Спецыяльнасць "Руская філалогія" (па напрамках)

 
 • Напрамак Літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць
 • Напрамак Камп'ютарнае забеспячэнне
 • Напрамак Дзелавая камунікацыя
 • Напрамак Руская мова як замежная

 

Уступныя выпрабаванні:

1. Руская мова (ЦТ)

2. Гісторыя Беларусі (ЦТ)

3. Руская літаратура (ВЭ) (праграма)

 а

Напрамак Літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць
Спецыяльныя дысцыпліны:
rus_otd1.jpg
 • псіхалогія літаратурнай творчасці;
 • асновы літаратурна-мастацкай дзейнасці;
 • стылістычнаерэдагаваннеі карэктура;
 • літаратурнаерэдагаванне;
 • лінгвістыкатэксту;
 • тэксталогія.

 

Кваліфікацыя (запіс у дыпломе): Філолаг. Літаратурна-рэдакцыйны супрацоўнік. Выкладчык рускай мовы і літаратуры.

 

 

Напрамак Камп'ютарнае забеспячэнне rom-germ_otd1.jpg

Спецыяльныя дысцыпліны:
 • уводзіны ў камп’ютарную філалогію;
 • інжынерыя ведаў;
 • метады аўтаматычнай апрацоўкі тэкстаў;
 • корпусная лінгвістыка;
 • фармалізацыя мовы ў экспертных сістэмах.

 

Кваліфікацыя (запіс у дыпломе): Філолаг. Спецыяліст па камп'ютарнай філалогіі. Выкладчык рускай мовы і літаратуры.

 

 

Напрамак Дзелавая камунікацыя rus_otd3.jpg

Спецыяльныя дысцыпліны:

 • культура дзелавога суразмоўніцтва;
 • тэхніка маўлення;
 • рыторыка прафесійнага дыялогу;
 • дакументная лінгвістыка;
 • культура педагагічнага суразмоўніцтва;
 • рытарычныя жанры;
 • лінгвістычная крыміналістыка;
 • мова рэкламы.

 

Кваліфікацыя (запіс у дыпломе): Філолаг. Спецыяліст па дзелавой камунікацыі. Выкладчык рускай мовы і літаратуры.

 

Напрамак Руская мова як замежная rus_otd4.jpg

Спецыяльныя дысцыпліны:
 • методыка выкладання рускай мовы як замежнай;
 • тэорыя і практыка міжкультурнай камунікацыі;
 • функцыянальна-камунікатыўная граматыка ў аспекце рускай мовы як замежнай;
 • камп’ютарныя тэхналогіі выкладання рускай мовы як замежнай;
 • уводзіны ў лінгвакультуралогію.
 

Кваліфікацыя (запіс у дыпломе): Філолаг. Выкладчык рускай мовы і літаратуры, рускай мовы як замежнай.

Змены ў правілах прыёму

Упершыню ў БДУ без уступных выпрабаванняў будуць залічаць на спецыяльнасці "Беларуская філалогія" і "Руская філалогія" "медалістаў" і пераможцаў трэцяга этапа Рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах. Гаворка ідзе пра выпускнікоў, якія скончылі ўстановы сярэдняй адукацыі з залатым, сярэбраным медалём або ўстановы сярэдняй спецыяльнай адукацыі з дыпломам з адзнакай. У гэты спіс уключаны таксама ўладальнікі дыпломаў I, II, III ступені трэцяга (абласнога, Мінскага гарадскога) этапа Рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах, праведзенай Міністэрствам адукацыі ў навучальным годзе.

Падрыхтоўка па ўказаных спецыяльнасцях вядзецца на філалагічным факультэце БДУ. Выпускнікам названых спецыяльнасцей прысвойваецца кваліфікацыя "Выкладчык беларускай (рускай) мовы і літаратуры" у залежнасці ад абранай спецыяльнасці. Акрамя асноўнай кваліфікацыі, выпускнік атрымлівае і дадатковую: "Літаратурна-рэдакцыйны супрацоўнік", "Спецыяліст па камп'ютарнай філалогіі", "Спецыяліст па дзелавой камунікацыі", або ў рамках спецыяльнасці "Руская філалогія" - "Выкладчык рускай мовы як замежнай".

Залічэнне ў БДУ без уступных выпрабаванняў "медалістаў" і пераможцаў трэцяга этапа Рэспубліканскай алімпіяды на спецыяльнасці "Беларуская філалогія" і "Руская філалогія" прынята ў адпаведнасці з Пастановай Міністэрства адукацыі ад 29 лютага 2016 г. № 10 аб унясенні дапаўнення ў Пералiк педагагічных спецыяльнасцей, пры паступленні на якія ва ўстановы вышэйшай адукацыі залічваюцца без уступных выпрабаванняў.

Спецыяльнасць "Славянская філалогія"

 
 • славянская і беларуская
 • славянская і руская

Уступныя выпрабаванні:

1. Беларуская мова (ЦТ) / Руская мова (ЦТ)

2. Гісторыя Беларусі (ЦТ)

3. Беларуская літаратура (УЭ) (праграма)/

Руская літаратура (УЭ) (праграма)

 

 

 

Спецыяльныя дысцыпліны:slav_otd1.jpg

 • уводзіны ў славянскую філалогію;
 • тэорыя і практыка перакладу;
 • славянская міфалогія;
 • гісторыя літаратуры краіны вывучаемай мовы;
 • стараславянская мова;
 • гістарычная граматыка славянскай мовы;
 • тэарэтычная граматыка славянскай мовы;
 • культура краіны вывучаемай мовы;
 • асновы літаратуразнаўчай славістыкі.

 

Кваліфікацыя (запіс у дыпломе): Філолаг. Перакладчык. Выкладчык славянскіх моў і літаратур. (з указаннем моў і літаратур)

Спецыяльнасць "Класічная філалогія"

 

 

Спецыяльнасці

Уступныя выпрабаванні

 

 

1. Класічная філалогія

1. Беларуская або руская мова (ЦТ)

2. Гісторыя Беларусі (ЦТ)

3. Англійская мова (ЦТ)

 

 

Спецыяльныя дысцыпліны

 

Кваліфікацыя (запіс у дыпломе):

Філолаг. Перакладчык. Выкладчык класічных моў, антычнай літаратуры і англійскай мовы.

Спрабуйма вывучыць беларускую мову на філфаку БДУ!

Аспірантка Цукубскага ўніверсітэта (Японія) Сіёры Кіясава праходзіла стажыроўку на філфаку БДУ, дзе вывучала беларускую мову. А зараз яна сама выкладае беларускую мову ў Японіі.

Спецыяльнасці "Рамана-германская філалогія", "Усходняя філалогія"

 

 • англійская
 • нямецкая
 • італьянская
 • французская
 • кітайская

 


Спецыяльнасці

Уступныя выпрабаванні

 

Асобны конкурс па спецыяльнасці

1. Рамана-германская (англійская) філалогія

1. Беларуская або руская мова (ЦТ)

2. Гісторыя Беларусі (ЦТ)

3. Англійская мова (ЦТ)

 

Агульны конкурс па групе спецыяльнасцей

1. Рамана-германская (нямецкая
філалогія

2. Рамана-германская (французская) філалогія

3. Рамана-германская (італьянская) філалогія

4. Усходняя (кітайскаяфілалогія

 

1. Беларуская або руская мова (ЦТ)

2. Гісторыя Беларусі (ЦТ)

3. Замежная мова (ЦТ)*

 

*На спецыяльнасці, па якіх аб’яўлены агульны конкурс, можна здаваць любую замежную мову. Далейшае вывучэнне замежнай мовы адпаведна выбранай спецыяльнасці магчыма альбо ў групе тых, хто працягвае яе вывучэнне, альбо з нуля.

 

rus_otd2.jpg

Рамана-германская філалогія / Усходняя філалогія

Спецыяльныя дысцыпліны:

 • тэорыя і практыка перакладу;
 • рамана-германская міфалогія;
 • гісторыя літаратуры краіны вывучаемай мовы;
 • методыка выкладання замежнай мовы;
 • гістарычная граматыка замежнай мовы;
 • тэарэтычная граматыка асноўнай замежнай мовы;
 • стылістыка замежнай мовы;
 • уводзіны ў міжкультурную камунікацыю.
 
Кваліфікацыя (запіс у дыпломе): Філолаг. Перакладчык. Выкладчык замежных моў і літаратур (з указаннем моў і літаратур).

 

Спецыяльнасць "Беларуская філалогія" (па напрамках)

 
 • Напрамак Літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць
 • Напрамак Камп'ютарнае забеспячэнне
 • Напрамак Дзелавая камунікацыя

 

Уступныя выпрабаванні:

1. Беларуская мова (ЦТ)

2. Гісторыя Беларусі (ЦТ)

3. Беларуская літаратура (ВЭ) (праграма)

 

а
Напрамак Літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць

rus_otd1.jpg

Спецыяльныя дысцыпліны:
 • псіхалогія літаратурнай творчасці;
 • асновы літаратурна-мастацкай дзейнасці;
 • стылістычнаерэдагаваннеі карэктура;
 • літаратурнаерэдагаванне;
 • лінгвістыкатэксту;
 • тэксталогія.
 
Кваліфікацыя (запіс у дыпломе): Філолаг. Літаратурна-рэдакцыйны супрацоўнік. Выкладчык беларускай мовы і літаратуры.

 

 

 

Напрамак Камп'ютарнае забеспячэнне

Спецыяльныя дысцыпліны:
rom-germ_otd1.jpg
 • уводзіны ў камп’ютарную філалогію;
 • інжынерыяведаў;
 • метадыаўтаматычнайапрацоўкітэкстаў;
 • корпусная лінгвістыка;
 • фармалізацыямовыў экспертных сістэмах.

Кваліфікацыя (запіс у дыпломе): Філолаг. Спецыяліст па камп'ютарнай філалогіі. Выкладчык беларускай мовы і літаратуры.

 

 

 

 

Напрамак Дзелавая камунікацыя

Спецыяльныя дысцыпліны:

 • культурадзелавогасуразмоўніцтва;rus_otd3.jpg
 • тэхніка маўлення;
 • рыторыка прафесійнага дыялогу;
 • дакументная лінгвістыка;
 • культурапедагагічнагасуразмоўніцтва;
 • рытарычныя жанры;
 • лінгвістычная крыміналістыка;
 • мова рэкламы.

 

Кваліфікацыя (запіс у дыпломе): Філолаг. Спецыяліст па дзелавой камунікацыі. Выкладчык беларускай мовы і літаратуры.

Вучэбныя курсы філалагічнага факультэта

Філалагічны факультэт прапануе:

Адукацыйныя праграмы:

Для навучэнцаў:

1. Падрыхтоўка абітурыентаў да цэнтралізаванага тэсціравання і ўступных іспытаў па філалагічных дысцыплінах унавучальныя ўстановы:

па рускай і беларускай мовах і літаратурах; англійскай мове:

 • навучанне працягваецца з кастрычніка па май (8 месяцаў),
 • заняткі праходзяць у групах на філалагічным факультэце БДУ (вул. К.Маркса, 31),
 • працягласць заняткаў - 3 гадзіны ў тыдзень.

 

Для слухачоў:

Курсы замежных моў:

Мы прапануем вывучэнне:

 • англійскай;
 • французскай;
 • чэшскай;
 • нямецкай;
 • польскай;
 • італьянскай;
 • новагрэчаскай моў.

• Навучанне доўжыцца 2 семестра.

• Заняткі праходзяць у вячэрні час на філалагічным факультэце БДУ (вул. К. Маркса, 31).

• Праграмы курсаў разлічаны, перш за ўсё, на студэнтаў ВНУ, але таксама і на іншыя катэгорыі жадаючых вывучаць замежныя мовы.

• Працягласць заняткаў -  2 акадэмічныя гадзіны 2 разы на тыдзень

 

Наш адрас:

г. Мінск, вул. К.Маркса, 31, аўд. 36

тэл. 8-017-355-57-46; 8-029-854-89-69

e-mail:Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.