Кафедра гісторыі беларускай літаратуры

Выява кантакту

Навуменка Павел Іванавіч

кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Вышэйшая навучальная установа, якую скончыў, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны універсітэт, філалагічны факультэт (1986); спецыяльнасць "беларуская і руская мовы і літаратуры".

Галіна літаратуразнаўства, у якой працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: гісторыя беларускай літаратуры ХХ - ХХІ стагоддзяў.  

Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навуковы кіраўнік: "Проза Кандрата Крапівы", 1991, навуковы кіраўнік - доктар філалагічных навук, прафесар П.К. Дзюбайла.  

Колькасць навуковых публікацый: звыш 100.  

Профіль у Акадэміі Google

+375 17 303-55-82
г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд. 56
220030

E-mail:

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Навуменка П. Прадмова да 10-ці томнага збору твораў І.Навуменкі // Навуменка І.Я. Збор твораў ў 10-ці тамах.- Т.1. - Мінск: Мастацкая літаратура, 2013.- С.4-26.

П. Науменко / Г.-Б. Колер. Аспекты и стратегии институциональной и эстетической автономизации в «малых» литературах (на материале белорусской литературы первой трети ХХ ст.) // Белорусская литература как модельразвития «малых»(славянских) литератур. Материалы к тематическому блоку на ХV Международном съезде славистов. – Мн.: 2013 г. --  С. 7-91.

«Бацька заўсёды падкрэсліваў, што ён з мястэчка…» // Белорусская Нива.-- № 212.—26 ноября.—С.3.

«З яго класа ў вайну ацалелі толькі чатыры…» // Белорусская Нива. - № 213.—28 ноября.—С.3.

«Браў касу ў рукі – і як анёлак праз дзве гадзіны...» // Белорусская Нива. -- № 214 –29 ноября. – С.3.

Навуменка П.І. Літаратуразнаўчая спадчына І.Навуменкі—погляд з пазіцыі сучаснасці//Матэрыялы Міжнародных навуковых чытанняў “Рэгіянальнае, нацыянальнае, агульначалавечае ў літаратуры”. Гомель, 25-26 верасня 2014. – ГДУ:2014 – С.16-22

“Калі ты ведаеш, што ты жадаеш сказаць, ты скажаш гэта добра”//Гомельскія ведамасці, 2014. –11 верасня. – С. 13.

Науменко. П. Несколько воспоминаний к юбилею// Неман.-2015.-- №2. -- С.152-162.

П. Навуменка. Заходнебеларуская літаратура: праблема сістэматызацыі і літаратурнага кантэксту//Беларуска-польскія моўныя, гістарычныя і культурныя сувязі.—Мн: Кнігазбор, 2015.-- С.195-201.

Пасляслоўе.. // Іван Навуменка. Інтэрнат на Нямізе. Выбраныя творы. –Мн: Папуры. 2016 – С.351.

Семья с историей. // Минский курьер. —2016.-- № 133.—18 ноября.—С.26-27.

.Колер Гун-Брыт  (Ольдэнбургскi ўнiверсiтэт, прафесар, Prof. Dr.) Навуменка Павел Iванавiч (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, дацэнт, к.ф.н.). Рэканструкцыя літаратурнага рынку першай трэці ХХ стагоддзя, стварэнне сімвалічнага прадукту і правілы “гандлю”.

Частка 1. Правiлы “гандлю” Частка 2. Рэканструкцыя на базе архiўных матэрыялаў// Регіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў літаратуры. Матэрыялы Міжнародных навуковых чытанняў«Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах» г.—Гомель: 2017—С.7-18.

П.І. Навуменка (Мінск). “Малыя і вялікія літаратуры :поле канфлікту і супрацоўніцтва" (На матэрыяле рускай і беларускай літаратур1920-х--1930-х)”.//«БОЛЬШАСЦІ / МЕНШАСЦІ: МОЎНА-КУЛЬТУРНЫ ІДЭНТЫТЭТ СЛАВІІ Ў ГІСТОРЫІ».-- Вена, 14-17 студзеня 2015 года. Венскі універсітэт. --  Philologica Slavica Vindobonensia (Peter Lang Verlag Frankfurt am Main): 2018.—С. 83-92.

“І ён-жывы”. Да 100-годдзя з дня нараджэння Я.Брыля. //ЛіМ.-- № 31.-- 4 жніўня 2017 года.- С.13.

“Малыя і вялікія літаратуры :поле канфлікту і супрацоўніцтва" (На матэрыяле рускай і беларускай літаратур1920-х--1930-х)”.//«БОЛЬШАСЦІ / МЕНШАСЦІ: МОЎНА-КУЛЬТУРНЫ ІДЭНТЫТЭТ СЛАВІІ Ў ГІСТОРЫІ».-- Вена, 14-17 студзеня 2015 года. Венскі універсітэт. --  Philologica Slavica Vindobonensia (Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main): 2018.—С. 83-92.


Специальность «Белорусская  филология (по направлениям)» код специальности 1-21 05 01

Типовой учебный план 1-21 05 01-01 2013
Типовой учебный план 1-21 05 01-02 2013
Типовой учебный план 1-21 05 01-03 2013

Семестр 6. История белорусской литературы ХХ–ХХІ вв. (лекции, практические).