Спецыяльнасць "Беларуская філалогія" па напрамках

Литературно-редакционная деятельность

код специальности 1-21 05 01

Типовой учебный план 1-21 05 01-01 2013

1 курс, 1 семестр

Замежная мова

Сучасная беларуская мова

Уводзіны ў літаратуразнаўства

Гісторыя беларускай літаратуры

Сучасная руская мова

Бяспека жыццядзейнасці чалавека

Уводзіны ў мовазнаўства

Беларуская палеаграфія

Гісторыя замежнай літаратуры

 

1 курс, 2 семестр

 

Замежная мова

Сучасная беларуская мова

Фалькларыстыка

Гісторыя беларускай літаратуры

Сучасная руская мова

Стараславянская мова

Лацінская мова

Гісторыя рускай літаратуры

Славянская мміфалогія

Гісторыя замежнай літаратуры

Практыкум па беларускай мове

 

2 курс, 3 семестр

Суч.слав.мова (камп.ВНУ)

Сучасная беларуская мова

Інф. тэхналогіі ў філалогіі

Гістарычная граматыка беларускай мовы

Гісторыя беларускай літаратуры

Сучасная руская мова

Псіхалогія літаратурнай творчасці

Лацінская мова

Гісторыя рускай літаратуры

Гісторыя замежнай літаратуры

 

2 курс, 4 семестр

Тэорыя літаратуры

Сучасная беларуская мова

Гісторыя і тэорыя сусветнай культуры

Гісторыя беларускай літаратуры

Гістарычная граматыка беларускай мовы

Беларуская дыялекталогія

Гісторыя рускай літаратуры

Гісторыя замежнай літаратуры

 

3 курс, 5 семестр

 

Сучасная беларуская мова

Тэксталогія

Гісторыя беларускай літаратурный мовы

Гісторыя беларускага мовазнаўства

Гіст. бел.літ. ХХ-ХХІ стст.

Гісторыя рускай літаратуры

Лінгвістыка тэксту

Гісторыя замежнай літаратуры

Параўнальная граматыка бел. і рус. моў

Спецкурсы (мова)

Спецсемінары

 

3 курс, 6 семестр

Рыторыка

Сучасная беларуская мова

Стылістычнае рэдагаванне і карэктура

Гіст. бел. літаратуры ХХ-ХХІ стстс.

Гісторыя беларускай літаратурнай мовы

Літаратурнае рэдагаванне

Гісторыя рускай літаратуры

Гісторыя замежнай літаратуры

Спецкурсы (літ-ра)

Спецсемінары

 

4 курс, 7 семестр

 

Агульнае мовазнаўства

Літаратура бліжняга замежжа

Сучасная беларуская мова

Стылістыка і культура маўлення

Гісторыя бел. літаратуры ХХ-ХХІстс.

Методыка выкл. бел. мовы

Методыка выкл. белар. літаратуры

Гісторыя рускай літаратуры

Асновы літаратурна-мастацкай дзейнасці

 

Спецкурсы (мова)

Спецсемінары

 

4 курс, 8 семестр

Дзяржаўны экзамен па спецыяльн.

Дыпломная работа

Компьютерное обеспечение

код специальности 1-21 05 01

 

Типовой учебный план 1-21 05 01-02 2013

 

1 курс, 1 семестр

Замежная мова

Сучасная беларуская мова

Уводзіны ў літаратуразнаўства

Гісторыя беларускай літаратуры

Сучасная руская мова

Бяспека жыццядзейнасці чалавека

Уводзіны ў мовазнаўства

Беларуская палеаграфія

Гісторыя замежнай літаратуры

 

1 курс, 2 семестр

 

Замежная мова

Сучасная беларуская мова

Фалькларыстыка

Гісторыя беларускай літаратуры

Сучасная руская мова

Стараславянская мова

Лацінская мова

Гісторыя рускай літаратуры

Славянская мміфалогія

Гісторыя замежнай літаратуры

Практыкум па беларускай мове

 

2 курс, 3 семестр

Сучасная беларуская мова

Інф. тэхналогіі ў філалогіі

Гістарычная граматыка беларускай мовы

Гісторыя беларускай літаратуры

Сучасная руская мова

Уводзіны у кампутарную філалогію

Лацінская мова

Гісторыя рускай літаратуры

Гісторыя замежнай літаратуры

 

2 курс, 4 семестр

Тэорыя літаратуры

Сучасная беларуская мова

Гісторыя і тэорыя сусветнай культуры

Гісторыя беларускай літаратуры

Гістарычная граматыка беларускай мовы

Беларуская дыялекталогія

Гісторыя рускай літаратуры

Гісторыя замежнай літаратуры

 

3 курс, 5 семестр

 

Сучасная беларуская мова

Інжэнерыя ведаў

Гісторыя беларускай літаратурный мовы

Гісторыя беларускага мовазнаўства

Гіст. бел.літ. ХХ-ХХІ стст.

Гісторыя рускай літаратуры

Корпусная лінгвістыка

Гісторыя замежнай літаратуры

Параўнальная граматыка бел. і рус. моў

Спецкурсы (мова)

Спецсемінары

 

3 курс, 6 семестр

Рыторыка

Сучасная беларуская мова

Гіст. бел. літаратуры ХХ-ХХІ стстс.

Гісторыя беларускай літаратурнай мовы

Гісторыя рускай літаратуры

Гісторыя замежнай літаратуры

Спецкурсы (літ-ра)

Спецсемінары

 

4 курс, 7 семестр

 

Агульнае мовазнаўства

Літаратура бліжняга замежжа

Сучасная беларуская мова

Стылістыка і культура маўлення

Гісторыя бел. літаратуры ХХ-ХХІстс.

Методыка выкл. бел. мовы

Методыка выкл. белар. літаратуры

Гісторыя рускай літаратуры

 

Спецкурсы (мова)

Спецсемінары

 

4 курс, 8 семестр

Дзяржаўны экзамен па спецыяльн.

Дыпломная работа

 

Деловая коммуникация

код специальности 1-21 05 01

Типовой учебный план 1-21 05 01-03 2013

1 курс, 1 семестр

Замежная мова

Сучасная беларуская мова

Уводзіны ў літаратуразнаўства

Гісторыя беларускай літаратуры

Сучасная руская мова

Бяспека жыццядзейнасці чалавека

Уводзіны ў мовазнаўства

Беларуская палеаграфія

Гісторыя замежнай літаратуры

 

1 курс, 2 семестр

 

Замежная мова

Сучасная беларуская мова

Фалькларыстыка

Гісторыя беларускай літаратуры

Сучасная руская мова

Стараславянская мова

Лацінская мова

Гісторыя рускай літаратуры

Славянская мміфалогія

Гісторыя замежнай літаратуры

Практыкум па беларускай мове

 

2 курс, 3 семестр

Сучасная беларуская мова

Інф. тэхналогіі ў філалогіі

Гістарычная граматыка беларускай мовы

Гісторыя беларускай літаратуры

Сучасная руская мова

Культура дзелавога суразмоўніцтва

Лацінская мова

Гісторыя рускай літаратуры

Гісторыя замежнай літаратуры

 

2 курс, 4 семестр

Тэорыя літаратуры

Сучасная беларуская мова

Гісторыя і тэорыя сусветнай культуры

Гісторыя беларускай літаратуры

Гістарычная граматыка беларускай мовы

Беларуская дыялекталогія

Гісторыя рускай літаратуры

Гісторыя замежнай літаратуры

 

3 курс, 5 семестр

 

Сучасная беларуская мова

Маўл. разв. асобы

Гісторыя беларускай літаратурный мовы

Гісторыя беларускага мовазнаўства

Гіст. бел.літ. ХХ-ХХІ стст.

Гісторыя рускай літаратуры

Культура педагагічнага суразмоўніцтва

Гісторыя замежнай літаратуры

Параўнальная граматыка бел. і рус. моў

Спецкурсы (мова)

Спецсемінары

 

3 курс, 6 семестр

Рыторыка

Сучасная беларуская мова

Тэхніка маўлення

Гіст. бел. літаратуры ХХ-ХХІ стстс.

Гісторыя беларускай літаратурнай мовы

Рытарычныя жанры

Гісторыя рускай літаратуры

Гісторыя замежнай літаратуры

Спецкурсы (літ-ра)

Спецсемінары

 

4 курс, 7 семестр

 

Агульнае мовазнаўства

Літаратура бліжняга замежжа

Сучасная беларуская мова

Стылістыка і культура маўлення

Гісторыя бел. літаратуры ХХ-ХХІстс.

Методыка выкл. бел. мовы

Методыка выкл. белар. літаратуры

Гісторыя рускай літаратуры

Рыторыка прафесійнага дыялогу

Спецкурсы (мова)

Спецсемінары

 

4 курс, 8 семестр

Дзяржаўны экзамен па спецыяльн.

Дыпломная работа