Сэрвісы

Снігір Наталія Аляксандраўна
Телефон
+375 17 305-36-66
Адрес г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд.52,
Адрес 220030
Должность:
кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Вышэйшая навучальная ўстанова, якую скончыла, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, “Руская філалогія” (2011).


Галіны філалогіі, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта: параўнальная граматыка, беларусістыка, сербістыка.


Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навуковы кіраўнік: “Спосабы дзеяслоўнага дзеяння ў беларускай і сербскай мовах: семантычны і структурна-граматычны аспекты”, 2020, прафесар д.ф.н. Рудэнка А. М.


Колькасць навуковых публікацый: 10.


Профіль у Акадэміі Google

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Хацкевич, Н. А. Семантика русских и сербских глаголов однонаправленного движения с приставкой до- / Н. А. Хацкевич // Карповские научные чтения : материалы Седьмых Карповских науч. чтений, Минск, 15–16 марта 2013 г. : сб. науч. ст. : в 2 ч. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: А. И. Головня (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2013. – Вып. 7, ч. 2. – С. 285–291.

Снигир, Н. А. Критерии определения способа глагольного действия (на примере глаголов пайсці (бел.) и поћи (срб.) / Н. А. Снигир // Карповские научные чтения : материалы Восьмых Карповских науч. чтений, Минск, 14–15 марта 2014 г. : сб. науч. ст. : в 2 ч. / редкол.: А. И. Головня (отв.) [и др.]. – Минск, 2014. – Вып. 8, ч. 2. – С. 214–217.

Снигир, Н. А. Делимитативный способ в ряду других глагольных способов действия в белорусском и сербском языках / Н. А. Снигир // Карповские научные чтения : материалы Девятых Карповских науч. чтений, Минск, 13–14 марта 2015 г. : сб. науч. ст. : в 2 ч. / редкол.: А. И. Головня (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2015. – Вып. 9, ч. 2. – С. 216–219.

Снигир, Н. А. К вопросу о способах глагольного действия в белорусском и сербском языках / Н. А. Снигир // Сборник научных статей студентов, магистрантов, аспирантов : сб. науч. ст. : в 2 т. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2015. – Вып. 13, т. 1. – С. 121–123.

Снигир, Н. А. Компьтерно-опосредованный поиск контекстов для определения способа глагольного действия в белорусском языке / Н. А. Снигир // Компьютерно-опосредованная коммуникация и дискурс : сб. науч. ст. / Белорус. гос. ун-т, филол. фак. ; редкол.: А. А. Баркович (отв. ред.), В. И. Куликович. – Минск, 2015. – С. 82–86.

Снигир, Н. А. Определение способов глагольного действия в белорусском и сербском языках / Н. А. Снигир // Беларуская мова ў супольнасці моў : зб. навук. арт. (да 85-годдзя праф. П. У. Сцяцко) / Гродз. дзярж. ун-т імя Я. Купалы ; рэдкал.: А. І. Кавальчук (адк. рэд.) [і інш.]. – Гродна, 2015. – С. 310–314.

Снигир, Н. А. Начинательный способ действия в белорусском и сербском языках: общее и специфическое / Н. А. Снигир // Весн. БДУ. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2015. – № 1. – С. 30–35.

Снигир, Н. А. Финитивный Aktionsart. Способ глагольного действия в белорусском и сербском языках / Н. А. Снигир // Беларус. думка. – 2016. – № 1. – С. 99–103.

Снигир, Н. А. Особенности словообразовательной структуры делимитативных глаголов в белорусском и сербском языках / Н. А. Снигир // Сборник научных статей студентов, магистрантов, аспирантов : сб. науч. ст. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2019. – Вып. 21. – С. 237–239.

Снигир, Н. А. Делимитативный способ глагольного действия в белорусском и сербском языках: общее и специфическое / Н. А. Снигир // Весці БДПУ. Сер. 1, Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. – 2019. – № 2. – С. 135–139.

Image

Рэсурсы

Image
Image
Наш сайт использует файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie для сбора статистики. Нажав «Принять», вы даете согласие на обработку файлов cookie в соответствии с Политикой обработки файлов cookie.