Сэрвісы

Навіны

ХІІІ Міжнародная навуковая канферэнцыя «Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай»

28–29 кастрычніка на філалагічным факультэце адбудзецца ХІІІ Міжнародная навуковая канферэнцыя «Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай», прысвечаная 100-годдзю БДУ і 90-годдзю з дня нараджэння члена-карэспандэнта НАН Беларусі, прафесара Алега Антонавіча Лойкі. На ўдзел у канферэнцыі пададзена звыш 120 заявак. Удзельнікі канферэнцыі – вучоныя і даследчыкі з Беларусі, краін блізкага і далёкага замежжа: Расіі, Украіны, Балгарыі, Польшчы, Славакіі і інш.

На пленарным і секцыйных пасяджэннях будуць асветлены актуальныя пытанні тэорыі, гісторыі і паэтыкі літаратуры, кампаратывістыкі, літаратурных сувязей і кантактаў, мастацкага перакладу, нацыянальнага і сусветнага літаратурнага працэсу, сучаснай паэзіі і прозы, развіцця жанраў і стыляў, праблемы аўтара і літаратурнага героя, літаратурнай і моўнай адукацыі, інавацыйнай адукацыі і інш.

У сувязі з неспрыяльнай эпідэмічнай сітуацыяй канферэнцыя будзе праводзіцца дыстанцыйна.

З праграмай навуковай канферэнцыі можна азнаёміцца тут.

Image

Рэсурсы

Image
Image