Сэрвісы

Літаратурна-рэдакцыйная практыка: досвед, вынікі, перспектывы

30 красавіка адбыўся сход студэнтаў ІІІ курса спецыяльнасці «Беларуская філалогія» па выніках літаратурна-рэдакцыйнай практыкі. Сёлета вытворчай пляцоўкай для практыкантаў было абрана Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства «Выдавецтва “Адукацыя і выхаванне”», якое працуе пад прарэктаратам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. Першая група студэнтаў практыкавалася ў рэдакцыі вядомага навуковага і метадычнага часопіса «Роднае слова», другая – у рэдакцыі навукова-метадычнага часопіса «Беларуская мова і літаратура» (абодва выданні ўваходзяць у склад выдавецтва «Адукацыя і выхаванне»). Літаратурна-рэдакцыйная практыка доўжылася з 29 сакавіка па 24 красавіка 2021 года.

Агульнае кіраўніцтва практыкай было ўскладзена на загадчыка кафедры беларускай літаратуры прафесара А. І. Бельскага. На ўстановачным сходзе (канферэнцыі) ён распавёў пра спецыфіку літаратурна-рэдакцыйнай практыкі, акрэсліў яе мэты і задачы, арганізацыю непасрэдна ў выдавецтве і інш. У першы дзень практыкі адбылася сустрэча студэнтаў з першым намеснікам выдавецтва «Адукацыя і выхаванне» Аляксандрам Львовічам Антаневічам і галоўным рэдактарам Міраславай Міхайлаўнай Шавыркінай, якія расказалі пра стан, рэаліі і перспектывы дзейнасці выдавецва, пазнаёмілі з творчымі праектамі і новымі выданнямі. Універсітэцкіх практыкантаў прывітаў дырэктар выдавецтва Мікалай Аляксандравіч Супрановіч, а потым адбылася экскурсія па ўстанове. Студэнты азнаёміліся з умовамі працы супрацоўнікаў аддзелаў (рэдактараў, карэктараў, вярстальшчыкаў, мастакоў), гісторыяй часопісаў «Роднае слова» і «Беларуская мова і літаратура», афіцыйным сайтам і інфармацыяй у сацсетках, стратэгіяй напаўнення нумароў, асноўнымі стадыямі цыкла падрыхтоўкі матэрыялаў да друку, дызайнам часопісаў. Карыснымі былі гутаркі з галоўным рэдактарам часопіса «Роднае слова» Наталляй Мікалаеўнай Шапран і адказным сакратаром часопіса «Беларуская мова і літаратура» Аленай Уладзіміраўнай Бельскай. У той жа дзень студэнты-філолагі атрымалі ад выдавецкіх кіраўнікоў практыкі індывідуальныя заданні, парады па рэдактарскай працы і карэктарскай праўцы.

Справаздачна-заліковы этап засведчыў плённасць і выніковасць выдавецкай практыкі. Студэнты актыўна ўключыліся ў працу, выканалі карэктарскую вычытку матэрыялаў, літаратурнае рэдагаванне тэкстаў і інш. Кіраўнікі практыкі рэдактар аддзела «Роднага слова» Крысціна Мікалаеўна Пучынская і адказны сакратар часопіса «Беларуская мова і літаратура» Алена Уладзіміраўна Бельская аддалі шмат часу працы з практыкантамі: знаёмілі іх з матэрыяламі на розных стадыях падрыхтоўкі, гаварылі пра спецыфіку і тэхналогіі рэдактарскай працы, давалі індывідуальныя кансультацыі і парады. Студэнты паспяхова выканалі ўсе атрыманыя заданні і даручэнні, іх працу і намаганні станоўча ацанілі кіраўнікі практыкі ад рэдакцый і кіраўнікі груп ад БДУ прафесар А. І. Бельскі і дацэнт У. Ю. Верына.

Завяршылася тыднёвая літаратурна-рэдакцыйная практыка і на завочным аддзяленні філфака. Яна мела азнаямленчы характар. Студэнты ІV курса практыкаваліся ў рэдакцыі часопіса «Роднае слова», у раённым друку: газетах «Нясвіжскія навіны» і «Да новых перамог» (г. Клецк). Кіраўнік практыкі дацэнт Л. А. Гедзімін адзначыла старанныя і адказныя адносіны студэнтаў-завочнікаў да працы. Ларыса Анатольеўна лічыць, што яны засвоілі карысныя навыкі ў тэхніцы рэдагавання тэкстаў, атрымалі першапачатковыя прафесійныя кампетэнцыі, неабходныя для рэдакцыйна-выдавецкай дзейнасці.

Усе студэнты па выніках праходжання практыкі атэставаны. Разам з тым яны атрымалі шэраг парад па развіцці рэдактарскіх уменняў і навыкаў, па рэалізацыі ўласнага творчага пратэнцыялу і перспектыў у будучай прафесійнай дзейнасці.

Практыка8

практыка13

Практыка11

Практыка15

Практыка16

 

Image

Рэсурсы

Image
Image