежнай літаратуры

Спецкурсы (мова)

Спецсемінары

Гісторыя і тэорыя сусветнай культ.

Беларуская мова як замежная

Матэм. метады даследавання мовы

 

4 курс, 8 семестр

 

Гісторыя бел. літ. ХХ-ХХІстст.

Фармаліз. мовы ў эксперт. сістэмах

Метады аўтам. апрацоўкі тэкстаў

Методыка выклад. белар. літ-ры

Спецкурсы (літ)

Спецсемінары

Курс па выбары (спец-цыя)

Агульнае мовазнаўства

 

5 курс, 9 семестр

 

Навучальныя экспертныя сістэмы

Літаратура бліжняга замежжа

Гісторыя бел. літарат-ва і  крытыкі

Гісторыя беларускага мовазнаўства

Тэорыя літаратуры

Курс па выбары "Спецыялізацыя"

Спецкурсы

Спецсемінары

Інжынерыя ведаў

Корпусная лінгвістыка

 

5 курс, 10 семестр

 

Дзяржаўны экзамен па спецыяльн.

Дыпломная работа

 

 

Деловая коммуникация

код специальности 1-21 05 01

Типовой учебный план 1-21 05 01-03 2010

1 курс, 1 семестр

 

Замежная мова

Сучасная беларуская мова

Уводзіны ў літаратуразнаўства

Гісторыя беларускай літаратуры

Сучасная руская мова

Бяспека жыццядзейнасці чалавека

Уводзіны ў мовазнаўства

Беларуская палеаграфія

Гісторыя замежнай літаратуры

 

1 курс, 2 семестр

 

Замежная мова

Сучасная беларуская мова

Фалькларыстыка

Гісторыя беларускай літаратуры

Сучасная руская мова

Стараславянская мова

Лацінская мова

Гісторыя рускай літаратуры

Літаратура бліжняга замежжа

Гісторыя замежнай літаратуры

Практыкум па беларускай мове

 

2 курс, 3 семестр

 

Суч. слав. мова (камп.ВНУ)

Сучасная беларуская мова

Гісторыя беларускай мовы

Гісторыя беларускай літаратуры

Сучасная руская мова

Лацінская мова

Гісторыя рускай літаратуры

Гісторыя замежнай літаратуры

Сучасная літаратура Беларусі

Асновы інф. тэхналогій

 

2 курс, 4 семестр

 

Сучасная беларуская мова

Гісторыя беларускай мовы

Беларуская дыялекталогія

Гісторыя беларускай літаратуры

Гісторыя рускай літаратуры

Гісторыя замежнай літаратуры

Асновы інф. тэхналогій

 

3 курс, 5 семестр

 

Рыторыка

Сучасная беларуская мова

Гісторыя беларускай мовы

Гіст. бел. літ. ХХ-ХХІ стст.

Гісторыя рускай літаратуры

Гісторыя замежнай літаратуры

Спецкурсы (мова)

Спецсемінары

 

3 курс, 6 семестр

 

Сучасная беларуская мова

Гіст. бел. літаратуры ХХ-ХХІ стстс.

Гісторыя рускай літаратуры

Гісторыя замежнай літаратуры

Стылістыка і культура маўлення

Спецкурсы (літ-ра)

Спецсемінары

Культура дзелавога суразмоўніцтва

Рытарычныя жанры

 

4 курс, 7 семестр

 

Ахова працы

Сучасная беларуская мова

Методыка выкл. бел. мовы

Гісторыя бел. літаратуры ХХ-ХХІстс.

Гісторыя рускай літаратуры

Гісторыя замежнай літаратуры

Спецкурсы (мова)

Спецсемінары

Гісторыя і тэорыя сусветнай культ.

Беларуская мова як замежная

Матэм. метады даследавання мовы

 

4 курс, 8 семестр

 

Гісторыя бел. літ ХХ-ХХІстст.

Тэхніка маўлення

Культура педагаг. суразмоўніцтва

Спецкурсы (літ.)

Спецсемінары

Курс па выбары (спецыялізацыя)

Агульнае мовазнаўства

Методыка выкл. белар. літаратуры

 

5 курс, 9 семестр

 

Навучальныя экспертныя сістэмы

Літаратура бліжняга замежжа

Гісторыя бел. літарат-ва і  крытыкі

Гісторыя беларускага мовазнаўства

Тэорыя літаратуры

Курс па выбары "Спецыялізацыя"

Спецкурсы

Літаратурнае рэдагаванне

Спецсемінары

Стыліст. рэдагаванне і карэктура

 

5 курс, 10 семестр

 

Дзяржаўны экзамен па спецыяльн.

Дыпломная работа

 

Спецыяльнасць "Рамана-германская філалогія"

Cпециальность «Романо-германская филология» код специальности 1-21 05 06

Типовой учебный план 2008

 

1 курс, 1 семестр

 

Введение в языкознание

Введение в литературоведение

История зарубежной литературы

Основной иностранный язык

Введение в спецфилологию

Страноведение

 

1 курс, 2 семестр

 

История зарубежной литературы

Мифология романо-германских народов

Совр. русский/белорусский язык

История русской/белорусской литературы

Основной иностранный язык

История литературы страны изучаемого языка

 

2 курс 3 семестр

 

Основы инф. технологий

История зарубежной литературы

Латинский язык и нар. латынь

Совр. русский/белорусский язык

История русской/белорусской литературы

Основной иностранный язык

Второй иностранный язык

История литературы страны изучаемого языка

 

2 курс 4 семестр

 

Основы инф. технологий

История зарубежной литературы

История русской/белорусской литературы

Основной иностранный язык

Второй иностранный язык

История литературы страны изучаемого языка

Основы совр. естествознания

Риторика

 

3 курс 5 семестр

 

История зарубежной литературы

Основной иностранный язык

Второй иностранный язык

Теоретическая фонетика

История лит. страны изучаемого языка

Спецкурсы (язык)

Спецсеминары

 

3 курс 6 семестр

 

История зарубежной литературы

Основной иностранный язык

Второй иностранный язык

История лит. страны изучаемого языка

Лексикология изучаемого языка

Введение в межкультурную коммуникацию/Зарубежная литература

Спецкурсы (литература)

Спецсеминары

 

4 курс 7 семестр

 

Основной иностранный язык

Второй иностранный язык

Теоретическая грамматика

Охрана труда

История лит. страны изучаемого языка

Методика препод. иностранного языка

Методика преподавания зарубежной литературы

История изучаемого языка

Матем. методы исследования языка

Спецкурсы (язык)

Спецсеминары

 

4 курс 8 семестр

 

История и теория мировой культуры

Основной иностранный язык

Второй иностранный язык

Общее языкознание

Теория литературы

Основы упр. интелл. собственностью

Прагматика/Европ. традиция в литературе

Спецкурсы (литература)

Спецсеминары

 

5 курс 9 семестр

 

Обучающие экспертные системы

Стилистика иностранного языка

Основной иностранный язык

Второй иностранный язык

История зарубежной критики

Теория и практика перевода

Спецкурсы

Спецсеминары

Курс по выбору "Специализация"

 

5 курс 10 семестр

 

Государств. экзамен по специа-сти

Дипломная работа

 

 

Спецыяльнасць "Руская філалогія" па напрамках

Литературно-редакционная деятельность

код специальности 1-21 05 02 

Типовой учебный план 1-21 05 02-01 2009

1 курс, 1 семестр

 

Современный русский язык

Введение в литературоведение

История русской литературы

Современный белорусский язык

Введение в славянскую филологию

Введение в языкознание

История зарубежной литературы

Славянская мифология

Иностранный язык

 

1 курс, 2 семестр

 

Иностранный язык

Современный русский язык

Фольклористика

История русской литературы

Современный белорусский язык

Старославянский язык

Латинский язык

История белорусской литературы

История зарубежной литературы

Практикум по русскому языку

 

2 курс, 3 семестр

 

Современный русский язык

Истор. грамматика русского языка

История русской литературы

Современный белорусский язык

Латинский язык

История белорусской литературы

История зарубежной литературы

Основы инф. технологий

Совр. славянский язык (вуз.комп.)

 

2 курс, 4 семестр

 

Современный русский язык

Истор. грамматика русского языка

Русская диалектология

История русской литературы

История белорусской литературы

История зарубежной литературы

Основы современного естестозн.

Основы информ. технологий

 

3 курс, 5 семестр

 

Риторика

Современный русский язык

История русского лит.языка

История русской литературы

История белорусской литературы

История зарубежной литературы

Спецкурсы (язык)

Спецсеминары

 

3 курс, 6 семестр

 

Современный русский язык

История русского лит. языка

История русской литературы

История белорусской литературы

История зарубежной литературы

Спецкурсы (литература)

Спецсеминары

Психология литературного творчества

Текстология

 

4 курс, 7 семестр

 

Охрана труда

Современный русский язык

Методика преподавания русск. яз.

Стилистика и культура речи

История русской литературы

История зарубежной литературы

Спецкурсы (язык)

Спецсеминары

Теория литературы

Русский язык как иностранный

Матем. методы исслед. языка

 

4 курс, 8 семестр

 

История литературы русского зарубежья

История и теория мировой культуры

Методика преп. русской литературы

Общее языкознание

Спецкурсы (литерат.)

Спецсеминары

Курс по выбору "Специализация"

Лингвистика текста

Основы лит-худож. деятельности

 

5 курс, 9 семестр

 

Обучающие экспертные системы

Литература ближнего зарубежья

История рус. литературной критики

История русского языкознания

Курс по выбору "Специализация"

Спецкурсы

Спецсеминары

Современная русская литература

Стилист. редактирование и корректура

Литературное редактирование

 

5 курс, 10 семестр

 

Государств. экзамен по спец-сти

Дипломная работа

Компьютерное обеспечение

код специальности 1-21 05 02 

1 курс, 1 семестр

 

Современный русский язык

Введение в литературоведение

История русской литературы

Современный белорусский язык

Введение в славянскую филологию

Введение в языкознание

История зарубежной литературы

Славянская мифология

Иностранный язык

 

1 курс, 2 семестр

 

Иностранный язык

Современный русский язык

Фольклористика

История русской литературы

Современный белорусский язык

Старославянский язык

Латинский язык

История белорусской литературы

История зарубежной литературы

Практикум по русскому языку

 

2 курс, 3 семестр

 

Современный русский язык

Истор. грамматика русского языка

История русской литературы

Современный белорусский язык

Латинский язык

История белорусской литературы

История зарубежной литературы

Основы инф. технологий

Совр. славянский язык (вуз.комп.)

 

2 курс, 4 семестр

 

Современный русский язык

Истор. грамматика русского языка

Русская диалектология

История русской литературы

История белорусской литературы

История зарубежной литературы

Основы современного естестозн.

Основы информ. технологий

 

3 курс, 5 семестр

 

Риторика

Современный русский язык

История русского лит.языка

История русской литературы

История белорусской литературы

История зарубежной литературы

Спецкурсы (язык)

Спецсеминары

 

3 курс, 6 семестр

 

Современный русский язык

История русского лит. языка

История русской литературы

История белорусской литературы

История зарубежной литературы

Спецкурсы (литература)

Спецсеминары

Введение в компьютерную филологию

 

4 курс, 7 семестр

 

Охрана труда

Современный русский язык

Методика преподавания русск. яз.

Стилистика и культура речи

История русской литературы

История зарубежной литературы

Спецкурсы (язык)

Спецсеминары

Теория литературы

Русский язык как иностранный

Матем. методы исслед. языка

 

4 курс, 8 семестр

 

История литературы русского зарубежья

История и теория мировой культуры

Методика преп. русской литературы

Общее языкознание

Спецкурсы (литерат.)

Спецсеминары

Курс по выбору "Специализация"

Методы автом. обработки текстов

Формализация языка в экспер. системах

 

5 курс, 9 семестр

 

Обучающие экспертные системы

Литература ближнего зарубежья

История рус. литературной критики

История русского языкознания

Курс по выбору "Специализация"

Спецкурсы

Спецсеминары

Современная русская литература

Корпусная лингвистика

Инженерия знаний

 

5 курс, 10 семестр

 

Государств.экзамен по спец-сти

Дипломная работа

Деловая коммуникация

код специальности 1-21 05 02 

1 курс, 1 семестр

 

Современный русский язык

Введение в литературоведение

История русской литературы

Современный белорусский язык

Введение в славянскую филологию

Введение в языкознание

История зарубежной литературы

Славянская мифология

Иностранный язык

 

1 курс, 2 семестр

 

Иностранный язык

Современный русский язык

Фольклористика

История русской литературы

Современный белорусский язык

Старославянский язык

Латинский язык

История белорусской литературы

История зарубежной литературы

Практикум по русскому языку

 

2 курс, 3 семестр

 

Современный русский язык

Истор. грамматика русского языка

История русской литературы

Современный белорусский язык

Латинский язык

История белорусской литературы

История зарубежной литературы

Основы инф. технологий

Совр. славянский язык (вуз.комп.)

 

2 курс, 4 семестр

 

Современный русский язык

Истор. грамматика русского языка

Русская диалектология

История русской литературы

История белорусской литературы

История зарубежной литературы

Основы современного естестозн.

Основы информ. технологий

 

3 курс, 5 семестр

 

Риторика

Современный русский язык

История русского лит.языка

История русской литературы

История белорусской литературы

История зарубежной литературы

Спецкурсы (язык)

Спецсеминары

 

3 курс, 6 семестр

 

Современный русский язык

История русского лит. языка

История русской литературы

История белорусской литературы

История зарубежной литературы

Спецкурсы (литература)

Спецсеминары

Культура делового общения

Риторические жанры

 

4 курс, 7 семестр

 

Охрана труда

Современный русский язык

Методика преподавания русск. яз.

Стилистика и культура речи

История русской литературы

История зарубежной литературы

Спецкурсы (язык)

Спецсеминары

Теория литературы

Русский язык как иностранный

Матем. методы исслед. языка

 

4 курс, 8 семестр

 

История литературы русского зарубежья

История и теория мировой культуры

Методика преп. русской литературы

Общее языкознание

Спецкурсы (литерат.)

Спецсеминары

Курс по выбору "Специализация"

Техника речи

Культура педагогического общения

 

5 курс, 9 семестр

 

Обучающие экспертные системы

Литература ближнего зарубежья

История рус. литературной критики

История русского языкознания

Курс по выбору "Специализация"

Спецкурсы

Спецсеминары

Современная русская литература

Стилист. редактирование и корректура

Литературное редактирование

 

5 курс, 10 семестр

 

Государств. экзамен по спец-сти

Дипломная работа

Русский язык как иностранный

код специальности 1-21 05 02 

Типовой учебный план 1-21 05 02-04 2010

1 курс, 1 семестр

 

Современный русский язык

Введение в литературоведение

История русской литературы

Современный белорусский язык

Введение в славянскую филологию

Введение в языкознание

История зарубежной литературы

Славянская мифология

Иностранный язык

 

1 курс, 2 семестр

 

Иностранный язык

Современный русский язык

Фольклористика

История русской литературы

Современный белорусский язык

Старославянский язык

Латинский язык

История белорусской литературы

История зарубежной литературы

Практикум по русскому языку

 

2 курс, 3 семестр

 

Современный русский язык

Истор. грамматика русского языка

История русской литературы

Современный белорусский язык

Латинский язык

История белорусской литературы

История зарубежной литературы

Основы инф. технологий

Совр. славянский язык (вуз.комп.)

 

2 курс, 4 семестр

 

Современный русский язык

Истор. грамматика русского языка

Русская диалектология

История русской литературы

История белорусской литературы

История зарубежной литературы

Основы современного естестозн.

Основы информ. технологий

 

3 курс, 5 семестр

 

Риторика

Современный русский язык

История русского лит.языка

История русской литературы

История белорусской литературы

История зарубежной литературы

Спецкурсы (язык)

Спецсеминары

 

3 курс, 6 семестр

 

Современный русский язык

История русского лит. языка

История русской литературы

История белорусской литературы

История зарубежной литературы

Спецкурсы (литература)

Спецсеминары

Методика преподавания рус. лит-ры

Методика преподавания РКИ

 

4 курс, 7 семестр

 

Охрана труда

Современный русский язык

Методика преподавания русск. яз.

Стилистика и культура речи

История русской литературы

История зарубежной литературы

Спецкурсы (язык)

Спецсеминары

Теория литературы

Русский язык как иностранный

Матем. методы исслед. языка

 

4 курс, 8 семестр

 

История литературы русского зарубежья

История и теория мировой культуры

Методика преп. русской литературы

Общее языкознание

Спецкурсы (литерат.)

Спецсеминары

Курс по выбору "Специализация"

Введение в лингвокультурологию

Функц.-коммуник. грамм. в РКИ

 

5 курс, 9 семестр

 

Обучающие экспертные системы

Литература ближнего зарубежья

История рус. литературной критики

История русского языкознания

Курс по выбору "Специализация"

Спецкурсы

Спецсеминары

Современная русская литература

Стилист. редактирование и корректура

Литературное редактирование

 

5 курс, 10 семестр

 

Государств.экзамен по спец-сти

Дипломная работа

 

Спецыяльнасць "Усходняя філалогія"

Cпециальность «Восточная филология»

код специальности 1-21 05 07

Типовой учебный план 2008

1 курс, 1 семестр

 

Безопасность жизнедеят. человека

История зарубежной литературы

Введение в языкознание

Введение в литературоведение

Страноведение

Основной иностранный язык

Введение в спецфилологию

 

1 курс, 2 семестр

 

История зарубежной литературы

Восточная мифология

Современный русский/белорусский язык

История русской/белорусской литературы

История литературы страны изучаемого языка

Основной иностранный язык

 

2 курс, 3 семестр

 

История зарубежной литературы

Современный русский/белорусский язык

История русской/белорусской литературы

Основной иностранный язык

Второй иностранный язык

История литературы страны изучаемого языка

Основы информ. технологий

 

2 курс, 4 семестр

 

Основы информ. технологий

История зарубежной литературы

История русской/белорусской литературы

Основной иностранный язык

Второй иностранный язык

История литературы страны изучаемого языка

Риторика

Основы современного естествознания

 

3 курс, 5 семестр

 

История зарубежной литературы

Основной иностранный язык

Второй иностранный язык

Теоретическая фонетика

История литературы страны изучаемого языка

Спецкурс (язык)

Спецсеминары

 

3 курс, 6 семестр

 

Педагогика

История зарубежной литературы

Основной иностранный язык

Второй иностранный язык

Лексикология изучаем. языка

История литературы страны изучаемого языка

Ведение в межкультурную коммуникацию/Зарубежная литература

Спецкурсы (литература)

Спецсеминары

 

4 курс, 7 семестр

 

Основной иностранный язык

Второй иностранный язык

Теоретическая грамматика

Матем. методы исследования языка

История литературы страны изучаемого языка

Методика преп. иностранного языка

Методика преп. заруб. литературы

История изучаемого языка

Охрана труда

Спецкурсы (язык)

Спецсеминары

 

4 курс, 8 семестр

 

История и теория мировой культуры

Основной иностранный язык

Второй иностранный язык

Общее языкознание

Теория литературы

Прагматика/Европ. традиция в литературе

Спецкурсы (литература)

Спецсеминары

 

5 курс, 9 семестр

Обучающие экспертные системы

Стилистика иностранного языка

Основной иностранный язык

Второй иностранный язык

История зарубежной критики

Теория и практика перевода

Спецкурсы

Курс по выбору "Специализация"

Спецсеминары

 

5 курс, 10 семестр

 

Государств. зкзамен по специа-сти

Дипломная работа

Спецыяльнасць "Славянская філалогія"

Cпециальность «Славянская филология»

код специальности 1-21 05 04

Типовой учебный план 2008

1 курс, 1 семестр

Безопасность жизнедеят.человека

Иностранный язык

Введение в языкознание

Введение в литературоведение

Славянский язык (I)

История литературы страны изучаемого языка

Введение в славянскую филологию

Практикум по русск/бел языкам

 

1 курс, 2 семестр

 

Иностранный язык

Риторика

Фольклор славянских народов

Славянский язык (І)

Славянский язык  (ІІ)

История литературы страны изучаемого языка

Латинский (греческий) язык

Основы литературоведческой славистики

Практикум по рус/бел языкам

 

2 курс, 3 семестр

 

Славянский язык (І)

Культура страны изучаемого языка

Славянский язык (ІІ)

История славянской литературы (ІІ)

История литературы страны изучаемого языка

История зарубежной литературы

Латинский язык

Основы информационных технологий

Основы литературовед. славистики

 

2 курс, 4 семестр

 

Славянский язык (1)

Славянский язык (2)

История славянской литературы (2)

История литературы страны изучаемого языка

История зарубежной литературы

История рус.\бел. литературы

Латинский язык

Основы совр. естествознания

Обучающие экспертные системы

 

3 курс, 5 семестр

 

Славянский язык (1)

Истор. грамматика слав. языка (1)

Славянский язык (2)

История славянской литературы(2)

История литературы страны изучаемого языка

История рус.\бел. литературы

Спецкурсы (язык)

Спецсеминары

 

3 курс, 6 семестр

 

Педагогика

Славянский язык (1)

История славянской литературы(2)

История литературы страны изучаемого языка

Современный русский\белорусский язык

История русской\белорусской литературы

Теоретич. грамматика слав. языка (1)

Славянская диалектология

Сравн. изучение слав. литератур

Спецкурсы (литература)

Спецсеминары

 

4 курс, 7 семестр

 

Славянский язык (1)

История славянского лит. языка (1)

История славянской литературы (2)

История литературы страны изучаемого языка

Методика преп. славянских лит-р

Современный русский\белорусский язык

Второй иностр. славянский язык

Методика преп. слав. языков

Теор. грамматика славян. языка (1)

Спецкурсы (язык)

Спецсеминары

 

4 курс, 8 семестр

 

История славянской литературы (2)

История славянских литератур

Современный русский\белорусский язык

История и теория мировой культуры

Теор. грамматика слав. языка (1)

Второй иностр. славянский язык

Основы управл. интелл.собственн.

Спецкурсы (литература)

Спецсеминары

 

5 курс, 9 семестр

 

Математические методы исследования языка

История слав. литературной критики

Теория и практика перевода

История славянских литератур

Риторика

Теория литературы

Общее языкознание

Охрана труда

Инослав. бел/рус. взаимосвязи литератур

Спецкурсы

Курс по выбору "Специализация"

Спецсеминары

 

5 курс, 10 семестр

 

Государст. экзамен по спец-сти

Дипломная работа

Дакументы

Спецыяльнасць "Класічная філалогія"

Специальность «Классическая  филология»

код специальности 1-21 05 05

Типовой учебный план 1-21 05 05

1 курс, 1 семестр

 

Введение в литературоведение

Введение в языкознание

Иностранный язык

Латинский язык и авторы

Древнегреческий язык и авторы

История Древней Греции и Рима

 

1 курс, 2 семестр

 

Риторика

История и теория мировой культуры

Ввведение в классическую филологию

Латинский язык и авторы

Древнегреческий язык и авторы

История Древней Греции и Рима

Античная мифология

Иностранный язык

 

5 курс, 9 семестр

 

Исп. мультимед. технологий в препод

Латинский язык и авторы

Древнегреческий язык и авторы

Новогреческий язык

Общее языкознание

Теория литературы

Курс по выбору (специализация)

Спецкурс

Спецсеминар

 

5 курс, 10 семестр

 

Государственные экзамены по спец.

Защита дипломной работы в ГЭК