ВНЛ беларускага фальклору

Кавалёва Рыма Мадэстаўна кандыдат філалагічных навук, вядучы навуковы супрацоўнік
Валошчык Інэса Леанідаўна спецыяліст па забеспячэнні вучэбнага працэсу
Дзянісенка Вера Сяргееўна загадчык лабараторыі