Сэрвісы

Давыдава Ларыса Віктараўна
Телефон
+375 17 392-51-42
Адрес г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд. 51,
Адрес 220030
Должность:
выкладчык

Вышэйшая навучальная ўстанова, якую закончыла, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны універсітэт, філалагічны факультэт, спецыяльнасць "Беларуская філалогія" (2020).


Галіны мовазнаўства, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: экзатызмы, варварызмы, запазычаная лексіка.


Колькасць навуковых публікацый: 5.


Профіль у Акадэміі Google

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Экзатычная лексіка ў мове твораў пра замежныя падарожжы // Беларускае слова: тэорыя і практыка : зб. арт. па матэрыялах навук. чытанняў, прысвеч. 75-годдзю з дня нараджэння прафесара Б. А. Плотнікава, г. Мінск, 15 снеж. 2015 г. / рэдкал.: М. І. Свістунова (адк. рэд.) [ і інш.]; пад агул. рэд. праф. М.Р. Прыгодзіча. – Мінск : РІВШ, 2016. – С. 147-150.

Экзатычная лексіка як аб’ект беларускай лінгвістыкі // Мова і літаратура : матэрыялы 73-й навук. канф. студэнтаў і аспірантаў філал. ф-та БДУ, Мінск, 27 крас. 2016 г. / пад рэд. К. А. Тананушкі. – Мінск : РІВШ, 2016. – С. 45-47.

З гісторыі стылістычных памет у беларускай лексікаграфіі // Белорусский государственный университет. Научная конференция студентов и аспирантов (74 ; 2017 ; Минск). Сборник работ 74-й научной конференции студентов и аспирантов Белорусского государственного университета, 15–24 мая 2017, Минск. В 3 ч. Ч.3 / БГУ, Гл. управление науки ; отв. за выпуск С. Г. Берлинская. – Минск : БГУ, 2017. – С. 40-44.

Давыдава, Л. В. Экзатызмы як складнік тэматычнай групы «ежа» ў беларускай мове / Л.В. Давыдава // Роднае слова. – 2022. – №3. – С. 58–60.

Давыдава Л. В. Перадумовы і шляхі пранікнення іншамоўных запазычанняў у беларускую мову // Мова і літаратура : матэрыялы 78-й навук. канферэнцыі студэнтаў і аспірантаў філалагічнага фак. БДУ, Мінск, 22 красавіка 2021 г. / БДУ, Філалагічны фак. ; [рэд. калегія Г. У. Навумавай (гал. рэд.) і інш.]. – Мінск : БДУ, 2021. – 310 с. : іл. – Бібліягр. у тэксце. (дата публикации: 02.07.2021).

Image

Рэсурсы

Image
Image
Наш сайт использует файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie для сбора статистики. Нажав «Принять», вы даете согласие на обработку файлов cookie в соответствии с Политикой обработки файлов cookie.