Навуковая дзейнасць

Асноўныя кірункі навуковай дзейнасці:

 1. Мова і соцыум.
 2. Кагнітыўная лінгвістыка.
 3. Супастаўляльна-тыпалагічныя даследаванні славянскіх і неславянскіх моў.
 4. Супастаўляльна-тыпалагічныя даследаванні славянскіх і неславянскіх літаратур.
 5. Структура старажытных і сакральных тэкстаў.
 6. Сучасная лексікаграфія.
 7. Пытанні адаптацыі лінгвістычнай і літаратуразнаўчай тэорыі ў сістэме сярэдняй і вышэйшай адукацыі.
 8. Тэкст як інфармацыйная і культурная адзінка.
 9. Ступень і формы ўплыву класічных тэкстаў на перспектыўнае развіццё літаратурнага працэсу.
 10. Усходнеславянская міжлітаратурная агульнасць: генезіс, сутнасць, перспектывы.
 11. Традыцыі і наватарства ў сучаснай беларускай літаратуры.
 12. Білітаратурнасць: тэорыя і практыка.
 13. Тэорыя верша.
 14. Жанрава-відавыя асаблівасці сучаснай беларускай і замежнай літаратур.
 15. Беларуска-іншаславянскія літаратурныя ўзаемасувязі.
 16. Мастацкі пераклад як з'ява літаратуры і культуры.
 17. Міфалогія - фальклор - літаратура: праблемы паэтыкі.