Кафедра нямецкага мовазнаўства

Выява кантакту

Каралёў Дзмітрый Мікалаевіч

старшы выкладчык

Вышэйшая навучальная установа, якую закончыў, спецыяльнасць: Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут ім. М.Горкага, настаўнік гісторыі і нямецкай мовы.

Галіны мовазнаўства, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: граматыка, лексікалогія, гісторыя нямецкай мовы.

Колькасць навуковых публікацый - 10.

Профіль у Акадэміі Google

+375 17 375-55-10
г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд.120
220030

E-mail:

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Историко-искусствоведческая статья "Белорусская деревянная архитектура" и историко-краеведческие очерки для туристов о Борисове, Будславе, Вилейке, Заславле и Ивенце на немецком языке в книге: Беларусь - неизвестный центр Европы. - Мн.: ЕГУ, 2004.

Королёв, Д.Н. «Маленький Париж» земли Белорусской / Д.Н. Королёв // Секретарское дело. - 2006. - №2 С. - 54-55 ; №3. - С.53-56 .

Королёв, Д.Н. Deutsch macht Spaß! / Д.Н. Королёв // Секретарское дело. - 2006. - №2. - С. 42-45 .

Королёв, Д.Н. Sehr geehrte Damen und Herren! или Деловая корреспонденция по-немецки / Д.Н. Королёв // Секретарское дело. - 2006. - №8. - С. 74-76; №9 - С. 65-67; №11 - С. 75-77.

«Sehr geehrte Damen und Herren! или Деловая корреспонденция по-немецки», «Секретарское дело» «Секретарское дело» №8, 2006. С.74 – 76 , №9, 2006. С.65 – 67, №11, 2006. С.75 –77, №12, 2006. С.85 –86.

Karaloū Ź. Belarussische Burgen und Schlösser / З. Каралёў // Фалькларыстычныя даследванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 12 / пад нав. рэд. Т. В. Лукʼянавай, С. В. Шамякінай; уклад. В. В. Прыемка; БДУ. – Мінск: Права і эканоміка, 2015. – 266 с.

Основной иностранный язык (немецкий): учебно-методический комплекс по спец. 1-21 05 06 «Романо-германская филология» для студентов 1-го курса филологического факультета БГУ / сост. С. Э. Бабок, Н. А. Палто, Д. Н. Королев. — Минск: БГУ, 2016. — 357 с.

Бабок С. Э., Королев Д. Н. Модуль "Основной иностранный язык. Уровень 1" Учебная программа учреждения высшего образования для специальности: 1-21 05 06 Романо-германская филология. Регистрационный № УД-63/44. - Минск: БГУ, 2018. 

Бабок С. Э., Королев Д. Н. Модуль "Основной иностранный язык. Уровень 2" Учебная программа учреждения высшего образования для специальности: 1-21 05 06 Романо-германская филология. Регистрационный № УД-63/45. - Минск: БГУ, 2018. 

История изучаемого языка (немецкого). Учебная программа учреждения высшего образования для специальности: 1-21 05 06 Романо-германская филология. № 5663/уч. от 04.06.2018.

История изучаемого языка (немецкого): электронный учебно-методический комплекс для специальности: 1-21 05 06 «Романо-германская филология» / БГУ, Филологический фак., Каф. немецкого языкознания; сост. Д. Н. Королёв. – Минск: БГУ, 2019. – 82 с.: табл. – Библиогр.: с. 81 – 82.


Cпециальность «Романо-германская филология» (немецкая) код специальности 1-21 05 06

Типовой учебный план 2018

Семестр 1 Страноведение (Германия) (лекции, практические)

Семестр 1-2 Основной иностранный язык (немецкий) (практические)

Семестр 7 История изучаемого языка (лекции, практические)

 

Cпециальность «Романо-германская филология» (английская, французская, итальянская) код специальности 1-21 05 06

Типовой учебный план 2018

Семестр 7-8 Второй иностранный язык  (немецкий) (практические)