Сэрвісы

Вострыкава Алена Уладзіміраўна
Телефон
+375 17 350-21-76
Адрес г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд. 53,
Адрес 220030
Должность:
кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Вышэйшая навучальная ўстанова, якую закончыла, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны універсітэт; філолаг, выкладчык рускай мовы і літаратуры (1994).


Галіна літаратуразнаўства, у якой працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: славянскае літаратуразнаўства, літаратура народаў краін замежжа.


Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навуковы кіраўнік: «Поэтика романов Милана Кундеры», 1998 год, навуковы кіраўнік - д.ф.н., прафесар Шаблоўская І.В.


Колькасць навуковых публікацый: 155.


Профіль у Акадэміі Google

COM_CONTACT_EMAIL
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Праграма спецкурса "Гісторыя чэшскага перакладу.  Пераклад чэшскай літаратуры на беларускую і рускую мовы” // Праграмы асноўных і спецыяльных курсаў па гісторыі славянскіх літаратур.– Мінск, 2000.  С.90-92.

Праграма спецкурса "Сучасны чэшскі раман у кантэксце пошукаў еўрапейскай літаратуры XХ стагоддзя” // Праграмы асноўных іспецыяльных курсаў па гісторыі славянскіх літаратур.– Мінск, 2000. С.92-94.

Праграма спецкурса "Чэшскі паэтызм – традыцыі і наватарства” // Праграмы асноўных і спецыяльных курсаў па гісторыі славянскіх літаратур.– Мінск, 2000. С.94-96.

Гісторыя чэшскай літаратуры ІІ паловы ХІХ стагоддзя. Вучэбна-метадычны дапаможнік. Мінск, РІВШ, 2002. 46 с.

Гісторыя старажытнай чэшскай літаратуры. Метадычныя рэкамендацыі. Мінск: БДУ. 2002. 42 с.

Польская і чэшская паэзія памежжа ХIХ-ХХ стагоддзяў. Вучэбна-метадычны дапаможнік. У сааўтарстве з Хмяльніцкім М.М. Мн., БДУ, 2004. 54 с.

 Чэшская літаратура: вернутыя імёны. Курс лекцый па спецыяльным курсе.  Мн., БДУ, 2005. 60 с.

Чэшская літаратура памежжа 19-20 стагоддзяў. Вучэбна-метадычны дапаможнік.  Мінск, БДУ, 2008. 116 с.

Гісторыя краіны вывучаемай мовы (Гісторыя чэшскай літаратуры). Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці 1-21 05 04 “славянская філалогія”. Мінск, 2009. 97 с.

Чэшская літаратура другой паловы ХХ стагоддзя. Вучэбна-метадычны дапаможнік. Мінск, БДУ, 2012. 103 с.

Гісторыя славянскай літаратурнай крытыкі. Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці 1-21 05 04 “славянская філалогія”. Мінск, 2013. 39 с. (у суавўтарстве).

Гісторыя славянскіх літаратур. Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці 1-21 05 04 “славянская філалогія”. Мінск, 2013. 52 с. (у суаўтарстве).

Культура краіны вывучаемай мовы (балгарская, польская, сербская, славацкая, украінская, чэшская). Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці 1-21 05 04 “славянская філалогія”. Мінск, 2013. 64 с. (у суаўтарстве).

Кундэра М. Фальшывы аўтастоп. Апавяданне (прадмова і пераклад) // Культура , 1994, № 12.  С.5-11.

Кундэра М. Несмяротнасць. Урывак з рамана (прадмова і пераклад) // Культура, 1994, № 12.  С.11-12.

Художественное своеобразие романов Милана Кундеры "Шутка" и "Невыносимая легкость бытия"// Материалы международной научно-практической конференции"Пісьменнік-мова-стыль" (БГУ, сент.1996).– Мн.: Ротапринт БГУ, 1996. С.33-35.

Семантическая проблематика в романах Милана Кундеры //Материалы научной конференции молодых ученых филологического факультета БГУ, посвященной 75-летию БГУ (БГУ, март 1996).–Мн.:Издат. центр БГУ, 1997.С.17-19.

Шляхі-дарогі Мілана Кундэры //Полымя, 1997, №4. С.203-210.

Матыў як элемент паэтыкі раманаў Мілана Кундэры "Жарт" і "Невыносная легкасць быцця"//Веснік БДУ. Серыя 4, 1997, №2. С.14-16.

Вацлаў Гавэл. Пра яго //Крыніца, 1997, №1. С.3-14.

Карэл Чапэк. Пра яго //Крыніца, 1997, №9-10. С.67-78.

Багуміл Грабал. Пра яго //Крыніца, 1998, №1. С.54 –59.

Музыка ў раманах Мілана Кундэры // Веснік БДУ. Серыя 4, 1998, № 1. С.16-18.

Грабал Б. Вузельчыкі на памяць (пераклад з чэшскай А.Вострыкавай) //Крыніца, 1998, №1. С.60-65.

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук "Поэтика романов Милана Кундеры".–Минск, 1998.20 с.

Філасофія ў раманах Мілана Кундэры //Весці НАН Беларусі.Серыя гуманітарных навук, 1999, №1. С.108-112.

Жыццевае крэда–раманіст //Крыніца,1998, №10. С.51-64.

Жыццяпіс Мілана Кундэры //Крыніца,1998, №10. С.51-55.

Смех в романе Милана Кундеры // Материалы международной научной конференции молодых ученых "Актуальные проблемы исследования языка и речи"(3-5 ноября 1998 г.) в трех частях. Часть вторая.–Минск, 1998.С.155-159.

Национальная и мировая история в творчестве Милана Кундеры//Матэрыялы IIIМіжнароднай навуковай канферэнцыі "Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай" (Мінск, 18-20 лістапада 1997 г.) у дзвюх частках. Ч.1. Мінск, БДУ, 1999. С.39–41.

М. Кундэра. Няхай старыя мертвыя  саступяць месца маладым мертвым (пераклад з чэшскай А.Вострыкавай) // Крыніца, 1998, №10.С.51-64.

М.Кундэра. Непрызнаная спадчына Сервантэса (пераклад з чэшскай А.Вострыкавай) // Крыніца, 1998, №10. С.85-91.

Чешский поэтизм–традиции и новаторство// Материалы научной конференции молодых учёных "Современная филология: сегодня и завтра" (Минск, 30 апреля 1999 г.). Минск, 1999.  С.30-33.

Краль Я. //Беларуская энцыклапедыя. Т. 8.  – Мінск, 1999.  С.446.

Мадэрнізм //Беларуская энцыклапедыя. Т.9. – Мінск, 1999.  С.498.

Маха К.Г.// Беларуская энцыклапедыя. Т.10. – Мінск, 2000.  С.222.

МахарЙ.С.// Беларуская энцыклапедыя. Т.10. –Мінск, 2000. С.223.

Мінач Ул.// Беларуская энцыклапедыя. Т.10.–Мінск, 2000. С.379.

Мігалік В.// Беларуская энцыклапедыя. Т.10. –Мінск, 2000. С.329.

Маруш'як С.// Беларуская энцыклапедыя. Т.10.– Мінск, 2000. С.142.

Жанр рамането в чешской литературе // Матэрыялы IVМіжнароднай канферэнцыі "Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай" (Мінск, 12-14 кастрычніка 1999г.) у дзвюх частках.– Мінск, 2000. Ч. 2. С.41-44.

Ян Тужински. Шелест. Рассказ. – перевод со словацкого Е.Востриковой // Всемирная литература, 2000.  №8. С.45-58.

Павол Яник. "Кто играет нашими судьбами в шахматы судьбы?…" Стихи.– перевод со словацкого Е.Востриковой//Всемирная литература, 2000.№8. С.96-100.

Пераклады біяграфічных дакументаў Ларысы Геніюш з чэшскай мовы // Ларыса Геніюш. Выбраныя творы, Мінск, “Беларускі кнігазбор”, 2000. С.578-579, 580-581.

Мукаржоўскі Я. // Беларуская энцыклапедыя. Мінск, 2000. Т.11. С. 20-21.

Новамескі Л. // Беларуская энцыклапедыя. Мінск, 2000. Т.11. С.360.

Неарэалізм // Беларуская энцыклапедыя. Мінск, 2000. Т.11. С.260.

Неарамантызм // Беларуская энцыклапедыя. Мінск, 2000. Т.11. С.258.

Новы раман (неараман) // Беларуская энцыклапедыя. Мінск, 2000. Т.11. С.373.

Немцава Б. // Беларуская энцыклапедыя. Мінск, 2000. Т.11. С.284.

Неруда Я. // Беларуская энцыклапедыя. Мінск, 2000. Т.11. С.294.

Нейман С.К. // Беларуская энцыклапедыя. Мінск, 2000. Т.11. С.272-273.

Ольбрахт І. // Беларуская энцыклапедыя. Мінск, 2000. Т.11. С.434.

Аўтар і тып нарацыі ў раманах Мілана Кундэры // Веснік БДУ. Серыя 4, 2000. № 2. С. 16-20.

Пуйманава М. // Беларуская энцыклапедыя. Мінск, 2001. Т.13. С.119-120.

Концепт «космос» в лирике Яна Неруды // Материалы международной научной конференции молодых ученых. Минск, 2001. Ч.1. С. 130-133.

Концепция романа Милана Кундеры в рамках дискуссии о судьбах романа в ХХ веке // Материалы V Международной научной конференции, посвященной 80-летию БГУ, Минск, 2001. Ч.2. С. 173-179.

Жылкаўскія пераклады з чэшскага паэта Волькера // Зборнік навуковых артыкулаў  “Да 100-годдзя У.Жылкі, У.Дубоўкі, К.Чорнага”. Мінск: БДУ, 2001. С.248-252.

Интимная лирика чешского поэта Ярослава Сейферта //  Матэрыялы дакладаў і паведамленняў Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «І прад высокаю красою…” (да 130-годдзя з дня нараджэння маці М.Багдановіча). Мінск, 2001. С. 196-203.

Баллады и романсы Яна Неруды // Матэрыялы навуковай канферэнцыі, прысвечанай 80-годдзю БДУ “Філалагічныя навукі: маладыя вучоныя ў пошуку”. Мінск, 2001. С. 196-198.

Ян Тужински. Плач Иеремии. Расссказ (перевод со словацкого). Всемирная литература, 2001, № 1. С.105-118.

Павол Яник. «В сад души капает кровь…». Стихи (перевод со словацкого). Всемирная литература, 2001, № 1. С.122-129.

Петр Голка. Любовь как преступление. Расссказ (перевод со словацкого). Всемирная литература, 2001, № 5. С.15-24.

Яна Моравцова. История моей подруги Вендулы. Расссказ (перевод со словацкого). Всемирная литература, 2001, № 7. С.89-91.

Эволюция поэтической системы Ярослава Сейферта // Матэрыялы ІІ Міжнароднай канферэнцыі, прысвечанай 75-годдзю з дня нараджэння праф. Л.М.Шакуна, Мінск, 2002. Т.1. С.50-55.

Чэшскі рамантызм // Роднае слова, 2002. № 5. С. 20-25.

Сейферт Я. //  Беларуская энцыклапедыя. Мінск, 2002. Т.14. С.298-299.

Славацкая літаратура // Беларуская энцыклапедыя. Мінск, 2002. Т.14. С.489-490.

Славацкі тэатр // Беларуская энцыклапедыя. Мінск, 2002. Т.14. С.492-493.

Славацкі друк, радыё, тэлебачанне // Беларуская энцыклапедыя. Мінск, 2002. Т.14. С.489.

Автор и типы повествования в романах Милана Кундеры // Личность и обстоятельства в мировой литературе. Диалог автора—героя—читателя в контексте эпох. Сборник научных трудов. Минск, 2002. С.188-196.

«Пока сердце пылает…». Стихи современных словацких поэтов (перевод со словацкого). Всемирная литература, 2002, № 4. С.82-95.

Пераклады з чэшскіх паэтаў-рамантыкаў (К.Г.Махі, К.Я.Эрбена, Ф.Л.Чалакоўскага). Роднае слова, 2002, № 5. С.24-25.

Переводы из современной словацкой поэзии “Благословенные чертоги” // “Всемирная литература”. Минск, 2003, № 1. С.96-104.

Пераклад са славацкай апавядання Яна Тужынскага “Плач Іерэміі” // “Славянскі Свет. Крыніца”. Мінск, 2003, № 1. С.47-55.

Пераклады са славацкай паэзіі // “Славянскі Свет. Крыніца”. Мінск, 2003, № 6. С.77-85.

Нацыянальна-гістарычныя адметнасці чэшскага рамантызму // Славянскія літаратуры: Праблемы развіцця. Зборнік артыкулаў. Мн.: РІВШ БДУ, 2003. С.18-28.

Юліус Фучык// Беларуская энцыклапедыя. Мінск, 2003. Т.16. С.509.

Чэшская літаратура // Беларуская энцыклапедыя. Мінск, 2003. Т.17. С.343-344.

Карэл Чапэк // Беларуская энцыклапедыя. Мінск, 2003. Т.17. С.216-217.

Мастацкія пошукі сучаснай чэшскай літаратуры//Материалы VIМеждународной научной конференции “Славянские литературы в мировом контексте” (8-10 октября 2003 г., г. Минск, БГУ).  Мінск, РІВШ БГУ, 2003 г. Ч.2. С.16-20.

Першы чэшскі рамантык // Зборнік “Славянскія літаратуры: Постаці”. Мн.: РІВШ БДУ, 2003. С.37-50.

Выразнік чэшскай ментальнасці // Зборнік “Славянскія літаратуры: Постаці (ІІ)”. Мн.: РІВШ БДУ, 2003. С.61-74.

Вялікі разбуральнік міфаў // Зборнік “Славянскія літаратуры: Постаці (ІІ)”. Мн.: РІВШ БДУ, 2003. С.75-89.

Мастацкае ўвасабленне сацыяльных аспектаў у творчасці чэшскага пісьменніка Івана Клімы // Матэрыялы VМіжнароднай навуковай канферэнцыі “Язык и социум” (6-7 снежня  2002 г., Мінск). Минск: РИВШ БГУ, 2003. С. 97-102.

Пераклады з сучаснай славацкай паэзіі // Літаратура і мастацтва, 2004.6 жніўня. С.11.

Філасофія мовы ў эксперыментальнай прозе Веры Лінгартавай // Материалы VIМеждународной научной конференции “Язык и социум” (3-4 декабря 2004 г., г. Минск, БГУ) в двух частях.Минск, РИВШ, 2004. Ч.2.  С.23-27.

Нацыянальны дыскурс у прозе Багуміла Грабала // Материалы IIIМеждународной научной конференции “Национально-культурный компонент в тексте и языке” (7-9 апреля 2005 г., г. Минск) в трех частях.Минск, 2005. Ч.1.С.207-209.

Асноўныя тэндэнцыі ў развіцці польскай і чэшскай паэзіі памежжа ХІХ-ХХ стагоддзяў (у сааўтарстве з М.М.Хмяльніцкім) // Паланістыка. Мінск, ВТАА “Права і эканоміка”, 2005. С. 369-386.

Яна Ленчова. Голубая планета. Теория небес. Никогда не говори всегда. Переводы со словацкого // Всемирная литература, 2005, №5. С.58-59.

Варыяцыі на тэму чалавечай ідэнтычнасці ў творчасці чэшскага пісьменніка Аляксандра Клімента// Беларускае літаратуразнаўства. Навукова-метадычны альманах. Выпуск першы. Мінск, ВТАА “Права і эканоміка”, 2005.С.38-45.

Англійская літаратура і чэшскі пісьменнік Ёзаф Шкворацкі // Актуальные проблемы исследования англоязычных литератур. Международный сборник статей. Выпуск 5. Параллели и меридианы. Минск, «РИВШ». 2006. С.83-89.

Шматграннасць паэтычнага свету Яраслава Врхліцкага // Міфалогія-фальклор-літаратура: Праблемы паэтыкі. Зборнік навуковых прац. Выпуск 4. Мінск, “РІВШ”. 2006. С.42-47.

Ешцецкі і старапражскі цыклы ў творчасці чэшскай пісьменніцы Караліны Светлай // “Мова – літаратура -- культура”. Матэрыялы VМіжнароднай навуковай канферэнцыі ( да 80-годдзя прафесара Шакуна), Мінск, 16-17 ліст. 2006 г. Мінск, ВТАА “Права і эканоміка”, 2007. С. 558-561.

Містэрыя асабістага жыцця і пошукі ідэнтычнасці ў творчасці Карала Сідана // Беларускае літаратуразнаўства. Навукова-метадычны зборнік. Выпуск 5. Мінск. Выдавецкі цэнтр БДУ. 2007. С. 182-190.

Ваенная тэматыка ў чэшскай прозе // Вялікая Айчынная вайна ў мастацкай літаратуры. Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канферэнцыі (Мінск, 27 крас. 2005 г.). Мінск, БДУ. 2007. С. 157-162.

Ваенная праблематыка ў чэшскай літаратуры // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай. Зборнік навуковых артыкулаў у 3-х т. Мінск. Выдавецкі цэнтр БДУ. 2007. Т.3. С.315-320.

Бажэна Немцава – першая жанчына-пісьменніца ў чэшскай літаратуры // Роднае слова. 2008. №4. С.12-14.

Адметнасці паэзіі чэшскага пісьменніка Віцезслава Галека // Зборнік навуковых артыкулаў з VIIIМіжнароднай навуковай канферэнцыі “Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай”. Мінск, “Выдавецкі цэнтр БДУ”, 2008. С. 285-287.

Рэальныя формы сучаснага жыцця ў творчасці Ёзафа Сватаплука Махара // Беларускае літаратуразнаўства: навукова-метадычны зборнік. –вып.6.—Мінск: БДУ, 2008. С.87-92.

Гарадскі фальклор і іранічная паэзія Францішка Гельнера // “Фальклорная спадчына Р.Шырмы і Г.Цітовіча…”. Матэрыялы IVМіжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвечанай 115-годдзю з дня нараджэння рыгора Шырмы. Мінск, 2008. С.96-99.

Паміж адзінотай чалавека і незразумелым светам: лёс і творчасць майстра чэшскай псіхалагічнай прозы ХХ стагоддзя Эгана Гостаўскага” // Беларускае літаратуразнаўства: навукова-метадычны зборнік. –вып.7.—Мінск: БДУ, 2009. С.113-117.

Творчасць Бажэны Бенешавай у кантэксце развіцця чэшскай псіхалагічнай прозы першай паловы ХХ стагоддзя // Веснік БДУ, серыя 4. 2008. № 3. С. 9-12.

Летапісец Малай Страны: Асаблівасці прозы Яна Неруды // Роднае слова. 2009. № 5. С.20-22.

Фалькларыстычная дзейнасць чэшскіх будзіцеляў // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст, тыпалогіі, сувязі. Зборнік артыкулаў. Выпуск 6. Мінск, 2009. С.182-185.

Асаблівасці сімвалізму чэшскага паэта Отакара Бржэзіны // Язык и социум. Материалы 8-мой Международной научной конференции (5-6 декабря 2008 г. БГУ). Минск, 2009. Ч. 1. С. 152-155.

Мастацтва рамана Мілана Кундэры: раман як пункт адліку // Роднае слова. 2010 г. №2 . С.30-33.

Мастацтва рамана Мілана Кундэры: раман як інтэлектуальны сінтэз // Роднае слова. 2010 г. №3 . С.34-36.

Праблемы магчымасцей чалавечага пазнання ў творах Міхала Айваза // Беларускае літаратуразнаўства: навукова-метадычны зборнік. –вып.8.—Мінск: БДУ, 2010. С.122-126.

Псіхалагічны раман Франі Шрамэка ”Сярэбраны вецер” і еўрапейская традыцыя // Матэрыялы IX Міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвечанай 70-годдзю філалагічнага факультэта БДУ (Мінск, 15-17 кастрычніка 2009 г.) “Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай”. Мінск, “Выдавецкі цэнтр БДУ”, Частка 2. 2010 г.С.222-226;

Спецыфіка дыскурса ў зборніку Міхала Айваза “Вяртанне старога варана” // Теория и практика преподавания русского языка как иностранного: достижения, проблемы и перспективы развития”(Минск, 20-21 мая 2010 г.)Материалы ІV Международной научно-методической конференции. Минск, “Издательский центр БГУ”, 2010 . С.177-179.

Адметнасць постмадэрнізму ў чэшскай літаратуры // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай. VІІ міжнародная навуковая канферэнцыя (12-14 кастрычніка 2005 г., Мінск). Зборнік навуковых артыкулаў. Том ІІІ. Мінск, РІВШ, 2010. С.206-212.

Адметнасці мастацкага свету рамана “Другі горад” чэшскага пісьменніка Міхала Айваза // Личность—слово—социум. Материалы Х научно-практической конференции (Минск, 29-30 апреля 2010 г.). Минск, “Паркус плюс”, 2010. С.13-17.

Песімістычныя матывы ў паэзіі Вілема Завады // Матэрыялы VI Міжнароднай навуковай канферэнцыі  “Мова-літаратура-культура” (Мінск, 28-29 кастрычніка 2010 г.). Мінск, “Выдавецкі цэнтр БДУ”. Ч.2, 2011. С.201-205.

Заснавальнік чэшскай беларусістыкі Вацлаў Жыдліцкі: да 80-годдзя з дня нараджэння даследчыка // Роднае слова. 2011 г. №4 . С.35-38.

Мілаш  Урбан: літаратурны партрэт. Вектары ўплываў // Беларускае літаратуразнаўства: навукова-метадычны зборнік. –вып.9.—Мінск: БДУ, 2011. С.82-88.

Паэтыка паэтызму ў лірыцы Канстанціна Библа // Язык и социум: теоретические и прикладные аспекты исследования. Материалы 9 Международной конференции ( Минск, 3-4 декабря 2010). Минск, РИВШ, 2011. С.48-50.

Максім Багдановіч і чэшская (чэхаславацкая ) культурная прастора // Творчасць Максіма Багдановіча  ў кантэксце сусветнай літаратуры. Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі да 120-годдзя з дня нараджэння Максіма Багдановіча (Мінск, 25-26 лістапада 2011года). Мінск, “Права і эканоміка”. 2011. С.77-81.

Стылізацыі пад рускі фальклор у зборніку “Водгук песень рускіх” Ф.Л.Чалакоўскага // Фальклор і сучасная культура. Матэрыялы ІІІ Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі. 21-22 красавіка 2011 г., г.Мінск. У дзвюх частках. Частка 1. Мінск, “Выдавецкі цэнтр БДУ”, 2011. С.144-146.

Усходнеславянскі складнік чэшскай літаратуры // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай. Матэрыялы Х Міжнароднай навуковай канферэнцыі (да 90-годдзя БДУ). 6-8 кастрычніка  2011 г. Мінск, “Выдавецкі цэнтр БДУ”, 2011. С.77-85.

Максім Багдановіч і чэшская літаратура // Максім Багдановіч: энцыклапедыя /склад. І.У.Саламевіч, М.В.Трус, рэд.кал.: Г.У.Бялова (гал.рэд.  і інш); пад навук. рэдакцыяй М.В.Труса.—Мінск: беларус.энцыкл. імя П.Броўкі. 2011. –С. 554-555.

Вольман Франк // Максім Багдановіч: энцыклапедыя /склад. І.У.Саламевіч, М.В.Трус, рэд.кал.: Г.У.Бялова (гал.рэд.  і інш); пад навук. рэдакцыяй М.В.Труса.—Мінск: беларус.энцыкл. імя П.Броўкі. 2011. –С.139.

Жыдліцкі Вацлаў// Максім Багдановіч: энцыклапедыя /склад. І.У.Саламевіч, М.В.Трус, рэд.кал.: Г.У.Бялова (гал.рэд.  і інш); пад навук. рэдакцыяй М.В.Труса.—Мінск: беларус.энцыкл. імя П.Броўкі. 2011. –С.220.

Кубелік Ян // Максім Багдановіч: энцыклапедыя /склад. І.У.Саламевіч, М.В.Трус, рэд.кал.: Г.У.Бялова (гал.рэд.  і інш); пад навук. рэдакцыяй М.В.Труса.—Мінск: беларус.энцыкл. імя П.Броўкі. 2011. –С.294.

Махал Ян Гануш // Максім Багдановіч: энцыклапедыя /склад. І.У.Саламевіч, М.В.Трус, рэд.кал.: Г.У.Бялова (гал.рэд.  і інш); пад навук. рэдакцыяй М.В.Труса.—Мінск: беларус.энцыкл. імя П.Броўкі. 2011. –С.335.

“После  концерта  Яна Кубелика” // Максім Багдановіч: энцыклапедыя /склад. І.У.Саламевіч, М.В.Трус, рэд.кал.: Г.У.Бялова (гал.рэд.  і інш); пад навук. рэдакцыяй М.В.Труса.—Мінск: беларус.энцыкл. імя П.Броўкі. 2011. –С.426.

Пражскі Казьма // Максім Багдановіч: энцыклапедыя /склад. І.У.Саламевіч, М.В.Трус, рэд.кал.: Г.У.Бялова (гал.рэд.  і інш); пад навук. рэдакцыяй М.В.Труса.—Мінск: беларус.энцыкл. імя П.Броўкі. 2011. –С.427.

Славянскі агляд // Максім Багдановіч: энцыклапедыя /склад. І.У.Саламевіч, М.В.Трус, рэд.кал.: Г.У.Бялова (гал.рэд.  і інш); пад навук. рэдакцыяй М.В.Труса.—Мінск: беларус.энцыкл. імя П.Броўкі. 2011. –С.473.

Хельчыцкі Петр // Максім Багдановіч: энцыклапедыя /склад. І.У.Саламевіч, М.В.Трус, рэд.кал.: Г.У.Бялова (гал.рэд.  і інш); пад навук. рэдакцыяй М.В.Труса.—Мінск: беларус.энцыкл. імя П.Броўкі. 2011. –С.537.

Чэрны Адальф // Максім Багдановіч: энцыклапедыя /склад. І.У.Саламевіч, М.В.Трус, рэд.кал.: Г.У.Бялова (гал.рэд.  і інш); пад навук. рэдакцыяй М.В.Труса.—Мінск: беларус.энцыкл. імя П.Броўкі. 2011. –С.554.

Юнгман Ёзаф // Максім Багдановіч: энцыклапедыя /склад. І.У.Саламевіч, М.В.Трус, рэд.кал.: Г.У.Бялова (гал.рэд.  і інш); пад навук. рэдакцыяй М.В.Труса.—Мінск: беларус.энцыкл. імя П.Броўкі. 2011. –С.577.

Гашак Яраслаў // Энцыклапедыя “Культура Беларусі”. Т.3. Выпуск 4. 2012. С.

Мора і марскія істоты ў творчасці сучаснага чэшскага пісьменніка Міхала Айваза // Актуальні проблеми слов’янськоï філологіï. Серія: лінгвістика і літературознавство. Міжвузівський збірник наукових статей. Выпуск ХХІV. Частина ІІІ. Бердянськ. БДПУ. 2011. – С.321-328.

Героі чэшскай інтэлектуальнай прозы 1970-1980-х гг. ( на прыкладзе твораў М.Кундэры, Л.Вацуліка, П.Кагоўта): спроба параўнальнага аналізу // Компаративні досліджэння слов’янських мов і літератур. Збірник наукових праць. Випуск 17. Киïв: “Освіта Украïни”. 2012. -- С.143-152.

Рускі кантэкст творчасці Вілема Мршціка // Актуальні проблеми слов’янськоï філологіï. Серія: лінгвістика і літературознавство. Міжвузівський збірник наукових статей. Выпуск ХХV. Бердянськ. БДПУ. 2012. – С.190-197.

Поиски смысла жизни и концепция человека в новелле Йозефа Шкворецкого «Легенда Эмёке» // Человек в истории, философии, языке и литературе. Материалы международной междисциплинарной научной конференции, посвященной памяти заслуженного работника высшей школы РФ, доцента, кандидата исторических наук Анатолия Карповича Юрченко. Борисоглебск. 2012. – С.226-232.

Янка Купала ўчэшскай культурнай прасторы// Роднае слова. –2012.-- №6. – С.13-14.

Зорка чэшскай барочнай паэзіі Бедржых Брыдэль // Роднае слова. –2012.-- № 7. – С.23-25.

Якуб Колас у чэшскай культурнай прасторы // Роднае слова. –2012.-- № 10. – С.20-21.

Ідэйна-стылёвая адметнасць навэлы “Бас-саксафон” Ё.Шкворацкага // Беларускае літаратуразнаўства: навукова-метадычны зборнік. –вып.10.—Мінск: БДУ, 2012. С.119-122.

Рэцэнзія: Т.В.Кабржыцкая, М.М.Хмяльніцкі, Э.Ю.Дзюкава. Нарысы суседазанаўства: Україна і Польшча вачамі беларусаў. Мінск: Кнігазбор, 2012; 227 с. // Паланістыка 2012. – Мінск: “Медысонт”, 2013. – С. 393-395.

Рэцэпцыя чэшскага рамана другой паловы ХХ стагоддзя ў беларускай культурнай прасторы // Компаративні досліджэння слов’янських мов і літератур. Збірник наукових праць. Випуск 21. Киïв: “Освіта Украïни”. 2013. -- С.195-205.

Тыпалогія творчасці: Эліза Ажэшка і жанчыны-пісьменніцы ў чэшскай літаратуры ХІХ стагоддзя // Эліза Ажэшка ў эстэтычнай прасторы славянскіх краін. Зборнік артыкулаў.—Мінск: “Кнігазбор”. 2013. – С.139-148.

Філалагічная спадчына Яна Амаса Коменскага // День и вся жизнь. Светлой памяти Виктора Александровича Хорева посвящается… Сборник научных работ под редакцией С.Ф. Мусиенко. –Гродно: ЮрСаПринт. 2013. – С.65-70.

Энцыклапедыя “Максім Багдановіч” як значная з’ява славянскага літаратуразнаўства // Роднае слова. 2013 г.-- №8 . С.24-26.

Міфалагічная плынь у чэшскай прозе першай паловы ХХ стагоддзя // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст.Тыпалогія. Сувязі. Зборнік навуковых артыкулаў. Выпуск 10.—Мінск: РІВШ. 2014.—С.172-176.

Пространственно-временные структуры романа «Семь храмов» чешского писателя Милоша Урбана: булгаковские влияния //Филологические науки. Международный научный журнал.—2015. -- №3.—С.67-73.

Сяргей Пясецкі: усходнеславянскі кантэкст // Літаратура і мастацтва.—2015г. 6 сакавіка.-- №6. –С.14.

Антыфашысцкая тэма ў рамане жахаў “Крэматар” Ладзіслава Фукса // Роднае слова. 2015 г.-- №10 . С.23-26.

“Раман-праўда” Евы Кантуркавай: ідэйна-эстэтычныя адметнасці мастацкага мыслення // Веснік БДУ. Серыя 4. 2015 г. -- № 2. С.6-10.

Рэцэнзія. Украінская літаратура. Хрэстаматыя: вучэб. дапам.: у 5 ч. Ч.3. Паэзія. Драматургія. Проза канца ХІХ-першай трэці ХХ ст. // Веснік БДУ. Серыя 4. 2015 г. -- № 2. С.122-123.

“Катка” Паўла Кагоўта як раман пражскага чорнага гумару // Труды БГТУ. Научный журнал. История, философия, филология. 2015 г. -- № 5 (178). –С.173-177.

Электронный учебно-методический комплекс “Гісторыя літаратуры краіны вывучаемай мовы (чэшская літаратура): электронны вучэбна-метадычны комплекс для спецыяльнасці: 1-21 05 04 “Славянская філалогія” / А.У.Вострыкава; БДУ, Філалагічны фак., Каф. тэорыі літаратуры. – Мінск: БДУ, 2018 г.—224 с. – Бібліяграф.: с. 223-224.

Вострыкава, А. У. Навука і дыпламатыя // Роднае слова. 2018. № 9.  –С. 62 – 64.

Вострыкава, А. У. Вобраз Дона Жуана ў рамане чэшскага пісьменіка Ёзафа Томана “Дон Жуан” // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Зборнік навуковых артыкулаў. Выпуск 14. Мінск: РІВШ, 2018. – С.150 – 157.

Вострыкава, А. У. Першыя  гістарычныя  творы  Уладзіміра  Кѐрнера: мастацкая адметнасць, наватарства // Мир языков: ракурс и перспектива: материалы IX Международной науч.-практ.конф., Минск, 26 апреля 2018г. В 6 ч. / редкол.: Н.Н. Нижнева (отв. ред.) [и др.]. Минск: БГУ, 2018. Деп. в БГУ 14.06.2018. № 004214062018. Часть 4.

Вострыкава, А. У. Асэнсаванне вайны як агульначалавечай трагедыі ў аповесці Яна Атчанашака “Рамэа, Джульета і цемра”// Идеи. Поиски. Решения : сборник статей и тезисов XII Международной научно-практической конференции преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов, Минск, 26 октября 2018 г. В 7 т. Т. 6 / БГУ, Филологический фак., Каф. английского языкознания ; [редкол.: Н. Н. Нижнева (отв. ред.) и др.]. – Минск : БГУ, 2018. – 153 с. – С.42-46. Деп.в БГУ 19.11. 2018 №009519112018.

Праблемы развіцця чэшскага гістарычнага рамана 1940-1960-х гг. // Філалогія. Часопіс беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. 2019. № 1. С.72-82.

Чэшскі гістарычны раман 1940–1980-х гг. [Электронны рэсурс] : вучэб.-метад. дапам.  – Мінск : БДУ, 2019.-132 c. ISBN 978-985-566-715-6. Электронны аптычны дыск.

Пакаленне 1924 і гісторыя чэшскага пратэктарату праз прызму міфа пра Арфея ў рамане чэшскага пісьменніка Яна Атчанашака “Кульгавы Арфей” / Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навуковых артыкулаў. Вып.15.—Мінск: РІВШ, 2019. С.207-219.

Сінтэз гістарычнага рамана і сямейнай хронікі ў пенталогіі Уладзіміра Нэфа / Хоревские чтения: сб. науч. раб. / С.Ф. Мусиенко [отв. ред.] –Гродно : ООО «ЮрСаПринт», 2019. – Выпуск 3. – С.90-103.

Грунтоўны плён архіўных росшукаў [Рэцэнзія на манаграфія М. В. Труса "Браціслаўскі эпісталярый: славацка-беларускі архіўны дыскурс ХХ стагоддзя" (2019)] // Полымя. -- 2019. -- № 11. -- С. 109 -- 113.

Вострыкава А. У. Маці беларускай багемістыкі / Памяць і слава: Ірына Вікенцьеўна Шаблоўская. Да 80-годдзя з дня нараджэння.  Мінск: БДУ, 2020, 198 с. – С.182-184.

Вострыкава, А. У. Эпоха Скарыны ў чэшскай літаратуры і культуры / Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка: вучэб.-метад. дапам./ Мінск: БДУ, 2020. –267 с. – С.29-36.

Вострыкава, А. У. Рэцэпцыя беларускай літаратуры ў Чэхаславакіі (творчасць Максіма Багдановіча, Янкі Купалы, Якуба Коласа) / Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка: вучэб.-метад. дапам./ Мінск: БДУ, 2020. –267 с. –С.135-153.

Мастацкія падыходы да адлюстравання тэмы канцэнтрацыйных лагераў у рамане “Картатэка жывых” чэшскага пісьменніка Норберта Фрыда / Мова-Літаратура –культура: матэрыялы ІХ Міжнар. навук.канф. памяці праф. А.Я.Міхневіча, Мінск , 15-16 кастр 2020 г. // Мінск: БДУ, 2020.—297 с. -- С. 218-223.

Ваенна-гістарычная тэма ў рамане Багуміла Грабала “Я абслугоўваў англійскага караля” // Идеи. Поиски. Решения : сборник статей и тезисов XIV Международной научно-практической конференции преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов, Минск, 20 ноября 2020 г. В 5 т. Т. III / БГУ, Филологический фак., Каф. английского языкознания ; [редкол.: Н.Н. Нижнева (отв. редактор) и др.]. – Минск : БГУ, 2021. – 52 с. – Библиогр. в конце ст. С.19-24.

Ідэйна-стылевыя дамінанты мастацкага свету Арнашта Лусціга// Філалогія. Часопіс беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. 2021. № 3. С.29-35.

Халакост у жыцці і творчасці чэшскага пісьменніка Арнашта Лусціга // Роднае слова. 2021. №12. С.54-57.

Мастацкія адметнасці рамана ”Год нараджэння 1921” Карэла Птачніка як прадстаўніка “другой хвалі” чэшскай ваеннай прозы” // Междуречье. Теория и практика интегративных исследований в гуманитаристике. Минск: БГУ, 2021. –С.104-111.

Наватарства рамана “Маладушныя” чэшскага пісьменніка Ёзафа Шкворацкага //Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай : матэрыялы ХІІІ Міжнар. навук. канф., прысвеч. 100-годдзю БДУ і 90-годдзю з дня нарадж. чл.-кар. НАН Беларусі праф. А. А. Лойкі, Мінск, 28–29 кастр. 2021 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: С. А. Важнік (гал. рэд.) [і інш.] ; навук. рэд. А. І. Бельскі /-- Мінск, БДУ. 2021. - 426 с. – С.152-156.

Сучасная інтэрпрэтацыя міфа пра Адысея ў рамане Мілана Кундэры “Няведанне”// Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст.Тыпалогія. Сувязі. Зборнік навуковых артыкулаў. Выпуск 16.—Мінск: РІВШ. 2022.—С.120-126.

Тэма вайны ў аповесці Багуміла Грабала “Цягнікі спецыяльнага прызначэння” // В. П. Рагойша – педагог, вучоны, пісьменнік. Да 80-годдзя з дня нараджэння і 55-годдзя навукова-педагагічнай дзейнасці прафесара В. П. Рагойшы: матэрыялы навук.-практ. семінара, Рэсп. Беларусь, Мінск, 10 чэрв. 2022 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: С. А. Важнік (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2022. – 238 с.—С.218-224.

Тэма акупацыі ў творчасці чэшскага пісьменніка Іржы Вэйла // Романо-германские литературы: традиции и современность: сб. науч. ст. / Белорус. гос ун-т; редкол.: Н. М. Шахназарян (отв. ред.) [Г. В. Синило и др.]. – Минск: БГУ, 2023. – 452 c.—C.276-280.

Ладзіслаў Фукс “Варыяцыі для цёмнай струны”: праблематыка, паэтыка рамана // Пісьменнік – мова – стыль : матэрыялы ІІІ Міжнар. навук. канф., прысвеч. праф. Ц. П. Ломцеву, Мінск, 21–22 верас. 2023 г. / Беларус. дзярж. ун-т, рэдкал.: М. І. Свістунова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2023. – 565 с.--С.405-410.

Image

Рэсурсы

Image
Image
Наш сайт использует файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie для сбора статистики. Нажав «Принять», вы даете согласие на обработку файлов cookie в соответствии с Политикой обработки файлов cookie.