Конференции

17-18.11.2017 V Международные Скориновские научные чтения, посвященные 500-летию белорусского книгопечатания

ІНФАРМАЦЫЙНЫ ЛІСТ

Паважаныя калегі!

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

Філалагічны факультэт

Кафедра гісторыі беларускай літаратуры

Рэспубліканскае аддзяленне ГА “Міжнародная асацыяцыя беларусістаў” запрашае вас прыняць удзел у V Міжнародных Скарынаўскіх навуковых чытаннях, прысвечаных 500-годдзю беларускага кнігадрукавання, якія адбудуцца 17-18 лістапада 2017 года.

 

У межах навуковых чытанняў плануецца абмеркаванне наступных пытанняў:

 

1. Актуальныя праблемы даследавання жыцця і дзейнасці Францыска Скарыны.

2. Творчая спадчына Францыска Скарыны і сусветны мастацкі вопыт.

3. Праблемы скарыназнаўства.

4. Францыск Скарына і сучаснасць.

5. Скарыніяна ў еўрапейскім культурным кантэксце.

6. Традыцыі Францыска Скарыны ў беларускай культуры.

7. Мовазнаўчыя аспекты скарынаўскай спадчыны.

8. Асоба Францыска Скарыны ў беларускай культуры.

9. Метадалагічныя і метадычныя праблемы вывучэння спадчыны Францыска Скарыны ў школе і вну.

 

Заяўкі на ўдзел у чытаннях просім накіроўваць да 1 кастрычніка 2017 г. на адрас: 220030, г. Мінск, вул К.Маркса, 31, Філалагічны ф-т БДУ, пак. 56 (Кафедра гісторыі беларускай літаратуры), або на электронны адрас: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. з пазнакай “Скарына”. У заяўцы просім указаць сваё імя і прозвішча, месца працы, навуковую ступень і пасаду, тэму даклада і рэзюме (на дзвюх мовах). Рабочыя мовы: беларуская, украінская, польская, руская, англійская.

Патрабаванні да афармлення даклада: аб’ем – да 5 стар. камп’ютарнага набору, выкананага ў рэдактары Microsoft Word, шрыфт – Times New Roman, памер – 14 пт., інтэрвал 1, без знакаў пераносу; палі: верхняе – 35 мм, левае, ніжняе і правае – па 25 мм. Абзацнае адступленне – 1, 25 см.

Першы радок – злева прозвішча(ы) і ініцыялы аўтара(ў), горад. Праз радок па цэнтры вялкікі тлустымі літарамі – назва артыкула. Спасылкі на літаратурныя крыніцы падаюцца толькі ў тэксце ў квадратных дужках з указаннем парадкавага нумару крыніцы па алфавітным спісе выкарыстанай літаратуры і праз коску указваецца нумар адпаведнай старонкі, напр.: [4, с.15]. Агульны спіс бібліяграфічных крыніц прыводзіцца пасля слова “Літаратура”, шрыфт – 12 пт.

 

Даклады на электронным і папяровым носьбітах здаюцца пад час рэгістрацыі.

Праезд і пражыванне за кошт удзельнікаў чытанняў.

Арганізацыйны ўзнос для ўдзельнікаў ( уключае ў сябе расходы на публікацыю і рассылку матэрыялаў чытанняў) – 20 руб.

 

Даведачная інфармацыя:

Кафедра гісторыі беларускай літаратуры

тэл.: (37517)-222-35-82

тэл.: (37529)-718-14-25

e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Заяўка да ўдзелу ў канферэнцыі

Прозвішча, імя, імя па бацьку ўдзельніка

 

 

Статус удзельніка (аспірант, выкладчык, навуковы супрацоўнік; навуковая ступень / званне, месца працы)

 

Навучальная ці навуковая ўстанова

 

Горад

 

Назва артыкула

 

Кароткае рэзюмэ

 

Хатні адрас

 

Тэлефон і e-mail

 

Патрэба ў тэхнічных сродках для выступлення

 

Патрэба ў гасцініцы

 

21.04.2017 VII Международная научно-практическая конференция «МИР ЯЗЫКОВ: РАКУРС И ПЕРСПЕКТИВА»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Филологический факультет
Кафедра английского языкознания
 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
приглашаем Вас принять участие
в VIII Международной научно-практической конференции
«МИР ЯЗЫКОВ: РАКУРС И ПЕРСПЕКТИВА»
21 апреля  2017 года
На конференции планируются работа в заочном формате.
Тематика
1.      Современные проблемы отечественного и зарубежного языкознания
2.      Языковое образование и языковая политика
3.      Межкультурная коммуникация
4.      Литература в национальном и международном контексте
5.      Современные образовательные технологии
6.      Высшая школа: сегодня и завтра
Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский, немецкий, французский.
 
Для участия  в конференции необходимо до 15 апреля 2017 выслать на адрес оргкомитета Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. следующие материалы:
·         заявку на участие в конференции;
·         доклад или сообщение;
.         просьба приложить к материалам на конференцию фотографию (желательно и коллективную).
 
Форма заявки прилагается ниже.
 
Публикация материалов конференции

Сборник материалов размещается в электронной библиотеке БГУ, а аннотации депонированного в БГУ сборника материалов конференции в журнале  "Веснik БГУ" , который включен в библиографическую базу данных научных публикаций "Российский индекс научного цитирования" (РИНЦ).

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для включения в программу конференции. Материалы, оформленные не в соответствии с предлагаемыми требованиями, рассматриваться не будут.

Требования к оформлению материалов

Материалы сообщений и выступлений - до 5страниц формата А4 в текстовом редакторе Microsoft Word for Windows (*.doc или *.rtf) и в PDF.

При оформлении тезисов доклада вначале указывается его название прописными буквами с выравниванием текста по центру, затем фамилия и инициалы автора (авторов), а также полное название организации, в которой работает автор (авторы) с выравниваем текста по правому краю.

Параметры текста: шрифт - Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал -полуторный, поля — верхнее, нижнее, левое и правое по 3 см. Абзацный отступ – 0.8 см. Страницы не нумеруются.

Выделения в тексте - курсив (примеры) и/или полужирный шрифт (текст). Ссылки в тексте на литературу и/или примечания оформляются в квадратных скобках с указанием номера источника в списке литературы и/или примечаний (при необходимости — номера страницы) — [3, с. 23]. Список литературных источников и/или примечания помещаются в конце текста и нумеруются.

 

Имя файла  должно включать:, фамилию, номер проблемного поля.

Тема письма: конференция «Мир языков: ракурс и перспектива»

 

Пример оформления статьи

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ В ИНОЯЗЫЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ

ЖУКОВА Ю.А.

                   Белорусский государственный университет

 

Пример оформления библиографии:

 

1.Антрушина, Г. Б., Афанасьева, О. В., Морозова Н.Н. Лексикология английского языка. English lexicology. - М.: Дрофа, 2001.- 288 с.

2.Лингвистический энциклопедический словарь. М.,1990

 

Координаты оргкомитета

Адрес:

Белорусский государственный университет, филологический факультет, кафедра английского языкознания,  ул. К.Маркса, 31, г. Минск.

 

Контактный телефон: (375-017) 327-50-10

Нижнёва Наталья Николаевна - заведующая кафедрой английского языкознания, доктор педагогических наук, профессор 

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


 ФОРМА ЗАЯВКИ НА КОНФЕРЕНЦИЮ

Полное название доклада/ сообщения  (на пленарном заседании, на секции, на заседании круглого стола) нужное подчеркнуть.

Фамилия
Имя
Отчество

 

17.03.2017 IV Республиканская научно-практическая конференция молодых ученых «Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання»

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

Філалагічны факультэт

Савет маладых вучоных

Інфармацыйны ліст

Паважаныя калегі!

Філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта запрашае прыняць удзел у IV Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі маладых навукоўцаў “Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання”.

Канферэнцыя адбудзецца 17 сакавіка 2017 г.

Да ўдзелу запрашаюцца выкладчыкі ВНУ, навуковыя супрацоўнікі, аспіранты, магістранты, студэнты старэйшых курсаў.

Па выніках правядзення канферэнцыі будзе падрыхтаваны электронны зборнік артыкулаў маладых навукоўцаў з прысваеннем ISBN і размяшчэннем на сайце электроннай бібліятэкі БДУ.

 

Кірункі канферэнцыі:

1. Мовазнаўства.

2. Літаратуразнаўства.

3. Методыка выкладання моў і літаратур.

Для работы секцый у залежнасці ад тэматыкі атрыманых матэрыялаў кірункі будуць удакладнены.

Мовы канферэнцыі – беларуская і руская.      

Заяўкі (Форма заяўкі да ўдзелу) да ўдзелу ў канферэнцыі і кароткі змест артыкула (да 2500 друкаваных знакаў з улікам прабелаў) прымаюцца да 15 лютага 2017 г. у электронным выглядзе на адрас: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору матэрыялаў для публікацыі.

Завочны ўдзел у канферэнцыі не прадугледжаны.

Арганізацыйны ўнёсак, эквівалентны 10 далярам па курсе Нацбанка РБ, здаецца разам з друкаваным варыянтам артыкула падчас рэгістрацыі.

Аб’ём артыкула – да 7 друкаваных старонак (з улікам спісу літаратуры). Перад асноўным тэкстам пасля назвы змяшчаецца інфармацыя пра аўтара (аўтараў), анатацыя, у якой называюцца галоўныя вынікі даследавання, прыводзяцця ключавыя словы (4–5 слоў ці тэрміналагічных словазлучэнняў). Інфармацыя пра аўтара (аўтараў), анатацыя і ключавыя словы падаюцца на дзвюх мовах – мове артыкула (беларускай ці рускай) і англійскай.

Артыкул павінен быць выразна структураваны, змяшчаць ясную пастаноўку праблемы, прапанову шляхоў да яе вырашэння і канкрэтныя вынікі праведзенага даследавання.

Правілы афармлення

Узор-шаблон афармлення артыкула

Артыкулы, аформленыя не па правілах, не будуць прынятыя да друку.

Месца правядзення канферэнцыі: г. Мінск, вул. Карла Маркса-31, філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Па ўсіх пытаннях звяртайцеся па тэлефонах (+37529)720-59-96, (+37544)516-11-46 (Вольга Уладзіміраўна Зуева), а таксама пішыце на электронную скрыню Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

 

З павагай,

аргкамітэт канферэнцыі

17-18.03.2017 Международная научная конференция «XI Научные Карповские чтения»

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО

 

Кафедра прикладной лингвистики Белгосуниверситета 17–18 марта 2017 года будет проводить Международную научную конференцию «XI Научные Карповские чтения».

Предлагается следующая тематика:

·     Общая теория систем как методология науки.

·     Приложения ОТС в разных предметных областях.

·     Принцип симметрии / асимметрии в разных науках.

·     Прикладная лингвистика в Беларуси: состояние и перспективы развития.

·     Методика преподавания языка.

·     Методика преподавания РКИ.

·     Славянские языки.

·     Проблемы перевода.

·     Системная когнитивная лингвистика.

·     Литературоведение.

Приглашаем вас принять участие в научных чтениях. Начало чтений 17 марта в 10.00. Материалы чтений (до 5 страниц текста) будут опубликованы. Заявки просим присылать до 13 марта по адресу: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., используя указанную ниже форму.

Организационный взнос на публикацию материалов – 18 белорусских рублей.

Тезисы докладов принимаются после выступления в распечатанном и электронном видах (шрифт Times New Roman 14, интервал – одинарный, поля по см, сноски внизу не допускаются, ссылки на литературу овормляются в тексте по образцу [1, c. 77]).

Контактные телефоны: раб. 8-017-220-26-24 (Хайрова Анна Казимировна), 8-029-8516753 (Головня Анастасия Ивановна).

ОРГКОМИТЕТ

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

 

Фамилия

 

Имя, отчество

 

Страна

 

Место работы

 

Ученая степень

 

Ученое звание

 

Должность

 

Почтовый домашний адрес

 

Телефон домашний

 

Телефон служебный

 

Факс

 

E-mail

 

Название доклада

 

Секция

 

Нуждаетесь ли в поселении

в гостинице

 

Для оформления визы: дата рождения, номер паспорта,

гражданство

 

Дата