Сэрвісы

ЛІТАРАТУРАЗНАЎЧАЯ КУЛЬТУРНА-ГІСТАРЫЧНАЯ ШКОЛА БДУ

ЛІТАРАТУРАЗНАЎЧАЯ КУЛЬТУРНА-ГІСТАРЫЧНАЯ ШКОЛА БДУ

Заснавальнік літаратуразнаўчай культурна-гістарычнай школы БДУ – Іван Іванавіч Замоцін (1873 – 1942), загадчык кафедры беларускай літаратуры і этналогіі БДУ (1922 – 1929), акадэмік АН Беларусі (1928), член-карэспандэнт АН СССР (1929), доктар філалагічных навук (1934).

Ля вытокаў гэтай школы і ў цэлым навуковага напрамку ў беларускай літаратуразнаўчай навуцы таксама стаялі вядомыя даследчыкі прафесары Я. І. Барычэўскі, А. М. Вазнясенскі, М. М. Піятуховіч, М. А. Янчук, асістэнт А. А. Бабарэка.

Год стварэння навуковай супольнасці – 1922.

Значная роля і заслуга ў развіцці ідэй літаратуразнаўчай культурна-гістарычнай школы належыць яе выдатнаму кіраўніку, знакамітаму вучонаму Міхасю Рыгоравічу Ларчанку (1907 – 1981). М. Р. Ларчанка – доктар філалагічных навук (1956), прафесар (1957), заслужаны дзеяч навукі БССР (1977), загадчык кафедры беларускай літаратуры (1955 – 1971) і адначасова дэкан (1955 – 1965) філалагічнага факультэта БДУ. Вялікі асабісты ўклад у развіццё тэарэтыка-метадалагічных і канцэптуальных асноў культурна-гістарычнай школы БДУ ў другой палове ХХ ст. і на сучасным этапе зрабіў Алег Антонавіч Лойка (1931 – 2008). А. А. Лойка – доктар філалагічных навук (1969), прафесар (1971), член-карэспандэнт НАН Беларусі (1989), лаўрэат Дзяржаўнай прэміі БССР імя Янкі Купалы (1990), загадчык кафедры беларускай літаратуры філалагічнага факультэта БДУ (1985 – 1994), загадчык кафедры беларускай літаратуры ХХ ст. (1994 – 1999) філалагічнага факультэта БДУ, дэкан філалагічнага факультэта БДУ (1991 – 1996).

Вядомымі прадстаўнікамі культурна-гістарычнай школы таксама з’яўляюцца А. М. Адамовіч, І. Я. Навуменка, С. Х. Александровіч, Н. С. Гілевіч, Д. Я. Бугаёў, В. П. Рагойша, Т. І. Шамякіна і інш.

У пачатку XXI ст. вучоныя БДУ прадоўжылі плённую рэалізацыю ідэй і канцэптуальных падыходаў, закладзеных у працах заснавальнікаў літаратуразнаўчай культурна-гістарычнай школы.

Асноўныя напрамкі навуковых даследаванняў, якія праводзяцца ў рамках навуковай супольнасці: гісторыя беларускай літаратуры ХІ – XXI стст., медыявістыка, кампаратывістыка, герменеўтыка, семіётыка ў літаратуразнаўстве, гісторыя літаратурнай крытыкі.

Падрабязней тут

Image

Рэсурсы

Image
Image
Наш сайт использует файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie для сбора статистики. Нажав «Принять», вы даете согласие на обработку файлов cookie в соответствии с Политикой обработки файлов cookie.