Спецыяльнасць "Руская філалогія" (па напрамках)

 
 • Напрамак Літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць
 • Напрамак Камп'ютарнае забеспячэнне
 • Напрамак Дзелавая камунікацыя
 • Напрамак Руская мова як замежная

 

Уступныя выпрабаванні:

1. Руская мова (ЦТ)

2. Гісторыя Беларусі (ЦТ)

3. Руская літаратура (ВЭ) (праграма)

 а

Напрамак Літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць
Спецыяльныя дысцыпліны:
rus_otd1.jpg
 • псіхалогія літаратурнай творчасці;
 • асновы літаратурна-мастацкай дзейнасці;
 • стылістычнаерэдагаваннеі карэктура;
 • літаратурнаерэдагаванне;
 • лінгвістыкатэксту;
 • тэксталогія.

 

Кваліфікацыя (запіс у дыпломе): Філолаг. Літаратурна-рэдакцыйны супрацоўнік. Выкладчык рускай мовы і літаратуры.

 

 

Напрамак Камп'ютарнае забеспячэнне rom-germ_otd1.jpg

Спецыяльныя дысцыпліны:
 • уводзіны ў камп’ютарную філалогію;
 • інжынерыя ведаў;
 • метады аўтаматычнай апрацоўкі тэкстаў;
 • корпусная лінгвістыка;
 • фармалізацыя мовы ў экспертных сістэмах.

 

Кваліфікацыя (запіс у дыпломе): Філолаг. Спецыяліст па камп'ютарнай філалогіі. Выкладчык рускай мовы і літаратуры.

 

 

Напрамак Дзелавая камунікацыя rus_otd3.jpg

Спецыяльныя дысцыпліны:

 • культура дзелавога суразмоўніцтва;
 • тэхніка маўлення;
 • рыторыка прафесійнага дыялогу;
 • дакументная лінгвістыка;
 • культура педагагічнага суразмоўніцтва;
 • рытарычныя жанры;
 • лінгвістычная крыміналістыка;
 • мова рэкламы.

 

Кваліфікацыя (запіс у дыпломе): Філолаг. Спецыяліст па дзелавой камунікацыі. Выкладчык рускай мовы і літаратуры.

 

Напрамак Руская мова як замежная rus_otd4.jpg

Спецыяльныя дысцыпліны:
 • методыка выкладання рускай мовы як замежнай;
 • тэорыя і практыка міжкультурнай камунікацыі;
 • функцыянальна-камунікатыўная граматыка ў аспекце рускай мовы як замежнай;
 • камп’ютарныя тэхналогіі выкладання рускай мовы як замежнай;
 • уводзіны ў лінгвакультуралогію.
 

Кваліфікацыя (запіс у дыпломе): Філолаг. Выкладчык рускай мовы і літаратуры, рускай мовы як замежнай.