Сэрвісы

Чарота Іван Аляксеевіч
Телефон
+375 17 350-21-76
Адрес г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд.53,
Адрес 220030
Должность:
доктар філалагічных навук, прафесар

Вышэйшая навучальная ўстанова, якую закончыў, спецыяльнасць:


Беларускі дзяржаўны універсітэт; філолаг, выкладчык рускай мовы і літаратуры.


Галіна літаратуразнаўства, у якой працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: славянскае літаратуразнаўства, літаратура народаў краін замежжа, руская і беларуская літаратуры (1974).


Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навуковы кіраўнік:


«Творчество М.А.Шолохова и литературный процесс Югославии (1956-1986)», 1986, навук. кіраўнік - д.ф.н., праф. Хватаў А.І.


Назва доктарскай дысертацыі, год абароны: «Беларуская літаратура ХХ стагоддзя і працэсы нацыянальнага самавызначэння», 1998.


Колькасць навуковых публікацый: больш за 550.


Лаурэат Прэміі Рэспублікі Беларусь “За духоўнае адраджэнне” (за 2003 г.), Міжнароднай прэміі імя Канстанціна Астрожскага (Польшча) за 1999 год; прэміі Саюза пісьменнікаў Сербіі за 2000 год, прэміі часопіса «Збиља /Reality” (СРЮ, Бялград) за 2000 и 2006 гг.,Міжнароднай прэміі ім. Дастаеўскага (Сербія) за 2007 год, Усеправаслаўнай літаратурнай прэміі «Багародзіца Траеручыца» (сербскі Фонд ім. Іванкі Мілошэвіч (Чыкага, ЗША) за 2011 год; узнагароджаны ордэнам Сергія Раданежскага ІІІ ступені (2002); памятным медалём Саюза славацкіх пісьменнікаў (2003), ордэнам Святога Савы III ступені (Сербія, 2004), ордэнам Святога Кірыла Тураўскага ІІ ступені (2012); Залатым знакам Культурна-асветніцкага таварыства Сербіі (2008), знакам “За вялікі ўнёсак у літаратуру” (Беларусь, 2012), сярэбраным медалём «За заслугі» (Сербія, 2013), медалём Францыска Скарыны (Беларусь, 2023).


Профіль у Акадэміі Google

COM_CONTACT_EMAIL
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Тэорыя і практыка  мастацкага  перакладу. – Мінск: БДУ, 2011. – 124 с. 

Антологија белоруске поезије. Друго, проширено издање. – Београд: Српска књижевна задруга, 2012. – 231 с.  (На сербском языке)

Народ сербскі: яго абрады і звычаі, святы і святыні/ Другое выданне. Укладанне, каментарыі і агульная рэдакцыя.  - Мн.: РІВШ, 2012. – 117 с.

Ні на небе, ні на зямлі: казкі славянскіх народаў/ Уклад., прадм. і камент. І.Чароты / Пераклад калектыўны. – Мінск: Выдавецкі дом “Звязда”, 2013. – 208 с.

Падарунак ад усяго сэрца: казкі славянскіх народаў/ Уклад., прадм. і камент. І.Чароты/ Пераклад калектыўны. – Мінск: Выдавецкі дом “Звязда”, 2013. – 208 с.

Испод крила роде. Антологиjа савремене бjелоруске поезиjе. – Подгорица: УКП ЦГ, 2014. – 150 с. (На сербском языке)    

Беларусы пра Сербію і Югаславію = Белорусы о Сербии и Югаславии / Укладанне, прадмова і каментарыі Івана А.Чароты. ­ - Мінск: Белпрынт, 2015. – 312 с.

Белорусија и Србија: Трагом узајамног упознавања и деловања. – Шабац: Центар академске речи, 2016. – 290 с. ( На сербском языке).

Гісторыя славянскіх літаратур. Тыпавая  вучэбная праграма  для вышэйшых навучальных устаноў па  спецыяльнасці 1-21 05 04 “Славянская філалогія)ых курсаў па Пад рэдакцыяй І.А.Чароты. – Мн.: БДУ, 2013. – 51 с. (Калект.аўт.: Чарота І.А., Вострыкава А.У., Кабржыцкая Т.В.  і інш.)

Гісторыя славянскай  літаратурнай крытыкі. Тыпавая  вучэбная праграма  для вышэйшых навучальных устаноў па  спецыяльнасці 1-21 05 04 “Славянская філалогія) пад рэдакцыяй І.А.Чароты. – Мн.: БДУ, 2013. – 40 с. (Калект.аўт.: Чарота І.А., Вострыкава А.У., Кабржыцкая Т.В.  і інш.)

Гісторыя літаратуры краіны вывучаемай мовы (Гісторыя сербскай літаратуры). Тыпавая  вучэбная праграма  для вышэйшых навучальных устаноў па  спецыяльнасці 1-21 05 04 “Славянская філалогія) / Складальнік І.А.Чарота. – Мн.: БДУ, 2013. – 51 с.

Маці і Богамаці ў творах Максіма Багдановіча // Праваслаўе. № 17. 2012. С.80- 91. 

Между молотом и наковальней // Неман. 2012. № 1. С. 219-220.

Maxim   Bahdanovič ako pevec slovanstva a “neopakovatel’nej krásy” Bieloruska // Literárny (dvoj)týždenník. R. XXV. 29.02.2012. S.4. ( На словацком языке).

Maxim   Bahdanovič ako pevec slovanstva a “neopakovatel’nej krásy” Bieloruska / Z bieloruštiny preložila doc. PhDr Natália Korina, Csc // Pаrtokratizmus a demokracia  (Slovensko – Evropa – svet). Bratislava: CCW, 2012. S.5 –  18 ( На словацком языке).

Достояние только времен минувших?  (Мнения  академика Е.Ф.Карского о церковной унии) // Врата небесные. 2012. № 3. С. 7-8.

Россия и славянство. – Ословесить жизнь нашу // Православное книжное обозрение (Москва). 2012. № 5(18). С. 94-99. 

Белорусы и общерусское этнодуховное пространство (Православие как определяющий фактор самосознания) // „Русский мир – ХХ1 век“. Серафимовские чтения. – Ракитное – Воронеж, 2012. С. 43-54.

Вобраз жанчыны-маці ў творах Максіма Багдановіча // Царкоўнае слова. 2012, №21(517). С. 8-9.

О реально значимом и оптимальном статусе русского языка вне России // Слово. РУ: Балтийский акцент. 2012. № 2. С. 49-55.

Политика Европейского союза как фактор дезинтеграции научного и культурного пространства Европы //  Политика ЕС по отношению к союзному государству «Беларусь – Россия». Сборник материалов круглого стола (Минск, 11 мая 2012 года). – Минск: Бизнесофсет, 2012. С. 154-159.

Гонар і годнасць // Літаратура і мастацтва. 21.09.2012. С. 1.

“Што ні крану – усё боль”. Да 120-годдзя лаўрэата Нобелеўскай прэміі Іва Андрыча // Роднае слова. 2012. №9. С. 7-9.

Всемирно известный академик-славист Е.Ф.Карский – учитель Виленской гимназии // Карский Е.Ф. Православные святыни города Вильны. – Минск:   Братство в честь святого Архистратига Михаила, 2012. С. 26-31.

Об этнодуховном пространстве белорусов (Православие как определяющий фактор самосознания) //VZDELÁVANIE– KULTÚRA – DUCHOVNOSŤ. Od homo loquenes k homo spiritualis. Zbornik z medzinárodnej vedeckej konferencie. –  Prešov, 2012. S. 103- 113.

Архетипы Матери и Богоматери в художественном мироотражении Максима Богдановича (1891-1917) (К юбилею выдающегося белорусского поэта) //VZDELÁVANIE– KULTÚRA – DUCHOVNOSŤ. Od homo loquenes k homo spiritualis. Zbornik z medzinárodnej vedeckej konferencie. –  Prešov, 2012. S. 270- 285.

В.Г.Распутин и славянство // Время  и творчество Валентина Распутина: Международная научная конференция, посвященная 75-летию В.Г.Распутина /ФГБЩУ ВПО “ИГУ”; (отв. ред. И.И.Плеханова). -  Иркутск: Изд-во ИГУ, 2012. С. 12-22.

Наконт беларускай рэцэпцыі твораў Іва Андрыча <...> // Спадчына І.Я. Навуменкі і актуальныя праблемы літаратуразнаўства: зборнік навуковых артыкулаў / рэдкал. І.Ф. Штэйнер (гал. рэд.) [і інш.] М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны ўн-т імя Ф. Скарыны. - Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2012.   С. 125 – 130.

Неспадзяваная рэтраспекцыя замежнай паездкі песняра // Янка Купала. “Мне сняцца сны аб Беларусі…” Зборнік. – Мінск: Мастацкая літаратура, 2012. С. 472-483, 176.

Настаўнікам, вучням, аматарам //  Уладзімір Гніламёдаў: “Заставацца сабой…” / уклад. М.Мікуліч. – Мінск: Выд. “Четыре четверті”, 2012. С. 98-101.

Памежжы і новыя межы // Эліза Ажэшка ў эстэтычнай прасторы славянскіх краін. Зборнік артыкулаў. – Мінск: Кнігазбор, 2013. С. 20-23.

Духовный наследник святой праведной Софии Слуцкой – архимандрит Слуцкого Свято-Троицкого монастыря Михаил (Козачинский) // Верныя веры бацькоў: зборнік матэрыялаў Міжнароднай царкоўна-навуковай канферэнцыі, прысвечанай спачыну св. Прав. Сафіі Слуцкай і 400-годдзю заснавання Свята-Петра-Паўлаўскага сабора ў Мінску (Мінск, 3 мая 2012 г.) / Рэдкалег. І.А.Чарота, Л.Я.Кулажанка. – Мінск: Прыход Свята-Петра-Паўлаўскага сабора, 2013.  С. 103 – 118.  

Янка Купала ў Сербіі. // Мова – літаратура – культура. VII Міжнародная канферэнцыя, прысвечаная 130-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа.   (Мінск, БДУ 27-28.09.2012). Зборнік навуковых артыкулаў / Пад агульн. Рэд. Т.І.Шамякінай. – Мінск: Выд. Цэнтр БДУ, 2013. С. 413-417.

Андрићево дело у Белорусији. Особености рецепције; Творчая спадчына Іва Андрычы: Беларускі погляд; Иво Андрић у Белорусији. Библиографија // Андрић између Истока и Запада (Научни скуп: Зборник радова). – Бања Лука: АНУРС, 2012.  С. 413- 439.  ( На сербском языке).

Православље као фактор идентификације белорускости // Национални идентитет и религија / Приредили Зоран Милошевић, Живојин Ђурић. – Београд: Институт за политичке студије, 2013. С. 289- 299.  ( На сербском языке).

О культурно-историческом значении реального воссоединения Беларуси с Россией // Будущее Союзного государства и потенциальные модели его развития. Материалы медиафорума (Москва, 14 декабря 2012 г.). – М.: Институт стран СНГ, 2013. С. 382-388.

Прауніяцкія настроі ў асяроддзі беларускай інтэлігенцыі (канец ХХ – пачатак ХХІ стст. //Православие и современность: VI Международные Свято-Михайловские чтения "400-летие явления Крупецкой иконы Божией Матери: свидетельства о стоянии народа белорусского в вере". 21-23 ноября 2013 г. Сборник докладов. Минск: Православное Братство в честь Святого Архистратига Михаила, 2013. С. 207-221.

Ондра Лысагорскі – сябар Янкі Купалы // Янка Купала: Дыялог з ХХІ стагоддзем. Х Міжнародныя Купалаўскія чытанні, прысвечаныя 130-годдзю з дня нараджэння Народнага паэта Беларусі Янкі Купалы. Матэрыялы навуковай канферэнцыі (Мінск, 20-21 чэрвеня 2012 года). – Мінск: Выдавец А.М.Вараксін, 2013. С. 282 -286.

“Елицы во Христа крестистеся…”:  Роль Крещения и Православия в формировании этнодуховного и этнокультурного пространства  белорусов // Крещение Руси в судьбах народов Беларуси, России и Украины: выбор цивилизационного  пути. Материалы международной научной конференции  (Минск, 6-7 июня 2013). – Минск: Изд. Бел. Экзархата, 2013. С. 135-142.

Iwan A.Czarota. Kosowo jako kolebka і skarbiec serbskiej duchowości w historii oraz współczesnej świadomosci wshodnich Słowian //ΕΛΠΙΣ. Czasopismo teologiczne katedry teologii prawosławnej uniwersytetu w Bialymstoku. Rocznik XV (XXVI). Zeszyt 27(40). 2013. S. 93-97. ( На польском языке).

Доказательства правды, о которой было запрещено говорить // Беларуская думка. 2013, № 11. С. 42.

Његошева «душа славјанска» /Njegoš’s Slavic Soul // Међународна научна конференција «Од Косовског завета до Његошевог макрокозма: Петар ІІ Петровић Његош (1813-2013). Зборник резимеа. – Косовска Митровица, 2013.  C. 98-99.  ( На сербском языке)

Русская мысль и русский дух в восприятии богомудрого серба (Иустин (Попович) о Ф.М.Достоевском) // Русская философия в духовно-культурном пространстве Беларуси: история и современность. Материалы международного круглого стола (г. Минск, 20 сентября 2013 г.). – Мн.: Медисонт, 2013. С. 141-148.

Запрашэнне ў казачны свет славян // Ні на небе, ні на зямлі: казкі славянскіх народаў. – Мінск: Выдавецкі дом “Звязда”, 2013. С. 3-7.

Паэтычная камета (Пра паэта Драінца);  Звесткі пра аўтараў і перакладчыка // Драінац Радэ. Праклён неспакою.. – Бялград: Рівел Ко, Мінск: Выдавецкі дом “Звязда”, 2014.  С.49-51; 112-117.

Как легко  отвращать от Библии (Небезразличный взгляд) // Новая книга России. 2014. №8. С. 52-54. 

В.Г. Распутин и Сербия // Творчество Валентина Распутина: Ответы и вопросы / Под ред. И.И.Плехановой. -  Иркутск: Изд-во ИГУ, 2014. С. 16-27.

Карский Евфимий Федорович/ Литературный Санкт-Петербург. ХХ век. Энциклопедический словарь: В трех т. Т. 2. – СПб., 2014. С. 203-206.

Праблемы нашай літаратуразнаўчай кампаратывістыкі // Спадчына І.Я.Навуменкі і актуальныя праблемы літаратуразнаўства. Зб-к навуковых артыкулаў. – Гомель, 2014. С. 133-137. 

Ехо НАТО рата 1999. против СР Југославије (Перцепција Белоруса)  // Нови «хладни рат». Агресија НАТО – 15 година. Међународна конференција «Глобални мир против глобалног интервенционизма и империјализма: Да се не заборави. – Београд, 2014. С. 150-152.   ( На сербском языке).

Његошева «душа славјанска» ( Нека запажања на основу “Писама») // Од Косовског завета до Његошевог макрокозма: Петар ІІ Петровић Његош (1813-2013) . Међународни тематски   зборник. – Косовска Митровица, 2014.  C. 25-36.  ( На сербском языке).

О сути деформации самосознания белорусов // История и общетвенно-гуманитарные науки как инструмент цивилизационной войны против Русского мира / Материалы круглого стола. – Минск, 2014.  С. 103-122.

Дерусификация как деформация самосознания белорусов // Социология. 2015. № 1. С. 69-81.Јунаци приповедака Григорија  Божовића у перцепцији иностраног читаоца // Научна конференција «Поетика Григорија  Божовића”. Зборник резимеа. – Косовска Митровица, 2015.  C. 1-2.  ( На сербском языке).

Реальное против идеального: перспективы союза Беларуси с Россией // Наш современник. 2015. № 6. С. 244 – 257.

Уния и национальное самосознание белорусов //Наше православие.2015. № 8. С. 7.

Уния и национальное самосознание белорусов // Царкоўнае слова. 2015. № 39. С. 11-12; №40. С.10 -12.

Реалност, која спречава идеално: Дерусификација самосвести Белоруса и перспективе савеза Белорусије и Русије // Где ти је држава, Каине? : будућност словенских држава / приредио З.Милошевић. – Шабац: Центар академске речи, 2015. С. 210-233.  ( На сербском языке).

Унија у историји источних Словена: Библиографска грађа //UNIJA: политика Римокатоличке цркве према православним Словенима / приредио З.Милошевић. – Шабац: Центар академске речи, 2015. С. 355-371. 

Развіццё літаратуразнаўчай кампаратывістыкі ў Беларусі: гісторыя і сучасны стан; Параўнальнае літаратуразнаўства ў краінах юаславянскага рэгіёна; Сібінавіч Міадраг // Гісторыя славянскіх літаратур і праблемы іх параўнальнага вывучэння: тэорыя і практыка / Укладальнік П.І.Навойчык. – Мінск: БДУ, 2015. С. 49-55; 81-84;  186-187.

Лепшыя ўзоры сербскай сатырычнай афарыстыкі// Подымя. 2016. № 1. С. 190.

С позиции совести: Валентин Распутин и славянство // Неман. 2016. № 3. С. 169 - 182.

С позиции совести: Валентин Распутин и славянство // Новая книга России. 2016. №6. С. 7-15. 

То реальное, что препятствует идеальному: Дерусификация самосознания белорусов и перспективы союза Беларуси c Россией // Возвращение. Духовно- просветительский альманах. Выпуск 1. 2016. – Белгород-Губкин –Ракитное: Духовно-просветительский центр имени архимандрита Серафима (Тяпочкина).  С. 43 – 59.

Антологиjа белоруске поезиjе. – Београд: Српска књижевна задруга, Научна књига, 1993. –  199 с.

Антологиjа лирике источних Словена. –  Београд: Rіvel Co, 2000. – 157 с.

Антологија белоруске поезије. Друго, проширено издање. – Београд: Српска књижевна задруга, 2012. – 231 с.  

Драінац Радэ. Праклён неспакою. Выбраныя вершы / Укладанне, даведка і пераклад Івана Чароты. – Бялград: Рівел Ко, Мінск: Выдавецкі дом “Звязда”, 2014. – 208 с.

Йованович Т. Сербская литература средних веков. Хрестоматия / Перевод на русский И.Чароты. – Белград:  Филолошки факултет, Универзитет у Београду, 2015. -286 с.

Белорусија и Србија: Трагом узајамног упознавања и деловања. – Шабац: Центар академске речи, 2016. – 290 с.

Испод крила роде. Антологиjа савремене бjелоруске поезиjе. – Подгорица: УКП ЦГ, 2014. – 150 с.

Чосич Добрица. Заметки писателя и Президента СР Югославии 1992-1993. – Сергиев Посад: ООО «ВДВ»ПАК», 2012. – 368 с.

Српска књижевност. Антологија текстова. Избор проф. др Иван А. Чарота.  Књ. І. – Мн.: РІВШ БДУ, 2002. – 170 с.

Српска књижевност. Антологија текстова. Избор проф. др Иван А. Чарота.  Књ. II. – Мн.: РІВШ БДУ, 2003. – 226 с.

Српска књижевност. Антологија текстова. Избор проф. др Иван А. Чарота.  Књ. III. – Мн.:БДУ, 2004. – 132 с.

Српска књижевност. Антологија текстова. Избор проф. др  Иван А. Чарота. Књ. IV. – Мн.: БДУ, 2006. – 115 с.

Српска књижевност. Антологија текстова. Избор проф. др Иван А. Чарота.  Књ. V. – Мн.: БДУ, 2007. – 156 с.

Razlogi za medsebojno zanimanje // Delo (Ljubljana).  1984,  18 auq. S. 29 

Украïнсько-хорватські літературні взаємини в ХІХ – ХХ ст. // Радянське літературознавство. 1988. № 8. С.72 –73 (На украiнск. мове).

Трагом узаjамног упознавања и деловања (Преглед белоруско- jугословенских књижевних веза) // Мостови (Београд).  1989. № 2 (78).  С. 124 –  137 (На сербскай мове).

Bibliografija belorusko-jugoslovenskih književnih veza (1) // Prevodilac (Beograd).  1990. Br. 4.  S. 70 – 79.

Bibliografija belorusko-jugoslovenskih književnih veza (2) // Prevodilac (Beograd).  1991. Br. 1-2.  S. 77 – 83.

Bibliografija belorusko-jugoslovenskih književnih veza (3) // Prevodilac (Beograd).  1991. Br. 3-4.  S. 82 – 87.

Земља под белим крилима // Погледи (Крушевац). 1991. Бр.145. С.38 – 41 (На сербскай мове).

Утвердилась связь (А.А. Блок и Белоруссия) // Блок и литература народов Советского Союза. –  Ереван: Изд. ЕГУ, 1991.  С. 280 – 297.

Перевод в условиях  двуязычия  // Литература и перевод: проблемы теории. –  М.: Прогресс, 1992.  С.18 – 24.

Преломи, распућа и суштина   исконска // Савременик (Београд).    1993, Бр. 9/10/11.  С.41 – 50 (На сербскай мове).

Проблеми превода у условима билингвизма //  Збиља- Reality (Београд). 1994, 30 април.  С.26  (На сербскай мове).

Характер и образотворчество белорусов (Некоторые особенности) // Зборник Матице Српске за славистику (Нови Сад).  1994. Бр. 46 –47.  C.71 – 88.

Spiritual genotype of a belorusian tradicional and contemporary culture // Збиља- Reality (Београд).  1996, 31 октобар.  С. 11 (На англійскай мове).

Шолохов и белорусская литература (К основным аспектам проблемы)  // Научно дjело академика Милосава Бабовића. Зборник Црногорске академиjе наука и уметности. – Подгорица, 1996.  С. 224 – 240.

Актуальные проблемы изучения и преподавания сербской литературы в условиях Белоруссии // Изучение и преподавание сербохорватского языка и югославянских литератур в инославянской среде. (Мат. междун. науч. конф.). –   М., 1996. С.83 – 85.

Przetłumaczyć głоs Boga  // Przegląd Prawosławny. 1996. №3. S.17 (На польскай мове).

Прилог jедног белоруса заjедничкоj молитви писаца света у Белом граду тренутка црног (18. 0ктобра 1995) // Збила- Reality (Београд).   1996,  Бр. 21-22-23. С. 28 ( На сербскай і балгарскай  мовах). 

Oswieciciele nie heroji // Przegląd Prawosławny. 1998, N 6.  S. 27 –29 (На польскай мове).

Co o tym sądze? // Przegląd Prawosławny.  1999. N 5.S.11 – 14 (На польскай мове).

Стид због мученика на Балкану // Политика (Београд). 9.06.1999. (На сербскай мове).

[О русской духовной поэзии] // Przegląd Prawosławny. 2000, № 5. S. 20.

Стид због мученика на Балкану // Збиља /Reality, 2000. № 57 – 59.  С.29 (На сербскай мове).

Тhe Dotted Line of Michal Zapolski’s Life // Збиља /Reality, 2000. № 60 – 61, С. 9 (На англійскай мове).

Десанка Максимовић и Белорусиjа // Дело Десанке Максимовић у токовима српске књижевновности. Зборник радова. – Београд: Задужбина Десанке Максимовић, 2000.  С. 86 – 91. (На сербскай мове)

О национальном, государственном и святом // Новая книга России. 2001. № 5. С. 2 – 6.

Jednota Slovanov – bjeloruský pohĺad //Slovenské pohĺady (Bratislava). 2001.N. 7 – 8. S. 232-245 (На славацкай мове).

О Европи, Белорусиjи и Србиjи  // Књижевне новине. 2001, 1-15 јул. Бр. 1037. С. 14-15. (На сербскай мове)

O vlasti, Európe a globalizácii (Refleksie Bielorusa) / Preložila Dagmar Kovárova// Literárny Týždenník. 2.5. 2002 (№18).S. 5. (На славацкай мове).

O vlasti, Európe a globalizácii (Refleхie Bielorusa) / Preložila Dagmar Kovářová// Vichor globalizácie. Bratislava: Jamex, 2002.S. 5 – 26. (На славацкай мове).

Povaha a obrazotvornost’ Bielorusov (Nektoré zvláštnosti) / Študiu z ruštiny preložila Olga Duhanová, cast z bieloruštiny Natália Kysel’ová, zo srbčiny Ján Jankovič // Labyrynt sveta a Slovania (Slovensko – Evropa – svet). Bratislava: CCW, 2003. S. 21 –  45( На славацкай мове).

О путу ка Храму – о путу преображења // Василевски Ристо. Храм, ипак  Храм. Друго, допуњено издање. Смедерево: ИП Арка, 2003. С. 135- 138. (На сербскай мове).

Беларускія пісьменнікі і філолагі як носьбіты ідэі славянскай узаемнасці: Спроба агляду    // O spoločnỳch hodnotách v slovensko-bieloruských vzťahoch = Аб агульных каштоўнасцях у славацка-беларускіх сувязях.  Banská Bystrica, 2004.  С. 67 – 74.

 Slovanská literárna vzájamnosót’ – minulost’ bez budúcnosti? /  Preložila doc. PhDr Natália Kysel’ová, Csc // Evrópska únia – nádeje a pochybnosti  (Slovensko – Evropa – svet). Bratislava: CCW, 2004. S.5 –  21( На славацкай мове).

Prošlost i sadašnjost belorusko-srpskih književnih veza / Prevod Radmile Mečanin // Prevodna književnost. Zbornik radova XXVII-XXVIII Рrevodilačkih susreta 2002-2003. godine. Beograd, 2005. S. 60-65 (На сербскай мове).

Pravoslavna Belorusija in globalizacija/ Prevod iz ruščine Stepanka Lovše // Dvatisoč.  2005. St. 171, 171, 173. S. 28-37(На славенскай мове).

О путу ка Храму – о путу преображења // Беседе о Храму. Смедерево: ИП Арка, 2005. С. 157- 161. (На сербскай мове).

О значају ћирилометодијског наслеђа за Белорусе // Срби губе своје писмо. Излагања са симпозиума «Данашњи положај писма српског језика и како (са)чувати ћирилицу у српском народу и његовом језику». – Нови Сад: Ћирилица, 2005. С. 98-104. (На сербскай мове).

Bieloruský spisovateľ pred realitou a virtualitou /  Preložila doc. PhDr Natália Kysel’ová, Csc // Bytie a čas (kultúry) (Slovensko – Evropa – svet). Bratislava: CCW, 2005. S.21 – 31( На славацкай мове).

Bratislava – mesto, kde slávia bratstvo /  Preložila doc. PhDr Natália Kysel’ová, Csc // Slovanská vzájamnosót’ (Bratislava). Ročnik V, čislo 2, jun 2005.  S.25 –  31( На славацкай мове).

K otázke literárnych vzájomných vzt’ahov malých slovanských národov (Bielorusov a Slovákov – ako príklad) v podmienkach globalizačnej multikultúrnosti /  Preložila doc. PhDr Natália Kysel’ová, Csc // Multikulturalismus – nádeje a pochybnosti  (Slovensko – Evropa – svet). Bratislava: CCW, 2006. S.5 – 15 ( На славацкай мове).

О Сибиру – са вером и надом // Др Срећко Ђукић. Сибир – земља изазова. Путописне и друге приче са Јенисеја. – Нови Сад: Speed press, 2007. С. 207-212 ( На сербскай мове).

Церковь и белорусский язык  // Aktuálne otázky Pravoslávia / Bratislava, 2007. S. 30- 41.

Ставити слово у службу Слову / Разговор водио Бранимир Нешић // Православље. Бр. 978. 15.12.2007. С.8- 10. ( На сербскай  мове). 

Белорусија у контексту глобализације и европске интеграције // Политичка ревија/Political Reviev. Год. (ХХ) VII. Бр.1/2008. С. 213-236. (На сербскай мове).

“Я буду рядом...”. Десанка Максимович: Сербия - Россия / Предисл. к кн.:  Щеглов С. Оставляю вам только слова. Красноярск, 2008. С. 5- 11.

О проблеме литературных взаимосвязей меньших славянских народов  (белорусов и словаков – как пример) в условиях глобализационной мультикультурности  // Aktuálne otázky Pravoslávia / Bratislava, 2008. S. 50- 58.

Наша общая святыня:  Косово как колыбель и сокровищница сербской духовности  в историческом и современном сознании восточных славян // Вологодский лад. 2008. № 4 (12). С. 172- 179.

Русистика перед проблемами интеграции внешней // Интегрированные подходы к конструированию содержания гуманитарного школьного образования в условиях новых стандартов: Сб. ст. по материалам Междунар. науч. конф. (Москва, 27-28 ноября 2008 г.). – М.: Федеральный институт развития образования, 2009. С.112-116.

Прадмова // O. Grzegorz Sosna, m. Antonina Troc-Sosna. Księgozbiόr. – Bielsk Podlaski-Ryboły, 2009. С. 16-17.

Janko Kupala na Slovensku  (Neočakávaná retrospekcia klasikovej zahraničnej cesty /  Preložila doc. PhDr Natália Kysel’ová, Csc // Priestor slova  (Slovensko – Evropa – svet). Bratislava: CCW, 2009. S.5 –  24 ( На славацкай мове).

Косово как колыбель и сокровищница сербской духовности  в историческом и современном сознании восточных славян //  Збиља- Reality (Београд).   2009,  Бр. 171-172-173. С. 20- 21.

Косовская битва продолжается // Простор (Алматы). 2010, №  7. С. 134- 149.

Унија у историји источних Словена: Библиографска грађа //Летопис Матице Српске у Дубровнику. Реферати и саопштења. Зборник радова І / Приредио др Момчило Суботић. Београд:Еселог, 2010, С. 405-416. 

Переводы Священнного писания на белорусский язык // Jужнословенски филолог (Београд).  2010.  Књига LXVI. С. 497–512.

Косово в литературах восточных  славян //  Косово и Метохија у цивилизацијским токовима. Међународни тематски зборник. Књига 2: Књижевност / Главни и одговорни уредник проф. др Драги Маликовић. Уредник друге књиге проф. др Валентина Питулић. Косовска Митровица: Филозофски факултет универзитета у Приштини, 2010. С. 473-490.

Косово као главна тема србологије у источнословенским књижевностима // Књижевна историjа (Београд). 2010. Бр. 140-141. С. 47-58.

Благаверны князь Канстанцін (Васілій) Астрожскі  //Cerkiewny Wiestnik / Церковный Bестник (Варшава). 2011, № 1. С. 17-24.

Унија и национално самосазнање Белоруса // Збиља- Reality (Београд). Мај -аугуст 2011. Год. ХХI. Бр. 191 -194.  С. 8-10 (На сербскай мове).

Prebúdzat’ zdravý rozum a aktuvitu ducha (O poslaní  Jána Tužinského) / Preložila doc. Natália Muránska, PhD. // Náš jubilant Ján Tužinský . – Nitra: FF UKF v Nitre, 2011. S. 20-23. (На славацкай мове).

Maxim Bahdanovič ako pevec slovanstva a “neopakovatel’nej krásy” Bieloruska // Literárny (dvoj)týždenník. R. XXV. 29.02.2012. S.4. (На славацкай мове).

Maxim Bahdanovič ako pevec slovanstva a “neopakovatel’nej krásy” Bieloruska / Z bieloruštiny preložila doc. PhDr Natália Korina, Csc // Pаrtokratizmus a demokracia  (Slovensko – Evropa – svet). Bratislava: CCW, 2012. S.5 –  18 (На славацкай мове).

 Россия и славянство. – Ословесить жизнь нашу // Православное книжное обозрение (Москва). 2012. № 5(18). С. 94-99. 

Белорусы и общерусское этнодуховное пространство (Православие как определяющий фактор самосознания) // „Русский мир – ХХ1 век“. Серафимовские чтения. – Ракитное – Воронеж, 2012. С. 43-54.

 О реально значимом и оптимальном статусе русского языка вне России // Слово. РУ: Балтийский акцент. 2012. № 2. С. 49-55.

Об этнодуховном простанстве белорусов (Православие как определяющий фактор самосознания) //VZDELÁVANIE– KULTÚRA – DUCHOVNOSŤ. Od homo loquenes k homo spiritualis. Zbornik z medzinárodnej vedeckej konferencie. –  Prešov, 2012. S. 103- 113.

Архетипы Матери и Богоматери в художественном мироотражении Максима Богдановича (1891-1917) (К юбилею выдающегося белорусского поэта) //VZDELÁVANIE– KULTÚRA – DUCHOVNOSŤ. Od homo loquenes k homo spiritualis. Zbornik z medzinárodnej vedeckej konferencie. –  Prešov, 2012. S. 270- 285.

В.Г.Распутин и славянство // Время  и творчество Валентина Распутина: Международная научная конференция, посвященная 75-летию В.Г.Распутина /ФГБЩУ ВПО “ИГУ”; (отв. ред. И.И.Плеханова). -  Иркутск: Изд-во ИГУ, 2012. С. 12-22.

Андрићево дело у Белорусији. Особености рецепције; Творчая спадчына Іва Андрычы: Беларускі погляд; Иво Андрић у Белорусији. Библиографија // Андрић између Истока и Запада (Научни скуп: Зборник радова). – Бања Лука: АНУРС, 2012.  С. 413- 439. (На сербскай мове).

Православље као фактор идентификације белорускости // Национални идентитет и религија / Приредили Зоран Милошевић, Живојин Ђурић. – Београд: Институт за политичке студије, 2013. С. 289- 299. (На сербскай мове).

О культурно-историческом значении реального воссоединения Беларуси с Россией // Будущее Союзного государства и потенциальные модели его развития. Материалы медиафорума (Москва, 14 декабря 2012 г.). – М.: Институт стран СНГ, 2013. С. 382-388.

Kosowo jako kolebka і skarbiec serbskiej duchowości w historii oraz współczesnej świadomosci wshodnich Słowian //ΕΛΠΙΣ. Czasopismo teologiczne katedry teologii prawosławnej uniwersytetu w Bialymstoku. Rocznik XV (XXVI). Zeszyt 27(40). 2013. S. 93-97. ( На польскай мове).

Његошева «душа славјанска» /Njegoš’s Slavic Soul // Међународна научна конференција «Од Косовског завета до Његошевог макрокозма: Петар ІІ Петровић Његош (1813-2013). Зборник резимеа. – Косовска Митровица, 2013.  C. 98-99. (На сербскай мове).

Паэтычная камета (Пра паэта Драінца);  Звесткі пра аўтараў і перакладчыка // Драінац Радэ. Праклён неспакою.. – Бялград: Рівел Ко, Мінск: Выдавецкі дом “Звязда”, 2014.  С.49-51; 112-117.

Как легко  отвращать от Библии (Небезразличный взгляд) // Новая книга России. 2014. №8. С. 52-54. 

 В.Г. Распутин и Сербия // Творчество Валентина Распутина: Ответы и вопросы / Под ред. И.И.Плехановой. -  Иркутск: Изд-во ИГУ, 2014. С. 16-27.

Карский Евфимий Федорович/ Литературный Санкт-Петербург. ХХ век. Энциклопедический словарь: В трех т. Т. 2. - СПб., 2014. С. 203-206.

Ехо НАТО рата 1999. против СР Југославије (Перцепција Белоруса)  // Нови «хладни рат». Агресија НАТО – 15 година. Међународна конференција «Глобални мир против глобалног интервенционизма и империјализма: Да се не заборави. – Београд, 2014. С. 150-152. (На сербскай мове).

Његошева «душа славјанска» ( Нека запажања на основу “Писама») // Од Косовског завета до Његошевог макрокозма: Петар ІІ Петровић Његош (1813-2013) . Међународни тематски   зборник. – Косовска Митровица, 2014.  C. 25-36. (На сербскай мове).

О дерусификации самосознания белорусов (Тревожные размышления вслух) // Трибуна русской Мысли. № 16 (« Россия и славянский мир»). С. 253-260.

Јунаци приповедака Григорија  Божовића у перцепцији иностраног читаоца // Научна конференција «Поетика Григорија  Божовића”. Зборник резимеа. – Косовска Митровица, 2015.  C. 1-2. (На сербскай мове).

Реальное против идеального: перспективы союза Беларуси c Россией // Наш современник. 2015. № 6. С. 244 – 257.

Реалност, која спречава идеално: Дерусификација самосвести Белоруса и перспективе савеза Белорусије и Русије // Где ти је држава, Каине? : будућност словенских држава / приредио З.Милошевић. – Шабац: Центар академске речи, 2015. С. 210-233. 

Унија у историји источних Словена: Библиографска грађа //UNIJA: политика Римокатоличке цркве према православним Словенима / приредио З.Милошевић. – Шабац: Центар академске речи, 2015. С. 355-371. 

С позиции совести: Валентин Распутин и славянство // Новая книга России. 2016. №6. С. 7-15. 

Чарота, І. А. Пясочны гадзіннік лёсу: Сербская проза ХХ стагоддзя / Укладанне і пераклад І. Чароты. – Мн.: Маст. Літаратура, 2018. – 255 с.

Чарота, И. А. У сусрет Духу: aнтологија белоруске хришћанске поезије/ Саставио, текстове приредио и предговор написао проф др Иван А.Чарота/ превела са белоруског Д.Лазаревић. –Београд: CompuTech doo, 2019. - 278 с.

Чарота, И. А. Святитель Николай Сербский. Что нам делать, чтобы лучше жить? Избранные поучения / Перевод. – Мн.: Издательство  Дмитрия Харченко, 2019. – 128 с.

Чарота И.А. Не прятаться от истины // Беларуская думка. 2019. № 7. С. 50-56; № 8 . С. 37-43.

Чарота І. А. Далягляды’2019: Замежная літаратура/ уклад.А.Карлюкевіча, В.Шніпа. – Мінск: Мастацкая літаратура, 2019. – С. 174 - 203.

Чарота І.А. Церковная уния в понимании академика Е.Ф. Карского  // Ведомости Минской Митрополии. 2019. № 2(156). С. 63-66.

Чарота И.А. В защиту мира русского // Криштапович Л.Е. Беларусь как русская святыня. – М., 2019. С. 3-4.

Чарота И.А. Знать, помнить и напоминать // Неман. 2019. № 11. С. 165-169.

Чарота И.А. Славянство в глобализационно изменившемся мире // Возвращение. Духовно-просветительский альманах. Выпуск 4. – Белгород-Губкин -Ракитное, 2019. С.48-56. Россия

Чарота И.А. Јован Пичета (1844-1920) – богослов, историчар, отац знаменитог историчара /Превела Д. Лазаревић//Летопис Матице Српске (Нови Сад, Србија). Књ. 503, св.6. Год.195. Јун 2019. С. 818- 843.

Иван А. Чарота. Јован Пичета (1844-1920) – богослов, историчар, отац знаменитог историчара (есеј) / превела са руског Дајана Лазаревић // Нова Зора (Билећа - Гацко), бр. 61/62, пролеће-лето 2019. С. 141-160.

Чарота І.А. Дыскусійныя моманты праблемы “Беларуская мова і Царква” // Беларуская мова ў сакральнай сферы: гісторыя и сучаснасць. Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мінск, 21 лютага 2018  г.).  – Мінск: Бел. навука, 2019. С. 12-21.

Златна птица. Белоруске народне бајке / Приредио и предговор написао Иван А. Чарота; превела са белоруског Дајана Лазаревић. – Београд: Удружење поетских стваралаца, 2020. –195 с.

Купала Янко. Наслеђе / Приредио и предговор написао Иван А. Чарота; превела са белоруског Дајана Лазаревић. – Београд: Удружење поетских стваралаца, 2020. – 245 с.

Craik, Roger. In Memory Wendy Ann Craik / Роджар Крэйк. Памяці Вэндзі Энн Крэйк / пераклад Л. Пярвушынай і І. Чароты. – Мінск: Белпрынт, 2020. – 28 с.

Советы любящего отца: Избранные поучения святителя Николая Сербского / Перевод И. А. Чароты. – Полоцк: Спасо-Евфросиниевский ставропигиальный женский монастырь, 2020. –  88 с.

Чарота, І. А. Творы Янкі Купалы ў былой Югаславіі // Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка: вучэб.-метад. дапам./ Мінск: БДУ, 2020. –267 с. –С.126-135.

Андрыч, Радамір. Літара ў белым уборы. Вершы / Радамір Андрыч; пераклад Івана Чароты // Полымя. – 2020. – № 3. – С. 98–103.

Андрыч, Іва. “Узяць чытача за руку”. Эсэ / Іва Андрыч; пераклад Ганны Навумавай, Івана Чароты // Полымя. – 2020. – № 3. – С. 93–97.

Андрыч Радамір.  Саматворны шоўк. – Няміга / [Вершы]  / Пераклад І. Чароты // Літаратура і мастацтва. 4.09.2020. –С. 12.

Чарота I. А. Пра наша скарыназнаўства: пасляюбілейныя рэфлексіі // Рэгіянальнае, нацыянальнае, агульначалавечае ў славянскіх літаратурах / П. І.  Навуменка, І.  А.  Бажок [і інш.]. – Мінск : ЮНІПАК, 2020. – С. 194–209.

Чарота, И. Франциск Георгий Скорина. Не прятаться от истины // Простор (Алматы). – 2020. – №  1. – С. 152–166.

Чарота, И. Михаил (Мануил) Козачинский в истории Сербии и Белоруссии // Язык и идентичность: Язык, литература и славянские идентичности в XVIII – XXI веках. Тематический сборник / Редактор К. Шевченко. - Белград, 2020 – С. 15–34.

Чарота, И. Михаил (Мануил) Козачински (1699–1755) у историји Србије и Белорусије// Светост и идентитет : улога светаца и светости у формирању идентитета православних народа. Тематски зборник / приредиo Зоран Милошевић. – Београд : Институт за политичке студије, 2020. – С. 139–156.

Чарота И. О бајкама  уопште, а посебно о белорусским (предговор)  // У кн.: Златна птица. Белоруске народне бајке. – Београд: Удружење поетских стваралаца, 2020.

Чарота И. О реальных и мнимых препятствиях на пути к братству // Скидель. – 2020. – С. 49–54.

Чарота И. Јанко Купала: у своме роду и међу народима (поговор) // У кн.: Јанко Купала. Наслеђе. Избор из поезије највећег белоруског песника. – Београд: Алма, 2020. – С. 107–133.

Святой Савва – Сербская слава // Царкоўнае слова. 2022, № 3 (1019). С. 8-10.

Біблія па-беларуску // Царкоўнае слова. 2022, № 6 (1022). С. 8-11. 

Чествуя Достоевского // Брестские епархиальные ведомости. 2022, № 1 (79), июнь. С. 71-75.

Библија за децу //Годишњак Института за дечју књижевност. 2022. Год.11, Бр. 2. С. 63-68.

Дыялог пакаленняў //Маладосць. 2022. № 6. С. 80-87.

Неразделимая слиянность Беларуси и России: Об актуальном, универсальном и провиденциальном //Новая книга России. 2022, №8-10. C.13-15.

Прадмова // Кароткі царкоўнаславянска-беларускі слоўнік праваслаўнай лексікі. – Мінск: Свята-Петра-Паўлаўскі сабор, 2022. С. 4–7. 

На шляху да замацавання праваслаўнай тэрміналогіі // Царкоўнае слова. 2022, № 35 (1051). С. 6-7. 

Беларуская мова ў рэлігійнай сферы як ідэя і як рэальнасць // Царкоўнае слова. 2022, № 36 (1052). С. 6-7. 

Ці прымальнае для беларусаў благаславенне? // Царкоўнае слова. 2022, № 38 (1054). С. 8-11. 

Усё ж такі беларусам патрэбны і благадаць, і спасенне // Царкоўнае слова. 2022, № 42 (1058). С. 7-9. 

Ражджаство замяніць Калядамі не атрымаецца // Царкоўнае слова. 2022, № 44 (1060). С. 4-6. 

На шляху да замацавання праваслаўнай тэрміналогіі // Ведомости Минской Митрополии. 2022, №10 (200). С. 67-69.

Беларуская мова ў рэлігійнай сферы як ідэя і як рэальнасць; Ці прымальнае для беларусаў благаславенне? // Ведомости Минской Митрополии. 2022, №11 (201). С. 50-55.

Беларуская мова ў царкве: Усё ж такі беларусам патрэбны і благадаць, і спасенне; Ражджаство замяніць Калядамі не атрымаецца // Ведомости Минской Митрополии. 2022, №12 (202). С. 32-37.

Иван А. Чарота. Од предака потомцима предато ради самопросвећења // Сусрети /Susreti: Часопис за позориште, књижевност и културу/ Časopis za pozorište, književnost i kulturu. 2022, брoj 1-2, гoдинa V.  С. 205-210.

Иван А. Чарота. Дерусификација као деформација самосвести Белоруса // Сусрети /Susreti: Часопис за позориште, књижевност и културу/ Časopis za pozorište, književnost i kulturu. 2022, брoj 1-2, гoдинa V.  С. 211-224.

О бајкама уопште, а посебно о белоруским // Сусрети /Susreti: Часопис за позориште, књижевност и културу/ Časopis za pozorište, književnost i kulturu. 2022, брoj 3-4, гoдинa V.  С. 203-206.

Па-сваяцку – сербам: Пра казкі, не толькі беларускія // Полымя, 2022, № 10, С.128-135.

Каб у мове Праваслаўя замацоўвалася беларускае // Духовный вестник, № 12 (306) 2022. С. 2.

Проза реальности Драгослава Михаиловича // Неман, 2023,  №1. С. 138-143.

Сербская перакладчыца-руплівіца //Літаратура і мастацтва, 17.02.2023. С. 3.

Славянская пісьменніца Амерыкі //Літаратура і мастацтва, 19.05.2023. С.10.

Идея общности славян в истории формирования югославянских наций и государств //Новый союз югославян: реалии и перспективы: Материалы международной научной конференции, посвященной 24‑й годовщине агрессии НАТО против Югославии, Минск, 24 марта 2023 г. / РГСУ, Филиал в г. Минске; редкол.: И.О.Селезнева (гл. ред.), К.В.Шевченко, А.А.Корбут. – Минск: Колорград, 2023. С.20-30.

З найлепшых прадстаўніц пакалення   //Літаратура і мастацтва, 20.10.2023. С.10.

Той, хто даўніну спалучаў з будучыняй і вечнасцю // Скарбаў падземных шчаслівы шукальнік: Успаміны пра П.Ф.Лысенку. – Мінск: Беларуская навука, 2023. С.209-2013.

В защиту рода сербского и родства славянского // Милошевич З. Геополитика: Взгляд с Балкан. Часть 2. – Минск:Белпринт, 2023. С. 5-11.

Ражджаство замяніць Калядамі не атрымаецца // Przegląd Prawosławny. Styczen 2024, № 1 (463). S. 56-59.

Ці ў мове Праваслаўя замацуем словы беларускія? //Літаратура і мастацтва, 10.01.2024. С.14.

Ці можна Ражджаство замяніць Калядамі? //Літаратура і мастацтва, 26.01.2024. С.14;2.02.2024. С.15.

О славянской и православной писательнице США // Царкоўнае слова. 19.01.2024. № 3 (1123). С.13.

Image

Рэсурсы

Image
Image
Наш сайт использует файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie для сбора статистики. Нажав «Принять», вы даете согласие на обработку файлов cookie в соответствии с Политикой обработки файлов cookie.