Конференции

18.02.2021 Рэспубліканскі адкрыты навукова-практычны семінар «Іван Шамякін – пісьменнік, акадэмік, грамадскі дзеяч», прысвечаны 100-годдзю з дня нараджэння Івана Шамякіна

Інфармацыйнае паведамленне

Шаноўныя калегі!

Запрашаем вас прыняць удзел у працы

Рэспубліканскага адкрытага навукова-практычнага семінара «Іван Шамякін – пісьменнік, акадэмік, грамадскі дзеяч»,

прысвечанага 100-годдзю з дня нараджэння Івана Шамякіна

 Семінар адбудзецца на філалагічным факультэце БДУ

(г. Мінск, вул. К. Маркса, 31)

18 лютага 2021 года

Плануецца завочна-дыстанцыйны фармат правядзення семінара. У інтэрнэце будзе створана скрыня, у якую ўдзельнікам прапануецца пераслаць свае даклады і выступленні па спецыяльнай спасылцы, а ў дзень семінара – пазнаёміцца з дакладамі, пакінуць пытанні ці каментарыі. Пасля правядзення семінара плануецца выданне матэрыялаў.

Тэматыка семінара:

 • Шмаграннасць асобы і творчай спадчыны Івана Шамякіна.
 • Творчасць Івана Шамякіна: сучасныя і вечныя праблемы.
 • Жанравая і тэматычная разнастайнасць творчасці Івана Шамякіна.
 • Творчасць Івана Шамякіна ў нацыянальным і сусветным літаратурным кантэксце.
 • Мова і стыль твораў Івана Шамякіна.
 • Перакладчыцкая дзейнасць Івана Шамякіна і пераклады яго твораў за межамі Беларусі.
 • Актуальныя пытанні вывучэння жыцця і творчасці Івана Шамякіна ў школе.

Да ўдзелу ў семінары запрашаюцца

навуковыя супрацоўнікі, выкладчыкі, аспіранты, магістранты, студэнты.

Па выніках працы семінара плануецца выданне зборніка матэрыялаў. Электронная версія зборніка будзе выкладзена на сайце “Народныя паэты і пісьменнікі Беларусі”.

Тэрміны падачы заявак на ўдзел у семінары і матэрыялаў да друку

Заяўку на ўдзел у семінары неабходна даслаць на адрас электроннай пошты кафедры тэарэтычнага і славянскага літаратуразнаўства Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

да 11 лютага 2021 года.

Да 20 сакавіка 2021 года прымаюцца матэрыялы ў зборнік.

Форма заяўкі для ўдзелу ў семінары

(калі ласка, запоўніце ўсе палі)

Імя, імя па бацьку, прозвішча

 

Навуковая ступень, навуковае званне

 

Пасада, месца працы

для студэнтаў, аспірантаў, магістрантаў:

месца вучобы, курс, спецыяльнасць, факультэт

 

Тэма даклада

 

Кантактны тэлефон,

e-mail

 

Кантактны адрас

 

ПАТРАБАВАННІ ДА АФАРМЛЕННЯ АРТЫКУЛАЎ

у зборнік матэрыялаў Рэспубліканскага адкрытага навукова-практычнага семінара «Іван Шамякін – пісьменнік, акадэмік, грамадскі дзеяч”, прысвечанага 100-годдзю з дня нараджэння Івана Шамякіна

1. Артыкулы прымаюцца ў электронным выглядзе (інтэрвал адзінарны; палі: злева – 2,5, справа – 1,5, астатнія – па 2 см., шрыфт – TimesNewRoman, кегль 14). Аб’ём не павінен перавышаць 6 старонак.

2. Двукоссі выкарыстоўваць толькі ў варыянце рускага шрыфту (узор – «»).

3. Спасылкі на заўвагі афармляць у тэксце ў квадратных дужках праз зорачку і адпаведны парадкавы нумар. Пасля тэксту артыкула заўвагі размяркоўваць пад адпаведнай назвай ЗАЎВАГІ па парадку ўжывання праз зорачку і адпаведны нумар (гл. узор ніжэй).

4. Ініцыялы і прозвішча ў тэксце артыкула падаюцца праз непарыўныя прабелы, (Shift+Ctrl+прабел).

5. Спасылкі на цытуемыя крыніцы афармляюцца ў адпаведнасці з патрабаваннямі ВАК РБ у квадратных дужках з указаннем нумару выдання па алфавіце і старонкі (старонка – курсівам, напрыклад: [1, 23]). Выкарыстанне зносак забараняецца.

6. Ілюстрацыйны матэрыял падаецца ў фарматах JPEG або TIF.

УЗОР АФАРМЛЕННЯ

Таццяна Івахненка

ІДЭНТЫФІКАЦЫЯ ВОБРАЗА РУСАЛКІ Ў БАЛАДАХ

АДАМА МІЦКЕВІЧА «СВІЦЯЗЯНКА» І «РЫБКА»

 

Тэкст.

ЗАЎВАГІ

 

*1. У артыкуле выкарыстаны матэрыялы вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору кафедры тэарэтычнага і славянскага літаратуразнаўства БДУ.

ЛІТАРАТУРА

 

1. Беларускі фальклор: Энцыклапедыя: у 2 т. Т. 1: Акапэла – Куцця / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў і інш. – Мінск : БелЭн, 2005. – 768 с.

2. Восточнославянский фольклор: Слов. науч. и нар. терминологии / Редкол.: К. П. Кабашников (отв. ред.) и др. – Минск : Навука і тэхніка, 1993. – 478 с.

3. Лицкевич, С. Герой неизданного романа / С. Лицкевич // СБ Беларусь сегодня [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: http://www.sb.by/post/56439/ – Дата доступу: 14. 02. 2010.

4. Насовіч, Я. Пра сучасныя польска-беларускія моўныя кантакты: праблемы двухмоўя / Я. Насовіч // Беларусіка-Albaruthenica: Кн. 2 / Рэд. А. Анціпенка і інш. – Мінск : Нац. нав.-асв. цэнтр імя Ф. Скарыны, 1993. – С. 384–387.

5. Юрчук, О. О. Необарокові тенденції в українській літературі ХХ століття: автореф. дис. ...канд. філол. наук: 10.01.01 / О. О. Юрчук; Інс-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2007. – 20 с.

12.03.2021. VI Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя маладых вучоных «Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання»

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

Філалагічны факультэт

Савет маладых навукоўцаў

Інфармацыйны ліст

Паважаныя калегі!

Філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта запрашае прыняць удзел у VI Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі маладых вучоных «Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання», прысвечанай 100-годдзю Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Канферэнцыя адбудзецца 12 сакавіка 2021 г.

Да ўдзелу запрашаюцца аспіранты, магістранты, студэнты старэйшых курсаў, выкладчыкі ВНУ і навуковыя супрацоўнікі.

Па выніках правядзення канферэнцыі будзе падрыхтаваны электронны зборнік дакладаў маладых вучоных з прысваеннем ISBN і размяшчэннем на сайце электроннай бібліятэкі БДУ.

 

Кірункі канферэнцыі:

1. Тэарэтычная і функцыянальная граматыка.

2. Пытанні сучаснай лексікалогіі і фразеалогіі. Моўная карціна свету.

3. Сацыяльная лінгвістыка.

4. Мова і стыль мастацкай літаратуры.

5. Гісторыя моў і гісторыя мовазнаўства.

6. Узаемадзеянне моў і праблемы перакладу.

7. Тэорыя літаратуры. Гісторыя літаратуры. Сучасны літаратурны працэс.

8. Методыка выкладання мовы і літаратуры.

Падчас правядзення канферэнцыі секцыі будуць фарміравацца адпаведна названым кірункам. У выпадку невялікай колькасці дакладаў пэўнага кірунку магчыма аб’яднанне секцый.

Мовы канферэнцыі – беларуская і руская.

Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі і кароткі змест даклада (да 2500 друкаваных знакаў з улікам прабелаў) прымаюцца да 10 лютага 2021 г. у электронным выглядзе на адрас: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Форма заяўкі на ўдзел прыведзена ў Дадатку 1.

Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору матэрыялаў для публікацыі.

Фармат правядзення канферэнцыі мяркуецца вочны, але канчатковае яго вызначэнне цалкам залежыць ад эпідэмічнай сітуацыі ў краіне на пачатку 2021 г. Удзельнікі будуць своечасова праінфармаваны пра вызначаны фармат.

Арганізацыйны ўнёсак за ўдзел у канферэнцыі – 15 беларускіх рублёў.

Калі ласка, звярніце ўвагу: аплата ўдзелу робіцца толькі пераводам грошай на разліковы рахунак ААТ «Белінвестбанк». Рэквізіты для плацяжу будуць дасылацца разам з пацвярджэннем таго, што даклад прыняты да ўдзелу ў канферэнцыі.

Афармленне даклада. Аб’ём даклада – да 6 друкаваных старонак (з улікам бібліяграфічных спасылак). Перад асноўным тэкстам пасля назвы змяшчаецца афіліяцыя (інфармацыя пра аўтара (аўтараў)), анатацыя, у якой называюцца галоўныя вынікі даследавання, ключавыя словы (4–5 слоў ці тэрміналагічных словазлучэнняў). Усё пералічанае падаецца на беларускай і рускай мовах (калі мова даклада беларуская) або на рускай мове (калі мова даклада руская).

Даклад павінен быць выразна структураваны, змяшчаць ясна акрэсленую праблему, прапанову шляхоў яе вырашэння і канкрэтныя вынікі праведзенага даследавання.

Правілы афармлення прыведзены ў Дадатку 2.

Узор-шаблон афармлення даклада прыведзены ў Дадатку 3.

Даклады, аформленыя не па правілах, не будуць прынятыя да друку.

Месца правядзення канферэнцыі: г. Мінск, вул. Карла Маркса, 31, філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Па ўсіх пытаннях звяртайцеся па тэлефонах (+37529)720-59-96, (+37544)516-11-46 (Вольга Уладзіміраўна Зуева), а таксама пішыце на электронную скрыню Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Дадатак 1

 

Заяўка на ўдзел у канферэнцыі

 

Прозвішча, імя, імя па бацьку ўдзельніка

(і навуковага кіраўніка – для студэнтаў)

 

Статус удзельніка (студэнт, магістрант, аспірант, выкладчык, навуковы супрацоўнік; навуковая ступень / званне)

 

Навучальная ці навуковая ўстанова

 

Горад

 

Назва даклада

 

Абраны кірунак

 

Хатні адрас

 

Тэлефон і e-mail

 

Патрэба ў тэхнічных сродках для выступлення

 

 

Дадатак 2

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

1. Оформление текста

Формат А4, ориентация книжная. Поля: верхнее, правое и левое – 26 мм, нижнее – 40 мм. От нижнего края листа до колонцифры (номера страницы) – 31 мм. Основной текст – гарнитура Times New Roman, 14 pt. Дополнительный текст – 12 pt. Номер страниц – гарнитура Times New Roman, 12 (14) pt по центру страницы.

Абзацный отступ – 6 мм, межстрочный интервал одинарный, автоматический перенос слов включен, явные переносы вставлять с помощью символа «мягкий перенос» (сочетание клавиш Ctrl и -), не допускается перенос с помощью дефиса (-). Не допускаются висячие строки.

Основные кавычки – « », кавычки в цитате – “ ” (соблюдается и в белорусскоязычных статьях). Кавычки и скобки не отбиваются пробелом от находящегося в них текста.

Набор в верхнем или нижнем индексе (С2, С2) выполнять через меню «Шрифт/надстрочный или подстрочный» (выключка вверх или вниз).

Электронный вариант набирается в редакторе Microsoft Word под Windows. Представленный электронный вариант рукописи должен быть идентичен бумажному. Текст должен быть тщательно вычитан.

Если при наборе встречаются символы гарнитуры, установленной отдельно в вашу операционную систему, то она должна быть предоставлена вместе с текстовым материалом.

NB: обратите внимание на следующие важные детали (Таблица 1):

Таблица 1

Правильно

Неправильно

основные кавычки «    »

“  ”

кавычки в цитате  “  ”  

" "    «  »

значение слова ‘  ’

' '       ’ ’     «  »

В. У. Быкаў

В.У. Быкаў   В.У.Быкаў

Мы даследавалі раннюю прозу
В. У. Быкава

Мы даследавалі раннюю прозу В. У.

Быкава

Асноўная тэма творчасці В. Быкава – выбар чалавека

Асноўная тэма творчасці В. Быкава

– выбар чалавека

Нумары – для ўдзельнікаў

Нумары - для ўдзельнікаў

Нумары для ўдзельнікаў

5–10 единиц

5-10 единиц, 5 – 10 единиц

-ние, -ость, -ство, -ствие

ние, –ость

XX в., XІX–ХХ вв.

20в., 20 век

…синонимы (избиратели – электорат)

…синонимы (избиратели – электорат)

рэалізацыя/нерэалізацыя

рэалізацыя / нерэалізацыя

становиться фиолетовым / stawać się fioletowym

становиться фиолетовым/stawać się fioletowym

-ечк-/-очк-

-ечк- / -очк-

2 %

2%

будесник (будет + кудесник)

будесник (будет+кудесник)

Яна пабачыла яго

Яна пабачыла яго

применение методов поисково-исследовательской деятельности:

применение методов поисково-исследо­вательской деятельности:

Развитая речь предполагает, – считает Г. К. Лидман-Орлова, –

Развитая речь предполагает,– считает Г. К. Лидман-Орлова,–

і г. д., т. п.

і г.д., т.п.

«лингвистической модели слова мир»

«лингвистической модели слова мир»

«лингвистической модели слов мир, свобода; земля, труд»

«лингвистической модели слова мир, свобода; земля, труд»

…(посещение, разговор и др.).

…(посещение, разговор и др.).

 

2. Оформление таблиц

Используется гарнитура Times New Roman, 12 pt, обычный, межстрочный интервал одинарный, без отступа.

Заголовки размещаются над таблицей, по центру, гарнитура Times New Roman, 12 pt, полужирный без абзацного отступа, регистр как в предложении.

В правом верхнем углу размещается слово «Таблица» (12 pt, светлый курсив) с указанием ее порядкового номера. Точка в конце не ставится.

Название граф (шапка) оформляется шрифтом кеглем 11 pt.

Содержание таблиц центрируется по вертикали и горизонтали.

На все таблицы обязательно должны быть ссылки в тексте.

Если в статье одна таблица, то она не нумеруется. Слово «Таблица» над заголовком не пишется. Ссылка дается следующим образом: (см. таблицу).

Если таблица переходит на следующую страницу, шапка таблицы повторяется.

Таблица не должна быть шире колонки текста.

 

Таблица 1

Название таблицы

Шапка

Шапка

Шапка

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.

10

13 000

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.

4000

 

 

3. Оформление библиографических ссылок

Ссылки на библиографические источники даются в порядке цитирования (упоминания) – порядковый номер ссылки и цитируемые страницы в тексте пишутся в квадратных скобках (например, [1, с. 3]). Библиографические источники размещаются после текста статьи под заголовком «Библиографические ссылки», список не автоматический. На все позиции «Библиографических ссылок» должны быть ссылки в тексте статьи. Список источников оформляется в соответствии с ГОСТ СТБ 7.208-2008 «Библиографическая ссылка» (https://trudy.belstu.by/Portals/12
/userfiles/26/stb-7-208-2008.pdf). Сокращение слов в библиографической записи – согласно ГОСТ 7.12-93 (http://www.miu.by/userfiles/file/
Aspirantura/2014-2015/7_12-93.pdf), 7.12-2001 (http://www.miu.by/userfiles/
file/Aspirantura/2014-2015/7_12-2001.pdf) и 7.11-2004 (http://lib.kemsu.ru/
userfiles/file/gost/gost_7_11-2004.pdf).

Образец описания цитируемых источников содержится в Приложении 3. Недостающую информацию можно найти на сайте Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь (с учетом Приложения 3!): https://vak.gov.by/bibliographicDescription.

Дадатак 3                                                           

МОВА І ЛІТАРАТУРА Ў XXI СТАГОДДЗІ

                      І. Я. Беларус

  

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт,

пр. Незалежнасці, 4, 220030, г. Мінск, Беларусь, e-mail: iyabelarus@bsu.by

На аснове апісання… тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст. Выяўлена, што… тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст. Даказана, што… тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст. Абгрунтавана… тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст.

 

Ключавыя словы: беларуская мова; беларуская літаратура; параўнальна-гістарычны метад; антропацэнтрычная парадыгма.

ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА В XXI ВЕКЕ

И. Я. Беларус

Белорусский государственный университет,

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, iyabelarus@bsu.by

 

На основе описания… текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. Выявлено, что… текст текст текст текст текст. Доказано, что… текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. Обосновано… текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст.

 

Ключевые слова: белорусский язык; белорусская литература; сравнительно-исторический метод; антропоцентрическая парадигма.

Тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст: «Тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст» [1, c. 47]. Тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст: «Тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст» [2, c. 30]. Тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст [3, с. 5] тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст «тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст» [1, c. 58]. Тэкст тэкст тэкст тэкст.

Бібліяграфічныя спасылкі

1.  Шакун Н. С. Кірыла-Мяфодзіеўская традыцыя на Тураўшчыне (да праблемы лакальных тыпаў старажытнаславянскай мовы) : аўтарэф. дыс. ... канд. філал. навук : 10.02.03 / Беларус. дзярж. ун-т. Мінск, 2005.

2. Багдановіч М. Поўны збор твораў : у 3 т. Мінск : Беларус. навука, 2001. Т. 1 : Вершы, паэмы, пераклады, наследаванні, чарнавыя накіды.

3. Якіменка Т. С. Аб песенна-эпічнай традыцыі ў музычным фальклоры беларусаў // Беларуская музыка: гісторыя і традыцыі : зб. навук. арт. / склад. і навук. рэд. В. А. Антаневіч. Мінск : Беларус. дзярж. акад. музыкі, 2003. С. 47–74.

4. Жыбуль В. Пераклады казак Карнея Чукоўскага на беларускую мову: адпаведнасць і запатрабаванасць [Электронны рэсурс] // Міфалогія – фальклор – літаратура: праблемы паэтыкі : зб. навук. прац / склад. Т. І. Шамякіна ; пад агул. рэд. В. П. Рагойшы. Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2008. Вып. 6. С. 24–30. URL: http://elib.bsu.by/
handle/123456789/26925 (дата звароту: 25.11.2020).

5. Вятютнев М. Н. Теория учебника русского языка как иностранного (методические основы). М. : Рус. яз., 1984.

6. Игна О. Н. «Слагаемые» лингвистической одаренности и способностей к иностранным языкам // Вестн. ТПГУ. 2012. № 10. С. 109–113.

7. Кочетков В. В., Скотникова И. Г. Индивидуально-психологические проблемы принятия решения. М. : Наука, 1993.

8. Harvey O. J., Hant D. E., Schroder H. M. Conceptual system and personality organization. New York : J. Wiley, 1961.

9. Переслегина Е. Р. Психолингвистические особенности усвоения иностранными студентами лексики и грамматики русского языка на основе сопоставления. Особенности механизма интерференции/транспозиции [Электронный ресурс]. URL: https.//superinf.ru/view_helpstud.php?id=4246 (дата обращения: 27.05.2017).

10. Когнитивная психология : учебник / И. В. Блинникова [и др.] ; под ред. В. Н. Дружинина, Д. В. Ушакова. М. : Per Se, 2002.

22-24.10.2021 МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЯЗЫК, КУЛЬТУРА, ТВОРЧЕСТВО В ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОМ ИЗМЕРЕНИИ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ»

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

 

Глубокоуважаемые коллеги!

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире проведение

Международной научной конференции

«ЯЗЫК, КУЛЬТУРА, ТВОРЧЕСТВО В ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОМ

ИЗМЕРЕНИИ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ», 

приуроченной к 90-летию со дня рождения профессора Вероники Николаевны Телия,

которая планировалась на 23–25 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА,

переносится на 22–24 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА.

 Место проведения конференции остается неизменным:

Белорусский государственный университет

Филологический факультет

г. Минск, ул. К. Маркса, 31

 

 

Общая проблематика конференции

 • Теоретико-методологические проблемы изучения взаимосвязи языка, культуры, образа мира, человека говорящего.
 • Интеграция методов и новейшие технологии анализа языков и культур.
 • Лингвокультурология в третьем тысячелетии: новые пути развития.
 • Междисциплинарные подходы к изучению фразеологии и паремиологии.
 • Лингвистическая креативность в полидискурсивном пространстве современного социума.
 • Лингвокреативная специфика и языковое творчество в поликодовой и мультимодальной коммуникации.
 • Семиотика культуры в языке, тексте, дискурсе, коммуникации.
 • Универсальное vs. культурно специфическое в языке и дискурсивных практиках.
 • Межкультурное общение в современных условиях сетевой коммуникации.
 • Образ, метафора, символ в художественном пространстве языка.

В рамках конференции будет проведен Круглый стол «Новейшие тенденции в лексикографии: автор, текст, язык, культура».

 

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский.

Регламент конференции

Планируются 2 пленарных заседания и работа в секциях по указанным направлениям.

Пленарный доклад – 30 мин. + 5 мин. (обсуждение)

Доклад в секции – 15 мин + 5 мин. (обсуждение)

 

Заявка на участие

Для участия в конференции необходимо прислать заявку на электронный адрес оргкомитета Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. не позднее 20 января 2021 года.

Файл с текстом заявки должен быть представлен в формате *doc или *docx и озаглавлен по фамилии автора латинскими буквами, например: Ivanov_zayavka.doc.

Заявка должна содержать следующую информацию:

 1. фамилия имя отчество автора/авторов (полностью);
 2. степень, звание, должность;
 3. место работы (полностью; сокращения не допускаются);
 4. электронная почта;
 5. название доклада;
 6. краткое содержание доклада (тезисы).

Требования к содержанию тезисов:

Тезисы подаются на двух языках; общий объем – до 4 000 знаков (включая пробелы): на белорусском / русском (1500 – 2000 знаков) и английском (1500 – 2000 знаков).

Тезисы на двух языках должны быть аналогичны и – в соответствии с международными требованиями – иметь четкую структуру, которая обязательно включает в себя следующие основные позиции:

– чему посвящена статья, цель исследования;

– что и как анализируется: материал исследования, методы и способы анализа;

– основные результаты исследования, основные выводы;

– перспективы исследования, значимость для развития науки.

Требования к оформлению тезисов:

– общий объем (на двух языках) – от 3 000 до 4 000 знаков;

– шрифт – Times New Roman; кегль – 14; интерлиньяж – одинарный; абзацный отступ – 1 см;

– в самом начале на двух языках указывается ФИО автора, степень, место работы;

– после этого на двух языках дается название доклада;

– после названия доклада до текста на двух языках приводятся ключевые слова (5–7 слов);

– ссылки в тексте оформляются в квадратных скобках, напр.: [Арутюнова 1990: 5];

– список литературы оформляется в конце текста следующим образом:

Арутюнова Н.Д. Аномалии и язык (к проблеме языковой «картины мира») // Вопросы языкознания. 1987. № 3. С. 3–19.

Ковтунова И.И. Современный русский язык: Порядок слов и актуальное членение предложения. М.: Просвещение, 1976.

Hunt P. Understanding children’s literature. London/New York: Routledge, 2005.

Заявки, не соответствующие заявленной проблематике и/или не отвечающие требованиям оформления, не рассматриваются.

Заочное участие в конференции не предусмотрено.

К началу конференции планируется издание международного сборника материалов конференции в печатном и электронном форматах.

Участники конференции оплачивают организационный взнос, эквивалентный 40 долларам США. Реквизиты для оплаты оргвзноса будут высланы вместе с сообщением о принятии доклада.

Обращаем Ваше внимание, что все командировочные расходы несет направляющая сторона.

Более подробная информация тут