Сэрвісы

Чарнаброўкіна Наталля Уладзіміраўна
Телефон
+375 17 392-51-42
Адрес г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд. 51,
Адрес 220030
Должность:
кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Вышэйшая навучальная установа, якую закончыла, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны універсітэт, філалагічны факультэт, спецыяльнасць "Беларуская мова і літаратура" (1994).


Галіны мовазнаўства, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: лексікалогія, словатворчасць.


Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навуковы кіраўнік: "Окказиональные слова в составе лексических средств современного белорусского языка", 1999, навук. кір. - прафесар У.М. Лазоўскі.


Колькасць навуковых публікацый: 30.

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Аказіянальныя словы ў мове твораў Васіля Зуёнка // Пісьменнік – мова – стыль: Тэз. дакл. і павед. міжнар. навук. канф., Мінск, 17-19 верасня 1996 г. / Бел. дзярж. універсітэт. Бел. дзярж. пед. ун-т. – Мінск, 1996. – С. 144 – 145.

Лексіка-семантычная група аказіянальных назваў адцягненых паняццяў // Веснік БДУ. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. Псіхалогія. – 1996. – № 3. – С. 24 – 27.

Окказиональные названия лиц // Языковая номинация: Тез. докл. междунар. науч. конф., Минск, 25-26 июня 1996 г. / Минский гос. лингв. ун-т. – Минск, 1996. – С. 96 – 97.

Лексіка-семантычная група аказіянальных прыметнікаў са значэннем колеру // Веснік БДУ. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. Псіхалогія. – 1997. – № 1. – С. 28 – 30.

Абрэвіятуры-каламбуры ў мове твораў сучасных беларускіх паэтаў // Беларуская мова ў ХХ стагоддзі: Міжнар. навук. канф., Мінск, 24-25 кастрычніка 1997 г. / Бел. дзярж. універсітэт. – Мінск, 1998. – С. 272 – 274.

Антанімізацыя аказіянальных слоў // Веснік БДУ. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. Псіхалогія. – 1998. – № 1. – С. 30 – 33.

Складаныя наватворы ў паэмах Якуба Коласа “Новая зямля” і “Сымон-музыка” // Каласавіны: Матэрыялы навуковай канферэнцыі, Мінск, 3 лістапада 2005 г. / Мінск, “Выдавецкі цэнтр БДУ”, 2006. – С. 182 – 184.

Складаныя прыметнікавыя наватворы ў паэзіі Якуба Коласа // Каласавіны: Матэрыялы навуковай канферэнцыі, прысвечанай 50-й гадавіне смерці народнага паэта Беларусі Якуба Коласа, Мінск, 3 лістапада 2006 г. / Мінск, “Выдавецкі цэнтр БДУ”, 2007. – С. 180 – 183.

Вывучэнне творчасці Кузьмы Чорнага ў Х класе // Беларуская мова і літаратура. – 2009. – № 11. – С. 29 – 33.

Развіццё творчых здольнасцей адораных вучняў праз рацыянальную арганізацыю індывідуальнай працы // Педагогическая культура: проблемы становления и развития: Тезисы докладов городской научно-практической конференции, Минск, 16-17 апреля 2014 г. – Минск, МГИРО, 2014. – С.58 – 59.

Фарміраванне ключавых кампетэнцый будучых педагогаў праз развіццё творчых здольнасцей //  Современные тенденции развития образования: моделируем школу будущего: Материалы IVнаучно-практической конференции, Минск, 16 июня 2020 г. – Мінск, МГІРО, 2020. – С. 91 – 92.

Выхаванне патрыятычных пачуццяў будучых педагогаў праз рэалізацыю праекта “Панядзелак” // Среднее специальное педагогическое образование: традиции и инновации: IV Педагогические чтения с международным участием, посвященные Году народного единства, Минск, 25 марта 2021 г. – Минск, Национальная библиотека Беларуси, 2021. –С. 276 – 278.

Панядзелак – дзень роднага слова // Настаўніцкая газета. – Мінск, 11 лістапада 2021. – С. 3.

З вопыту правядзення педагагічных чытанняў “Спадчына беларускай педагогікі: ад Ефрасінні Полацкай да сучаснасці // Гісторыя і грамадазнаўства. – 2022. – № 5. -  С. 19 – 22.

Вобразы Бога і Божай Маці ў сучаснай беларускай хрысціянскай паэзіі // Свет нести: II Республиканские педагогические чтения (с международным участием), посвященные Неделе святых жён-мироносиц, Минск, 11 мая 2022 г. – Минск, Национальная библиотека Беларуси. – С.201 – 204.

Image

Рэсурсы

Image
Image
Наш сайт использует файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie для сбора статистики. Нажав «Принять», вы даете согласие на обработку файлов cookie в соответствии с Политикой обработки файлов cookie.