Кафедра

Адрас:
аўд. 46
вул. К. Маркса, 31
Беларусь
220030

Тэлефон: +375 17 364-89-69

Загадчык: Панцялеенка Алеся Аляксандраўна

E-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Сайт: Праект «Італьяністыка ў Беларусі», http://www.belpaese2000.narod.ru/

https://www.instagram.com/italianovero2018/?hl=ru 

Дата стварэння: 2002 г.

Колькасць выкладчыкаў: 25, з іх прафесар - 1, дацэнтаў – 6.

Спецыялізацыі:

  • лінгвакультуралагічны аспект у выкладанні італьянскай мовы;

  • інавацыйныя метады выкладання замежных моў;

  • праблемы перакладу мастацкай літаратуры;

  • актуальныя праблемы перакладу;

  • асаблівасці перакладу юрыдычнай лексікі;

  • праблемы перакладу мастацкага і навуковага тексту;

  • мова дзелавых зносін;

  • тэхніка сінхроннага перакладу.

Навуковыя накірункі: прыарытэтным накірункам вывучэння замежнай мовы як сродка пазнання культуры з'яўляецца распрацоўка інавацыйных тэхналогій тэарэтычных аспектаў выкладання ў галіне лексікалогіі і лексікаграфіі, вывучэння замежных моў, для рэалізацыі практычнага інструментарыя (лінгвакультуралагічнай) праблематыкі двухбаковай накіраванасці (замежная мова- родная мова; родная-замежная мова).

 

Гісторыя

 

Гісторыя, імёны, дасягненні. Кафедра сёння.

Кафедра раманскага мовазнаўства была створана на філалагічным факультэце ў 2002 годзе і стала першай у краіне кафедрай раманістыкі філалагічнага профілю. Цягам амаль дваццаці гадоў яна з’яўляецца выпускаючай па спецыяльнасцях «Рамана-германская (італьянская) філалогія» і «Рамана-германская (французская) філалогія».

Студэнты, якія абралі дадзены кірунак універсітэцкай адукацыі, атрымліваюць сур’ёзную шматузроўневую падрыхтоўку па практыцы замежнай мовы, вывучаюць яе тэарэтычныя, культуралагічныя і гістарычныя аспекты (фанетыку, лексікалогію, граматыку, стылістыку, гісторыю мовы), методыку выкладання абранай мовы, набываюць навыкі вуснага і пісьмовага перакладу. Акрамя лекцыйных і практычных заняткаў, навучальны план прадугледжвае таксама праходжанне педагагічнай і перакладчыцкай практыкі з мэтай асваення практычных навыкаў для будучай прафесійнай дзейнасці.

Вельмі важным аспектам, які дапаўняе ўласна навучальны працэс, сталі і міжнародныя кантакты кафедры: дзякуючы плённым сувязям з культурнымі і адукацыйнымі ўстановамі Італіі і Францыі, а таксама ўдзелу ў праграмах міжнароднага абмену «Эразмус», многія студэнты і выкладчыкі кафедры змаглі прайсці курсы навучання і павышэння прафесійнай кваліфікацыі ва ўніверсітэтах гэтых краін.

Атрымаўшы кваліфікацыю «Філолаг. Выкладчык французскай / італьянскай мовы. Перакладчык», выпускнікі дадзенага профілю філалагічнай падрыхтоўкі паспяхова інтэгруюцца ў сучасную прафесійную супольнасць у якасці выкладчыкаў сярэдніх і вышэйшых навучальных устаноў, рэдактараў, перакладчыкаў тэхнічнай, мастацкай літаратуры і IT-праектаў, – у тыя шматлікія вобласці гуманітарнай і тэхнічнай дзейнасці, у якіх неабходны глыбокія і трывалыя веды замежных моў. За час існавання кафедры яе выпускнікамі сталі больш за 500 студэнтаў, якія падрыхтавалі дыпломныя і магістарскія праекты па розных аспектах раманскага і параўнальнага мовазнаўства, мастацкага перакладу, методыцы выкладання раманскіх моў.

Важным складнікам дзейнасці кафедры з’яўляюцца і навуковыя даследаванні ў галіне раманскага і супастаўляльнага мовазнаўства, лінгвакультуралогіі, інавацыйных методык у выкладанні раманскіх моў. Навукова-даследчая работа вялася па тэмах «Замежная мова як сродак пазнання культуры: тэарэтычны і практычны аспекты (на матэрыяле французскай і італьянскай моў)» (2003–2007 гг.), «Раманскія мовы ў кантэксце дыялогу еўрапейскіх культур (на матэрыяле французскай і італьянскай моў)» (2008–2013 гг.), «Раманскія мовы на мяжы ХХ–XXI стст.: cістэма і функцыянаванне (на матэрыяле французскай і італьянскай моў)» (2013–2015 гг.), «Раманскія мовы ў славянскім моўным арэале: праблемы ўзаемадзеяння (на матэрыяле французскай і італьянскай моў)» (2016–2020 гг.), «Моўная і культурная спадчына Раманіі: традыцыі і перспектывы даследавання» (з 2021 г.). У рамках навуковых тэм было падрыхтавана больш за 400 публікацый, выкладчыкі кафедры прынялі ўдзел у больш чым 100 навуковых канферэнцый у Беларусі і за яе межамі. Да актыўнай навуковай дзейнасці далучаюцца і студэнты, якія выконваюць курсавыя, дыпломныя і магістарскія даследаванні, а таксама штогод удзельнічаюць у студэнцкай навуковай канферэнцыі. Акрамя таго, на базе кафедры праводзіцца міжнародная навуковая канферэнцыя «Раманія: моўная і культурная спадчына», удзел у якой прымаюць філолагі і лінгвісты Беларусі, Італіі, Францыі, Расіі, Украіны, Літвы і іншых краін.

Улічваючы, што асноўнай спецыфікай дзейнасці кафедры з’яўляецца выкладанне дысцыплін філалагічнага цыкла, найбольш істотным яе вынікам з’яўляецца падрыхтоўка вучэбных і вучэбна-метадычных дапаможнікаў, якія адлюстроўваюць розныя аспекты выкладання раманскіх моў.

Для больш мэтанакіраванага забеспячэння матэрыяламі па вывучаемых дысцыплінах быў створаны сайт «Італьяністыка ў Беларусі», існуюць тэматычныя групы ў сацсетках Instagram і Facebook, ёсць шырокі бібліятэчны фонд выданняў на італьянскай і французскай мовах, які ўключае найноўшыя вучэбныя дапаможнікі краін вывучаемай мовы і мастацкія тэксты італьянскіх і французскіх пісьменнікаў.

 

Дысцыпліны

Дисциплины, закрепленные за кафедрой в соответствии с приказом ректора

Cпециальность «Романо-германская филология» (французская) код специальности 1-21 05 06

Типовой учебный план 2018

Семестр 1-10. Основной иностранный язык

Семестр 1. Страноведение

Семестр 3-10. Второй иностранный язык

Семестр 5 Теоретическая фонетика

Семестр 6. Лексикология изучаемого языка

Семестр 6. Введение в межкультурную коммуникацию

Семестр 7. История изучаемого языка

Семестр 7. Методика преподавания иностранного языка

Семестр 7. Теоретическая грамматика

Семестр 8. Прагматика

Семестр 9. Теория и практика перевода

Семестр 9. Педагогическая практика

Семестр 9. Переводческая практика

Семестр 9. Стилистика иностранного языка

 

Cпециальность «Романо-германская филология» (итальянская) код специальности 1-21 05 06

Типовой учебный план 2018

Семестр 1-10. Основной иностранный язык

Семестр 1. Страноведение

Семестр 5 Теоретическая фонетика

Семестр 3-10. Второй иностранный язык

Семестр 6. Лексикология изучаемого языка

Семестр 6. Введение в межкультурную коммуникацию

Семестр 7. История изучаемого языка

Семестр 7. Методика преподавания иностранного языка

Семестр 7. Теоретическая грамматика

Семестр 8. Прагматика

Семестр 9. Теория и практика перевода

Семестр 9. Педагогическая практика

Семестр 9. Переводческая практика

Семестр 9. Стилистика иностранного языка

Специальность «Белорусская  филология (по направлениям)» код специальности 1-21 05 01

 

Типовой учебный план  2021

 

Семестр 1-2 Иностранный язык (французский)

Семестр 1-2 Иностранный язык (заочн.)(французский)

 

Специальность «Русская  филология (по направлениям)» код специальности 1-21 05 02

Типовой учебный план 2021

 

Семестр 1-2 Иностранный язык (французский)

Семестр 1-2 Иностранный язык (заочн.)(французский)

 

Cпециальность «Правоведение» 

Семестр 1-4 Иностранный язык (практические) (юридический факультет)

 

Cпециальность «Политология» 

Семестр 1-4 Иностранный язык (практические) (юридический факультет)

 

Cпециальность «География - научно-педагогическая деятельность» 

Семестр 1-6 Иностранный язык (практические) (географический факультет)

 

Cпециальность «Геоэкология» 

Семестр 1-6 Иностранный язык (практические) (географический факультет)

 

Cпециальность «Гидрометеорология» 

Семестр 1-6 Иностранный язык (практические) (географический факультет)

 

Cпециальность «Космоаэрокартография» 

Семестр 1-6 Иностранный язык (практические) (географический факультет)

 

Cпециальность «История (по направлениям)» 

Семестр 1-4 Иностранный язык (практические) (исторический факультет)

 

Cпециальность «Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по направлениям)» 

Семестр 1-4 Иностранный язык (практические) (исторический факультет)

 

Cпециальность «Документоведение (по направлениям)» 

Семестр 1-4 Иностранный язык (практические) (исторический факультет)

 

Cпециальность «Историко-архивоведение» 

Семестр 1-4 Иностранный язык (практические) (исторический факультет)

 

Cпециальность «Документоведение (направление — документационное обеспечение управления)» 

Семестр 1-4 Иностранный язык (практические) (исторический факультет)

 

Cпециальность «Финансы и кредит» 

Семестр 5-6 Иностранный язык (практические) (экономический факультет)

 

Cпециальность «Экономическая теория» 

Семестр 5-6 Иностранный язык (практические) (экономический факультет)

 

Cпециальность «Психология» 

Семестр 1-2 Иностранный язык (практические) (ФФСН)

 

Cпециальность «Философия» 

Семестр 1-2 Иностранный язык (практические) (ФФСН)

 

Cпециальность «Социология» 

Семестр 1-2 Иностранный язык (практические) (ФФСН)

 

Cпециальность «Социальные коммуникации» 

Семестр 1-2 Иностранный язык (практические) (ФФСН)

 

Cпециальность «Международная журналистика» 

Семестр 3-6 Иностранный язык (практические) (Институт журналистики)

 

Cпециальность «Фармакология» 

Семестр 5-6 Иностранный язык (практические) (химический факультет)

 

Cпециальность «Органическая химия» 

Семестр 5-6 Иностранный язык (практические) (химический факультет)

 

Cпециальность «Радиоактивная химия» 

Семестр 5-6 Иностранный язык (практические) (химический факультет)

 

Cпециальность «Менеджмент» 

Семестр 1-2 Иностранный язык (практические) (ГИУСТ)

 

Cпециальность «Маркетинг» 

Семестр 1-2 Иностранный язык (практические) (ГИУСТ)

 

Cпециальность «Дизайн » 

Семестр 1-2 Иностранный язык (практические) (ГИУСТ)

 

Cпециальность «Социальная работа» 

Семестр 1-2 Иностранный язык (практические) (ГИУСТ)

 

Cпециальность «Аудиовизуальные СМИ» 

Семестр 1-4 Иностранный язык (практические) (Институт журналистики)

 

Cпециальность «Печатные СМИ: литературная работа (редактирование)» 

Семестр 1-4 Иностранный язык (практические) (Институт журналистики)