Спецыяльнасць "Беларуская філалогія" (па напрамках)

 
 • Напрамак Літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць
 • Напрамак Камп'ютарнае забеспячэнне
 • Напрамак Дзелавая камунікацыя

 

Уступныя выпрабаванні:

1. Беларуская мова (ЦТ)

2. Гісторыя Беларусі (ЦТ)

3. Беларуская літаратура (ВЭ) (праграма)

 

а
Напрамак Літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць

rus_otd1.jpg

Спецыяльныя дысцыпліны:
 • псіхалогія літаратурнай творчасці;
 • асновы літаратурна-мастацкай дзейнасці;
 • стылістычнаерэдагаваннеі карэктура;
 • літаратурнаерэдагаванне;
 • лінгвістыкатэксту;
 • тэксталогія.
 
Кваліфікацыя (запіс у дыпломе): Філолаг. Літаратурна-рэдакцыйны супрацоўнік. Выкладчык беларускай мовы і літаратуры.

 

 

 

Напрамак Камп'ютарнае забеспячэнне

Спецыяльныя дысцыпліны:
rom-germ_otd1.jpg
 • уводзіны ў камп’ютарную філалогію;
 • інжынерыяведаў;
 • метадыаўтаматычнайапрацоўкітэкстаў;
 • корпусная лінгвістыка;
 • фармалізацыямовыў экспертных сістэмах.

Кваліфікацыя (запіс у дыпломе): Філолаг. Спецыяліст па камп'ютарнай філалогіі. Выкладчык беларускай мовы і літаратуры.

 

 

 

 

Напрамак Дзелавая камунікацыя

Спецыяльныя дысцыпліны:

 • культурадзелавогасуразмоўніцтва;rus_otd3.jpg
 • тэхніка маўлення;
 • рыторыка прафесійнага дыялогу;
 • дакументная лінгвістыка;
 • культурапедагагічнагасуразмоўніцтва;
 • рытарычныя жанры;
 • лінгвістычная крыміналістыка;
 • мова рэкламы.

 

Кваліфікацыя (запіс у дыпломе): Філолаг. Спецыяліст па дзелавой камунікацыі. Выкладчык беларускай мовы і літаратуры.