Сэрвісы

Ратнікава Ірына Энгелеўна
Телефон
+375 17 363-62-85
Адрес г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд.57,
Адрес 220030
Должность:
доктар філалагічных навук, прафесар

Вышэйшая навучальная установа, якую закончыла, спецыяльнасць: Белдзяржуніверсітэт, філілагічны факультэт, па спецыяльнасці "філолаг, выкладчык рускай мовы і літаратуры".


Галіны мовазнаўства, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: руская, беларуская і супастаўляльная лексікалогія, семантыка, анамастыка, выкладанне рускай і беларускай моў у агульнаадукацыйнай школе і ВНУ.


Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навуковы кіраўнік: "Моўны статус і асаблівасці функцыянавання імя па бацьку ў сучаснай рускай мове", 1993, навуковы кіраўнік - доктар філалагічных навук, прафесар П.П. Шуба.


Назва доктарскай дысертацыі, год абароны: "Анамастычныя адзінкі па-за прамой рэферэнцыяй у рускім публіцыстычным тэксце", 2003.


Колькасць навуковых публікацый: больш за 190.


Профіль у Акадэміі Google

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Ратникова, И.Э. Как поэтический антропоним «вырастает» в антропониме реальном // Вопросы лингвистики: Сб. науч. статей (к 70-летию профессора П. П. Шубы). – Мн.: Изд-во БГУ, 1996. – С. 102–108.

Русский язык: Морфология. Учебник для школ с углубленным изучением русского языка / Под ред. П. П. Шубы. – Мн.: Народная асвета, 1996. – 386 с. (В соавторстве с П. П.Шубой и др.).  

Беларуская мова: Падручнік для 2 класа школ з рускай мовай навучання. – Мінск: Аракул, 1996.  – 252 с.    (У сааўтарстве з Т.М. Валынец іінш.).

Слоўнік да падручніка па беларускай мове для 2 класа школ з рускай  мовай  навучання. – Мінск: Аракул,  1996. – 126 с.  (У сааўтарстве з Т.М. Валынец і інш.).

Русский язык. Культура устной и письменной речи. Учебник для 6 класса школ с белорусским языком обучения. – Минск: Народная   асвета, 1996.– 352 с.(В соавторстве с Л.А. Муриной и др.).

Беларуская мова. Падручнік  для 3 класа школ з рускай мовай навучання. – Мінск:  Народная асвета, 1997.  – 237 с. (У сааўтарстве з Т.М. Валынец іі нш.).

Праграмы па беларускай мове для 2–4 класаўшкол з рускай мовай навучання. – Мінск: Навук.-метад. Цэнтр вучэбнай кнігі і сродкаў навучання, 1997. – 16 с.    (У сааўтарстве з П. П. Шубам і інш.).

Ратнікава, І.Э. Анамастычная псеўдаідэнтыфікацыя як троп і як «тэкст у тэксце» // Веснік Бел. дзярж. ун-та. – Сер. 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 1998. – № 2. – С. 60–64.

Ратнікава, І.Э. Як выкладаць беларускую мову ў 1 класе? // Пачатковае навучанне: сям'я, дзіцячы клас, школа. – Мінск, 1998. –  № 3. –  С. 24–42.

Беларуская мова. Падручнік для 4 класа школ з рускай мовай навучання. –   Мінск:  Аракул,  1998. – 288 с. (У сааўтарстве з Т.М. Валынец і інш.).

Беларуская мова. Падручнік для 1 класа школ з рускай мовай навучання. –Мінск: Аракул, 1998. – 223 с. (У сааўтарстве з П. П. Шубам і інш.).

Ратникова, И.Э. Антиномия узуса и возможностей языка в ономастической семантике / И.Э. Ратникова. – Минск: Изд-во БГУ, 1999. – 24 с.

Ратникова, И.Э. «Старые» и «новые» антропонимы – языковые знаки русского этноса: информационный и экспрессивный потенциал // Исследования по русскому языку/ Под ред. Е. Калишана. – Познань: Grafikon-druk, 1999. – С. 29–36.

Ратникова, И.Э. Имя собственное вне прямой референции: вторичная семантическая функция // Веснік Віцебскага дзярж. ун-та. – 1999. – № 3 (13). – С. 20–25.

Русский язык: Культура  устной и письменной речи. 6 класс. Эксперим. учеб.  для шк. с рус. яз. обучения. – Минск: ПК ООО «ПолиБиг», 1999.  –  392 с. (В соавторстве с Л.А. Муриной и др.).   

Русский язык: Культура  устной и письменной речи. Учеб. для 6-го кл. шк. с рус. яз. обучения (для слабовидящих детей). –  Минск: Народная   асвета, 1999. – 462 с.  (В соавторстве с Л.А. Муриной и др.). 

Ратникова, И.Э. Прагматика топонимов и метафорическая семантика // Вестник Гродненск. гос. ун-та. – Сер. 1. - 2000. – № 3 (5). – С. 145–149.

Ратникова, И.Э. Ономастическая метафора в публицистике: структура и функции // Rossicaolomucensia XXXVIII (zarok1999). 2 čast. – Olomouc, 2000. – S. 613–619.

Беларуская мова:   Падручнік для 2-га класа  агульнаадукацыйных школ  з рускай мовай навучання.  2-е выд. – Мінск: Народнаяасвета, 2000. –278 с.        (У сааўтарстве з Т.М. Валынец і інш.).

Ратникова, И.Э. Топонимика и метафора // Веснік Бел. дзярж. ун-та. – Сер. 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2001. – № 1. – С. 54–58.

Ратникова, И.Э. Имя собственное в разных типах сознания // Русский язык и литература. –2001. –№ 1. – С. 103–112.

Ратникова, И.Э. Метафоры-топонимы как речевые компенсаторы понятийных и вербальных лакун // Studia Russica XIX. –Budapest, 2001. –P. 116–123.

Ратникова, И.Э. Семантизация онимов в социально ориентированном тексте // Выбраныя навуковыя працы Белдзяржуніверсітэта: У 7 т. –Т. 2. Гісторыя. Філалогія. Журналістыка. –Мн.: Выд-ва БДУ, 2001. –С. 395–409.

Ратникова, И.Э. Топонимические метафоры в познании и описании социальной реальности // Веснік Віцебскага дзярж. ун-та. – 2001. –№ 1 (23). –С. 50–54.

Программа по русскому языку для подготовительных классов и 1–3-х классов начальной школы. – Мн.: «Адукацыя івыхаванне», 2001. – 55с. (В соавторстве с М.Б. Антиповой и др.).

Беларуская мова: Падручнік для 3-га класа агульнаадукацыйных школ з рускай мовай навучання. – Мiнск: ТАА “Аракул”, 2001. – 224 с.     (У сааўтарстве з Т.М. Валынец і інш.).

Русский язык. Учебник для 3-го класса школ с белорусским языком обучения. – Минск: «Оракул», 2001. – 270 с. (В соавторстве с Я.И. Вильтовской и др.).

Русский язык в тестах и комментариях: В 4-х книгах. Книга 4: Синтаксис. Пунктуация. Пособие для учащихся. – Минск: Современное слово, 2001. – 352 с.  (В соавторстве с Е.Е. Долбик и др.). 

Слоўнiк па беларускай мове. Для 1–3 класаў школ з рускай мовай навучання. – Мн.: «Беларуская энцыклапедыя», 2001. – 126 с. (У сааўтарстве з П. П. Шубам і інш.).

Ратникова, И.Э. Тесты по русскому языку   для 1–3 классов: Пособие для учащихся. – Минск: ООО «Юнипресс», 2001. – 144 с.  

Русский язык: Культура устной и письменной речи: Учеб. для 5-го кл. 12-летней общеобр. шк. с рус. яз.   обучения. – Минск:  Оракул, 2002.  –  271 с. (В соавторстве с Л.А. Муриной и др.).

Ратникова, И.Э. Актанты, отношения и процессы ономастической метафоры // Вестник Минск. гос. лингвистич. ун-та. – Сер. 1. Филология. – 2002. – № 9. – С. 30–38.

Ратникова, И.Э. Системные отношения в сфере топонимических метафор // Веснік Бел. дзярж. ун-та. – Сер. 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2002. – № 2. – С. 50–56.

Ратникова, И.Э. Польские антропонимы в осмыслении российской и белорусской социальной реальности // ActaPolono-RuthenicaVII. – Olsztyn: Wyższaszkołapedagogiczna, 2002. – S. 247–258.

Ратнікава, І.Э., Роўда, І.С. Тэсты па беларускай мове: 1–3 класы: Дапаможнік для   настаўніка. – Мiнск: ТАА «Юніпрэс», 2002.  –  208 с.   

Ратникова, И.Э. Имя собственное: от культурной семантики к языковой / И.Э. Ратникова. – Минск: Изд-во БГУ, 2003. – 214 с.

Ратникова, И.Э. Метафоры-антропонимы: структура и содержание основного компонента // Беларуская філалогія: Зборнік навуковых прац вучоных філалагічнага факультэта БДУ. – Мн.: ВТАА «Права і эканоміка», 2003. – С. 153–159.

Праграма па беларускай мове для 1 – 3-х класаў школ з рускай мовай навучання // «Пачатковая школа». –   2003. –  № 2.  –  С. 8–12. (У сааўтарстве з Т.М. Валынец і інш.).

Современный русский язык. Обособленные члены предложения. Контроль самостоятельной работы студентов для студентов филологического факультета специальности D 21.05.05 «Романо-германская филология». –  Минск: БГУ, 2003.  – 22 с.

Ратникова, И.Э. Рабочая тетрадь по русскому языку. 5 класс: Пособие для учащихся. – Мн.: ООО «Юнипресс», 2003. – 112 с.

Ратникова, И.Э., Хуэй, Ян. Китайские антропонимы: семантический, морфологический и фонетический аспекты // Вестник Минск. гос. лингвистич. ун-та. – Сер. 1. Филология. – 2004. – № 14. – С. 81–86.

Ратникова, И.Э. Ономастические единицы вне прямой референции в русском публицистическом тексте // Веснік Бел. дзярж. ун-та. – Сер. 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2004. – № 1. – С. 47–52.

Русский язык. I – IV класс // Программы для учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования с белорусским языком обучения с 12-летним сроком обучения. – Минск: Минск: Национальный институт образования, 2004.  –   С. 85–97.  (В соавторстве с М.Б. Антиповой и др.).

Русский язык. I – IV класс // Программы для учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования с белорусским языком обучения с 12-летним сроком обучения. – Минск: Национальный институт образования, 2004.  –    С. 85–97. (В соавторстве с М.Б. Антиповой и др.).

Русский язык. Тренировочные и контрольные тесты. Варианты заданий, комментарии к ним и ключи: Пособие для подготовки к итоговой аттестации. – Мн.: «Асар», 2004. – 352 с. (В соавторстве с Е.Е. Долбик и др.).

Ратнікава, І.Э. ВІЛЬНЯ ў люстэрку сучаснага беларускага друку // Вестник Минск. гос. лингвистич. ун-та. – Сер. 1. Филология. – 2005. – № 3 (19). – С. 176–184.

Ратникова, И.Э. Поэтонимы – константы русской культуры // Studia Rusycystyczne Akademii Swięnto-krzyskiej. – T.15. – Kielce, 2005. –  S. 177–185.

Беларуская мова. II–IV класс // Программы для учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования с русским языком обучения с 12-летним сроком обучения. – Минск: Национальный институт образования, 2005.  – С. 72–85. (В соавторстве с Т.Н. Волынец и др.).

Ратникова, И.Э. Рабочая тетрадь по русскому языку. 6 класс: Пособие для учащихся     учреждений, обеспечивающих получение общ.  средн. образования, с рус.  яз. обучения. – Минск:  ЧУП «Издательство Юнипресс», 2005. – 110 с. 

Ратникова, И.Э., Печенева, Т.А. Рабочая тетрадь по русскому языку. 7  класс:  Пособие для учащихся учреждений, обеспечивающих получение общ. средн. образования, с рус. яз. обучения. – Минск: ЧУП «Издательство Юнипресс», 2005. – 112 с.  

Русский язык. Тренировочные и контрольные тесты: Пособие для подготовки к итоговой аттестации. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск: «Асар», 2005. – 352 с. (В соавторстве с Е.Е. Долбик и др.).

Русский язык: пособие для подготовки к обязательному централизованному  тестированию и поступлению в  вузы. – Минск: ЧУП «Издательство Юни-пресс», 2005. – 532 с.   (В соавторстве с Е.Е. Долбик и др.).   

Ратникова, И.Э. Тренировочные и контрольные тесты по русскому языку для начальных классов: Пособие для учителей и учащихся учреждений, обеспечивающих получение общ. средн. образования, с рус. яз. обучения. – Минск: ЧУП  «Издательство Юнипресс», 2005. – 159 с.

Ратникова, И.Э., Махонь, С.В. Современный русский язык: тематический контроль. Фонетика. Лексическая семантика. Лексикология. Фразеология: пособие для студентов 1 курса филол. фак. спец. 1-210502 «Русская филология». – Минск: БГУ, 2005. – 54 с. (В соавторстве с С.В. Махонем и др.).

Программа курса по специализации «Языкознание» для студентов специальности 1-21 05 02 «Русская филология». – Минск: БГУ, 2005. – 22 с. (В соавторстве с Е.Е. Долбик и др.).

Ратникова, И.Э. Множественность ономастических идентификаций человека и вопрос о тождестве личности// Русистика и современность. Языкознание. Т. 4. – Rzeszów, 2006.– S. 137–147.

Ратникова, И.Э. Имена собственные как «смыслы в масках»: степени образности// Слово – сознание – культура: сб. науч. трудов. – М.: Флинта: Наука, 2006. – С. 176 –185.

Беларуская мова: падручнік для 2 кл. устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агул. сярэд. адукацыі, з рускай мовай навучання. – Мн.: НИО, 2006. – 136 с. (У сааўтарстве з Т.М. Валынец і інш.).

Учебные программы спецсеминаров для студентов филологического факультета по специальности 1-21 05 02 «Русская филология». –  Минск: БГУ, 2006.  –    42 с. (В соавторстве с Е.Е. Долбик и др.).

Русский язык: тренировочные и контрольные тесты: варианты заданий, комментарии к ним и ключи. 3-е изд., испр. и доп. –  Мн.: «Аверсэв» 2006. –  379 с. (В соавторстве с Е.Е. Долбик).

Ратнікава, І.Э., Роўда, І.С. Тэсты па беларускай мове для  бягучага і выніковага кантролю  ведаў. 2 клас: Дапаможнік для настаўнікаў і вучняў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне  агульнай сярэдняй адукацыі з белар. і рус. мовай навучання. – Мінск: ПУП «Изд-во Юнипресс», 2006. – 112 с.

Ратнікава, І.Э., Роўда, І.С. Тэсты па беларускай мове для  бягучага і выніковага кантролю  ведаў. 3 клас: Дапаможнік для настаўнікаў і вучняў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне  агульнай сярэдняй адукацыі з белар. і рус. мовай навучання. – Мінск: ПУП «Изд-во Юнипресс», 2006.– 105 с.

Ратнікава, І.Э., Роўда, І.С. Тэсты па беларускай мове для бягучага і выніковага кантролю  ведаў.  4 клас: Дапаможнік для настаўнікаў і вучняў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне  агульнай сярэдняй адукацыі з белар. і рус. мовай навучання. – Мінск: ПУП «Изд-во Юнипресс», 2006.– 99 с.

Ратникова, И.Э. Имена  исторических  деятелей  в метафорическом осмыслении современности // Мир русского слова и русское слово в мире: Материалы ХIКонгресса МАПРЯЛ. Варна, 17–23 сент. 2007  г. Т. 4. – Sofia, HeronPress, 2007. –  С. 293–297.

Беларуская мова: падручнік для 3 кл. устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агул. сярэд. адукацыі, з рускай мовай навучання. Ч. I. – Мн.: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2007. – 136 с. (У сааўтарстве з Т.М. Валынец і інш.).

Беларуская мова: падручнік для 3 кл. устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агул. сярэд. адукацыі, з рускай мовай навучання. Ч. II. – Мн.: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2007. – 136 с. (У сааўтарстве з Т.М. Валынец і інш.).

Программы по русскому языку для студентов филологических специальностей высших учебных заведений. – Минск: БГУ, 2007. – 138 с. (В соавторстве с Т.Н. Волынец и др.).

Программа-минимум кандидатского экзамена по специальности 10.02.01 – русский язык, филологические науки. – Минск: БГУ, 2007. – 15 с. (В соавторстве с Т.Н. Волынец и др.).

Ратнікава, І.Э. Анамастычны алфавіт беларусаў: Полацк, Вільня, Менск у літаратуры і публіцыстыцы // Acta Universitatis Wratislaviensis No3023 / Slavica Wratislaviensia CXLVII. – Wrocław, 2008. –  S. 353–360.

Беларуская мова: Падручнік для 4 класа ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з рускай мовай навучання. Ч. 1. – Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2008. – 103 с. (У сааўтарстве з Т.М. Валынец і інш.).

Беларуская мова: Падручнік для 4 класа ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з рускай мовай навучання. Ч. 2.– Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2008.  – 109 с. (У сааўтарстве з Т.М. Валынец і інш.).

Русский язык: Учебник для 4 класса учреждений, которые обеспечивают получение общего среднего образования, с белорусским языком обучения. Ч. 1.– Минск: Национальный институт образования, 2008.  – 118 с.; Русский язык: Учебник для 4 класса учреждений, которые обеспечивают получение общего среднего образования, с белорусским языком обучения. Ч. 2. – Минск: Национальный институт образования, 2008. – 112 с. (В соавторстве с М.Б. Антиповой и др.).

Беларуская мова: Праграма для 2-4 класа ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з рускай мовай навучання. – Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2008. – 124 с. (У сааўтарстве з Т.М. Валынец і інш.).

Ратникова, И.Э. Герои Н.В. Гоголя в персоносфере русского языка  / И.Э. Ратникова // Язык и социум: материалы VIII Междунар. науч. конф., г. Минск, 5–6 дек. 2008. В 2 ч. Ч. 2. Ч. 2 / под общ. Ред. Л.Н. Чумак. – Минск: РИВШ, 2009. – С. 58–62.

Ратникова, И.Э. Феномен «чуждости» и «загадочности» в семантике жаргонного слова // Русский язык : система и функционирование (к 70-летию филологического факультета) : сб.материалов IV Междунар. науч. конф., г. Минск, 5–6 мая 2009 г. В 2 ч. Ч. 1 / Белорус. гос. ун-т ; редкол.:    И.С. Ровдо (отв. ред.) [и др.]. – Минск : РИВШ, 2009. – С. 230–234.

Ратникова, И.Э. Районная олимпиада по русскому языку (г. Минск, 2008 год). Х1 класс / И.Э. Ратникова  // Филолог: сборник материалов для учащихся. Научно-популярное издание. – Минск: Нац. ин-т образования, 2009. – С. 70–76.

Ратникова, И.Э., Тихомирова, Е.А. Русский язык. Орфография: Подготовка к централизованному тестированию. – Минск: Новое знание, 2009. – 256 с. (В соавторстве с Е.А. Тихомировой).

Русский язык: Тренировочные   и контрольные тесты. Варианты заданий, комментарии    к ним и ключи (школьникам, абитуриентам, учащимся). –    Мн.: «Аверсэв», 2009.–  379 с. (В соавторстве с Е.Е. Долбик и др.).

Ратникова, И.Э. Теоретические проблемы современной семантики в преподавании курса специализации на филологическом факультете / И.Э. Ратникова, 2010 // III Международный форум русистов стран СНГ и Балтии, Минск, 7–8 декабря 2009 г.: сб. науч. статей. – Минск : Нац. Ин-т образования, 2010. – С. 115–118.

Ратникова, И.Э. Межъязыковые системные отношения лексем как предмет теоретической семантики и глоттодидактики / И.Э. Ратникова // IV Чтения, посвященные 70-летию со дня рождения профессора В.А. Карпова (Минск, БГУ, 19–20 марта 2010 г.) : сб. науч. ст. : в 2 ч. Ч. 1. – Минск : РИВШ, 2010. –  С. 61–65.

Ратникова, И.Э. Республиканская олимпиада учащихся учреждений, обеспечивающих получение общего среднего и среднего специального образования. Второй тур  (г. Минск, 2009/2010 учебный год): Комплексная работа по русскому языку и литературе для 11 класса / И.Э. Ратникова // Филолог: сборник материалов для учащихся. – Минск: НИО, 2010. – С. 65 – 73.

Русский язык: Учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений с белорус. и рус. яз. Обучения / И.Э. Ратникова, Л.А. Мурина [и др. ], 2010. – Минск: Нац. ин-т образования. – 272 с.

Русский язык. Подготовка к тестированию. – 2-е изд. – Минск: ООО «Новое знание», 2010. – 603 с. (В соавторстве с Т.Н. Волынец).

Ратникова, И.Э., Лян, Цзинь. Сопоставительная фразеология русского и китайского языков в дидактическом аспекте// Беларускае слова : дыялектнае і запазычанае : зборнік артыкулаў па мат-лах навук. чытанняў, прысв. памяці Е.С. Мяцельскай (27–27 крас. 2011 г., г. Мінск). – Мінск : Права і эканоміка, 2011. – С. 60–65.

Ратникова, И.Э. Сопоставительно-типологические описания языков в контексте белорусско-китайских научных контактов // Русистика в Беларуси: Вестник БООПРЯЛ. – № 2. –  2011. – С. 42–46.

Ратникова, И.Э., Ван, Юйхун. Сопоставительные исследования русского и китайского языков в Беларуси: антропонимические параллели / И.Э. Ратникова, Юйхун  Ван // Качество языкового и литературного образования: содержание и методика обучения : сб. науч. статей /  Нац. ин-т образования М-ва образования Респ. Беларусь. – Минск : РИВШ, 2011. – С. 270–274.

Ратникова, И.Э., Ван, Юйхун. Единицы русской ономастики на фоне китайских соответствий // Русистика в Беларуси: Вестник БООПРЯЛ. – №  3. –  2012. – С. 8–15.

Русский язык: Учебник для 4 класса учреждений, которые обеспечивают получение общего среднего образования, с белорусским языком обучения: в 2 ч. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск: Национальный институт образования, 2012.– Ч. 1.– 104 с.; Русский язык: Учебник для 4 класса учреждений, которые обеспечивают получение общего среднего образования, с белорусским языком обучения: в 2 ч. – 2-е изд., испр. и доп.– Минск: Национальный институт образования, 2012. – Ч. 2.–112  с. (В соавторстве с М.Б. Антиповой и др.).

Беларуская мова: падручнік для 3 класа ўстаноў агул. сярэд. адукацыі з рус. мовай навучання: у 2 ч. – 2-е выд., выпраўл. і  дап. – Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2012. – Ч. 1. – 136 с.; Беларуская мова: падручнік для 3 класа ўстаноў агул. сярэд. адукацыі з рус. мовай навучання: у 2 ч. – 2-е выд., выпраўл. і дап. – Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2012. – Ч. 2. – 96 с. (У сааўтарстве з Т.М. Валынец і інш.).

Ратникова, И.Э., Ван, Юйхун. Ономастические единицы китайского языка в компаративном аспекте // Пути Поднебесной : сб. науч. тр. – Вып. 3. В 2 ч. Ч. 1 / Редкол.: А.Н. Гордей [и др.]. – Минск: РИВШ, 2013. – С. 172–180. (В соавторстве с Ван Юйхун).

Изучение и преподавание языков в контексте диалога культур // Русистика в Беларуси: Вестник БООПРЯЛ. – № 4. –  2013. – С. 58–61.

Беларуская мова: падручнік для 4 класа ўстаноў агул. сярэд. адукацыі з рус. мовай навучання: у 2 ч. Ч. 1. / Т. М. Валынец [i iнш.]. – 2-е выд., выпраўл. І дап. – Мінск : Нац. Ін-т адукацыі, 2013.– 120 с.

Беларуская мова: падручнік для 4 класа ўстаноў агул. сярэд. адукацыі з рус. мовай навучання: у 2 ч. Ч. 2. / Т. М. Валынец [i iнш.]. – 2-е выд., выпраўл. І дап. – Мінск : Нац. Ін-т адукацыі, 2013.– 104  с.

Ратнікава, І.Э. Словаўтварэнне і склад слова ў вобразным асвятленні (на матэрыяле падручніка па беларускай мове для 3 класа школ з рускай мовай навучання) / І.Э. Ратнікава // Словаўтварэнне і іншыя ўзроўні сучаснай  беларускай літаратурнай мовы : матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мінск, 24–25 лістапада 2014 г.) / Цэнтр даслед. Беларус. Культуры, мовы і літ., філ. “Ін-т мовы і літ. Імя Якуба Коласа і Янкі Купалы”; навук. Рэд. В.М. Нікалаева. – Мінск : Права і эканоміка, 2014. – С. 185–189.

Ратникова, И.Э. Антропонимия русского и китайского языков: типологические сходства в ономасиологии собственных имен // Веснік Бел. дзярж. ун-та. – Сер. 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2014. – № 2. – С. 41–46.

Ратникова, И.Э. Традиции научного общения: русский язык как объект исследований // Русистика в Беларуси: Вестник БООПРЯЛ. – № 5. –  2014. – С. 44–52.

Ратнікава, І.Э. Беларуская мова: вучэбна-метадычны комплекс для будучых білінгваў // Веснік Бел. дзярж. ун-та. – Сер. 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2014. – № 3. – С. 3–7.

Современный русский язык. Практикум : учеб. Пособие / Т.Н. Волынец [и. др.]. – Минск : Изд-во Гревцова, 2014. – 368 с. (Разделы “Лексическая семантика” , “Лексикология”, “Лексикография”, “Фразеология”   (с. 37–92) ).

Ратникова, И.Э. Русская филология в ХХI в.: актуальные проблемы и задачи (по итогам XIII Конгресса Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы) / И.Э. Ратникова // Русистика в Беларуси. Вестник БООПРЯЛ. – № 6. – 2015. – С. 48–54.

Ратникова, И.Э., Ван, Юйхун. Антропонимические универсалии в китайской и русской лингвокультурах / И.Э. Ратникова, Юйхун Ван // Пути Поднебесной : сб. науч. тр. Вып. IV. В 2 ч. Ч. 1 / редкол.: А. Н. Гордей (отв. ред.), Цуй Цимин (зам. отв. ред.). – Минск : РИВШ, 2015. – С. 46–55.

Ратникова, И.Э., Ван, Юйхун. Русские и китайские литературные псевдонимы: мотивы и прагматика «самономинаций» / И.Э. Ратникова, Юйхун Ван // Русский язык и литература в пространстве мировой культуры : материалы XIII Конгресса МАПРЯЛ (г. Гранада, Испания, 13–20 сентября 2015 г.) / Ред. кол. : Л.А. Вербицкая, К.А. Рогова, Т.И. Попова [и др.]. В 15 т.  Т. 11. – СПб. : МАПРЯЛ, 2015.

Ратникова, И.Э., Хоанг, Тхи Бен. Эргонимы в ономастическом пространстве языка (на материале названий предприятий Минска и Ханоя) / И.Э. Ратникова, Бен Тхи Хоанг //  Карповские научные чтения : сб. науч. ст. Вып. 9 / Ред. кол. : А.И. Головня (отв. ред.) [и др.].  В 2 ч.  Ч. 1. – Минск : РИВШ, 2015. – С. 224–228.

Ратникова, И.Э., Ван, Юйхун. Псевдонимия как лингвокультурный феномен (на материале китайских и русских литературных псевдонимов) / И.Э. Ратникова, Юйхун Ван // Текст. Язык. Человек : сб. науч. тр. В 2 ч. Ч. 1 / УО МГПУ им И.П. Шамякина ; редкол.: С.Б. Кураш (отв. ред.) [и др.]. – Мозырь, 2015. –  С. 99–102.

Ратникова, И.Э., Л.А. Мурина, Ф.М. Литвинко и др. Русский язык: Учебник для 6 класса учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения.  – 2-е изд, испр. и доп. Л.А. Мурина [и. др.], 2015. – Минск : Нац. Ин-т образования, 2015. – 272 с.

Ратникова, И.Э., Хоанг, Тхи Бен. Конвенциональность и мотивированность эргонимического знака (на материале эргонимов городов Минска и Ханоя) //  Региональная ономастика: проблемы и перспективы исследования : сборник научных статей / сост. : А.М. Мезенко, Е.А. Зайцева, О.В. Шеверинова ; под науч. Ред. А.М. Мезенко. – Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2016. –  С. 324–329.

Ратникова, И.Э. Лингвистическая русистика в международном контексте / И.Э. Ратникова // Русистика в Беларуси. Вестник БООПРЯЛ. – № 7. – 2016. – С. 52–58.

Ратнікава, І.Э. Навучанне мове – навучанне культуры / І.Э. Ратнікава // Карповские научные чтения : сб. науч. ст. Вып. 10 / Ред. кол. : А.И. Головня (отв. ред.) [и др.].  В 2 ч.  Ч. 1. – Минск : ИВЦ Минфина, 2016. – С. 107–111.

Ратникова И.Э., Ван, Юйхун  Лингвистические и историко-культурные характеристики  антропонимов в русском и китайском языках / И.Э. Ратникова, Юйхун Ван // Традиционная духовная культура восточнославянских и китайского народов : сборник научных статей / редкол.: В. И. Коваль (гл. ред.) [и др.] ; М-во образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. – 252 с. – С. 139–143.

Ратникова, И.Э. Содержание понятия «русская фамилия» как междисциплинарная проблема / И.Э. Ратникова // Карповские научные чтения : Сб. науч. ст. – Вып. 11 : В 2-х ч. – Ч. 2. – Минск : «ИВЦ Минфина», 2017. – С. 181–185.

Ратникова, И.Э. Современная русистика: актуальные вопросы лингвистических исследований / И.Э. Ратникова // Журнал Белорусского государственного университета. Филология. – 2017. – № 2. – С. 118–124.

Ратникова, И.Э., Хоанг Тхи Бен. Эргонимия белорусского и вьетнамского городов в ракурсе сопоставительной лингвокультурологии / И.Э. Ратникова, Бен Хоанг Тхи // Ученые записки УО «ВГУ им. П.М. Машерова» :  сборник научных трудов. – Витебск : ВГУ им. П.М. Машерова, 2018. – Том. 25. – С. 175–181.

Ратникова, И.Э. Филологический анализ имени собственного в образовательном процессе / И.Э. Ратникова // Региональная ономастика: проблемы и перспективы исследования: сборник науч. статей / сост.: А.М. Мезенко, М.Л. Дорофеенко, Ю.М. Дулова, О.В. Шеверинова ; под науч. ред. А.М. Мезенко. – Витебск : ВГУ им. П.И. Машерова, 2018. – С. 38–43.

Современный русский язык. Хрестоматия : пособие. В 3 ч. Ч. 1. Фонетика. Орфография. Лексикология. Фразеология. Лексикография / сост.: С.В. Махонь, И.Э. Ратникова, И.С. Ровдо. -- Минск : БГУ, 2018. -- 240 с.

Хоанг, Тхи Бен, Ратникова, И.Э. Статус и перспективы русского языка как одного из иностранных во Вьетнаме / Бен Тхи Хоанг, И.Э. Ратникова // Русистика в Беларуси. Вестник БООПРЯЛ. – № 9. – 2018. – С. 10–14.

Ратникова, И.Э., Хоанг, Тхи Бен. Зарубежная русистика в ХХI веке: традиционные ценности и новый опыт преподавания РКИ во Вьетнаме  / И.Э. Ратникова, Бен Тхи Хоанг // Русский язык и литература. – № 5. – 2019. – С. 54–62.

[Ратникова, И.Э. ] Современный русский язык. Практикум : учебное пособие / Т.Н. Волынец [и др.]. – Минск : РИВШ, 2019. – 372 с.

Ратникова, И.Э., Хоанг, Тхи Бен. Юрислингвистический аспект ономастики в сопоставительном освещении / И.Э. Ратникова, Бен Хоанг Тхи // Русский язык: система и функционирование (к 80-летию филологического факультета БГУ) : сб. материалов VIII Междунар. науч. конф., 16–17 окт. 2019 г., Минск / редкол. : И.С. Ровдо (отв. ред.) [и др. ].  – Минск : Изд. Центр БГУ, 2019. – С. 235–240.

Ратникова, И.Э. Рецензия на книгу М.С. Гутовской «Лексико-фразеологическая структура поля метаязыковых обозначений в русском и английском языках» / И.Э. Ратникова // Русский язык и литература. – № 1 (244). – 2020. – С. 62–64.

Ратникова, И.Э. Актуальные вопросы русистики XXI века на филологическом факультете БГУ / И.Э. Ратникова // Журнал Белорусского государственного университета. Филология. – 2020. – № 1. – С. 81–86.

Ратникова, И.Э. Русский язык в зеркале полипарадигмальных исследований / И.Э. Ратникова // Русский язык и литература. – № 2 (245). – 2020. – С.58–64.

Image

Рэсурсы

Image
Image
jualtoto situs bandar toto togel online macau terpercaya jualtoto situs slot 4d dan bandar togel hadiah 4d 10 juta toto togel situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta 2023 JUALTOTO: Situs Bandar Toto Togel Online Hadiah 4D 10 Juta JUALTOTO > Daftar Situs Bandar Toto Togel 4D Hadiah 10 Juta JUALTOTO > Situs Bandar Toto Togel Online Terbesar Terpercaya Situs Bandar Toto Togel Macau 4D Online Terpercaya Resmi 2023