Специальность "Белорусская филология" по направлениям

Литературно-редакционная деятельность

код специальности 1-21 05 01

Типовой учебный план 1-21 05 01-01 2013

1 курс, 1 семестр

Замежная мова

Сучасная беларуская мова

Уводзіны ў літаратуразнаўства

Гісторыя беларускай літаратуры

Сучасная руская мова

Бяспека жыццядзейнасці чалавека

Уводзіны ў мовазнаўства

Беларуская палеаграфія

Гісторыя замежнай літаратуры

 

1 курс, 2 семестр

 

Замежная мова

Сучасная беларуская мова

Фалькларыстыка

Гісторыя беларускай літаратуры

Сучасная руская мова

Стараславянская мова

Лацінская мова

Гісторыя рускай літаратуры

Славянская мміфалогія

Гісторыя замежнай літаратуры

Практыкум па беларускай мове

 

2 курс, 3 семестр

Суч.слав.мова (камп.ВНУ)

Сучасная беларуская мова

Інф. тэхналогіі ў філалогіі

Гістарычная граматыка беларускай мовы

Гісторыя беларускай літаратуры

Сучасная руская мова

Псіхалогія літаратурнай творчасці

Лацінская мова

Гісторыя рускай літаратуры

Гісторыя замежнай літаратуры

 

2 курс, 4 семестр

Тэорыя літаратуры

Сучасная беларуская мова

Гісторыя і тэорыя сусветнай культуры

Гісторыя беларускай літаратуры

Гістарычная граматыка беларускай мовы

Беларуская дыялекталогія

Гісторыя рускай літаратуры

Гісторыя замежнай літаратуры

 

3 курс, 5 семестр

 

Сучасная беларуская мова

Тэксталогія

Гісторыя беларускай літаратурный мовы

Гісторыя беларускага мовазнаўства

Гіст. бел.літ. ХХ-ХХІ стст.

Гісторыя рускай літаратуры

Лінгвістыка тэксту

Гісторыя замежнай літаратуры

Параўнальная граматыка бел. і рус. моў

Спецкурсы (мова)

Спецсемінары

 

3 курс, 6 семестр

Рыторыка

Сучасная беларуская мова

Стылістычнае рэдагаванне і карэктура

Гіст. бел. літаратуры ХХ-ХХІ стстс.

Гісторыя беларускай літаратурнай мовы

Літаратурнае рэдагаванне

Гісторыя рускай літаратуры

Гісторыя замежнай літаратуры

Спецкурсы (літ-ра)

Спецсемінары

 

4 курс, 7 семестр

 

Агульнае мовазнаўства

Літаратура бліжняга замежжа

Сучасная беларуская мова

Стылістыка і культура маўлення

Гісторыя бел. літаратуры ХХ-ХХІстс.

Методыка выкл. бел. мовы

Методыка выкл. белар. літаратуры

Гісторыя рускай літаратуры

Асновы літаратурна-мастацкай дзейнасці

 

Спецкурсы (мова)

Спецсемінары

 

4 курс, 8 семестр

Дзяржаўны экзамен па спецыяльн.

Дыпломная работа

Компьютерное обеспечение

код специальности 1-21 05 01

 

Типовой учебный план 1-21 05 01-02 2013

 

1 курс, 1 семестр

Замежная мова

Сучасная беларуская мова

Уводзіны ў літаратуразнаўства

Гісторыя беларускай літаратуры

Сучасная руская мова

Бяспека жыццядзейнасці чалавека

Уводзіны ў мовазнаўства

Беларуская палеаграфія

Гісторыя замежнай літаратуры

 

1 курс, 2 семестр

 

Замежная мова

Сучасная беларуская мова

Фалькларыстыка

Гісторыя беларускай літаратуры

Сучасная руская мова

Стараславянская мова

Лацінская мова

Гісторыя рускай літаратуры

Славянская мміфалогія

Гісторыя замежнай літаратуры

Практыкум па беларускай мове

 

2 курс, 3 семестр

Сучасная беларуская мова

Інф. тэхналогіі ў філалогіі

Гістарычная граматыка беларускай мовы

Гісторыя беларускай літаратуры

Сучасная руская мова

Уводзіны у кампутарную філалогію

Лацінская мова

Гісторыя рускай літаратуры

Гісторыя замежнай літаратуры

 

2 курс, 4 семестр

Тэорыя літаратуры

Сучасная беларуская мова

Гісторыя і тэорыя сусветнай культуры

Гісторыя беларускай літаратуры

Гістарычная граматыка беларускай мовы

Беларуская дыялекталогія

Гісторыя рускай літаратуры

Гісторыя замежнай літаратуры

 

3 курс, 5 семестр

 

Сучасная беларуская мова

Інжэнерыя ведаў

Гісторыя беларускай літаратурный мовы

Гісторыя беларускага мовазнаўства

Гіст. бел.літ. ХХ-ХХІ стст.

Гісторыя рускай літаратуры

Корпусная лінгвістыка

Гісторыя замежнай літаратуры

Параўнальная граматыка бел. і рус. моў

Спецкурсы (мова)

Спецсемінары

 

3 курс, 6 семестр

Рыторыка

Сучасная беларуская мова

Гіст. бел. літаратуры ХХ-ХХІ стстс.

Гісторыя беларускай літаратурнай мовы

Гісторыя рускай літаратуры

Гісторыя замежнай літаратуры

Спецкурсы (літ-ра)

Спецсемінары

 

4 курс, 7 семестр

 

Агульнае мовазнаўства

Літаратура бліжняга замежжа

Сучасная беларуская мова

Стылістыка і культура маўлення

Гісторыя бел. літаратуры ХХ-ХХІстс.

Методыка выкл. бел. мовы

Методыка выкл. белар. літаратуры

Гісторыя рускай літаратуры

 

Спецкурсы (мова)

Спецсемінары

 

4 курс, 8 семестр

Дзяржаўны экзамен па спецыяльн.

Дыпломная работа

 

Деловая коммуникация

код специальности 1-21 05 01

Типовой учебный план 1-21 05 01-03 2013

1 курс, 1 семестр

Замежная мова

Сучасная беларуская мова

Уводзіны ў літаратуразнаўства

Гісторыя беларускай літаратуры

Сучасная руская мова

Бяспека жыццядзейнасці чалавека

Уводзіны ў мовазнаўства

Беларуская палеаграфія

Гісторыя замежнай літаратуры

 

1 курс, 2 семестр

 

Замежная мова

Сучасная беларуская мова

Фалькларыстыка

Гісторыя беларускай літаратуры

Сучасная руская мова

Стараславянская мова

Лацінская мова

Гісторыя рускай літаратуры

Славянская мміфалогія

Гісторыя замежнай літаратуры

Практыкум па беларускай мове

 

2 курс, 3 семестр

Сучасная беларуская мова

Інф. тэхналогіі ў філалогіі

Гістарычная граматыка беларускай мовы

Гісторыя беларускай літаратуры

Сучасная руская мова

Культура дзелавога суразмоўніцтва

Лацінская мова

Гісторыя рускай літаратуры

Гісторыя замежнай літаратуры

 

2 курс, 4 семестр

Тэорыя літаратуры

Сучасная беларуская мова

Гісторыя і тэорыя сусветнай культуры

Гісторыя беларускай літаратуры

Гістарычная граматыка беларускай мовы

Беларуская дыялекталогія

Гісторыя рускай літаратуры

Гісторыя замежнай літаратуры

 

3 курс, 5 семестр

 

Сучасная беларуская мова

Маўл. разв. асобы

Гісторыя беларускай літаратурный мовы

Гісторыя беларускага мовазнаўства

Гіст. бел.літ. ХХ-ХХІ стст.

Гісторыя рускай літаратуры

Культура педагагічнага суразмоўніцтва

Гісторыя замежнай літаратуры

Параўнальная граматыка бел. і рус. моў

Спецкурсы (мова)

Спецсемінары

 

3 курс, 6 семестр

Рыторыка

Сучасная беларуская мова

Тэхніка маўлення

Гіст. бел. літаратуры ХХ-ХХІ стстс.

Гісторыя беларускай літаратурнай мовы

Рытарычныя жанры

Гісторыя рускай літаратуры

Гісторыя замежнай літаратуры

Спецкурсы (літ-ра)

Спецсемінары

 

4 курс, 7 семестр

 

Агульнае мовазнаўства

Літаратура бліжняга замежжа

Сучасная беларуская мова

Стылістыка і культура маўлення

Гісторыя бел. літаратуры ХХ-ХХІстс.

Методыка выкл. бел. мовы

Методыка выкл. белар. літаратуры

Гісторыя рускай літаратуры

Рыторыка прафесійнага дыялогу

Спецкурсы (мова)

Спецсемінары

 

4 курс, 8 семестр

Дзяржаўны экзамен па спецыяльн.

Дыпломная работа

 

Специальность "Романо-германская филология"

Cпециальность «Романо-германская филология»

код специальности 1-21 05 06

Типовой учебный план 2018

 

1 курс, 1 семестр

 

Введение в языкознание

Введение в литературоведение

История зарубежной литературы

Основной иностранный язык

Введение в спецфилологию

Страноведение

 

1 курс, 2 семестр

 

История зарубежной литературы

Мифология романо-германских народов

Совр. русский/белорусский язык

История русской/белорусской литературы

Основной иностранный язык

История литературы страны изучаемого языка

 

2 курс 3 семестр

 

Информ. технологии в филологии

История зарубежной литературы

Латинский язык

Совр. русский/белорусский язык

История русской/белорусской литературы

Основной иностранный язык

Второй иностранный язык

История литературы страны изучаемого языка

Профессиональная лексика

 

2 курс 4 семестр

 

Латинский язык

История зарубежной литературы

История русской/белорусской литературы

Основной иностранный язык

Второй иностранный язык

История литературы страны изучаемого языка

 

3 курс 5 семестр

 

Психология

История зарубежной литературы

Основной иностранный язык

Второй иностранный язык

Теоретическая фонетика

История лит. страны изучаемого языка

Спецкурсы (язык)

Спецсеминары

Спецмодуль: Фил. языка/Фил. литературы

 

3 курс 6 семестр

Педагогика

Риторика

История зарубежной литературы

Основной иностранный язык

Второй иностранный язык

История лит. страны изучаемого языка

Лексикология изучаемого языка

Прагматика/Зарубежная литература

Практика первого иностранного языка

Спецкурсы (литература)

Спецсеминары

 

4 курс 7 семестр

 

Основной иностранный язык

Второй иностранный язык

Теоретическая грамматика

История зарубежной литературы

История лит. страны изучаемого языка

Методика препод. иностранного языка

Методика преподавания зарубежной литературы

 

Спецкурсы (язык)

Спецсеминары

 

4 курс 8 семестр

 

Основной иностранный язык

Второй иностранный язык

Общее языкознание

Теория литературы

История изучаемого языка

Спецкурсы (литература)

Спецсеминары

Курс по выбору "Специализация"

 

5 курс 9 семестр

 

История и теория мировой культуры

Стилистика иностранного языка

Основной иностранный язык

Второй иностранный язык

История зарубежной критики

Теория и практика перевода

Спецкурсы

Спецсеминары

Курс по выбору "Специализация"

 

5 курс 10 семестр

 

Государств. экзамен

Дипломная работа

 

Дисциплины по выбору

Введение в межкультурную коммуникацию

Введение в Межкультурную коммуникацию (итал.)

Введение в Межкультурную коммуникацию (фр.)

Второй иностранный язык (итальянский)

Второй иностранный язык (немецкий)

Второй иностранный язык (французский)

Второй язык (английский) 2 курс

Второй язык (английский) 3 курс

Второй язык (английский) 4 курс

Второй язык (английский) 5 курс

Деловое общение

Зарубежное литературоведение

История белорусской литературы

История культуры страны изучаемого языка (английского, немецкого, французского)

История русской литературы

Лингвистика перевода (фр.)

Национальное и универсальное

Основы права

Особенности перевода научных текстов

Прагматика (итальянский язык)

Прагматика английского языка

Прагматика немецкого языка

Религиоведение

Современный русский язык

Спецкурс Деловой английский и практика перевода

Спецкурс Теория метафоры

Специализация Межкультурная коммуникация и теория перевода

Спецкурс Язык автора

Спецкурс Введение в переводоведение (итал.)

Спецкурс Введение в переводоведение (фр.)

Спецкурс Введение в стилистику (итал.)

Спецкурс Лингвопрагматика

Спецкурс Перевод как вид профессиональной деятельности

Спецкурс Проблемы художественного перевода (итал.)

Спецкурс Социолингвистика современного итальянского языка

Спецкурс Специфика языка французских СМИ

Спецкурс Теория и практика устного перевода (фр.)

Спецкурс Техника и приемы устного последовательного перевода (итал.)

Спецкурс Немецкий язык для делового общения

Спецсеминар Аудиовизуальный перевод (фр.)

Спецсеминар Деловой французский язык

Спецсеминар Перевод текстов гуманитарной направленности

Спецсеминар Филологические аспекты развития итальянской культуры

Спецсеминар Язык писателя (фр.)

Спецсеминар Актуальные проблемы художественного перевода

Спецсеминар Актуальные проблемы

Спецсеминар Межкультурная коммуникация и перевод

СС Научно-техническая литература проблемы перевода

СС Перевод как центральное звено

СС Профессиональное мастерство переводчика

Философия литературы

Философия языка

Сучасная беларуская мова

Специальность "Русская филология" по направлениям

Литературно-редакционная деятельность

код специальности 1-21 05 02 

Типовой учебный план 1-21 05 02-01 2013

1 курс, 1 семестр

 

Современный русский язык

Введение в литературоведение

История русской литературы

Современный белорусский язык

Введение в славянскую филологию

Введение в языкознание

История зарубежной литературы

Славянская мифология

Иностранный язык

 

1 курс, 2 семестр

 

Иностранный язык

Современный русский язык

Фольклористика

История русской литературы

Современный белорусский язык

Старославянский язык

Латинский язык

История белорусской литературы

История зарубежной литературы

Практикум по русскому языку

 

2 курс, 3 семестр

 

Информ. технологии в филологии

Современный русский язык

Истор. грамматика русского языка

История русской литературы

Психология литературного творчества

Латинский язык

История белорусской литературы

История зарубежной литературы

Современный белорусский язык

 

2 курс, 4 семестр

 

Теория литературы

Современный русский язык

Семантика русского языка

Истор. грамматика русского языка

История русской литературы

Русская диалектология

Основы лит-худож. деятельности

История белорусской литературы

История зарубежной литературы

Спецкурсы

Спецсеминары

 

3 курс, 5 семестр

 

Современный русский язык

Лингвистика текста

История русской литературы

Текстология

История белорусской литературы

История зарубежной литературы

Литература ближнего зарубежья

История русского лит. языка

История русского языкознанияИстория рус. литературной критики

Спецкурсы (язык)

Спецсеминары

 

3 курс, 6 семестр

 

Риторика

Современный русский язык

История русского лит. языка

История русской литературы

История белорусской литературы

История зарубежной литературы

Стилист. редактирование и корректура

Литературное редактирование

Сопоставительная грамматика русск. и бел. языков

Спецкурсы (литература)

Спецсеминары

 

 

4 курс, 7 семестр

 

Общее языкознание

Стилистика и культура речи

Современный русский язык

Методика преподавания русск. яз.

История русской литературы

Методика преп. русской литературы

Современная русская литература

История белорусской литературы

Спецкурсы (язык)

Спецсеминары

 

 

4 курс, 8 семестр

 

Государств. экзамен

Дипломная работа

Компьютерное обеспечение

код специальности 1-21 05 02 

1 курс, 1 семестр

 

Современный русский язык

Введение в литературоведение

История русской литературы

Современный белорусский язык

Введение в славянскую филологию

Введение в языкознание

История зарубежной литературы

Славянская мифология

Иностранный язык

 

1 курс, 2 семестр

 

Иностранный язык

Современный русский язык

Фольклористика

История русской литературы

Современный белорусский язык

Старославянский язык

Латинский язык

История белорусской литературы

История зарубежной литературы

Практикум по русскому языку

 

2 курс, 3 семестр

 

Информ. технологии в филологии

Современный русский язык

Истор. грамматика русского языка

История русской литературы

Современный белорусский язык

Латинский язык

История белорусской литературы

История зарубежной литературы

Совр. славянский язык (вуз.комп.)

 

2 курс, 4 семестр

 

Теория литературы

Современный русский язык

Истор. грамматика русского языка

Русская диалектология

История русской литературы

История белорусской литературы

История зарубежной литературы

Основы современного естестозн.

Спецкурсы

Спецсеминары

 

3 курс, 5 семестр

 

Современный русский язык

Инженерия знаний

История русского лит.языка

История русской литературы

Корпусная лингвистика

Литература ближнего зарубежья

История белорусской литературы

История зарубежной литературы

История русского языкознанияИстория рус. литературной критики

Спецкурсы (язык)

Спецсеминары

 

3 курс, 6 семестр

 

Риторика

Современный русский язык

История русского лит. языка

История русской литературы

Формализация языка в экспертных системах

История белорусской литературы

История зарубежной литературы

История литературы русского зарубежья/Ест. яз. интерфейс

Спецкурсы (литература)

Спецсеминары

 

4 курс, 7 семестр

 

Общее языкознание

Стилистика и культура речи

Современный русский язык

Методика преподавания русск. яз.

История русской литературы

Методика преп. русской литературы

Современная русская литература

История белорусской литературы

Спецкурсы (язык)

Спецсеминары

 

4 курс, 8 семестр

 

Государств.экзамен 

Дипломная работа

Деловая коммуникация

код специальности 1-21 05 02 

1 курс, 1 семестр

 

Современный русский язык

Введение в литературоведение

История русской литературы

Современный белорусский язык

Введение в славянскую филологию

Введение в языкознание

История зарубежной литературы

Славянская мифология

Иностранный язык

 

1 курс, 2 семестр

 

Иностранный язык

Современный русский язык

Фольклористика

История русской литературы

Современный белорусский язык

Старославянский язык

Латинский язык

История белорусской литературы

История зарубежной литературы

Практикум по русскому языку

 

2 курс, 3 семестр

 

Информ. технологии в филологии

Современный русский язык

Истор. грамматика русского языка

История русской литературы

Культура делового общения

Современный белорусский язык

Латинский язык

История белорусской литературы

История зарубежной литературы

 

2 курс, 4 семестр

 

Теория литературы

Современный русский язык

Семантика русского языка

Истор. грамматика русского языка

Русская диалектология

История русской литературы

История белорусской литературы

История зарубежной литературы

Риторические жанры

 

 

3 курс, 5 семестр

 

Современный русский язык

Культура педагогического общения

История русской литературы

Техника речи

Литература ближнего зарубежья

История белорусской литературы

История зарубежной литературы

История русского лит.языка

История русского языкознанияИстория рус. литературной критики

Спецкурсы (язык)

Спецсеминары

 

3 курс, 6 семестр

 

Риторика

Современный русский язык

История русского лит. языка

История русской литературы

Риторика проф. диалога

Документная лингвистика

История белорусской литературы

История зарубежной литературы

История литературы русского зарубежья

Спецкурсы (литература)

Спецсеминары

 

 

4 курс, 7 семестр

 

Общее языкознание

Стилистика и культура речи

Современный русский язык

Методика преподавания русск. яз.

История русской литературы

Методика преп. русской литературы

Современная русская литература

История белорусской литературы

Спецкурсы (язык)

Спецсеминары

 

4 курс, 8 семестр

 

Государств. экзамен

Дипломная работа

Русский язык как иностранный

код специальности 1-21 05 02 

Типовой учебный план 1-21 05 02-04 2013

1 курс, 1 семестр

 

Современный русский язык

Введение в литературоведение

История русской литературы

Современный белорусский язык

Введение в славянскую филологию

Введение в языкознание

История зарубежной литературы

Славянская мифология

Иностранный язык

 

1 курс, 2 семестр

 

Иностранный язык

Современный русский язык

Фольклористика

История русской литературы

Современный белорусский язык

Старославянский язык

Латинский язык

История белорусской литературы

История зарубежной литературы

Практикум по русскому языку

 

2 курс, 3 семестр

 

Информ. технологии в филологии

Современный русский язык

Истор. грамматика русского языка

История русской литературы

Методика преподавания РКИ

Современный белорусский язык

Латинский язык

История белорусской литературы

История зарубежной литературы

Совр. славянский язык (вуз.комп.)

 

2 курс, 4 семестр

 

Теория литературы

Современный русский язык

Семантика русского языка

Истор. грамматика русского языка

Русская диалектология

История русской литературы

История белорусской литературы

История зарубежной литературы

Введение в лингвокультурологию

 

3 курс, 5 семестр

 

Современный русский язык

История русского лит.языка

История русской литературы

История белорусской литературы

История зарубежной литературы

Литература ближнего зарубежья

История русского языкознанияИстория рус. литературной критики

Спецкурсы (язык)

Спецсеминары

 

3 курс, 6 семестр

 

Риторика

Современный русский язык

История русского лит. языка

История русской литературы

История белорусской литературы

История зарубежной литературы

История русского языкознанияИстория рус. литературной критики

Спецкурсы (литература)

Спецсеминары

 

 

4 курс, 7 семестр

 

Общее языкознание

Современный русский язык

Методика преподавания русск. яз.

Стилистика и культура речи

Методика преп. русской литературы

История русской литературы

История белорусской литературы

Спецкурсы (язык)

Спецсеминары

 

 

4 курс, 8 семестр

 

Государств.экзамен

Дипломная работа

 

Специальность "Восточная филология"

Cпециальность «Восточная филология»

код специальности 1-21 05 07

Типовой учебный план 2018

1 курс, 1 семестр

 

Безопасность жизнедеят. человека

История зарубежной литературы

Введение в языкознание

Введение в литературоведение

Страноведение

Основной иностранный язык

Введение в спецфилологию

 

1 курс, 2 семестр

 

История зарубежной литературы

Восточная мифология

Современный русский/белорусский язык

История русской/белорусской литературы

История литературы страны изучаемого языка

Основной иностранный язык

Основы иероглифики

 

2 курс, 3 семестр

 

Информ. технологии в филологии

История зарубежной литературы

Чтение и аудирование текстов

Современный русский/белорусский язык

История русской/белорусской литературы

Основной иностранный язык

Второй иностранный язык

История литературы страны изучаемого языка

Речевой этикет основного иностранного языка

 

2 курс, 4 семестр

 

Чтение и аудирование текстов

История зарубежной литературы

Второй иностранный язык

Современный русский/белорусский язык

История русской/белорусской литературы

История литературы страны изучаемого языка

Основной иностранный язык

 

3 курс, 5 семестр

 

 

История зарубежной литературы

Теоретическая фонетика

Основной иностранный язык

Второй иностранный язык

История литературы страны изучаемого языка

Практика речи китайского языка

Спецкурс (язык)

Спецсеминары

 

3 курс, 6 семестр

 

Педагогика

Риторика

История зарубежной литературы

Основной иностранный язык

Второй иностранный язык

Лексикология изучаем. языка

История литературы страны изучаемого языка

Ведение в межкультурную коммуникацию/Зарубежная литература

Прагматика

Практика речи китайского языка

Спецкурсы (литература)

Спецсеминары

 

4 курс, 7 семестр

 

История зарубежной литературы

Основной иностранный язык

Второй иностранный язык

Теоретическая грамматика

История литературы страны изучаемого языка

Методика преп. иностранного языка

Методика преп. заруб. литературы

Спецкурсы (язык)

Спецсеминары

 

4 курс, 8 семестр

 

Общее языкознание

Теория литературы

Основной иностранный язык

Второй иностранный язык

История литературы страны изучаемого языка

Спецкурсы (литература)

Спецсеминары

Курс по выбору "Специализация"

 

5 курс, 9 семестр

Теория и практика перевода

Стилистика иностранного языка

Основной иностранный язык

Второй иностранный язык

История зарубежной критики

Спецкурсы

Курс по выбору "Специализация"

Спецсеминары

 

5 курс, 10 семестр

 

Государств. зкзамен

Дипломная работа

 

Дисциплины по выбору

Философия языка

Философия литературы

Спецсеминар Романтизм и реализм в китайской литературе ХХв

Спецсеминар Китайская литература в Беларуси связи, рецепция, переводы

Спецсеминар Китайская и классическая литературы

Спецкурс Национальная специфика современной китайской литературы

Спецкурс Национальная специфика современной китайской прозы

Спецкурс Лингвострановедение Китая

Спецкурс Китайский язык в социокультурном пространстве Беларуси

Спецкурс Китайская литература ХХ-ХХІ вв. в контексте герменевтики

Спецкурс Аксиологическая картина мира китайского языка

Социализация личности

Современный русский язык

Религиоведение

Прагматика

Основы права

Национальное и универсальное

Китайский деловой язык

История русской литературы

История культуры Китая

История белорусской литературы

Зарубежное литературоведение

Деловое общение

Введение в межкультурную коммуникацию

Специальность "Славянская филология"

 

Cпециальность «Славянская филология»

код специальности 1-21 05 04

Типовой учебный план 2013

1 курс, 1 семестр

Безопасность жизнедеят.человека

Иностранный язык

Введение в языкознание

Введение в литературоведение

Славянский язык (I)

История литературы страны изучаемого языка

Введение в славянскую филологию

Практикум по русск/бел языкам

 

1 курс, 2 семестр

 

Иностранный язык

Риторика

Фольклор славянских народов

Славянский язык (І)

Славянский язык  (ІІ)

История литературы страны изучаемого языка

Латинский (греческий) язык

История славянской литературы (ІІ)

Инослав.-русск./инослав.-бел. перев. худ.

Основы литературоведческой славистики

Практикум по рус/бел языкам

 

2 курс, 3 семестр

 

Информационные технологии в филологии

Латинский (греческий) язык

История славянской литературы (ІІ)

История и культура страны изучаемого языка

Старославянский язык

Славянский язык (І)

История литературы страны изучаемого языка

Славянский язык (ІІ)

Основы сопоставительной лингвистики

 

2 курс, 4 семестр

 

Теоретич. грамматика слав. языка

История рус.\бел. литературы

Введение в переводоведение

История зарубежной литературы

Славянский язык (І)

Славянский язык (ІІ)

История литературы страны изучаемого языка

История славянской литературы (ІІ)

Современный русский\белорусский язык

Латинский язык

Спецкурсы

Спецсеминары

 

 

3 курс, 5 семестр

 

Теоретич. грамматика слав. языка

История рус.\бел. литературы

Теория и практика художественного перевода

История зарубежной литературы

Славянский язык (І)

История литературы страны изучаемого языка

История славянской литературы(ІІ)

Современный русский\белорусский язык

Спецкурсы (язык)

Спецсеминары

 

3 курс, 6 семестр

 

Педагогика

Теория литературы

История и теория мировой культуры

История зарубежной литературы

Славянский язык (І)

Стилистика славянского языка (І)

История литературы страны изучаемого языка

История славянских литератур

История славянской литературы (ІІ)

Лексикология славянского языка (І)

Спецкурсы (литература)

Спецсеминары

 

4 курс, 7 семестр

Общее языкознание

Методика преп. слав. языков

Методика преп. славянских лит-р

История слав. литературной критики

Лингвистические аспекты перевода

Славянский язык (І)

История литературы страны изучаемого языка

История славянского лит. языка (1)

История славянских литератур

 

Спецкурсы (язык)

Спецсеминары

 

4 курс, 8 семестр

 

Государст. экзамен 

Дипломная работа

Дисциплины по выбору

Античные традиции в славянских культурах

Античные традиции в славянских литературах

Гісторыя беларускай літаратуры

Гісторыя славянскіх літаратур

История и теория мировой культуры

История русской литературы

Іншаславянска-рускія, беларускія пераклады

Религиоведение

Семинар Фольклорное наследие славян

Славянская мифология

Спецкурс Беларускі дыскурс польскай літаратуры ХХ стагоддзя

Спецкурс Беларуска-балгарскія літаратурныя ўзаемаадносіны

Спецкурс Беларуска-сербскія літаратурныя сувязі і  ўзаемапераклад

Спецкурс Станаўленне аўтара ў паломніцкай літаратуры ўсходніх славян эпохі сярэднявечча

Спецкурс Сучасны славянскі раман у кантэксце пошукаў еўрапейскай літаратуры ХХ стагоддзя

Спецкурс Инновационные технологии в обучении польскому языку

Спецкурс Методика преподавания словацкого языка

Спецкурс Проблемы психолингвистики

Спецкурс Семиотика коммуникации

Спецкурс Современная болгарская речь

Спецкурс Чешско-восточные языковые параллели

Спецсеминар Лингвистические средства

Спецсеминар Психолингвистика

Спецсеминар Развитие грамматики славянских языков

Спецсеминар Этнолингвистика

Спецсемінар Мастацкі пераклад і параўнальнае вывучэнне славянскіх літаратур

Спецсемінар Асновы метадалогіі літаратуразнаўчых даследаванняў

Спецсемінар Гратэск у польскай літаратуры ХХ стагоддзя

Спецсемінар Літаратуразнаўчыя метадалогіі ХХ стагоддзя

Спецсемінар Традыцыя і наватарства ў літаратуры Украіны 19-21 стст.

Философия литературы

Философия языка

Фольклор славянских народов

Документы

Специальность "Классическая филология"

 

Специальность «Классическая  филология»

код специальности 1-21 05 05

Типовой учебный план 2013

1 курс, 1 семестр

 

Введение в литературоведение

Введение в языкознание

Иностранный язык

Латинский язык и авторы

Древнегреческий язык и авторы

Белорусский язык

История Древней Греции и Рима

 

1 курс, 2 семестр

 

Риторика

История и теория мировой культуры

Ввведение в классическую филологию

Латинский язык и авторы

Древнегреческий язык и авторы

История Древней Греции и Рима

Иностранный язык

Дисциплины специализации

 

2 курс, 3 семестр

 

Информац.технологии в филологии

Греко-римские древности

История древнегреческ.литературы

Новогреческий язык

Иностранный язык

Латинский язык и авторы

Древнегреческий язык и авторы

 

2 курс, 4 семестр

 

Деловой русский язык

Спецмод.основы права/госполитика и адм

Польский язык/Чешский язык

История древнегреч.литературы

Новогреческий язык

Латинский язык и авторы

Древнегреческий язык и авторы

Античность в белорусской литературе

Иностранный язык

 

3 курс, 5 семестр

 

Античн.риторики и метрики /ант.грамматики

История римской литературы

Новогреческий язык

Иностранный язык

Латинский язык и авторы

Атичн.в русск.лит/античн.в слав.литерат

Спецсеминар

Древнегреческий язык и авторы

 

3 курс, 6 семестр

Педагогика

История римской литературы

Новогреческий язык

Иностранный язык

Латинский язык и авторы

Древнегреческий язык и авторы

Спецкурсы

Спецсеминары

 

4 курс, 7 семестр

Методика преподавания клас.языков

Методика преподавания ин.языка(англ)

История древнегреческого языка

Иностранный язык

Латинский язык и авторы

Древнегреческий язык и авторы

Антич.мотивы в зар.лит

Латиноязычная литература Беларуси

Дисциплины специализации

 

4 курс, 8 семестр

 

Общее языкознание

Теория литературы

История латинского языка

Грамматика и морфол.новогречес.языка

Латинский язык и авторы

Древнегреческий язык и авторы

Античн.мотивы в зар.лит

Иностранный язык

Дисциплины специализации

 

5 курс, 9 семестр

 

 

Философия языка/Фил.лит

Латино/грекоязычные надписи

Теория и практика перевода

История иностранного языка (англ.)

Латинский язык и авторы

Древнегреческий язык и авторы

 

Курс по выбору (специализация)

Спецкурс

Спецсеминар

 

5 курс, 10 семестр

 

Государственный экзамен

Защита дипломной работы