Сервисы

Студэнцкая навукова-даследчая лабараторыя «Нацыянальнае і ўніверсальнае ў сусветнай літаратуры»

Студэнцкая навукова-даследчая лабараторыя «Нацыянальнае і ўніверсальнае ў сусветнай літаратуры»  працуе пры кафедры замежнай  літаратуры са снежня 2021 года.  Яе дзейнасць скіраваная на далучэнне да дыялогу маладога пакалення даследчыкаў, каб тым самым забяспечыць пераемнасць навуковай школы.  Для абмеркавання ў фармаце семінараў удзельнікам СНДЛ прапануюцца наступныя кірункі:

 • структуралізм, семіётыка, постструктуралізм
 • «новая крытыка»
 • рускі фармалізм
 • нараталогія
 • герменеўтыка
 • рэцэптыўная эстэтыка
 • псіхааналітычныя штудыі
 • сацыялогія літаратуры
 • марксісцкая і неамарксісцкая крытыка
 • пост- і дэкаланіяльныя штудыі
 • гендарныя штудыі
 • даследаванні філасофска-эстэтычных канцэпцый асобных літаратуразнаўцаў (М. Бахцін, В. Беньямін, Р. Барт і інш.)
 • медыяльныя штудыі
 • даследаванні культуры пост- і метамадэрна (даследаванні масавай культуры, культурныя штудыі і інш.)
 • даследаванні творчасці канкрэтных аўтараў, літаратурных плыняў, эпох

У працы СНДЛ прымаюць удзел 50 аспірантаў, магістрантаў і студэнтаў рамана-германскай і беларускай філалогіі. Магістранты Я. Аляксеенка, Ю. Афанасьева, А. Карпіевіч  з’яўляюцца выканаўцамі гранта Міністэрства адукацыі «Нацыягенез і міфатворчасць у мастацкай літаратуры ў кантэксце дыскурсіўных практык ХІХ – ХХІ стагоддзяў».

Дыскусійнымі пляцоўкамі для апрабацыі навуковых ідэй сталі традыцыйныя  канферэнцыі: 

 • Шаблоўскія чытанні, прысвечаныя памяці доктара філалагічных навук прафесара Ірыны Вікенцьеўны, што праводзяцца з мэтай развіцця літаратуразнаўчых кірункаў, якія сталі асновай яе штудый (кампаратывістыка, нацыянальнае і ўніверсальнае, праблема іншасці і формы яе рэалізацыі ў літаратуры). Самыя актыўныя ўдзельнікі адзначаюцца падзякай дэкана ў намінацыях “Першы крок у навуцы”, “Мадэрацыя і вядзенне навуковай дзейнасці”, “Актыўны ўдзел у навуковай дыскусіі”, “Распрацоўка актуальных літаратуразнаўчых канцэпцый”;
 • «Беларуская літаратура ў сусветным кантэксце», якая праводзіцца у межах Тыдня беларускай мовы па наступных кірунках:
 1. Беларуская літаратура (аналіз аднаго з тэкстаў беларускай літаратуры на выбар).
 2. Кампаратыўныя даследаванні беларускай літаратуры. Тыпалогія.
 3. Замежная літаратура ў беларускіх перакладах.

Па выніках працы канферэнцый арганізаваная публікацыя зборнікаў работ удзельнікаў СНДЛ:  

 • зборнік навуковых артыкулаў «Шаблоўскія чытанні»;
 • матэрыялы навуковай канферэнцыі студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў БДУ «Juventus in litteratura».

Удзельнікі СНДЛ актыўна прадстаўляюць навуковыя праекты на Рэспубліканскі конкурс навуковых работ студэнтаў (у 2021 годзе пададзена 9 работ, з іх 5 работ атрымалі першую катэгорыю: Ю. Афанасьева, Г. Васілевіч, Г. Яфіменка, Н. Камаева, А. Карпіевіч, 2 – другую: К. Зайцава, Г. Яфіменка, 2 – трэцюю: Дз. Баранская, М. Дзегцярэнка) і Конкурс на лепшую студэнцкую работу БДУ.

Image

Ресурсы

Image
Image