Сэрвісы

Навуковая дзейнасць

Асноўныя кірункі навуковай дзейнасці:

 1. Мова і соцыум.
 2. Кагнітыўная лінгвістыка.
 3. Супастаўляльна-тыпалагічныя даследаванні славянскіх і неславянскіх моў.
 4. Супастаўляльна-тыпалагічныя даследаванні славянскіх і неславянскіх літаратур.
 5. Структура старажытных і сакральных тэкстаў.
 6. Сучасная лексікаграфія.
 7. Пытанні адаптацыі лінгвістычнай і літаратуразнаўчай тэорыі ў сістэме сярэдняй і вышэйшай адукацыі.
 8. Тэкст як інфармацыйная і культурная адзінка.
 9. Ступень і формы ўплыву класічных тэкстаў на перспектыўнае развіццё літаратурнага працэсу.
 10. Усходнеславянская міжлітаратурная агульнасць: генезіс, сутнасць, перспектывы.
 11. Традыцыі і наватарства ў сучаснай беларускай літаратуры.
 12. Білітаратурнасць: тэорыя і практыка.
 13. Тэорыя верша.
 14. Жанрава-відавыя асаблівасці сучаснай беларускай і замежнай літаратур.
 15. Беларуска-іншаславянскія літаратурныя ўзаемасувязі.
 16. Мастацкі пераклад як з'ява літаратуры і культуры.
 17. Міфалогія - фальклор - літаратура: праблемы паэтыкі.

 

НДР, якія выконваюцца на кафедрах у межах асноўнага рабочага часу

2021-2025  гг

1.  «Нацыянальны наратыў у сусветнай літаратуры». Навуковы кіраўнік праекта — к.ф.н., дацэнт, загадчык кафедры замежнай літаратуры Бутырчык Г.М.

2.  «Русский язык в коммуникативном пространстве Беларуси». Навуковы кіраўнік праекта — навуковы кансультант кафедры, д.ф.н., прафесар Роўда І.С.

3.  «Инновации в преподавании риторики, языка и литературы в образовательных учреждениях разных типов». Навуковыя кіраўнікі праекта — д.п.н., дацэнт, загадчык кафедры рыторыкі і методыкі выкладання мовы і літаратуры Праскаловіч В.У., к.п.н., дацэнт кафедры рыторыкі і методыкі выкладання мовы і літаратуры Саніковіч І.М.

4.  «Русская литература XI-XXI вв.: аксиология, проблематика, образная система, жанровый диапазон». Навуковыя кіраўнікі праекта — к.ф.н., дацэнт, загадчык кафедры рускай літаратуры Аўдзейчык Л.Л.; к.ф.н., дацэнт кафедры рускай літаратуры Сідарава Т.П.

5.  «Славянские языки среди других языков: эволюция и коммуникация». Навуковы кіраўнік праекта — к.ф.н., дацэнт кафедры тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства Горицкая О.С.

6. «Сопоставительное описание германских и славянских языков: структурные и социолингвистические аспекты». Навуковы кіраўнік праекта — к.ф.н., дацэнт, загадчык кафедры англійскага мовазнаўства Гутоўская М.С.

7.  «Современные технологии преподавания русского языка как иностранного в контексте межкультурной парадигмы иноязычного образования». Навуковы кіраўнік праекта — к.ф.н., дацэнт, загадчык кафедры прыкладной лінгвістыкі Дарагакупец-Навіцкая А.М.

8.  «Беларуская літаратура XI-XXI стст.: станаўленне і эвалюцыя жанраў». Навуковы кіраўнік праекта — д.ф.н., прафесар, загадчык кафедры гісторыі беларускай літаратуры Бельскі А.І.

9.  «Теория и практика интегративных подходов в изучении словесного искусства». Навуковы кіраўнік праекта — к.ф.н., дацэнт, загадчык кафедры тэарэтычнага і славянскага літаратуразнаўства Марозава Т.А.

10.  «Немецкий язык и литература в контексте вузовской подготовки специалистов». Навуковы кіраўнік праекта — к.ф.н., дацэнт, загадчык кафедры нямецкага мовазнаўства Катоўская С.С.

11. «Языковое и культурное наследие Романии: традиции и перспективы исследования». Навуковы кіраўнік праекта — к.ф.н., дацэнт, загадчык кафедры раманскага мовазнаўства Панцялеенка А.А.

12.  «Беларуская мова на розных этапах яе гістарычнага развіцця: структурна-граматычны, семантыка-стылістычны і нарматыўна-камунікатыўны аспекты». Навуковы кіраўнік праекта — д.ф.н., прафесар, загадчык кафедры беларускага мовазнаўства Прыгодзіч М.Р.

13.  «Китайский язык и литература в социокультурном пространстве Беларуси: функционирование, связи, методика преподавания». Навуковы кіраўнік праекта — к.ф.н., дацэнт, загадчык кафедры кітайскай філалогіі Хмяльніцкі М.М.

Image

Рэсурсы

Image
Image
Наш сайт использует файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie для сбора статистики. Нажав «Принять», вы даете согласие на обработку файлов cookie в соответствии с Политикой обработки файлов cookie.