Кафедра гісторыі беларускай літаратуры

Выява кантакту

Багдановіч Ірына Эрнстаўна

кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Вышэйшая навучальная ўстанова, якую закончыла, спецыяльнасць: Гомельскі дзяржаўны універсітэт, гісторыка-філалагічны факультэт, спецыяльнасць"філолаг, выкладчык рускай мовы і літаратуры".

Галіны літаратуразнаўства, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: Беларуская паэзія ХІХ - першай трэці ХХ стст., творчасць Адама Міцкевіча, Зоф'і Манькоўскай (Адама М-скага), Янкі Купалы, Максіма Багдановіча, паэтаў "Маладняка" і "Узвышша", а таксама беларуска-польскія міжлітаратурныя сувязі азначанага перыяду.

Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навуковы кіраўнік"Романтические мотивы в дореволюционном творчестве Янки Купалы", 1985, навуковы кіраўнік - акадэмік Навуменка І.Я.

Колькасць навуковых публікацый: каля 300.

Профіль у Акадэміі Google

+375 17 303-55-82
г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд. 56
220030

E-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Янка Купала і рамантызм (манаграфія). -Мінск: Навука і тэхніка, 1989. -220 с.

Пакліканы Адраджэннем // Багдановіч Максім. Поўны збор твораў. - У 3-х тамах.-Мн.: Навука і тэхніка,1991.-Т.1.- С. 519-539.

Авечкін Аляксандр; Аксельрод Зэлік; Александровіч Алеся; Алешка Антон; Аляхновіч Мікола; Ананьеў Паўлюк; Арсеннева Наталля (сааўт. А.І.Мальдзіс); Астрэйка Сяргей; Атава Апанас; Багун Міхась; Байкоў Мікола; Баранкевіч Іван (сааўт. В.У.Скалабан); Баркоўскі Сцяпан; Бахта Рыгор; Бранштэйн Якаў; Будзька Эдвард; Бужан Хведар; Бэндэ Лукаш; Вазіла Аляксандр (сааўт. В.У.Скалабан); Вальфсон Сямён; Варава Уладзімір; Васілеўскі Даніла // Беларускія пісьменнікі: Біябібліяграфічны слоўнік - У 6-ці тамах. - Т.1. - Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 1992. - С. 17, 52-53, 54, 72, 75, 79, 103, 131, 132, 180-181, 199-200, 237, 242, 264, 302-303, 375, 380, 446, 496, 512, 513, 522.

Вішнеўская Наталля; Галавач Платон (сааўт. В.І.Атрашкевіч); Галаўчынер Віктар; Галубок Эдвард; Гародня Алесь; Гаўрылаў Леанід (сааўт. В.У.Ярац); Гейнэ Аркадзь; Герцовіч Якаў; Глазырын Уладзімір; Грыневіч Клім (сааўт. М.М.Караткоў); Дарожны Сяргей (сааўт. А.А.Майсейчык); Даўгапольскі Цодзік; Дварчанін Ігнат; Дзенісенка Іван; Дзяржынскі Уладыслаў; Дзяркач Анатоль; Дорскі Іосіф; Драздовіч Язэп; Дубовік Мікола; Дубровіч Алесь; Дудар Алесь; Дудо Пятро; Дунец Хацкель; Ефрасіння Полацкая; Жалязняк Рыгор; Жарскі Генрык; Жукоўскі Алёкса; Журба Янка; Замерфельд Яўген; Знаёмы Сяргей; Зьніч (Бембель Алег) // Беларускія пісьменнікі: Біябібліяграфічны слоўнік - У 6-ці тамах. - Т.2. - Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 1993. - С. 28-29, 87, 91, 101, 126, 168, 172, 176, 208-209, 267-268, 329, 332, 335-336, 337,356, 357-358, 361, 370-371, 377, 384-385, 392-393, 401, 405-406, 434-435, 437, 441, 452-453, 455-456, 487-488, 521-522, 534-535.

Іофе Барыс; Каган Эля; Казлоўскі Віктар; Камянецкі Гірш; Капуцкі Андрэй (сааўт. Г.А.Каханоўскі); Карабан Сцяпан; Каравайчык Павел (сааўт.В.У.Скалабан); Каспяровіч Мікалай; Кацовіч Лазар; Кляўко Генадзь; Козел Іван; Крапачоў А; Куніцкі Сымон; Купала Янка (сааўт. Ж.К.Дапкюнас); Курдзін Дзмітрый // Беларускія пісьменнікі: Біябібліяграфічны слоўнік - У 6-ці тамах. - Т.3. - Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 1994. - С. 18, 61, 82, 131-132, 145-146, 150, 151-152, 208-209, 217-218, 279-280, 294-295, 395, 487, 489-494, 569.

Левановіч Павел; Лёсік Язэп (сааўт. А.У.Жынкін); Ліпнёвы Алесь; Люгоўскі Браніслаў; Ляжневіч Алесь; Ляльчук Сямён; Ляўданскі Уладзімір; Маланка Янка (сааўт. А.С.Ліс); Мардвілка Аркадзь; Маркава Наля; Мілюць Алесь; Міровіч Еўсцігней; Модэль Міхась; Мурзо Сяргей; Мялешка Міхась (сааўт. В.У.Скалабан); Непачаловіч Янка; Падабед Язэп; Пазняк Янка; Паўлюкоўскі Уладзіслаў (сааўт. Л.А.Войцік) // Беларускія пісьменнікі: Біябібліяграфічны слоўнік - У 6-ці тамах. - Т.4. - Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 1994. - С. 25, 38-39, 42, 134-135, 143, 145, 150, 192-193, 212-213, 214-215, 305-306, 307-308, 329, 343-344, 360-361, 386, 430, 431-434, 507.

Піятуховіч Міхайла; Платнер Ісак; Пушкарэвіч Канстанцін (сааўт. В.У.Скалабан); Ракіта Сяргей; Рубіна Рыва; Савік Лідзія; Сакалоў Васіль; Салагуб Алесь; Сахарава Вольга; Сахараў Сяргей; Сваяк Казімір; Светлячок Янка (сааўт. Г.А.Каханоўскі); Станкевіч Адам; Стаповіч Альбін; Субач Ян; Сямашка Мікола; Сямашка Сцяпан; Сяўрук Пётр // Беларускія пісьменнікі: Біябібліяграфічны слоўнік - У 6-ці тамах. - Т.5. - Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 1995. - С. 29-30, 31-32, 79, 134-135, 158, 209, 229-230, 239-240, 260-261, 261-262, 270-271, 274, 410-411, 414-415, 443, 474, 475-476, 479.

Траецкі Аляксей; Туміловіч Янка; Тэйф Майсей; Ушакоў Андрэй (сааўт. М.Р.Міхайлаў); Фамін Сяргей (сааўт. Г.Ф.Юрчанка); Харык Ізі; Хатулёў Пятро; Чарноцкі Напалеон (сааўт. В.У.Скалабан); Шапавалаў Іван; Шашалевіч Васіль (сааўт. М.Р.Міхайлаў); Шлюбскі Аляксандр; Шукайла Паўлюк; Юдэлевіч Міхась; Юдэльсон Арон; Бярозка Анатоль; Езавітаў Кастусь // Беларускія пісьменнікі: Біябібліяграфічны слоўнік - У 6-ці тамах. - Т.6. - Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 1995. - С. 93-94, 112, 118-119, 130-131, 135-136, 174-175, 177, 254-255, 336, 358-359, 377, 387-388, 450-451, 451-452, 552-553, 584-585.

Ва ўмовах паскоранага развіцця: Літаратурна-грамадскі рух; Паэзія // Гісторыя беларускай літаратуры: ХІХ - пачатак ХХ ст.- Выд 2-е, дапрацаванае.- Мн.: Вышэйшая Школа, 1998.- С. 173-200.

Цётка // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя. -У чатырох тамах. Том 1.- Мн.: Беларуская навука, 1999.- С.103-120.

Паэзія 20-х гадоў. // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя.- У чатырох тамах. Том 2.- Мн.: Беларуская навука, 1999.- С. 8-45.

Міхась Чарот. // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя.- У 4-х тамах. Т. 2.- Мн.: Беларуская навука, 1999. - С.454-474.

Авангард і традыцыя: Беларуская паэзія на хвалі нацыянальнага адраджэння (манаграфія). - Мн.: "Беларуская навука", 2001. - 387 с.

Ля вытокаў беларускага дэкадансу: Да 110-годдзя Максіма Багдановіча // Полымя.-2001.- №12.- С. 257-271.

Адам Міцкевіч і станаўленне рамантычных традыцый беларускай літаратуры // Весці Нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітар. навук.- 2002.- № 2.- С.91-97.

Тэндэнцыі імажынізму ў беларускай паэзіі 1920-х гг. // Проблеми Славістики: Науковий часопис: Волинський державний університет ім. Лесі Украінки, Волинський Академічний Дім. - Луцьк - 2003.- Число 4. - С.42-47.

Беларуская паэзія 20-х гадоў як зьява літаратурнага авангардызму // ЗАПІСЫ-27: Беларускі Інстытут Навукі й Мастацтва. - ZAPISY-27: Belarusan Institute of Arts and Sciences.- New York - Miensk.- 2004.- С. 35-64.

Багдановіч І. Загадка Адэлі з Устроні // Працы кафедры гісторыі беларускай літаратуры Белдзяржуніверсітэта: Навуковы зборнік. - Выпуск сёмы. - Мінск, 2006. - С. 21 - 26.

Багдановіч І. Э. Адэля ці Габрыэля: Спроба разгадкі аўтарства паэмы "Мачаха" // Роднае слова. - 2007. - № 10. - С. 14 - 18.

Багдановіч І. "Зіхціш ты, воля, найясней з-за крат": Развітальны верш-запавет Кастуся Каліноўскага / І. Багдановіч // Роднае слова. - 2008. - № 2 . - С. 14 - 16.

Багдановіч І. Традыцыі сарматызму ў творчасці Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча / І. Багдановіч // Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч у еўрапейскім кантэксце. Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвечанай 200-годдзю Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча. Мінск, 5 - 6 лютага 2008. - Мінск: Беларуская навука, 2008. - С. 112 - 118.

Багдановіч І. Э. Вобраз жанчыны хрысціянкі ў творчасці Уладзіслава Сыракомлі / І. Багдановіч // Наша вера. - 2009. - № 2. - С. 44 - 45.

Багдановіч І.Э. Беларуская літаратура: Дапаможнік для вучняў 10 класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання / Пад рэд. А.І.Бельскага , М.А.Тычыны. - Мінск: Адукацыя і выхаванне. - 2009 (у сааўтарстве).

Багдановіч І. Нарысы па беларускай літаратуры ХХ ст. / Уклад. Ю. Пацюпа / для ст. шк. узросту. - Мінск: Мастацкая літаратуры, 2010 (у сааўтарстве).

Багдановіч І. Дзейнасць дзеля Бога і Айчыны: Магдалена Радзівіл і беларускае нацыянальнае адраджэнне // Асветніца і мецэнатка: Да 150-годдзя Магдалены з Завішаў Радзівіл: матэрыялы круглага стала (Мінск, 15 снежня 2011 года) / уклад., прадм., нав. рэд І.Багдановіч. – Мінск: “Кнігазбор”, 2013. – С. 20-30.

Багдановіч І. З удзячнасцю і пашанай (прадмова) // Асветніца і мецэнатка: Да 150-годдзя Магдалены з Завішаў Радзівіл: матэрыялы круглага стала (Мінск, 15 снежня 2011 года) / уклад., прадм., нав. рэд І.Багдановіч. – Мінск: “Кнігазбор”, 2013. – С. 3-6.

Багдановіч І. (пад псеўд. Багдана Лідская). Пра Магдалену гаварылі на Уздзеншчыне // Голас Радзімы, 2013, 11 ліпеня.

Багдановіч І. Малітвы Кірыла Тураўскага ў паэтычным перастварэнні Вінцука Адважнага (а. Язэпа Германовіча // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 900-годдзя Кірыла Тураўскага і 200-годдзя Тараса Шаўчэнкі : матэрыялы ХІ Міжнар. Навук. канф., Мінск, 24-26 кастр. 2013 г. У 2 ч. Ч. 1 / пад рэд. Т.П.Казаковай. – Мінск: РІВШ, 2013. – С. 5 – 54.

Багдановіч І. Соф’я Манькоўская (1847 – 1911) // Літаратура Беларусі ХІХ стагоддзя. Анталогія. Уклад. К.А.Цвірка і іншыя. – Мінск: Беларуская навука, 1913. – С.773-774.

Багдановіч І. “Табе малюся, Божа міласцівы”: Беларускі малітоўны верш – даўней і сёння // Наша вера, 2014. –  № 1. – С. 30-31.

Багдановіч І.  Паэтычнае апостальства Рыгора Барадуліна // Наша вера, 2014. –  № 1. – С. 60-63.

Багдановіч І.  Паэтычны катэхізіс Яна Чачота // Наша вера, 2014. –  № 3. – С. 24-26.

Багдановіч І. Нябесная апякунка з Вільні: Малітоўная паэзія ў гонар абраза Маці Божай Вастрабрамскай // Наша вера. – 2014. –  № 4. – С. 52 – 54.

Багдановіч І. Асэнсаванне постаці Францыска Скарыны ў творчасці беларускіх пісьменнікаў-святароў 1920-х гг. // Віленскія выданні Францыска Скарыны ў кантэксце эпохі Адраджэння: Да 490-годдзя кнігадрукавання ў Вялікім Княстве Літоўскім: Матэрыялы ІV Скарынаўскіх чытанняў (Мінск, 27 красавіка 2012 г.) / пад рэд. І.Э.Багдановіч. – Мінск: Кнігазбор, 2014. – С. 114-120. – (Беларусіка=Albaruthenica; Кн. 35).

Багдановіч І. Беларуская культурная парадыгма паэтычнай спадчыны Вінцука Адважнага // ЗАПІСЫ: Беларускі Інстытут Навукі й Мастацтва. – ZAPISY–37: Belarusan Institute of Arts and Sciences.– New York – Miensk.– 2014. – С. 650 – 662.

Багдановіч І. Беларускі святар – асоба і вобраз у гістарычных перыпетыях ХХ ст. (на матэрыяле творчасці Вінцука Адважнага) // Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі: зборнік артыкулаў / пад рэд. І.Э.Багдановіч. – Мінск: Кнігазбор, 2015. – С. 218 – 225. – (Беларусіка=Albaruthenica; Кн. 36).

Багдановіч І. Жыццё як малітва за Беларусь: памяці Магдалены Радзівіл // Чырвоная Зорка (Грамадска-палітычная газета Уздзенскага раёна) – Узда, 2015. – 10 студз.

Багдановіч І. Легіянер І Лірнік, або Вяртанне на Бацькаўшчыну Антона Гарэцкага: Развагі над кнігаю Ганны Шаўчэнка // Шаўчэнка Г. Паэзія Антона Гарэцкага і станаўленне рамантычнай традыцыі ў літаратуры Беларусі ХІХ стагоддзя. – Мінск: Кнігазбор, 2015. – 184 с. – С. 178 – 183.

Багдановіч І. “Быць ксяндзом, афярнікам “Бога Жывога”…Да 125-годдзя з дня нараджэння святара і паэта Казіміра Сваяка (Кастуся Стэповіча) // Наша вера. – 2015. – № 1. – С. 26 – 31.

Багдановіч І. Магдалена і Мікалай (у рубрыцы “Гісторыя і сучаснасць: Асобы”) // Голас Радзімы, 2015, 26 сакавіка. – С. 3.

Багдановіч І. Польскамоўны верш “Krakow” Адэлі з Устроні як “ключ” да разгадкі аўтарства паэмы “Мачаха” // Studia Białorutenistyczne / Беларусазнаўчыя даследаванні. Vol 9. – Lublin: UMCN, 2015. S. - 147-164.

Багдановіч І. Асэнсаванне асобы і поглядаў Льва Талстога на старонках газеты “Наша ніва” (1908 – 1910 гг.) // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай. Да 750-годдзя з дня нараджэння Дантэ Аліг’еры і 85-годдзя Уладзіміра Караткевіча. МатэрыялыХІІ Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Мінск, 22-24 кастрычніка 2015 г. У дзвюх частках. Ч. 2 – Мінск: РІВШ, 2016. – С.321 – 330.

Багдановіч І. Залатая Горка: вершы, пераклады, артыкулы. – Мінск: Кнігазбор, 2016. – 400 с.

Багдановіч І. Імагалагічная сюжэтаўтваральная дамінанта ў апавяданні Габрыэлі Пузыні “Помста літвінкі” // Літаратурныя сувязі: Праблемы імагалогіі. Хораўскія чытанні / пад нав рэд С.П.Мусіенка, М.М.Хмяльніцкага. – Мінск: РІВШ, 2016. – С. 89 – 97.

Багдановіч І.Э. Тэксталогія творчасці Уладзіміра Жылкі (з вопыта падрыхтоўкі да друку яго літаратурнай спадчыны) // Сучасная беларуская тэксталогія: актуальныя праблемы і перспектывы развіцця: матэрыялы Рэсп. навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 22-23 лістапада 2016 года) / Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літ. НАН Беларусі. – Мінск: Права і эканоміка, 2016. – С. 83-89.

Багдановіч І. Прадмова // Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі : зб. арт.: у гонар праф. Э.Смулковай / пад рэд. І.Э.Багдановіч, М.І.Свістуновай. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2016. – С. 5-7. (Беларусіка=Albaruthenica; кн. 37). 

Багдановіч І. Прафесар Эльжбета Смулкова аб праблеме самаідэнтыфікацыі беларусаў // Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі : зб. арт.: у гонар праф. Э.Смулковай / пад рэд. І.Э.Багдановіч, М.І.Свістуновай. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2016. –  С. 32-35. (Беларусіка=Albaruthenica; кн. 37). 

Багдановіч І. Творчасць Тамаша Зана ў літаратурным працэсе Беларусі ХІХ ст. і яе актуалізацыя ў сучаснасці // Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі : зб. арт.: у гонар праф. Э.Смулковай / пад рэд. І.Э.Багдановіч, М.І.Свістуновай. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2016. – С. 321-331. (Беларусіка=Albaruthenica; кн. 37). 

Багдановіч І. “Тайна гжэчнае пані Эльжбеты…”: Развагі над кнігай В.Каліноўскага “Пані Эльжбета: гісторыя адной прыязьні”. – Смаленск, Інбелкульт, 2016” // Наша вера, 2016, № 4. - С. 36-37.

Багдановіч І. “На дзіды сэрца накалю…” (прадмова) // Дубоўка У. Збор твораў у 2 тамах. Т. 1. – Мінск: Лімарыус, 2017. - С. 7-36.

Багдановіч І. Ксёндз Адам Станкевіч як паслядоўнік справы Францішка Скарыны: Да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання і 125-годдзя з дня нараджэння кс. Адама Станкевіча // Наша вера, 2017, № 1. – С. 20-23.

Багдановіч І. Стаў сапраўднай легендай… (Слоўца ад перакладчыка) // Наша вера, 2017, №  2. – С. 43.

Багдановіч І. Клюшчаны Казіміра Сваяка. Касцёл у Клюшчанах (артыкул, верш) // Наша вера, 2017, № 3. – С. 38-39.

Багдановіч І. Прыгоды цудоўнай “Шпілечкі” графіні Габрыэлі (Слоўца пад перакладчыка) // Наша вера, 2017, № 4. – С. 52.

Багдановіч І.Э. Паэтычная спадчына Яна Булгака // Жылічы на гісторыка-культурнай карце Беларусі: Матэрыялы Рэспубліканскага навукова-практычнага семінара (пас. Жылічы Кіраўскага раёна Магілёўскай вобласці, 17-18 мая 2017 года) / Укладальнік Гаранін С.Л.; Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск: Права і эканоміка, 2017. – С. 9-17. 

Багдановіч І.Э. Паэтычныя варыяцыі на тэмы Псалтыра ў творчасці Рыгора Барадуліна // Асоба і творчая спадчына Францішка Скарыны: рэцэпцыя і інтэрпрэтацыя. Матэрыялы V Міжнародных Скарынаўскіх чытанняў, прысвечаных 500-годдзю беларускага кнігадрукавання, 17-18 ліст. 2017 г., Мінск, БДУ.- Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2017. – С. 103-110.


Специальность «Славянская филология»  код специальности 1-21 05 04

Типовой учебный план 2013

Семестр 3. История белорусской литературы (ІІ) (лекции)

Семестр 3. История белорусской литературы Б/Р. (лекции, КСР)

Семестр 4. История белорусской литературы (лекции)

 

Cпециальность «Романо-германская филология» код специальности 1-21 05 06

Типовой учебный план 2018

Семестр 2. История белорусской литературы (лекции, КСР)