Кафедра

Адрас:
аўд. 46
вул. К. Маркса, 31
Беларусь
220030

Тэлефон: +375 17 364-89-69

Загадчык: Панцялеенка Алеся Аляксандраўна

E-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Сайт: Праект «Італьяністыка ў Беларусі», http://www.belpaese2000.narod.ru/

https://www.instagram.com/italianovero2018/?hl=ru 

Дата стварэння: 2002 г.

Колькасць выкладчыкаў: 25, з іх прафесар - 1, дацэнтаў – 6.

Спецыялізацыі:

  • лінгвакультуралагічны аспект у выкладанні італьянскай мовы;

  • інавацыйныя метады выкладання замежных моў;

  • праблемы перакладу мастацкай літаратуры;

  • актуальныя праблемы перакладу;

  • асаблівасці перакладу юрыдычнай лексікі;

  • праблемы перакладу мастацкага і навуковага тексту;

  • мова дзелавых зносін;

  • тэхніка сінхроннага перакладу.

Навуковыя накірункі: прыарытэтным накірункам вывучэння замежнай мовы як сродка пазнання культуры з'яўляецца распрацоўка інавацыйных тэхналогій тэарэтычных аспектаў выкладання ў галіне лексікалогіі і лексікаграфіі, вывучэння замежных моў, для рэалізацыі практычнага інструментарыя (лінгвакультуралагічнай) праблематыкі двухбаковай накіраванасці (замежная мова- родная мова; родная-замежная мова).

 

Гісторыя

 

Гісторыя, імёны, дасягненні. Кафедра сёння.

Кафедра заснавана ў 2002 годзе пасля раздзялення кафедры рамана-германскага мовазнаўства на тры вядучыя кафедры: англійскага, нямецкага мовазнаўства і раманскага мовазнаўства. Нягледзячы на тое, што кафедра раманскага мовазнаўства існуе толькі пяты год, актыўна вядуцца навуковыя даследаванні, планамерна і паступова далучаюцца да навучальнай дзейнасці маладыя выкладчыкі. 60% прафесарска-выкладчыцкага складу яшчэ не маюць 40 гадоў, г.зн., што навуковы патэнцыял вялікі, а перспектывы развіцця кафедры станоўчыя.

Па асобных аспектах даследаванняў выконваюцца курсавыя, дыпломныя і магістарскія працы. Студэнты і магістранты маюць магчымасць удзельнічаць у навуковых канферэнцыях. Навуковыя і навукова-практычныя распрацоўкі знаходзяць непасрэднае прымяненне ў навучальным працэсе. Найбольш важнымі вынікамі з'яўляюцца выдадзеныя вучэбныя і вучэбна-метадычныя дапаможнікі, якія адлюстроўваюць культуралагічны аспект у выкладанні замежных (у тым ліку раманскіх) моў, яго цесную сувязь з методыкай выкладання і з механізмамі засваення моўнага матэрыялу студэнтамі.

Асноўныя вучэбныя дапаможнікі:

 Цыбульская Н.А., Ніжнёва Н.М. Фонетика французского языка. Вучэбнае пасобіе для студэнтаў 3-го курса філалагічнага факультэта. Канспект лекцый. Мн., БДУ. 2004.

 Цыбульская Н.А. (у сааўтарстве). Вучэбны дапаможнік. Французский язык. Интенсивный курс и подготовка к тестированию и экзамену. Для абітурыентаў і студэнтаў 1-га курса. Мн., Тэтра-сістэм. 2004.

 Цыбульская Н.А. (у сааўтарстве). Теоретическая фонетика. Практикум французского языка. Мн., БДУ. 2004.

 Салеева М. В. Антология истории итальянского языка «Тексты в культуре» (на итальянском языке) - Мінск, БДУ, 2004, 88 с. 5.

 Праснова Г.Г., Крыўцова С.І. «Общий обзор истории и культуры Франции XVIII века» (на французском языке). Мн., БДУ, 2004.

У будучым мяркуецца распрацоўка шматвектарнай праграмы па французскай і італьянскай мовах, якая ўключае ў сябе спецкурсы па лінгвакультуралагічным і краязнаўчым аспектах. Інтэграцыя гэтых двух элементаў на культуралагічнай аснове з'яўляецца ў значнай ступені новай і перспектыўнай для падрыхтоўкі філолагаў універсітэцкага ўзроўню.

Для больш якаснага авалодання замежнымі мовамі, у тым ліку і італьянскай, распрацаваны і функцыянуе сайт па італьянскай літаратуры. Больш магчымасцей для вывучэння італьянскай мовы і літаратуры з'явілася ў сувязі з адкрыццём кабінета італьянскай філалогіі. Кабінет аснашчаны сучаснай аргтэхнікай: тэлевізарам, відэамагнітафонам, DVD і г.д. Для вывучэння курса "Краязнаўства Італіі" маюцца наглядныя дапаможнікі, карты, атласы. Паступова фарміруецца бібліятэчны фонд, які налічвае каля тысячы экзэмпляраў вучэбнай, вучэбна-метадычнай і мастацкай літаратуры. Згодна з вучэбным планам студэнты італьянскай філалогіі праходзяць педагагічную практыку на кафедры раманскага мовазнаўства. Студэнты французскай філалогіі праходзяць педагагічную практыку ў СШ № 79, 72, 2. Выкладчыкамі кафедры вядзецца актыўная культурна-выхаваўчая работа. Пад кіраўніцтвам выкладчыка французскай мовы дзейнічае франкафонны тэатр. Рэгулярна праводзяцца вечары на французскай і італьянскай мовах.

Дысцыпліны

Дисциплины, закрепленные за кафедрой в соответствии с приказом ректора

Cпециальность «Романо-германская филология» (французская) код специальности 1-21 05 06

Типовой учебный план 2018

Семестр 1-10. Основной иностранный язык

Семестр 1. Страноведение

Семестр 3-10. Второй иностранный язык

Семестр 5 Теоретическая фонетика

Семестр 6. Лексикология изучаемого языка

Семестр 6. Введение в межкультурную коммуникацию

Семестр 7. История изучаемого языка

Семестр 7. Методика преподавания иностранного языка

Семестр 7. Теоретическая грамматика

Семестр 8. Прагматика

Семестр 9. Теория и практика перевода

Семестр 9. Педагогическая практика

Семестр 9. Переводческая практика

Семестр 9. Стилистика иностранного языка

 

Cпециальность «Романо-германская филология» (итальянская) код специальности 1-21 05 06

Типовой учебный план 2018

Семестр 1-10. Основной иностранный язык

Семестр 1. Страноведение

Семестр 5 Теоретическая фонетика

Семестр 3-10. Второй иностранный язык

Семестр 6. Лексикология изучаемого языка

Семестр 6. Введение в межкультурную коммуникацию

Семестр 7. История изучаемого языка

Семестр 7. Методика преподавания иностранного языка

Семестр 7. Теоретическая грамматика

Семестр 8. Прагматика

Семестр 9. Теория и практика перевода

Семестр 9. Педагогическая практика

Семестр 9. Переводческая практика

Семестр 9. Стилистика иностранного языка

Специальность «Белорусская  филология (по направлениям)» код специальности 1-21 05 01

 

Типовой учебный план 1-21 05 01-01 2013
Типовой учебный план 1-21 05 01-02 2013
Типовой учебный план 1-21 05 01-03 2013

 

Семестр 1-2 Иностранный язык (французский)

Семестр 1-2 Иностранный язык (заочн.)(французский)

 

 

Специальность «Русская  филология (по направлениям)» код специальности 1-21 05 02

Типовой учебный план 1-21 05 02-01 2013
Типовой учебный план 1-21 05 02-02 2013
Типовой учебный план 1-21 05 02-03 2013
Типовой учебный план 1-21 05 02-04 2013

 

Семестр 1-2 Иностранный язык (французский)

Семестр 1-2 Иностранный язык (заочн.)(французский)

 

Cпециальность «Правоведение» 

Семестр 1-4 Иностранный язык (практические) (юридический факультет)

 

Cпециальность «Политология» 

Семестр 1-4 Иностранный язык (практические) (юридический факультет)

 

Cпециальность «География - научно-педагогическая деятельность» 

Семестр 1-6 Иностранный язык (практические) (географический факультет)

 

Cпециальность «Геоэкология» 

Семестр 1-6 Иностранный язык (практические) (географический факультет)

 

Cпециальность «Гидрометеорология» 

Семестр 1-6 Иностранный язык (практические) (географический факультет)

 

Cпециальность «Космоаэрокартография» 

Семестр 1-6 Иностранный язык (практические) (географический факультет)

 

Cпециальность «История (по направлениям)» 

Семестр 1-4 Иностранный язык (практические) (исторический факультет)

 

Cпециальность «Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по направлениям)» 

Семестр 1-4 Иностранный язык (практические) (исторический факультет)

 

Cпециальность «Документоведение (по направлениям)» 

Семестр 1-4 Иностранный язык (практические) (исторический факультет)

 

Cпециальность «Историко-архивоведение» 

Семестр 1-4 Иностранный язык (практические) (исторический факультет)

 

Cпециальность «Документоведение (направление — документационное обеспечение управления)» 

Семестр 1-4 Иностранный язык (практические) (исторический факультет)

 

Cпециальность «Финансы и кредит» 

Семестр 5-6 Иностранный язык (практические) (экономический факультет)

 

Cпециальность «Экономическая теория» 

Семестр 5-6 Иностранный язык (практические) (экономический факультет)

 

Cпециальность «Психология» 

Семестр 1-2 Иностранный язык (практические) (ФФСН)

 

Cпециальность «Философия» 

Семестр 1-2 Иностранный язык (практические) (ФФСН)

 

Cпециальность «Социология» 

Семестр 1-2 Иностранный язык (практические) (ФФСН)

 

Cпециальность «Социальные коммуникации» 

Семестр 1-2 Иностранный язык (практические) (ФФСН)

 

Cпециальность «Международная журналистика» 

Семестр 3-6 Иностранный язык (практические) (Институт журналистики)

 

Cпециальность «Фармакология» 

Семестр 5-6 Иностранный язык (практические) (химический факультет)

 

Cпециальность «Органическая химия» 

Семестр 5-6 Иностранный язык (практические) (химический факультет)

 

Cпециальность «Радиоактивная химия» 

Семестр 5-6 Иностранный язык (практические) (химический факультет)

 

Cпециальность «Менеджмент» 

Семестр 1-2 Иностранный язык (практические) (ГИУСТ)

 

Cпециальность «Маркетинг» 

Семестр 1-2 Иностранный язык (практические) (ГИУСТ)

 

Cпециальность «Дизайн » 

Семестр 1-2 Иностранный язык (практические) (ГИУСТ)

 

Cпециальность «Социальная работа» 

Семестр 1-2 Иностранный язык (практические) (ГИУСТ)

 

Cпециальность «Аудиовизуальные СМИ» 

Семестр 1-4 Иностранный язык (практические) (Институт журналистики)

 

Cпециальность «Печатные СМИ: литературная работа (редактирование)» 

Семестр 1-4 Иностранный язык (практические) (Институт журналистики)