Сервисы

17-19.11.2022 І Міжнародная навуковая канферэнцыя «Рамана-германскія літаратуры: традыцыі і сучаснасць»

ІНФАРМАЦЫЙНЫ ЛІСТ

Шаноўныя калегі!

Кафедра замежнай літаратуры філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта запрашае вас прыняць удзел у І Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Рамана-германскія літаратуры: традыцыі і сучаснасць», прысвечанай 25-годдзю аддзялення рамана-германскай філалогіі БДУ.

Канферэнцыя адбудзецца 17  19 лістапада 2022 года.

 

Праблемна-тэматычнае поле канферэнцыі:

 1. Тэма гістарычнай памяці ў мастацкім тэксце: канцэпцыі і формы ўвасаблення.
 2. Гістарычная перспектыва праблемы ідэнтычнасці ў літаратуры.
 3. Суаднесенасць гістарычнага факта і мастацкага вымыслу ў сусветнай літаратуры.
 4. Дыялог рамана-германскіх, беларускай і рускай літаратур у гісторыка-культурным кантэксце.
 5. Протажанры і жанравыя прататыпы ў дынаміцы літаратурнага працэсу.
 6. Класічная спадчына і сучасны літаратурны працэс.
 7. Гісторыка-культурныя фактары фарміравання нацыянальнага наратыву ў сусветнай літаратуры.
 8. Гістарычны кантэкст і міф у сучаснай літаратуры.
 9. Біблія як архетэкст еўрапейскіх літаратур.
 10. Тэатр і гістарычная эпоха (да 400-годдзя са дня нараджэння Жана Батыста Мальера).

Круглы стол па актуальных праблемах мастацкага перакладу.

Да ўдзелу ў канферэнцыі запрашаюцца навуковыя супрацоўнікі, выкладчыкі, аспіранты, магістранты.

Рабочыя мовы: беларуская, руская, англійская, італьянская, нямецкая, французская.

 

Правядзенне канферэнцыі плануецца ў вочным фармаце (магчымасць змешанага вочна-завочнага фармата для асобных секцый не выключаецца).

 

Па матэрыялах канферэнцыі будзе выдадзены электронны зборнік навуковых артыкулаў (размяшчэнне на сайте http://conference.bsu.by/ru, у рэпазіторыі бібліятэкі ўніверсітэта http://elib.bsu.by/ і ўключэнне ў РІНЦ).

Умовы ўдзелу ў канферэнцыі:

 

Для ўдзелу ў канферэнцыі неабходна да 20 кастрычніка 2022 года даслаць на электронную пошту аргкамітэта Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript. наступныя файлы:

 1. Заяўка на ўдзел у канферэнцыі (форма дадаецца);
 2. Артыкул у электронным варыянце (аб’ёмам ад 5 да 12 старонак);
 3. Копія квітанцыі аб аплаце ўзносу (у плацежным даручэнні неабходна пазначыць прозвішча і пазначыць у графе «Прызначэнне платы» – канферэнцыя «Рамана-германскія літаратуры 2022»).

У назвах файлаў пазначаюцца поўнае прозвішча і ініцыялы (напрыклад: Лявонава Е. А._заяўка).

Арганізацыйны ўзнос – 20 бел. рублёў ці 500 рас. рублёў.

 

Рэквізіты для аплаты аргузносу ў беларускіх рублях:

 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4

р/с BY88BLBB36320100235722001001

Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк» па горадзе Мінску і Мінскай вобласці

БИК BLBBBY2X г.Мінск, вул.Калектарная, 11

УНП 100235722 ОКПО 02071814

 

Реквизиты для оплаты оргвзноса в российских рублях (RUB):

 

Банк-корреспондент: Банк ВТБ (ПАО), г. Москва

ИНН 7702070139

БИК 044525187

к/с 30101810700000000187

в ГУ Банка России по ЦФО

SWIFT code: VTBRRUMM

Банк бенефициара: к/c 30111810355550000057

Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по

г. Минску и Минской области ИНН 9909087904

БИК BLBBBY2X

Бенефициар: BY93BLBB36320100235722001008

Белорусский государственный университет,

РБ, 220030, Минск, пр. Независимости, 4

 

Замежныя ўдзельнікі будуць мець магчымасць аплаціць аргузнос у Белінвестбанку ў Мінску.

 

Запрашэнне для ўдзелу ў канферэнцыі будзе даслана па электроннай пошце да 25 кастрычніка 2022 года.

Транспартныя расходы, а таксама расходы на харчаванне і пражыванне – за кошт удзельнікаў альбо арганізацыі, якая накіроўвае на канферэнцыю.

Адрас аргкамітэта канферэнцыі: 220030, г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, Філалагічны факультэт БДУ, кафедра замежнай літаратуры, каб. 54.

Кантактныя тэлефоны: +375 17 392-12-94 (кафедра замежнай літаратуры); + 375 29 857-50-30 (лайф) – Шахназаран Нарынэ Марціросаўна.

Е-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для ўключэння ў праграму канферэнцыі і тэхнічнага рэдагавання матэрыялаў.

Патрабаванні да афармлення артыкулаў

Матэрыялы для публікацыі аб’ёмам да 20 000 знакаў падаюцца ў тэкставым рэдактары MS Word. Шрыфт – Times New Roman; кегль 14; міжрадковы інтэрвал – адзінарны; палі: верхняе і правае – 2,0 см; ніжняе – 2,5 см; левае – 3,0 см. Абзацны водступ – 1,25 см. Не дапускаецца нумарацыя старонак, аўтаматычны перанос слоў, вісячы радок і выкарыстанне аўтаматычных (нумараваных ці маркіраваных) спісаў.

Першы радок – УДК – друкуецца паўтлустым шрыфтам без абзацнага водступу. Ніжэй праз радок (выраўноўванне па цэнтры, без абзацнага водступу) паўтлустым курсівам друкуюцца ініцыялы і прозвішча аўтара. У наступным радку (у круглых дужках) друкуюцца назва навучальнай установы, горада і краіны, а таксама email. Праз радок па цэнтры друкуецца назва артыкула паўтлустрым шрыфтам прапіснымі літарамі без пераносу. Праз радок з абзацнага водступу курсівам друкуецца анатацыя да артыкула.

Рекамендаваны аб’ём анатацыі 500 знакаў (не менш за 6 – 7 радкоў).

Імя, установа, назва артыкула і анатацыя паўтараюцца на англійскай мове.

Далей праз адзін радок друкуецца тэкст артыкула. Ініцыялы і прозвішча ў тэксце артыкула падаюцца праз непарыўныя прабелы (Shift + Ctrl + прабел). Непарыўныя прабелы ставяцца перад працяжнікамі і ў спісе літаратуры перад /.

Спіс выкарыстаных крыніц абавязковы, спасылкі нумаруюцца ў парадку цытавання і даюцца ў тэксце ў квадратных дужках. [1, с. 58].

Узор афармлення матэрыялаў:

УДК 811.133.1’233

 

Е. А. Лявонава

(Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Мінск, Беларусь)

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

 

НАЗВА АРТЫКУЛА

 

Тэкст анатацыі

Ключавыя словы (у алфавітным парадку, праз кропку з коскай)

E. A. Leonova

(Belarusian State University, Minsk, Belarus)

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

TITLE

 

Abstract

Key words

Тэкст 

Спіс выкарыстаных крыніц

 1. Воротникова, А. Э. Гиноцентрические романы Германии и Австрии 1970 – 1980 х гг. : автореф. дис. … канд. фил. наук : 10. 01. 03 / А. Э. Воротникова; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 2008. – 38 с.
 2. Бахтин, М. М. Вопросы литературы и эстетики / М. М. Бахтин. – М. : Худож. лит., 1975. – 502 с.
 3. Бекназарова, Е. А. Фарс / Е. А. Бекназарова // Литературная энциклопедия / А. Н. Николюкин [и др.]; РАН, Ин-т научн. инф-и по общ. наукам; под общ. ред. А. Н. Николюкина. – Москва : НПК Интелвак, 2001. – С. 1127.
 4. Соколовский C. Школа как эксперимент // Нация как наррация. Опыт американской и русской культуры. Материалы IV Летней Фулбрайтовской Гуманитарной Школы в МГУ им.М. В. Ломоносова. – М.: ООО “Аванти”, 2002. – С. 5 – 10.
 5. Лявонава Е.А. «Святы Анёле, ахоўца маёй душы…»: Вобразы анёлаў у літаратурна-мастацкай парадыгме // Роднае слова. 2016. № 8. – С. 3–6.
 6. Блум, Х. Шекспир как центр канона / Х. Блум (пер. с англ. Т.Казавчинской)// Иностранная литература. – № 12. –  – С. 194 – 213 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://magazines.gorky.media/inostran/1998/12/shekspir-kak-czentr-kanona.html. – Дата доступа : 10. 04. 2022.

Заяўка на ўдзел

у Міжнароднай навуковай канферэнцыі

«Рамана-германскія літаратуры: традыцыі і сучаснасцть»

 

1. Прозвішча, імя, імя па бацьку

 

2 Навучальная установа, кафедра

 

3. Пасада, вучоная ступень, званне

 

4. Тэма даклада

 

5. Адрас, тэлефон

 

6. E-mail

 

7. Неабходнасць рэзервавання месца для пражывання (колькасць дзён)

 

8. Форма ўдзелу ў канферэнцыі (вочная/завочная)

 

9. Неабходнасць мультымедыйнага абсталявання для даклада

 

10. Згода на падачу матэрыялаў у РІНЦ (е-library)

 
   
Image

Ресурсы

Image
Image