Сэрвісы

Хмяльніцкі Мікалай Мікалаевіч
Телефон
+375 17 378-63-78
Адрес г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд.28,58,
Адрес 220030
Должность:
доктар філалагічных навук, загадчык кафедры

Вышэйшая навучальная ўстанова, якую скончыў, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт; філолаг, выкладчык беларускай і рускай моў і літаратур (1992).


Галіна літаратуразнаўства, у якой працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: кампаратывістыка, літаратура народаў краін замежжа.


Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навуковы кіраўнік: "Адам Плуг - пісьменнік беларуска-польскага літаратурнага сумежжа", 1998 г., навуковы кіраўнік- д.ф.н., прафесар Шаблоўская І.В.


Назва доктарскай дысертацыі, год абароны: "Беларускі дыскурс у польскай літаратуры (1918–1939 гг.)", 2022,, навуковы кансультант - доктар філалагічных навук, прафесар Мусіенка С.П.


Колькасць навуковых публікацый: 70.


Профіль у Акадэміі Google

COM_CONTACT_EMAIL
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Хмяльніцкі, М. М. Польская драматургія ХХ стагоддзя. Дапаможнік для студэнтаў філалагічнага факультэта па спецыяльнасці 1-21 05 04 “Славянская філалагія” / М.М.Хмяльніцкі. – Мн.: БДУ, 2008. – 78 с.

Хмяльніцкі, М.М. Асоба і творчасць Юльюша Славацкага ў беларускай культурнай прасторы / М.М. Хмяльніцкі // Роднае слова. – 2009. – № 9. – С.  21-24

.Хмяльніцкі, М.М. “Усё ж застанецца мая вам фатальная сіла…” (Старонкі жыцця і творчасці Юльюша Славацкага) / М.М. Хмяльніцкі // Роднае слова. – 2009. – № 3. – С.  20-23.

Хмяльніцкі, М.М. Канцэпцыя героя і рэчаіснасці ў рамане Т.Новака “Прарок” (1977) / М.М.Хмяльніцкі / Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. –  2009. – №3. – С. 31-35.

Хмяльніцкі, М.М. Gloria victis/ Паўстанне 1863-1864 гг. у жыцці і творчасці Элізы Ажэшкі / М.М. Хмяльніцкі // Роднае слова. – 2010. – № 5. – С.  27-30.

Хмяльніцкі, М.М. Прыярытэтны накірунак літаратуразнаўчых даследаванняў / М.М. Хмяльніцкі // Роднае слова. – 2010. – № 10. – С. 30.

Хмяльніцкі, М.М. Феномен беларуска-польскага літаратурнага сумежжа ХІХ-ХХ стст. / М.М.Хмяльніцкі / Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. –  2011. – №1. – С. 10-13.

Хмяльніцкі, М.М. Духоўны патэнцыял літаратуры беларуска-польскага сумежжа / М.М.Хмяльніцкі / Весці. Беларус. дзярж. пед. ун-та. Сер. 1, Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. –  2011. – №4. – С. 64-69.

Хмяльніцкі, М. М (у сааўтарстве). Фальклор і літаратура. Феномен беларуска-польска-ўкраінскага культурнага сумежжа. Дапаможнік для студэнтаў філалагічнага факультэта па спецыяльнасці 1-21 05 04 “Славянская філалагія” / М.М.Хмяльніцкі і інш. – Мн.: Кнігазбор, 2011. – 183 с.

Хмяльніцкі, М.М. Духоўны патэнцыял літаратуры беларуска-польскага сумежжа / М.М.Хмяльніцкі / Весці. Беларус. дзярж. пед. ун-та. Сер. 1, Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. –  2011. – №4. – С. 64-69.

Хмяльніцкі, М.М. Беларускія вобразы і матывы ў польскай паэзіі ХХ стагоддзя / М.М.Хмяльніцкі / Вестник МГЛУ. Сер. 1, Філалогія. –  2012. – №3 (58). – С. 123-130.

Хмяльніцкі, М. М (у сааўтарстве). Нарысы суседазнаўства. Польшча і Ўкраіна вачыма беларусаў. Дапаможнік для студэнтаў філалагічнага факультэта па спецыяльнасці 1-21 05 04 “Славянская філалагія” / М.М.Хмяльніцкі і інш. – Мн.: Кнігазбор, 2012. – 254 с.

Хмяльніцкі, М. М (у сааўтарстве). Гісторыя ўкраінскай літаратуры. Украінска-беларуска-польскій літаратурныя дыялогі. У дзвюх частках: Ч. І. Міжкультурныя камунікацыі. Ад старажытнасці да ХХ ст. Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па філалагічных спецыяльнасцях / М.М.Хмяльніцкі і інш. – Мн.: БДУ, 2012. – 230 с.

Хмяльніцкі, М. М. Беларускія сны Рышарда Капусціньскага  / М. М. Хмяльніцкі // Аcta Albarutenica. – 2012. –T12.  – S. 45 – 57.

Хмяльніцкі, М. М. Рэцэпцыя асобы і творчасці Элізы Ажэшкі ў Беларусі / М. М. Хмяльніцкі // Эліза Ажэшка ў эстэтычнай прасторы славянскіх краін. Зборнік навуковых артыкулаў. пад нав. рэд. С.П.Мусіенкі, М.М.Хмяльніцкага. – Мінск: Кнігазбор, 2013.  – С. 37 – 44.

Chmielnicki M. Wilno w twórczości K.I.Gałczyńskiego i M.Tanka / М.Chmielnicki // Mity i motywy w pierspiektywie komparatystycznej // [Pod red. Lidii Wiśniewskiej]. – Bydgoszcz, 2013. – S.307-321.

Хмяльніцкі, М. М. Янка Купала, Якуб Колас і Максім Багдановіч у Польшчы (ХХ-ХХІстст.)  / М. М. Хмяльніцкі // День и вся жизнь. Зборнік навуковых артыкулаў. пад нав. рэд. С.П.Мусіенкі. – Гродно: ЮрСаПринт, 2013.  – С. 208 – 225.

Хмяльніцкі, М. М. Літаратурна-крытычная спадчына Б.Лесьмяна  / М. М. Хмяльніцкі // Паланістыка. Полонистика. Polonistyka. Зборнік навуковых артыкулаў. пад нав. рэд. А.Кіклевіча, С.Важніка. – Мінск: Медысонт, 2013.  – С. 377 – 379.

Хмяльніцкі М.М. Рэцэпцыя асобы і творчасці С.Пясецкага ў Беларусі: праз межы і ідэалагічныя кардоны / М.Хмяльніцкі // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 900-годдзя Кірыла Тураўскага і 200-годдзя Тараса Шаўчэнкі. Матэрыялы ХІ Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мінск, 24-26 кастрычніка 2013 г.). У дзвюх частках. Частка 2. – Мінск: РІВШ, 2013. – с. 212-216.

Хмяльніцкі, М. М (у сааўтарстве). Гісторыя ўкраінскай літаратуры. Украінска-беларуска-польскій літаратурныя дыялогі. У дзвюх частках: Ч. ІІ. Міжкультурныя камунікацыі ХХ-ХХI стст. Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па філалагічных спецыяльнасцях / М.М.Хмяльніцкі і інш. – Мн.: БДУ, 2014. – 271 с. 

Хмяльніцкі, М. М (у сааўтарстве). Наш і не наш Пясецкі. Зоркі Радзімы пісьменніка пад колам яго жыццёвых і творчых калізій / М.М.Хмяльніцкі і інш. – Мн.: Кнігазбор, 2014. – 211 с.

Кабржыцкая Т., Хмяльніцкі М. Першая сусветная вайна, яе трагічныя акалічнасці і наступствы ў мастацкай літаратуры: тыпалогія роднага краю праз асобныя аспекты твораў Алексы Кабца, Максіма Гарэцкага, Сяргея Пясецкага / Роднае слова. – 2014. – №5. –С.15-18.

Кобржицкая Т., Рагойша П., Хмельницкий Н.  Феномен писателя: Сергей Пясецкий в контексте восточнославянских культурных влияний / Нёман. – 2014. – №3. –С.34-38.

Хмяльніцкі, М. М. Беларускія матывы і вобразы ў рамане Е.Анджаеўскага “Лад сэрца”  / М. М. Хмяльніцкі // Творчасць Аркадзя Куляшова ў дыялогу славянскіх літаратур: традыцыі, наватарства, нацыянальная адметнасці. Матэрыялы навуковай канферэнцыі да 100-годдзя з дня нараджэння класіка беларускай літаратуры (Мінск, 29 студзеня 2014 года). Пад нав. рэд. Манкевіч А.А. – Мінск: Права і эканоміка, 2014.  – С. 243 – 247.

Mikołaj Chmialnicki.  Białoruteniczny potencjał publicystyki Józefa Ignacego Kraszewskiego  / М.Chmialnicki // Przełomy Pogranicza. Studia Literackie XIII. – Białystok: Wydawnictwo Prymat, 2014.  – С. 281 – 291.

Хмяльніцкі, М. М. Беларускія рэаліі ў нарысах-рэпартажах М.Ваньковіча  / М. М. Хмяльніцкі // Studia Białorutenistyczne. – 2015. –N9.  – S. 177 – 189.

Хмельницкий, Н. Филологическое образование в парадигме культурной дипломатии Китая и Беларуси  / Н.Н. Хмельницкий // Один пояс – один путь. Материалы научной конференции (Далянь, 21-23 октября 2015 года).. – Далянь: ДУТ, 2015.  – С. 141 – 144.

Хмяльніцкі, М. М. “Фірменна” і “пастаянна”  / М. М. Хмяльніцкі // Маладосць. – 2015. –№12.  – С. 89 – 90.

Хмяльніцкі, М. (у сааўтарстве). Параўнальнае літаратуразнаўства як навуковая дысцыпліна: гісторыя і тэорыя пытання  / М.Хмяльніцкі і інш.// Гісторыя славянскіх літаратур і праблемы іх параўнальнага вывучэння: тэорыя і практыка. – Мінск: БДУ, 2015.  – С. 7– 30.

Хмяльніцкі, М. (у сааўтарстве). З гісторыі распрацоўкі славяназнаўства і параўнальнага літаратуразнаўства ў Расіі  / М.Хмяльніцкі і інш.// Гісторыя славянскіх літаратур і праблемы іх параўнальнага вывучэння: тэорыя і практыка. – Мінск: БДУ, 2015.  – С. 30 – 38.

Хмяльніцкі, М. Сацыякультурны феномен беларуска-польска-ўкраінскага літаратурнага сумежжа / М. Хмяльніцкі // Волинь-Житомирщина. – Житомир, 2015. – Выпуск 27. – С.  391-398.

Хмяльніцкі, М. Беларускі дыскурс у польскай літаратуры 20-30-х гг. ХХ ст.: сучасная рэцэпцыя праблемы / М. Хмяльніцкі // Украінська полоністика. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2015. – Выпуск 11. – С.  44-53.

Хмяльніцкі, М. Беларускі дыскурс у польскай літаратуры ХХ ст. / М. Хмяльніцкі. – Мінск: БДУ, 2016. – 198с.

.Хмяльніцкі, М.М. Кніга “Сцены свету” З.Налкоўскай: гісторыя факта і драма душы / М.М.Хмяльніцкі / Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. –  2016. – №3. – С. 9-16.

Хмяльніцкі, М.М. Эпісталярый Элізы Ажэшка (лісты да Мар’яна і Казіміра Здзяхоўскіх) / М.М.Хмяльніцкі / Весн. Гродз. дзярж. ун-та. імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. –  2017. – Том 7. – №2. – С. 22-27.

Хмяльніцкі, М.М. ХVI Міжнародны з'езд славістаў (Бялград, 20-27 жніўня 2018г.) / М.М.Хмяльніцкі / Часопіс Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Філалогія. –  2018. – №3. – С. 137-142.(у суаўтарстве).

Хмяльніцкі, М. Кітайская літаратура ў Беларусі: маналог ці дыялог? / М.Хмяльніцкі // Традиционная духовная культура восточнославянских и китайского народов. Сборник научных статей. – Гомель: ГГУ им. Ф.Скорины, 2017. –С.201-204.

Chmialnicki, M. Polska powieść XIX wieku na Białorusi / Рэжым доступа:http://nplp.pl/przestrzenie-henryka-sienkiewicza/sienkiewicz-miedzynarodowy/ Дата доступа: 24.03.2017.

Хмельницкий, Н. Феномен паломничества: от жизни к искусству слова / Н.Хмельницкий // Дорога к святыням: паломничество и его отражение в литературе восточных славян XII-XVIII вв.. – Минск: РИВШ, 2017. –С.3-10.

Хмяльніцкі, М. Аповесць Мельхіёра Ваньковіча “Шчанячыя гады” праз прызму імагалогіі  / М.Хмяльніцкі // Bibliotekarz Podlaski. – Białystok: Książnica Podlaska, 2017.  – С. 87 – 107.

Хмельницкий, Н. Филологическое образование в парадигме культурной дипломатии Китая и Беларуси / Н.Хмельницкий // Белорусско-китайский культурный и образовательный диалог: история и современное состояние. Сб. научных статей. Ред.коллегия: Ван Дацзюн, Хмельницкий Н.Н. и др. – Минск: РИВШ, 2017. – С.4–7.

Хмельницкий Н.Н. Образовательный стандарт Республики Беларусь. Высшее образование. Первая ступень. Специальность 1-21 80 07 Восточная филология / И. С. Ровдо [и др.] Минск: Министерство образования Республики Беларусь, 2018. – 15 с.

Хмяльніцкі М. Кампаратывіст па духу і крыві / М.Хмяльніцкі/ Актуальныя праблемы літаратуразнаўства і фалькларыстыкі: зб.арт / пад агул.рэд. Т.І.Шамякінай; склад. В.В.Прыемка. – Мінск: БДУ, 2018. –С.40-45.

Хмельницкий, Н.Н. Организация образовательного и научно-методического процесса на кафедре китайской филологии Белорусского государственного университета / Н.Н.Хмельницкий // Состояние и перспективы преподавания китайского языка в Беларуси. Материалы ІІІ Республиканской научно-практической конференции преподавателей и учителей китайского языка/под ред. Ю.В.Молотковой, А.М.Букатой. – Минск: РИВШ, 2018. –С.9-14.

Хмяльніцкі, М. Беларусы і палякі: узаемаўспрыманне ў нацыянальных літаратурах (1920-1930-я гг.) / М.Хмяльніцкі/ Мовазнаўства. Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка: ХVІ Міжнар. з’езд славістаў (Бялград, 19-27 жніўня 2018 г.): дакл. беларус. дэлегацыі / Нац.акад. навук Беларусі, Беларускі камітэт славістаў. – Мінск: Беларуская навука, 2018. –С.383-399.

Chmialnicki, M. Recepcja twórczości Sergiusza Piaseckiego na Białorusi / M. Chmialnicki // Polonistyka na początku XX wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy. Literatura (i kultura) polska w świecie. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. – S. 222–232.

Хмельницкий, Н.Н. Система пoдготовки студентов специальности «Китайская филология» в Белорусском государственном университете/ Н.Н. Хмельницкий, П.И. Навойчик // Изучение китайского языка и культуры как фактор устойчивого развития регионов Беларуси: сб. науч. статей / ГрГУ им. Я. Купалы [и др.]; редкол.: Л.М.Середа [и др.]. – Гродно: ГрГУ им.Я. Купалы, 2018. – С.20–22.

Хмяльніцкі, М. “Начныя багі” Сяргея Пясецкага / М.Хмяльніцкі// С.Пясецкі. Багам ночы роўныя. – Мінск: Регистр, 2019. – С.5–6.

Хмяльніцкі, М. Беларуская праблематыка ў польскай паэзіі 1920-30-х гг. / М.Хмяльніцкі // Studia Polonica: да юбілею прафесара Святланы Піліпаўны Мусіенка: зборнік артыкулаў / пад навук.рэд. А.У.Бразгунова, М.М. Хмяльніцкага. – Мінск: Кнігазбор, 2019. – C.313–319

Хмяльніцкі, М. Палессе і палешукі ў творах Марыі Радзевіч (1920–30-я гг.) / М. Хмяльніцкі // Хоревские чтения. Выпуск III : сб. науч. ст. / под ред. С. Ф. Мусиенко. – Гродно : ЮрСаПринт, 2019. – C. 54–65.

Хмяльніцкі, М.М. Беларуска-польскае памежжа ў творах Марыі Радзевіч 1920-30-х гг.: спецыфіка мастацкага адлюстравання / М.М.Хмяльніцкі / Часопіс Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Філалогія. –  2019. – №3. – С. 5-15.

Chmialnicki, M. "Gloria victis" Элізы Ажэшка: канцэпцыя асобы паўстанца і прыроды/ М.Chmialnicki // Eliza Orzeszkowa. Pamięć kultury: studia i głosy / red.J.Ławski, S.Musijenko. – Białystok; Grodno: Temida 2, 2019.-S.217-229.

Хмяльніцкі, М. Творчасць К. Здзяхоўскага ў святле традыцый А. Міцкевіча і Э. Ажэшка / М. Хмяльніцкі // Творчество Адама Мицкевича в имагологическом восприятии в науке ХХІ столетия : сб. науч. ст. / под ред. С. Ф. Мусиенко. – Гродно : ЮрСаПринт, 2020. – C. 95–110.

Хмяльніцкі, М. М. Матыў памяці і тэма Беларусі ў паэзіі Л. Падгорскага-Аколава / Вестн. МГЛУ. Сер. 1, Филология. – 2020. – № 6 (109). – С. 128–134.

Хмяльніцкі, М. М. Пераклад у сістэме польскай літаратуры: асноўныя тэндэнцыі і прадстаўнікі / М.М. Хмяльніцкі // Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка. Вучэбны дапаможнік. Рэкамендавана Вучэбна-метадычным аб’яднаннем па гуманітарнай адукацыі // Пад.рэд. В.П.Рагойшы, І.А.Чароты. – Мн.: БДУ, 2020. – С.166–177.

Хмяльніцкі, М. М. Паэтычны свет Віславы Шымборскай / М.М. Хмяльніцкі // Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка. Вучэбны дапаможнік. Рэкамендавана Вучэбна-метадычным аб’яднаннем па гуманітарнай адукацыі // Пад.рэд. В.П.Рагойшы, І.А.Чароты. – Мн.: БДУ, 2020. – С.67–74.

Chmialnicki, М. The Reception of Polish Nineteenth-Century Novel in Belarus / M. Chmialnicki // Another Canon: The Polish Nineteenth-Century Novel in World Context / eds.: G. Borkowska, L. Wiśniewska. – Berlin ; Wien ; Munchen ; Zürich ; London: Lit Verlag, 2020. – P. 263–281.

Khmialnitski Mikalai. Dialogue of cultures in the creative work by Czeslaw Milosz / Mikalai Khmialnitski // Bibliotekarz Podlaski. – Białystok : Książnica Podlaska. – 2020. – № 2 (XLVII). – P. 327–343.

Хмяльніцкі, М. М. Польская літаратура 1918–1939 гг. у сацыякультурнай прасторы Беларусі / М. М. Хмяльніцкі // Мова – Літаратура – Культура: матэрыялы IX Міжнар. навук. канф. памяці праф. Арнольда Яфімавіча Міхневіча, Мінск, 15–16 кастр. 2020 г. / рэдкал.: А. А. Радзевіч (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2020. – С. 238–249.

Хмяльніцкі, М. М. Беларусь як locus amoenus у паэзіі Казімеры Ілаковіч / М. М. Хмяльніцкі // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай : ХІІІ Міжнар. навук. канф., прысвеч. 100-годдзю БДУ і 90-годдзю з дня нар. члена-карэспандэнта НАН Беларусі, праф. А. А. Лойкі, Мінск, 28–29 кастр. 2021 г. : зб. навук. арт. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал. С. А. Важнік (старшыня), А. І. Бельскі (уклад.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2021. – С. 238–249.

Хмяльніцкі, М. М. Дыялог культур і традыцый: беларускі дыскурс у польскай літаратуры 1918–1939 гг. / М. М. Хмяльніцкі. – Мінск : БДУ, 2021. – 208 с.

Хмяльніцкі, М. М. Беларускі дыскурс у творчасці Юзафа Чаховіча / М. М. Хмяльніцкі // Часоп. Беларус. дзярж. ун-та. Філалогія. – 2021. – № 1. – С. 5–13.

Хмяльніцкі, М. М. Беларусь як малая гістарычная радзіма ў творчасці польскіх паэтаў 1918–1939 гг. (на прыкладзе паэзіі К. Вяжынскага і С. Балінскага) / М. М. Хмяльніцкі // Весці Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманітар. навук. – 2021. – Т. 66, № 2. – С. 209–216.

Хмяльніцкі, М. М. Мастацкая рэканструкцыя гісторыі роду ў аповесці М. Кунцэвіч “Ляснік” / М. М. Хмяльніцкі // Вестн. МГЛУ. Сер. 1, Филология. – 2021. – № 2 (111). – С. 185–191.

Хмяльніцкі, М. М. Беларусь у навуковым і праблемна-тэматычным асэнсаванні Мар’яна Здзяхоўскага / М. М. Хмяльніцкі // Полымя. – 2021. – № 6. – С. 104–112.

Хмяльніцкі, М. Адам Міцкевіч у творчым успрыманні польскіх паэтаў міжваеннага дваццацігоддзя (1918–1939) / М. Хмяльніцкі // Роднае слова. – 2021. – № 7. – С. 29–33.

Хмяльніцкі, М. М. Беларуская праблематыка ў польскай літаратуры 1918–1939 гг.: стратэгіі ўвасаблення / М. М. Хмяльніцкі // Часоп. Беларус. дзярж. ун-та. Філалогія. – 2021. – № 2. – С. 28–38.

Хмельницкий, Н. Н.  Китаистика на филологическом факультете БГУ: история, современное состояние и перспективы / В. В. Жуковец, Н. Н. Хмельницкий // Часоп. Беларус. дзярж. ун-та. Філалогія. –  2021. – № 2. – С. 13–19.

Хмяльніцкі М. М. Беларускія матывы і вобразы ў паэзіі літаратурнага аб’яднання “Жагары” / М. Хмяльніцкі // Роднае слова. – 2021. – № 9. – С. 51–56.

Khmialnitski Mikalai. The phenomenon of Belarusian-Polish literary borderland / Mikalai Khmialnitski // Slavia Centralis. – 2021. – № 1. – P. 283–288.

Хмяльніцкі, М. М. Матыў мяжы ў празаічных творах Сяргея Пясецкага і Петруся Броўкі: кампаратыўны аспект / М. М. Хмяльніцкі // Беларуская мова, літаратура, культура і свет: праблемы рэпрэзентацыі : зб. навук. артыкулаў па выніках III Міжнар. навук. канф., Мінск, 19 лістап. 2020 г. – Мінск : МДЛУ, 2021. – С. 204–209.

Хмяльніцкі, М. М. Пераклад – справа адказная і творчая  / М. М. Хмяльніцкі // Літаратура і Мастацтва. – 2021. – № 16. – 23 красавіка. – С. 10.

Image

Рэсурсы

Image
Image
Наш сайт использует файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie для сбора статистики. Нажав «Принять», вы даете согласие на обработку файлов cookie в соответствии с Политикой обработки файлов cookie.