Кафедра

angl yaz

Адрас:
ауд. 122
вул. К. Маркса, 31
Беларусь
220030

Тэлефон: +375 17 365-10-69

E-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Загадчык: Гутоўская Марына Сцяпанаўна

Дата стварэнняя: 1998 г.

Колькасць выкладчыкаў: 24, з іх прафесараў – 1 , дацэнтаў – 3.

Спецыялізацыі:

 • Мовазнаўства
 • Тэорыя і практыка перакладу

Навуковыя напрамкі:

 • змест і спецыфіка іншамоўнай адукацыі як кампанента сістэмы бесперапыннай адукацыі
 • распрацоўка пытанняў фарміравання прафесійнай кампетэнтнасці сучасных выкладчыкаў замежных моўу працэсе інавацыйнай дзейнасці, тэарэтычных праблем замежнай лінгвістыкі і методыкі выкладання.

Дзейнасць кафедры накіравана на падрыхтоўку спецыялістаў-філолагаў, якія валодаюць глыбокімі тэарэтычнымі ведамі, уменнямі і навыкамі, аб’ядноўваюць агульную культуру і высокія маральныя якасці.

Галоўныя задачы:

 • арганізацыя і правядзенне вучэбнай і навукова-метадычнай работы па навуковых дысцыплінах: асноўная замежная мова, другая замежная мова, тэарэтычная фанетыка, тэарэтычная граматыка, лексікалогія, стылістыка, гісторыя замежнай, мовы, методыка выкладання замежнай мовы, тэорыя і практыка перакладу, спецкурсы і спецсеменары;
 • правядзенне выхаваўчай работы сярод студэнтаў;
 • арганізацыя і правядзенне навуковых даследванняў па профілю кафедры;
 • падрыхтоўка навукова-педагагічных і педагагічных кадраў, павышэнне іх кваліфікацыі.

Кафедра:

 • арганізуе метадычнае і матэрыяльнае забеспячэнне вучэбнага працэса, падрыхтоўку падручнікаў, вучэбных дапаможнікаў, распрацоўку вучэбна-метадычных матэрыялаў па правядзенні ўсіх відаў вучэбных заняткаў;
 • прымае ўдзел у рабоце вучэбна-метадычных аб’яднанняў у універсітэце і іншых арганізацыях;
 • праводзіць навуковыя даследванні па важнейшых праблемах і накірунках, якія адпавядаюць профілю кафедры.

 

Гісторыя

Гісторыя, імёны, дасягненні. Кафедра сёння.

 

Кафедра англійскага мовазнаўства філалагічнага факультэта БДУ пачала працаваць з 1 верасня 2002 года ў складзе 23 чалавек: загадчыка кафедрай прафесара Н.Н.Ніжневай.

Кафедра англійскага мовазнаўства склалася на базе кафедры рамана-германскіх моў. Да асноўных дысцыплін, выкладанне якіх замацавана за кафедрай, адносяцца "Англійская мова", "Лексікалогія", "Гісторыя замежнай мовы", "Тэарэтычная граматыка", "Стылістыка", "Методыка выкладання замежнай мовы",  "Тэорыя і практыка перакладу".

На кафедры вядзецца навуковая праца як выкладчыкаў, так і студэнтаў. Кожны год супрацоўнікі кафедры ўдзельнічаюць у розных міжнародных і рэспубліканскіх навуковых канферэнцыях, друкуюць артыкулы. З 2006 года кафедра выпускае міжуніверсітэцкі зборнік навуковых артыкулаў "Мовы свету - у свет моу". Пад кіраўніцтвам выкладчыкаў кафедры кожны год праводзяцца студэнцкія канферэнцыі "Мовы камунікацыі - камунікацыя на мовах", "Мовы свету - свет моў". Асаблівую цікавасць уяўляе Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя “Ідэі. Пошукі. Рашэнні”, колькасць удзельнікаў і іх геаграфія павялічваецца з кожным годам, і ў выніку гэтага статус канферэнцыі зменены на міжнародны.

Штогод кафедрай праводзіцца “Англійская вечарына”, удзел у якой прымаюць студэнты ўсяго факультэта.

На кафедры была створана "Школа педагагічнага майстэрства", рэгулярна праводзяцца пасяджэнні "Метадычнага стала", "Творчай лабараторыі выкладчыкаў".

Падрыхтоўка студэнтаў вядзецца па 2 спецыяльнасцям: "Мовазнаўства" і "Пераклад мастацкай і навукова-тэхнічнай літаратуры".

Кафера распрацавала рабочыя і тыпавыя праграмы па асобных курсах. Акрамя базавых курсаў на кафедры чытаюцца 5 аўтарскіх спецкурсаў.

"Слоўнікі і спосабы лексіграфічнага апісання", Рэалізацыя лексічнай сістэмы ў тэксце","Асаблівасці мастацкага перакладу", "Асаблівасці перакладу сучаснай англійскай і амерыканскай драматургіі", "Дзелавое маўленне: асаблівасці перакладу"; курс па выбару "Пераклад як сродак міжкультурнай дзелавой камунікацыі".Пры кафедры працуюць 3 спецсемінары: "Лінгвістыка тэксту: аспект перакладу", "Актуальныя праблемы тэорыі навучання перакладу мастацкай і навукова-тэхнічнай літаратуры", "Інавацыйныя метады навучання замежным мовам, рэалізуецца падрыхтоўка курсавых, дыпломных і магістэрскіх даследаванняў. Калектывам кафедры ажыццяўляецца агульнае і групавое кіраўніцтва педагагічнай і перакладчыцкай практыкамі студэнтаў-філолагаў, якія выконваюць прафесійна-адаптацыйныя, дыягнастычныя, карэкцыйна-адукацыйныя, індывідуальна-развіваючыя, выхаваўчыя, даследчыя і іншыя функцыі.

Кафера арганізуе метадычнае і матэрыяльнае забеспячэнне вучэбнага працэсу, падрыхтоўку падручнікаў, пасобій, распрацоўку вучэбна-метадычных матэрыялаў па правядзенню ўсіх відаў вучэбных заняткаў.

У працы Цэнтра філалагічных паслуг, які забяспечвае падрыхтоўку абітурыентаў да ўступных іспытаў і спрыяе палучэнню студэнтамі-філолагамі другой і трэцяй спецыяльнасці, актыўны ўдзел прымаюць супрацоўнікі кафедры. Выкладчыкі кафедры таксама садзейнічаюць падрыхтоўцы і правядзенню прадметных алімпіяд па англійскай і іспанскай мовах, а тым самым - развіццю пазнавальных інтарэсау і філалагічнай эрудыцыі паспяховых вучняў.

За перыяд існавання кафедры англійскага мовазнаўства супрацоўнікі кафедры распрацавалі некалькі калектыўных навукова-даследчых тэм : "Фарміраванне прафесійнай кампетэнтнасці сучаснага выкладчыка замежнай мовы". "Змест і спецыфіка іншамоўнай адукацыі", "Змест і спецыфіка іншамоўнай адукацыі у БДУ як кампанента сістэмы непрырыўнай адукацыі", "Сучасныя тэхналогіі навучання студэнтаў іншамоўнай кампетэнцыі: тэарэтычыя асновы і практыка выкарыстоўвання".

Супрацоўнікі кафедры значна працуюць у сферы навучна-метадычнай і арганізацыйнай дзейнасці. Яны з'яуляюцца членамі розных навуковых і навукова-метадычных камісій, навуковых саветау, саветау па абароне дысертацый, членамі рэдкалегій навуковых і навукова-метадычных выданняў.

Дзейнасць супрацоўнікау кафедры англійскага мовазнаўства падпарадкоўваецца адзінай задачы - фарміраванню камунікатыўна развітай і адказнай, інтэлектуальна духоўна багатай, творча актыўнай асобы студэнта 20-га стагоддзя, чалавека высокай культуры, падрыхтоўцы прафесіянала ў сферы выкладання замежнай мовы.

Дысцыпліны

Дисциплины, закрепленные за кафедрой в соответствии с приказом ректора

 

Cпециальность «Романо-германская филология» (английская) код специальности 1-21 05 06

Типовой учебный план 2018

 

Семестр 1-10. Основной иностранный язык

Семестр 1. Страноведение

Семестр 5 Теоретическая фонетика

Семестр 6. Лексикология изучаемого языка

Семестр 6. Введение в межкультурную коммуникацию

Семестр 7. История изучаемого языка

Семестр 7. Методика преподавания иностранного языка

Семестр 7. Теоретическая грамматика

Семестр 8. Прагматика

Семестр 9. Теория и практика перевода

Семестр 9. Педагогическая практика

Семестр 9. Переводческая практика

Семестр 9. Стилистика иностранного языка

 

Cпециальность «Романо-германская филология» (немецкая, французская, итальянская) код специальности 1-21 05 06

Типовой учебный план 2018

Семестр 3-10. Второй иностранный язык

 

 

Специальность «Восточная  филология» код специальности 1-21 05 07

Типовой учебный план 2018

 

Семестр 3-10. Второй иностранный язык

 

 

Специальность «Белорусская  филология (по направлениям)» код специальности 1-21 05 01

 

 

Типовой учебный план 1-21 05 01-01 2013
Типовой учебный план 1-21 05 01-02 2013
Типовой учебный план 1-21 05 01-03 2013

 

Семестр 1-2 Иностранный язык (английский)

Семестр 1-2 Иностранный язык (заочн.)(английский)

 

Специальность «Русская  филология (по направлениям)» код специальности 1-21 05 02

Типовой учебный план 1-21 05 02-01 2013
Типовой учебный план 1-21 05 02-02 2013
Типовой учебный план 1-21 05 02-03 2013
Типовой учебный план 1-21 05 02-04 2013

 

Семестр 1-2 Иностранный язык (английский)

Семестр 1-2 Иностранный язык (заочн.)(английский)

 

Специальность «Славянская филология»  код специальности 1-21 05 04

Типовой учебный план 2013

Семестр 1-2 Иностранный язык (английский)


Специальность «Классическая  филология» код специальности 1-21 05 05

Типовой учебный план 2013

 

Семестр 1-8 Иностранный язык (английский)